Wyszukiwanie

notariat

Liczba znalezionych aktów: 490.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 695 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
Dz.U. 2024 poz. 334 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2023 poz. 2553 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych
Dz.U. 2023 poz. 1709 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny
Dz.U. 2023 poz. 1547 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego
Dz.U. 2023 poz. 1394 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości
Dz.U. 2023 poz. 1124 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2023 poz. 449 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny
Dz.U. 2023 poz. 446 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych
Dz.U. 2023 poz. 378 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych
Dz.U. 2023 poz. 285 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doręczeniach elektronicznych
Dz.U. 2023 poz. 217 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2023 poz. 152 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym
Dz.U. 2022 poz. 1799 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie
Dz.U. 2022 poz. 1360 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny
Dz.U. 2022 poz. 1301 obowiązujący Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
Dz.U. 2022 poz. 593 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2022 poz. 569 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doręczeniach elektronicznych
Dz.U. 2021 poz. 1177 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
Dz.U. 2021 poz. 1132 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2021 poz. 684 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej
Dz.U. 2021 poz. 516 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2021 poz. 488 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację notarialną
Dz.U. 2021 poz. 227 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego
Dz.U. 2020 poz. 2320 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
Dz.U. 2020 poz. 2269 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną
Dz.U. 2020 poz. 2072 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2020 poz. 1473 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2020 poz. 1391 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego
Dz.U. 2020 poz. 1192 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie
Dz.U. 2020 poz. 889 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej
Dz.U. 2020 poz. 580 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych
Dz.U. 2020 poz. 365 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2019 poz. 2458 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną
Dz.U. 2019 poz. 2204 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Dz.U. 2019 poz. 1655 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1495 obowiązujący Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Dz.U. 2019 poz. 1265 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 540 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie
Dz.U. 2019 poz. 87 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie
Dz.U. 2018 poz. 2425 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną
Dz.U. 2018 poz. 2314 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2018 r. sygn. akt SK 10/17
Dz.U. 2018 poz. 2196 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2018 poz. 2193 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 2127 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej
Dz.U. 2018 poz. 2039 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym
Dz.U. 2018 poz. 1629 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U. 2018 poz. 1496 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
Dz.U. 2018 poz. 833 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego
Dz.U. 2018 poz. 723 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Dz.U. 2018 poz. 398 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 272 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2018 poz. 11 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny
Dz.U. 2017 poz. 2457 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej
Dz.U. 2017 poz. 2291 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie
Dz.U. 2017 poz. 2289 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych
Dz.U. 2017 poz. 1715 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym
Dz.U. 2017 poz. 1508 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2017 poz. 733 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych
Dz.U. 2017 poz. 482 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej
Dz.U. 2017 poz. 336 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 2017 r. sygn. akt U 2/15
Dz.U. 2016 poz. 2261 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 2079 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację notarialną
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1796 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie
Dz.U. 2016 poz. 1677 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny
Dz.U. 2016 poz. 1670 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych
Dz.U. 2016 poz. 1621 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego
Dz.U. 2016 poz. 1574 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2016 poz. 1358 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1105 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego
Dz.U. 2016 poz. 786 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym
Dz.U. 2016 poz. 417 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych
Dz.U. 2016 poz. 409 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych
Dz.U. 2016 poz. 45 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego
Dz.U. 2016 poz. 41 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny
Dz.U. 2015 poz. 2132 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych
Dz.U. 2015 poz. 2123 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej
Dz.U. 2015 poz. 1645 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2015 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych
Dz.U. 2015 poz. 1311 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1225 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego
Dz.U. 2015 poz. 1224 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1196 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego
Dz.U. 2015 poz. 1175 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2015 poz. 1174 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania
Dz.U. 2015 poz. 1101 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych
Dz.U. 2015 poz. 978 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
Dz.U. 2015 poz. 520 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U. 2015 poz. 218 obowiązujący Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 133 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2015 poz. 85 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2015 r. sygn. akt SK 34/12
Dz.U. 2014 poz. 1927 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego
Dz.U. 2014 poz. 1926 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny
Dz.U. 2014 poz. 1922 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego
Dz.U. 2014 poz. 1921 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych
Dz.U. 2014 poz. 1585 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym
Dz.U. 2014 poz. 1576 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego
Dz.U. 2014 poz. 993 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 364 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin notarialny
Dz.U. 2014 poz. 221 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną
Dz.U. 2014 poz. 164 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie
Dz.U. 2013 poz. 1668 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej
Dz.U. 2013 poz. 1614 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego
Dz.U. 2013 poz. 1600 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych
Dz.U. 2013 poz. 1560 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny
Dz.U. 2013 poz. 1416 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych
Dz.U. 2013 poz. 1280 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego
Dz.U. 2013 poz. 1247 obowiązujący Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 1236 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego
Dz.U. 2013 poz. 1135 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego
Dz.U. 2013 poz. 943 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego
Dz.U. 2013 poz. 834 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych
Dz.U. 2013 poz. 829 obowiązujący Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
Dz.U. 2013 poz. 826 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2013 r. sygn. akt K 12/10
Dz.U. 2013 poz. 733 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego
Dz.U. 2013 poz. 427 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2013 poz. 237 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2012 poz. 1478 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym
Dz.U. 2012 poz. 1449 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej
Dz.U. 2012 poz. 1437 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego
Dz.U. 2012 poz. 1436 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego
Dz.U. 2012 poz. 1435 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych
Dz.U. 2012 poz. 1434 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego
Dz.U. 2012 poz. 1433 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych
Dz.U. 2012 poz. 1131 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną
Dz.U. 2012 poz. 796 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego
Dz.U. 2012 poz. 795 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych
Dz.U. 2012 poz. 792 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych
Dz.U. 2012 poz. 791 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego
Dz.U. 2012 poz. 760 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2012 r. sygn. akt K 9/10
Dz.U. 2012 poz. 542 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2012 poz. 297 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2012 r. sygn. akt K 15/08
Dz.U. 2011 nr 289 poz. 1703 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie
Dz.U. 2011 nr 268 poz. 1592 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 2011 r. sygn. akt K 1/10
Dz.U. 2011 nr 187 poz. 1120 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego
Dz.U. 2011 nr 176 poz. 1053 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego
Dz.U. 2011 nr 146 poz. 880 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lipca 2011 r. sygn. akt U 8/08
Dz.U. 2011 nr 142 poz. 830 obowiązujący Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 786 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 483 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 458 obowiązujący Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 53 poz. 318 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych oraz zadań na egzamin notarialny
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 290 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 267 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej
Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1208 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin wstępny na aplikację notarialną
Dz.U. 2009 nr 122 poz. 1016 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną
Dz.U. 2009 nr 114 poz. 955 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 708 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego
Dz.U. 2009 nr 70 poz. 607 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny oraz wykazu tytułów aktów prawnych
Dz.U. 2009 nr 66 poz. 559 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych
Dz.U. 2009 nr 37 poz. 286 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 252 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania
Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1666 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym
Dz.U. 2008 nr 189 poz. 1158 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1131 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej
Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1078 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1012 obowiązujący Ustawa z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 616 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i notarialnego
Dz.U. 2008 nr 57 poz. 348 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2008 r. sygn. akt K 4/07
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1371 obowiązujący Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1336 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2007 nr 181 poz. 1287 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 80 poz. 540 obowiązujący Ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 27 poz. 185 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1035 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania przez notariuszy podatku od spadków i darowizn oraz wzoru deklaracji o wysokości podatku pobranego i wypłaconego przez notariuszy
Dz.U. 2006 nr 97 poz. 672 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację notarialną
Dz.U. 2006 nr 92 poz. 646 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych
Dz.U. 2006 nr 90 poz. 628 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pytań i tematów na egzamin notarialny
Dz.U. 2006 nr 52 poz. 384 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji notarialnej
Dz.U. 2006 nr 52 poz. 383 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i notarialnego
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 116 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 115 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie
Dz.U. 2006 nr 15 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację notarialną
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2169 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie organizacji aplikacji notarialnej
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2168 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i notarialnego
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2167 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań i tematów na egzamin notarialny
Dz.U. 2005 nr 258 poz. 2166 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie pytań na egzamin konkursowy na aplikację notarialną
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2078 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej za udział w egzaminie notarialnym
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2077 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych
Dz.U. 2005 nr 244 poz. 2076 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację notarialną
Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1361 obowiązujący Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 83 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2067 obowiązujący Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1798 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lipca 2004 r. sygn. akt U 16/02
Dz.U. 2004 nr 156 poz. 1640 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1564 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
Dz.U. 2004 nr 147 poz. 1547 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie
Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2148 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy
Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2142 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2003 r. sygn. akt K 49/01
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1474 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 629 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 408 obowiązujący Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1968 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku.
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1758 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.
Dz.U. 2002 nr 42 poz. 369 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o notariacie.
Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1361 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1233 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1011 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych.
Dz.U. 2001 nr 77 poz. 829 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych.
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 635 obowiązujący Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie.
Dz.U. 2001 nr 35 poz. 414 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.
Dz.U. 2000 nr 108 poz. 1153 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych.
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 1002 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej notariuszy.
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 551 obowiązujący Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie i ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 2000 nr 26 poz. 315 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu i sposobu ich przekazywania.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1289 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku.
Dz.U..1997 nr 103 poz. 659 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1997 r. w sprawie wynagrodzenia notariusza za czynności związane z przekazywaniem zakładowych budynków mieszkalnych oraz w sprawie wysokości niektórych opłat sądowych.
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 313 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 651 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1996 r. w sprawie wynagrodzenia notariusza za czynności notarialne podwyższenia kapitału akcyjnego lub połączenia niektórych banków.
Dz.U. 1996 nr 32 poz. 141 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 797 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1995 nr 85 poz. 428 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1995 nr 57 poz. 299 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Dz.U. 1995 nr 17 poz. 82 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 1995 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia notariusza oraz wysokości wpisów sądowych za czynności związane z przekazywaniem zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 654 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 415 uchylony Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
Dz.U. 1994 nr 7 poz. 25 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1994 nr 1 poz. 3 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 646 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 635 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.
Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 440 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym.
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 213 obowiązujący Ustawa z dnia 15 maja 1993 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o powołaniu sądów apelacyjnych.
Dz.U. 1992 nr 55 poz. 272 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 265 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.
Dz.U. 1992 nr 24 poz. 105 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 89 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 490 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie wykładni przepisów: art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, art. 16 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym, art. 59 par. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych i Prawo o notariacie.
Dz.U. 1991 nr 93 poz. 417 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat konsularnych.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 189 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie aplikacji notarialnej.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 188 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 147 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 146 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej.
Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 94 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 92 obowiązujący Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych.
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 537 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych i oddziałów tych biur prowadzących księgi wieczyste oraz ustalenia obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1990 nr 49 poz. 292 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych.
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 274 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych i oddziałów tych biur prowadzących księgi wieczyste oraz ustalenia obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1990 nr 46 poz. 273 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1990 nr 23 poz. 138 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1990 nr 2 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie warunków przyjęcia na stanowisko radcy i sekretarza notarialnego oraz w sprawie organizacji praktyki i egzaminu na stanowisko sekretarza notarialnego.
Dz.U. 1990 nr 2 poz. 14 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie prowadzenia ksiąg i przechowywania aktów notarialnych w państwowych biurach notarialnych.
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 447 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1989 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy administracji państwowej.
Dz.U. 1989 nr 73 poz. 436 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych i Prawo o notariacie.
Dz.U. 1989 nr 71 poz. 421 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych i oddziałów tych biur prowadzących księgi wieczyste oraz ustalenia obszarów ich właściwości.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 358 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1989 r. w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 298 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych.
Dz.U. 1989 nr 41 poz. 228 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania czynności wykonawczych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.
Dz.U. 1989 nr 33 poz. 176 uchylony Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. Prawo o notariacie.
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Dz.U. 1989 nr 9 poz. 52 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1989 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 stycznia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 23 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej.
Dz.U. 1988 nr 44 poz. 353 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania czynności wykonywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 179 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych.
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 200 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 143 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 sierpnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych.
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 223 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 167 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu tworzenia i wykorzystania funduszu budowy mieszkań dla sędziów i notariuszy.
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 153 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie przekazania czynności wykonywanych w postępowaniu nakazowym i upominawczym przez niektóre państwowe biura notarialne - właściwym sądom wojewódzkim i rejonowym.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1985 nr 59 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania nadzoru nad sądami i sędziami oraz nad państwowymi biurami notarialnymi.
Dz.U. 1985 nr 39 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących usługi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1985 nr 33 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie określenia wysokości ulgowych stawek opłat za czynności notarialne i sądowe dokonywane w związku z oddawaniem gruntów w użytkowanie wieczyste i sprzedażą nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1985 r. w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 311 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej.
Dz.U. 1984 nr 37 poz. 195 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1984 r. o aplikantach sądowych i notarialnych.
Dz.U. 1984 nr 28 poz. 146 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz zawieszania w pełnieniu obowiązków notariuszy, asesorów sądowych i notarialnych oraz aplikantów sądowych i notarialnych.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 329 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 grudnia 1983 r. w sprawie opłat konsularnych.
Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
Dz.U. 1983 nr 19 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1983 nr 13 poz. 66 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1983 r. w sprawie opłat za przekazanie gospodarstwa rolnego następcy rolnika.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1981 r. w sprawie sporządzania i przesyłania informacji podatkowych przez sądy i państwowe biura notarialne.
Dz.U. 1981 nr 25 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg wieczystych niektórym państwowym biurom notarialnym oraz ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 1980 nr 2 poz. 4 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 1980 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg wieczystych niektórym państwowym biurom notarialnym oraz ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie o prowadzeniu ksiąg i przechowywaniu akt notarialnych.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 10 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1978 nr 16 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 1978 r. w sprawie powierzenia prowadzenia ksiąg wieczystych niektórym państwowym biurom notarialnym oraz ustaleniu obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 1978 nr 12 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1978 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1978 nr 6 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 lutego 1978 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych.
Dz.U. 1977 nr 9 poz. 35 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską podpisana w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 226 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o opłacie skarbowej.
Dz.U. 1975 nr 19 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości miejscowej państwowych biur notarialnych prowadzących księgi wieczyste.
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 81 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości niektórych opłat sądowych i notarialnych oraz warunków zwalniania przez sąd od opłat sądowych właścicieli lub współwłaścicieli gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1974 nr 50 poz. 317 uchylony Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o zmianie Prawa o notariacie.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ujednolicenia terminów wypłaty wynagrodzenia za pracę.
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 245 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1974 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Pruszkowie prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1974 nr 25 poz. 149 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1974 r. w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Stalowej Woli i Tarnobrzegu prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1974 nr 18 poz. 100 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1974 r. w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Żarach prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1973 nr 26 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników sądów powszechnych, sądów ubezpieczeń społecznych i państwowych biur notarialnych.
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1973 r. o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1970 r. w sprawie doręczania pism sądowych przez pocztę.
Dz.U. 1969 nr 18 poz. 139 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 1969 r. w sprawie określenia miejscowości, na obszarze których księgi wieczyste utraciły moc prawną.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 95 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
Dz.U. 1969 nr 8 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie określenia wysokości niektórych opłat sądowych i notarialnych oraz warunków zwalniania przez sąd od opłat sądowych właścicieli lub współwłaścicieli gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach i asesorach sądowych.
Dz.U. 1967 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1966 r. w sprawie przedłużenia terminu określonego w art. 66 paragrafie 1 prawa o notariacie.
Dz.U. 1966 nr 43 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1966 r. o postępowaniu przy zabezpieczaniu spadku i przy sporządzaniu spisu inwentarza.
Dz.U. 1966 nr 40 poz. 240 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 1966 r. w sprawie zasad i trybu zwracania się przez sądy i państwowe biura notarialne o udzielenie pomocy prawnej w międzynarodowym postępowaniu cywilnym.
Dz.U. 1965 nr 52 poz. 320 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1965 r. w sprawie przedłużenia terminu określonego w art. 66 paragrafie 1 Prawa o notariacie.
Dz.U. 1965 nr 52 poz. 318 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1965 r. o zmianie prawa o notariacie.
Dz.U. 1965 nr 24 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 1965 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności notarialnych dokonywanych przez organy prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1964 nr 41 poz. 278 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 1964 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Dz.U. 1963 nr 19 poz. 106 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 1963 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa o notariacie.
Dz.U. 1963 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia notariuszów i aplikantów notarialnych.
Dz.U. 1960 nr 51 poz. 301 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 1960 r. o aplikantach i asesorach sądowych.
Dz.U. 1957 nr 54 poz. 263 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia notariuszów i aplikantów notarialnych.
Dz.U. 1956 nr 24 poz. 113 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia notariuszów i aplikantów notarialnych.
Dz.U. 1955 nr 17 poz. 101 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 1955 r. o prowadzeniu ksiąg i przechowywaniu akt notarialnych.
Dz.U. 1955 nr 6 poz. 32 uchylony Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków.
Dz.U. 1951 nr 36 poz. 276 uchylony Ustawa z dnia 25 maja 1951 r. - Prawo o notariacie.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 33 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o wyjątkowym dopuszczaniu do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz do wpisywania na listę adwokatów.
Dz.U. 1939 nr 76 poz. 513 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 1939 r. o ustaleniu stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
Dz.U. 1939 nr 61 poz. 403 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1939 r. o ustaleniu stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 643 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1938 r. w sprawie ustalenia stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.
Dz.U. 1938 nr 89 poz. 605 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o rozciągnięciu prawa o notariacie na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 45 poz. 371 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1938 r. w sprawie ustalenia ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.
Dz.U. 1938 nr 45 poz. 370 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o pieczęciach notariuszów i organów izb notarialnych.
Dz.U. 1938 nr 41 poz. 343 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 1938 r. o wynagrodzeniu notariuszów i pisarzy hipotecznych za niektóre czynności w związku z przeniesieniem własności nieruchomości i z przebudową ustroju rolnego.
Dz.U. 1938 nr 7 poz. 44 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 31 października 1933 r. o pieczęciach notariuszów i organów izb notarialnych.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 560 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 1937 r. w sprawie ustalenia ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.
Dz.U. 1937 nr 60 poz. 473 uchylony Ustawa z dnia 7 sierpnia 1937 r. o rozciągnięciu na obszar sądu okręgowego w Katowicach przepisów ustawy o języku urzędowym sądów, urzędów prokuratorskich i notariuszy w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu.
Dz.U. 1937 nr 46 poz. 353 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1937 r. o ustaleniu ilości stanowisk notariuszów w Iłży i Wierzbniku.
Dz.U. 1937 nr 37 poz. 286 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 maja 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o przyjmowaniu przez notariuszów na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej papierów wartościowych celem uiszczenia podatku od darowizn.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 266 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o wynagrodzeniu notariuszów w sprawach związanych ze sprzedażą działek przy parcelacji, dokonywanej na mocy ustawy o wykonywaniu reformy rolnej.
Dz.U. 1937 nr 19 poz. 122 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 1937 r. w sprawie ustalenia ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 647 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 1936 r. o ustaleniu ilości stanowisk notariuszów w niektórych miejscowościach.
Dz.U. 1936 nr 90 poz. 625 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1936 r. o niszczeniu odpisów protestów weksli i czeków.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 591 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 1936 r. o opłatach sądowych, notarialnych i pisarzy hipotecznych za czynności związane z konwersją i uporządkowaniem długów rolniczych.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 564 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1936 r. w sprawie stanowiska notariuszy w Płocku i Mławie.
Dz.U. 1936 nr 74 poz. 526 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. o ograniczeniu praw emerytalnych notariuszów i pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1936 nr 70 poz. 508 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 1936 r. o ustaleniu liczby notariuszów w niektórych miejscowościach.
Dz.U. 1936 nr 37 poz. 283 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe.
Dz.U. 1936 nr 37 poz. 282 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe.
Dz.U. 1935 nr 95 poz. 596 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1935 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych.
Dz.U. 1935 nr 84 poz. 517 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1935 r. o wynagrodzeniu notarjuszów.
Dz.U. 1935 nr 25 poz. 172 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 marca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o przyjmowaniu przez notarjuszy na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej obligacyj 6% Pożyczki Narodowej na pokrycie należności z tytułu podatku od darowizn.
Dz.U. 1935 nr 18 poz. 101 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 1935 r. o ulgach dla ofiar powodzi w zakresie wynagrodzenia notarjuszów i pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1935 nr 3 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Skarbu o trybie dokonywania licytacji publicznej ruchomości w postępowaniu upadłościowem.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 987 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1934 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych.
Dz.U. 1934 nr 62 poz. 527 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. o ustaleniu ilości notarjuszów z siedzibą w Białymstoku.
Dz.U. 1934 nr 26 poz. 206 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1934 r. o powiększeniu ilości stanowisk notarjuszów w okręgu Sądu Okręgowego w Płocku.
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 22 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1933 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych.
Dz.U. 1933 nr 103 poz. 803 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1933 r. o trybie postępowania przy zwalnianiu notarjuszów trwale niezdolnych do służby.
Dz.U. 1933 nr 99 poz. 764 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1933 r. w sprawie ksiąg notarjuszów.
Dz.U. 1933 nr 93 poz. 718 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1933 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych.
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 686 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o pieczęciach notarjuszów i organów izb notarjalnych.
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 685 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 609 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Prawo o notarjacie.
Dz.U. 1933 nr 55 poz. 421 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 lipca 1933 r. w sprawie kosztów egzekucyjnych oraz taksy dla notarjuszów, prowadzących licytację nieruchomości, egzekwowanych we własnym zakresie przez Państwowy Bank Rolny.
Dz.U. 1932 nr 41 poz. 413 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 25 kwietnia 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach stemplowych.
Dz.U. 1930 nr 29 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 1930 r. o taksie wynagrodzenia notarjuszów na obszarze sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu, oraz sądu okręgowego w Katowicach.
Dz.U. 1930 nr 19 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1930 r. o taksie wynagrodzenia notarjuszów na obszarze sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1929 nr 27 poz. 275 uchylony Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o taksie notarjalnej.
Dz.U. 1926 nr 72 poz. 414 Ustawa z dnia 5 lipca 1926 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy notarjalnej, obowiązującej w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1925 nr 109 poz. 779 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1925 r. w sprawie przeniesienia kancelarji notarjalnej z Duniłowicz do Postaw w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1925 nr 101 poz. 712 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1925 r. o utworzeniu kancelarji notarjalnej w Szarkoszczyźnie powiatu dziśnieńskiego w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1924 nr 78 poz. 757 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o języku urzędowania sądów, urzędów prokuratorskich i notarjatu.
Dz.U. 1923 nr 88 poz. 691 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.
Dz.U. 1923 nr 38 poz. 250 Ustawa z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o języku urzędowym w sądownictwie i notarjacie w województwach: poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1922 nr 112 poz. 1027 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1922 r. w przedmiocie dodatków drożyźnianych do opłat notarjuszów, adwokatów i komorników sądowych, tudzież do kosztów sądowych w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 70 poz. 631 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1922 r. w przedmiocie przepisów przejściowych o używaniu języka polskiego w sądownictwie i notarjacie w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 59 poz. 530 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień o notarjacie w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 46 poz. 403 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1922 r. o dalszem urzędowaniu dotychczasowych pruskich notarjuszów w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 46 poz. 392 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1922 r. o rocie przysięgi dla sędziów, urzędników i niższych funkcjonarjuszów zarządu i wymiaru sprawiedliwości oraz dla notarjuszów w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1921 nr 83 poz. 592 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 8 października 1921 r. w przedmiocie zmiany przepisów o notarjacie w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 53 poz. 339 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1921 r. o czasowem skróceniu sędziowskiej służby przygotowawczej.
Dz.U. 1921 nr 50 poz. 302 Ustawa z dnia 31 maja 1921 r. o ulgach co do kwalifikacji na urząd sędziowski i prokuratorski.
Dz.U. 1920 nr 37 poz. 215 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie utworzenia piątej kancelarji notarjalnej przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Lublinie.
Dz.U. 1919 nr 67 poz. 412 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości o ulgach dla aplikantów zawodów prawniczych, którym służba wojskowa przeszkodziła w odbyciu aplikacji.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 57 poz. 349 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie utworzenia urzędu notarjusza przy wydziale hipotecznym sądu pokoju w Kolnie, gub. Łomżyńskiej z siedzibą w Jedwabnem.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 57 poz. 348 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie utworzenia urzędu notarjusza przy wydziale hipotecznym sądu pokoju w Kaliszu z siedzibą w Błaszkach.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 39 poz. 289 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie utworzenia czwartego urzędu notarjusza przy wydziale hipotecznym sądu pokoju w Słupcy, gub. Kaliskiej, z siedzibą w m. Zagórowie.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 18 poz. 225 Dekret o aplikacji sądowej.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 17 poz. 224 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie utworzenia trzeciej kancelarji notarjalnej przy wydziale hipotecznym sądu pokoju w Częstochowie.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 15 poz. 200 Dekret w przedmiocie zmian w urządzeniach wymiaru sprawiedliwości w b. zaborze austrjackim.
