Wyszukiwanie

misje specjalne

Liczba znalezionych aktów: 18.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 1569 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weteranach działań poza granicami państwa
Dz.U. 2017 poz. 1526 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej"
Dz.U. 2013 poz. 227 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej"
Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1203 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
Dz.U. 1996 nr 31 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania w zakresie korzystania ze środków łączności przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje i organizacje międzynarodowe.
Dz.U. 1995 nr 21 poz. 110 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych.
Dz.U. 1994 nr 15 poz. 51 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych w państwowej sferze budżetowej w 1994 r.
Dz.U. 1993 nr 44 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie misji specjalnych organizacji międzynarodowych.
Dz.U. 1993 nr 35 poz. 156 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia kalkulacyjnych liczb etatów i podziału kwot limitów wynagrodzeń osobowych, przeznaczonych na podwyżki w państwowej sferze budżetowej w 1993 r.
Dz.U. 1992 nr 34 poz. 147 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1992 r. w sprawie żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie misji specjalnych organizacji międzynarodowych.
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 434 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 września 1991 r. w sprawie zasad korzystania ze środków łączności telekomunikacyjnej przez misje zagraniczne i organizacje międzynarodowe.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 246 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1985 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o misjach specjalnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1969 r.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 245 obowiązujący Konwencja o misjach specjalnych, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1969 r.
M.P. 2014 poz. 1071 akt jednorazowy Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie
M.P. 1994 nr 46 poz. 375 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 lipca 1994 r. w sprawie uznania terytorium państwa Libanu za strefę działań wojennych.
M.P. 1993 nr 29 poz. 317 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 maja 1993 r. w sprawie uznania terytorium państwa Kambodży za strefę działań wojennych.
M.P. 1993 nr 15 poz. 122 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób fizycznych.
M.P. 1992 nr 39 poz. 289 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób fizycznych.