Wyszukiwanie

lobbing

Liczba znalezionych aktów: 10.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 248 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Dz.U. 2011 nr 181 poz. 1080 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw
Dz.U. 2011 nr 161 poz. 966 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
Dz.U. 2011 nr 136 poz. 803 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 337 obowiązujący Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 34 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową
Dz.U. 2006 nr 34 poz. 236 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych
Dz.U. 2006 nr 30 poz. 207 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wysłuchania publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1414 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
M.P. 2011 nr 70 poz. 689 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej