Wyszukiwanie

nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych

Liczba znalezionych aktów: 201.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2799 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych
Dz.U. 2022 poz. 2783 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych
Dz.U. 2022 poz. 2444 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
Dz.U. 2021 poz. 2308 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych
Dz.U. 2021 poz. 1985 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu pracy Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego jej członkom za udział w posiedzeniach
Dz.U. 2021 poz. 1368 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
Dz.U. 2021 poz. 273 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych
Dz.U. 2020 poz. 2426 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych
Dz.U. 2019 poz. 2510 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
Dz.U. 2019 poz. 2435 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych
Dz.U. 2019 poz. 2360 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części
Dz.U. 2019 poz. 1443 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
Dz.U. 2018 poz. 2463 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
Dz.U. 2018 poz. 2447 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych
Dz.U. 2017 poz. 2493 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
Dz.U. 2017 poz. 2401 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych
Dz.U. 2017 poz. 1427 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
Dz.U. 2016 poz. 2251 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych
Dz.U. 2015 poz. 2277 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego
Dz.U. 2015 poz. 1636 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części
Dz.U. 2015 poz. 1083 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin
Dz.U. 2014 poz. 1832 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw obiektów fizjograficznych
Dz.U. 2014 poz. 1486 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym
Dz.U. 2013 poz. 1629 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazwy obiektu fizjograficznego
Dz.U. 2013 poz. 929 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2013 poz. 869 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy
Dz.U. 2013 poz. 863 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast
Dz.U. 2013 poz. 831 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym
Dz.U. 2013 poz. 200 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części
Dz.U. 2012 poz. 1515 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych
Dz.U. 2012 poz. 337 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1711 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych
Dz.U. 2010 nr 257 poz. 1741 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw obiektów fizjograficznych
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1730 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1586 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1811 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego
Dz.U. 2006 nr 240 poz. 1746 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego
Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2208 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2027 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U. 2005 nr 102 poz. 857 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Rejestru gmin, ma których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2312 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego
Dz.U. 2004 nr 177 poz. 1831 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu pracy Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego jej członkom za udział w posiedzeniach
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1767 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2288 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1612 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
Dz.U. 2002 nr 233 poz. 1964 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie podkarpackim.
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 79 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1819 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.
Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1772 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektów fizjograficznych w województwach lubelskim i lubuskim.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1241 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast.
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1163 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw oraz rodzaju niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.
Dz.U. 2000 nr 27 poz. 342 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw oraz rodzaju niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie łódzkim.
Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1321 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw oraz rodzaju niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie łódzkim.
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 213 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 1999 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1998 nr 156 poz. 1026 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia zmiany urzędowych nazw miejscowości oraz ustalenia i zmiany rodzaju niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, białostockim, chełmskim, częstochowskim, elbląskim, gdańskim, kaliskim, katowickim, kieleckim, koszalińskim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, opolskim, piotrkowskim, płockim, radomskim, rzeszowskim, siedleckim, suwalskim, tarnobrzeskim, warszawskim, włocławskim i zamojskim.
Dz.U. 1998 nr 11 poz. 41 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw miejscowości oraz ustalenia i zmiany rodzaju niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, białostockim, bydgoskim, chełmskim, ciechanowskim, elbląskim, kieleckim, konińskim, legnickim, leszczyńskim, lubelskim, łomżyńskim, nowosądeckim, opolskim, ostrołęckim, poznańskim, pilskim, przemyskim, radomskim, rzeszowskim, słupskim, szczecińskim, wrocławskim i zielonogórskim.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 847 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie zmiany granic, nazw i siedzib władz niektórych gmin oraz nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwach: bielskim, olsztyńskim, piotrkowskim, rzeszowskim, tarnobrzeskim, tarnowskim i włocławskim.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 671 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadania niektórym gminom statusu miasta.
Dz.U. 1993 nr 123 poz. 554 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie zmiany granic, nazw oraz siedzib niektórych gmin.
Dz.U. 1990 nr 21 poz. 123 uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.
Dz.U. 1988 nr 26 poz. 183 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 1 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 173 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1984 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 100 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 286 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1983 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie numeracji nieruchomości.
Dz.U. 1948 nr 36 poz. 251 uchylony Dekret z dnia 28 lipca 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości i o numeracji nieruchomości.
Dz.U. 1937 nr 42 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 1937 r. w sprawie wydawania Wykazu Miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 850 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustaleniu nazw miejscowości i o numeracji nieruchomości.
M.P. 1996 nr 79 poz. 714 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: białostockim, ciechanowskim, elbląskim, gdańskim, kaliskim, konińskim, legnickim, olsztyńskim, poznańskim, radomskim, szczecińskim, tarnobrzeskim i toruńskim.
M.P. 1996 nr 79 poz. 713 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości.
M.P. 1996 nr 21 poz. 245 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 marca 1996 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: białostockim, ciechanowskim, kaliskim, opolskim, ostrołęckim, przemyskim, radomskim, siedleckim, suwalskim i zamojskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie bielskim.
M.P. 1995 nr 6 poz. 97 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: białostockim, gorzowskim, kieleckim, łomżyńskim, nowosądeckim, opolskim, ostrołęckim, siedleckim i skierniewickim.
M.P. 1994 nr 18 poz. 138 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 8 marca 1994 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: kieleckim, krakowskim, sieradzkim i szczecińskim.
M.P. 1994 nr 16 poz. 118 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 2 marca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bydgoskim, częstochowskim, koszalińskim, szczecińskim i zielonogórskim.
M.P. 1993 nr 48 poz. 464 obowiązujący Zarządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 września 1993 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bydgoskim, koszalińskim, szczecińskim i zielonogórskim.
M.P. 1993 nr 1 poz. 3 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1993 r. w sprawie ustalenia i zmian nazw niektórych miejscowości w województwach: bydgoskim, elbląskim, katowickim, kieleckim, konińskim, koszalińskim, opolskim, płockim, siedleckim i skierniewickim.
M.P. 1989 nr 42 poz. 338 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1989 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, katowickim, ostrołęckim, płockim i siedleckim.
M.P. 1988 nr 35 poz. 323 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1988 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, białostockim, legnickim, lubelskim, olsztyńskim, radomskim, wałbrzyskim i zamojskim oraz obiektu fizjograficznego w województwie tarnowskim.
M.P. 1986 nr 9 poz. 64 obowiązujący Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 24 marca 1986 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: bialskopodlaskim, ciechanowskim, katowickim, opolskim, przemyskim, siedleckim i szczecińskim.
M.P. 1983 nr 10 poz. 57 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 marca 1983 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw miejscowości w niektórych województwach.
M.P. 1981 nr 33 poz. 300 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 grudnia 1981 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach pilskim i przemyskim.
M.P. 1981 nr 28 poz. 261 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 października 1981 r. w sprawie zmiany nazwy miasta Szczawnicy-Krościenka w województwie nowosądeckim.
M.P. 1981 nr 7 poz. 61 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 27 lutego 1981 r. w sprawie przywrócenia nazw niektórych miejscowości w województwach: krośnieńskim, nowosądeckim, przemyskim, rzeszowskim i tarnobrzeskim.
M.P. 1977 nr 6 poz. 44 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 1977 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w województwie krośnieńskim.
M.P. 1976 nr 44 poz. 223 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 9 grudnia 1976 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości Trupień w gminie Pionki w województwie radomskim.
M.P. 1975 nr 34 poz. 210 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 października 1975 r. w sprawie zmiany nazwy miasta Kędzierzyna w województwie opolskim.
M.P. 1974 nr 42 poz. 254 obowiązujący Zarządzenie nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1974 r. w sprawie ustalenia brzmienia i pisowni nazw niektórych miejscowości.
M.P. 1974 nr 22 poz. 130 obowiązujący Zarządzenie nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 1974 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych.
M.P. 1969 nr 36 poz. 279 obowiązujący Zarządzenie nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1969 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości Studzianki w powiecie kozienickim, województwie kieleckim.
M.P. 1969 nr 2 poz. 10 obowiązujący Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1969 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych.
M.P. 1968 nr 30 poz. 197 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości.
M.P. 1968 nr 6 poz. 34 obowiązujący Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1968 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych.
M.P. 1966 nr 72 poz. 335 obowiązujący Zarządzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1966 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości.
M.P. 1965 nr 67 poz. 382 obowiązujący Zarządzenie nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1965 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości.
M.P. 1963 nr 3 poz. 6 obowiązujący Zarządzenie nr 119 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1962 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych.
M.P. 1962 nr 28 poz. 118 obowiązujący Zarządzenie nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 1962 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości.
M.P. 1962 nr 7 poz. 24 obowiązujący Zarządzenie nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1962 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości.
M.P. 1961 nr 22 poz. 106 obowiązujący Zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 1961 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych.
M.P. 1960 nr 52 poz. 248 obowiązujący Zarządzenie nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1960 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w powiecie szczycieńskim w województwie olsztyńskim.
M.P. 1960 nr 8 poz. 37 obowiązujący Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1960 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości.
M.P. 1959 nr 41 poz. 189 obowiązujący Zarządzenie nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości.
M.P. 1958 nr 97 poz. 533 obowiązujący Zarządzenie nr 254 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany nazwy i pisowni niektórych miejscowości.
M.P. 1958 nr 90 poz. 502 obowiązujący Zarządzenie nr 198 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1958 r. w sprawie przywrócenia i ustalenia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych w powiatach: elbląskim, gdańskim, kwidzyńskim, malborskim i sztumskim województwa gdańskiego oraz w powiatach: braniewskim, iławeckim, lidzbarskim, morąskim, nidzickim, ostródzkim, olsztyńskim, pasłęckim, suskim, reszelskim i węgorzewskim województwa olsztyńskiego.
M.P. 1958 nr 89 poz. 496 obowiązujący Zarządzenie nr 231 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1958 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach katowickim, poznańskim, wrocławskim i lubelskim.
M.P. 1957 nr 51 poz. 322 obowiązujący Zarządzenie nr 144 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1957 r. w sprawie zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach rzeszowskim i warszawskim.
M.P. 1955 nr 118 poz. 1571 obowiązujący Zarządzenie nr 364 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1955 r. w sprawie przywrócenia i ustalenia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych w powiatach: choszczeńskim, międzyrzeckim, łobeskim, słupskim, zielonogórskim, wałeckim, stargardzkim, nowogardzkim i wschowskim.
M.P. 1955 nr 118 poz. 1570 obowiązujący Zarządzenie nr 363 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1955 r. w sprawie ustalenia nazw niektórych miejscowości w województwie bydgoskim.
M.P. 1955 nr 87 poz. 1062 obowiązujący Zarządzenie nr 293 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1955 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości Karczmisko w powiecie piskim, województwie olsztyńskim.
M.P. 1954 nr 41 poz. 622 obowiązujący Zarządzenie Nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1954 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości.
M.P. 1954 nr 38 poz. 516 obowiązujący Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1954 r. w sprawie przywrócenia i ustalenia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych Dolnego i Górnego Śląska.
M.P. 1953 nr 92 poz. 1241 obowiązujący Zarządzenie nr 130 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1953 r. w sprawie przywrócenia i ustalenia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych.
M.P. 1953 nr 92 poz. 1240 obowiązujący Zarządzenie nr 129 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 1953 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach olsztyńskim, gdańskim i bydgoskim.
M.P. 1953 nr 51 poz. 572 obowiązujący Zarządzenie nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1953 r. w sprawie zmiany i ustalenia nazw miejscowości.
M.P. 1953 nr 34 poz. 432 obowiązujący Zarządzenie nr 52 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1953 r. w sprawie przywrócenia i ustalenia urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych.
M.P. 1951 nr 62 poz. 825 obowiązujący Zarządzenie nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1951 r. w sprawie przywrócenia i ustalenia urzędowych nazw rzecznych śląskiej części dorzecza Odry i Łaby.
M.P. 1951 nr 10 poz. 154 obowiązujący Zarządzenie nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1951 r. w sprawie zmiany nazw miejscowości.
M.P. 1950 nr 134 poz. 1720 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1950 r. w sprawie przywrócenia i ustalenia urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych.
M.P. 1950 nr 52 poz. 588 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 4 kwietnia 1950 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości.
M.P. 1950 nr 18 poz. 196 uchylony Orzeczenie nr 20 Ministra Komunikacji z dnia 13 stycznia 1950 r. wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejściu na własność Państwa przedsiębiorstwa: "Żegluga Rzeczna - Inż. Zuckner - Jaworzno".
M.P. 1950 nr 16 poz. 165 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 lutego 1950 r. w sprawie zmiany nazw obiektów fizjograficznych.
M.P. 1950 nr 16 poz. 164 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 lutego 1950 r. w sprawie zmiany nazw miejscowości.
M.P. 1950 nr 8 poz. 76 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 grudnia 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości.
M.P. 1949 nr 92 poz. 1105 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 17 października 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości.
M.P. 1949 nr 76 poz. 947 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 17 września 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości.
M.P. 1949 nr 63 poz. 842 obowiązujący Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 sierpnia 1949 r. w sprawie zmiany nazw niektórych stacyj, przystanków i ładowni kolejowych.
M.P. 1949 nr 59 poz. 795 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 sierpnia 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości.
M.P. 1949 nr 57 poz. 758 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 sierpnia 1949 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości w powiecie oleskim: Zdziechowice 1 na Uszyce i Zdziechowice 2 na Zdziechowice.
M.P. 1949 nr 57 poz. 757 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 sierpnia 1949 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości "Niemce" w powiecie będzińskim, województwie śląskim, na "Ostrowy Górnicze".
M.P. 1949 nr 44 poz. 592 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 28 maja 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości.
M.P. 1949 nr 29 poz. 445 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 2 kwietnia 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości.
M.P. 1949 nr 17 poz. 225 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 11 lutego 1949 r. o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości.
M.P. 1948 nr 78 poz. 692 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 1 października 1948 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości.
M.P. 1948 nr 59 poz. 363 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 1 czerwca 1948 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości.
M.P. 1948 nr 14 poz. 55 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 9 grudnia 1947 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości.
M.P. 1948 nr 2 poz. 7 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 9 grudnia 1947 r. o zmianie nazw miejscowości: "Bojanowo Stare" w powiecie kościańskim, woj. poznańskim, na "Stare Bojanowo", "Nowa Wieś" w pow. katowickim, woj. śląskim, na "Wirek", "Wyzendorf Stary" w pow. lipnowskim, woj. pomorskim, na "Pawłowo", "Wyzendorf Nowy" w pow. lipnowskim, woj. pomorskim, na "Rozstrzały" i "Zegadłowice" w pow. wadowickim, woj. krakowskim, na "Czartak".
M.P. 1947 nr 124 poz. 778 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 9 września 1947 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości.
M.P. 1947 nr 111 poz. 719 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 1 lipca 1947 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości.
M.P. 1947 nr 76 poz. 494 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 31 stycznia 1947 r. o zmianie nazwy osiedla "Boernerowo" na "Bemowo".
M.P. 1947 nr 37 poz. 297 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 15 marca 1947 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości.
M.P. 1946 nr 142 poz. 262 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 12 listopada 1946 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości.
M.P. 1946 nr 83 poz. 154 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 8 sierpnia 1946 r. o zmianie nazwy miejscowości "Parszywka" w gminie "Góry", powiecie pińczowskim, województwie kieleckim, na "Orkanów".
M.P. 1946 nr 70 poz. 133 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Aprowizacji Publicznej z dnia 12 lipca 1946 r. o zmianie nazwy majątku "Żabia Wola" na "Pszczela Wola" w gminie Piotrowice, powiecie i województwie lubelskim.
M.P. 1946 nr 44 poz. 85 akt jednorazowy Zarządzenie Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 7 maja 1946 r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw miejscowości.
M.P. 1939 nr 167 poz. 411 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1939 r. o ustaleniu nazw niektórych miejscowości w powiatach: lubawskim, świeckim, tucholskim i wąbrzeskim w województwie pomorskim.
M.P. 1939 nr 164 poz. 401 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 czerwca 1939 r. o ustaleniu nazw niektórych miejscowości w województwie śląskim.
M.P. 1939 nr 160 poz. 389 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1939 r. o zmianie nazw miejscowości w powiecie kowelskim i sarneńskim w województwie wołyńskim.
M.P. 1939 nr 160 poz. 388 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1939 r. o zmianie nazw niektórych miejscowości w powiecie prużańskim i pińskim w województwie poleskim.
M.P. 1939 nr 160 poz. 387 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1939 r. o zmianie nazwy miejscowości Łancew-Łóg w powiecie baranowickim w województwie nowogródzkim.
M.P. 1939 nr 160 poz. 386 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1939 r. o zmianie nazwy miejscowości Sołdacka Słobódka w powiecie makowskim, w województwie warszawskim.
M.P. 1939 nr 160 poz. 385 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1939 r. o zmianie nazwy gminy wiejskiej Borowno
M.P. 1939 nr 159 poz. 381 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1939 r. o zmianie i ustaleniu nazw niektórych miejscowości w powiatach: nieszawskim, lipnowskim, grudziądzkim i kościerskim, w województwie pomorskim.
M.P. 1939 nr 145 poz. 341 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 czerwca 1939 r. o zmianie nazwy miejscowości Potrzebowo w powiecie rawickim, województwie poznańskim
M.P. 1939 nr 144 poz. 338 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 czerwca 1939 r. o ustaleniu nazw niektórych miejscowości w powiecie drohobyckim, gródeckim, kolbuszowskim i łańcuckim w województwie lwowskim.
M.P. 1939 nr 142 poz. 334 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 czerwca 1939 r. o ustaleniu nazw niektórych miejscowości w województwie pomorskim.
M.P. 1939 nr 123 poz. 292 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 1939 r. o zmianie nazwy miejscowości i gminy wiejskiej Lenin.
M.P. 1939 nr 123 poz. 291 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1939 r. o ustaleniu nazwy miejscowości Podlesie w powiecie przemyślańskim, województwie tarnopolskim.
M.P. 1939 nr 118 poz. 279 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1939 r. o ustaleniu nazw niektórych miejscowości w powiatach: dolińskim, kałuskim, styjskim i tłumackim w województwie stanisławowskim.
M.P. 1939 nr 108 poz. 252 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 maja 1939 r. o ustaleniu nazw niektórych miejscowości w powiecie gródeckim, jaworowskim, lwowskim, niżańskim, samborskim i żółkiewskim w województwie lwowskim.
M.P. 1939 nr 104 poz. 242 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 1939 r. o zmianie nazw niektórych miejscowości w województwie nowogródzkim.
M.P. 1939 nr 104 poz. 241 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 1939 r. o nadaniu nazwy części folwarku Teniukowszczyzna w powiecie wołożyńskim, województwie nowogródzkim.
M.P. 1939 nr 103 poz. 239 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 1939 r. o zmianie nazw niektórych miejscowości w powiecie łaskim i brzezińskim w województwie łodzkim.
M.P. 1939 nr 103 poz. 238 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 1939 r. o ustaleniu nazw niektórych miejscowości w powiecie nowotarskim, województwie krakowskim.
M.P. 1939 nr 103 poz. 237 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 1939 r. o zmianie nazwy miejscowości Morszyn w powiecie styjskim, województwie stanisławowskim.
M.P. 1939 nr 77 poz. 175 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1939 r. o zmianie nazwy miasta Wierzbnika w powiecie iłżeckim, województwie kieleckim.
M.P. 1939 nr 59 poz. 115 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1939 r. o zmianie nazwy miejscowości Wólka Pietkowska.
M.P. 1939 nr 59 poz. 114 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1939 r. o nadaniu nowopowstałej kolonii nazwy "Kolonia Lisa-Kuli".
M.P. 1939 nr 59 poz. 113 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1939 r. o zmianie nazw miejscowości Kały i Budy Kałowskie w powiecie i województwie łódzkim.
M.P. 1939 nr 59 poz. 112 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1939 r. o zmianie nazwy miejscowości Podgradowice w powiecie wolsztyńskim, województwie poznańskim.
M.P. 1939 nr 59 poz. 111 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1939 r. o zmianie nazwy miejscowości Podkaczy Dół w powiecie i województwie warszawskim.
M.P. 1939 nr 58 poz. 108 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 marca 1939 r. o ustaleniu nazw niektórych miejscowości w powiecie gródeckim, dobromilskim, bóbreckim, lubaczowskim, lwowskim i łańcuckim w województwie lwowskim.
M.P. 1938 nr 277 poz. 653 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 listopada 1938 r. o ustaleniu nazw niektórych miejscowości w powiecie rawskim, bóbreckim i dobromilskim w województwie lwowskim
M.P. 1938 nr 263 poz. 618 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych o ustaleniu nazwy miejscowości Neudorf w gminie wiejskiej Neudorf, powiatu drohobyckiego w województwie lwowskim.
M.P. 1938 nr 100 poz. 159 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 1938 r. o nadaniu nazwy morskiemu portowi rybackiemu w Wielkiej Wsi
M.P. 1937 nr 263 poz. 418 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 1937 roku o zmianie nazwy miejscowości "Nowydwór" na "Nowy Dwór Bratiański" w powiecie lubawskim, województwie pomorskim.
M.P. 1937 nr 153 poz. 257 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1937 r. o zmianie nazwy osady Rohożnica w powiecie wołkowyskim, województwie białostockim.
M.P. 1937 nr 69 poz. 104 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1937 r. o ustaleniu urzędowych nazw miast.
M.P. 1936 nr 229 poz. 402 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 września 1936 r. o zmianie nazwy osiedla "Radiostacja" na "Boernerowo"
M.P. 1935 nr 201 poz. 229 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1935 r. o zmianie nazwy miejscowości "Szarlej - Wielkie Piekary" w powiecie świętochłowickim, województwie śląskiem.
M.P. 1935 nr 195 poz. 216 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 sierpnia 1935 r. o zmianie nazwy miejscowości "Wycześniak vel Żerań" w powiecie skierniewickim, województwie warszawskiem.
M.P. 1933 nr 1 poz. 1 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Wola Czołnowska w powiecie puławskim, województwie lubelskiem.
M.P. 1932 nr 149 poz. 186 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Skępe w powiecie lipnowskim, województwie warszawskiem.
M.P. 1931 nr 285 poz. 378 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 1931 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Tarnowo w powiecie lidzkim, województwie nowogródzkiem
M.P. 1931 nr 271 poz. 365 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 1931 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Wolbrom w powiecie olkuskim, województwie kieleckiem
M.P. 1931 nr 157 poz. 230 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany nazwy gmin wiejskich Dylewo, Nasiadki i Wach w powiecie ostrołęckim, województwie białostockiem
M.P. 1931 nr 157 poz. 229 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Bobrowniki w powiecie kozienickim województwie kieleckiem.
M.P. 1931 nr 157 poz. 228 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Brwilno w powiecie płockim, województwie warszawskim.
M.P. 1931 nr 144 poz. 219 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości Sołdacka Słoboda w gminie Piski, powiecie ostrołęckim, województwie białostockiem.
M.P. 1931 nr 138 poz. 207 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany nazwy miejscowości Duplice Duże w gminie Jeziorko, powiecie łowickim, województwie warszawskiem
M.P. 1931 nr 49 poz. 79 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 1931 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Filipowice w powiecie pińczowskim, województwie kieleckiem
M.P. 1930 nr 204 poz. 289 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1930 r. w sprawie zmiany nazwy obszaru dworskiego Chudopsice w powiecie nowotomyskim, województwie poznańskiem
M.P. 1930 nr 164 poz. 250 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1930 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Dąbrowa Widawska w powiecie łódzkim, województwie łódzkiem na "Widawa"
M.P. 1930 nr 156 poz. 238 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1930 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Dzbanki w powiecie łaskim, województwie łódzkiem
M.P. 1930 nr 134 poz. 197 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1930 r. w sprawie zmiany nazwy gminy Sokółki w powiecie turczańskim, województwie stanisławowskim
M.P. 1930 nr 116 poz. 173 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 maja 1930 r. w przedmiocie zmiany nazwy miejscowości Stołbiec, w gminie Werba, powiecie dubieńskim, województwie wołyńskiem
M.P. 1930 nr 116 poz. 172 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 maja 1930 r. w przedmiocie zmiany nazwy gminy Straszewo, w powiecie nieszawskim, województwie warszawskiem
M.P. 1930 nr 115 poz. 168 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 maja 1930 r. w przedmiocie zmiany nazwy gminy Łomnica, w powiecie nowosądeckim, województwie krakowskim
M.P. 1930 nr 115 poz. 167 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 maja 1930 r. w przedmiocie zmiany nazwy gminy Oleszno, w powiecie lipnowskim, województwie warszawskim
M.P. 1930 nr 115 poz. 166 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 maja 1930 r. w przedmiocie zmiany nazwy gminy Ciszyca Górna, w powiecie iłżeckim, województwie kieleckim