Dz.U. 1918 nr 7 poz. 16 uchylony Dekret Rady Regencyjnej w przedmiocie Przepisów tymczasowych o notarjacie
M.P. 2023 poz. 135 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2022 poz. 88 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2021 poz. 121 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2020 poz. 391 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2020 r. sygn. akt SK 24/19
M.P. 2020 poz. 231 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2019 poz. 195 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2018 poz. 241 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2017 poz. 112 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2016 poz. 97 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2015 poz. 146 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2014 poz. 103 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2011 nr 7 poz. 74 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2010 nr 14 poz. 146 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2009 nr 6 poz. 67 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2008 nr 9 poz. 105 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2007 nr 8 poz. 91 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2006 nr 7 poz. 109 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2005 nr 12 poz. 235 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2004 nr 52 poz. 887 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. o sprostowaniu błędu
M.P. 2004 nr 37 poz. 659 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2003 nr 17 poz. 270 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych
M.P. 2002 nr 11 poz. 203 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 2001 nr 15 poz. 244 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 2000 nr 10 poz. 197 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 1999 nr 12 poz. 172 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 1998 nr 23 poz. 337 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 1997 nr 28 poz. 265 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 1996 nr 23 poz. 249 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 1996 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 1995 nr 11 poz. 137 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 1994 nr 65 poz. 584 uchylony Zarządzenie Ministrów Finansów i Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn.
M.P. 1994 nr 15 poz. 111 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1994 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 1993 nr 37 poz. 388 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1993 r. o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 1993 r. w s prawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 1993 nr 8 poz. 62 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 1993 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 1993 nr 6 poz. 22 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zniesionych państwowych biur notarialnych.
M.P. 1992 nr 28 poz. 199 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zniesionych państwowych biur notarialnych.
M.P. 1992 nr 9 poz. 66 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1992 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.
M.P. 1991 nr 17 poz. 114 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych.
M.P. 1991 nr 14 poz. 94 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie warunków nabywania przez notariuszy i organy samorządu notarialnego rzeczy ruchomych znoszonych państwowych biur notarialnych.
M.P. 1991 nr 14 poz. 93 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie szczegółowych warunków czasowego wynajmowania notariuszom prowadzącym kancelarie notarialne lokali w budynkach sądowych.
M.P. 1990 nr 49 poz. 381 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia siedzib państwowych biur notarialnych oraz ich oddziałów.
M.P. 1990 nr 36 poz. 293 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia siedzib państwowych biur notarialnych oraz ich oddziałów.
M.P. 1990 nr 33 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego notariuszy prowadzących indywidualne kancelarie notarialne.
M.P. 1990 nr 27 poz. 217 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia siedzib państwowych biur notarialnych oraz ich oddziałów.
M.P. 1990 nr 14 poz. 112 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia siedzib państwowych biur notarialnych oraz ich oddziałów.
M.P. 1990 nr 2 poz. 18 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1989 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania państwowych biur notarialnych.
M.P. 1989 nr 44 poz. 359 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie utworzenia i określenia siedzib państwowych biur notarialnych oraz ich oddziałów.
M.P. 1989 nr 37 poz. 294 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.
M.P. 1989 nr 5 poz. 49 uznany za uchylony Uchwała nr 20 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1989 r. w sprawie wynagradzania sędziów sądów powszechnych, notariuszy oraz asesorów i aplikantów sądowych i notarialnych.
M.P. 1988 nr 29 poz. 255 uchylony Uchwała nr 166 Rady Ministrów z dnia 3 października 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania sędziów sądów powszechnych, notariuszy oraz asesorów i aplikantów sądowych i notarialnych.
M.P. 1988 nr 22 poz. 205 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 1988 r. w sprawie prowadzenia gospodarki kasowej oraz rachunkowości w państwowych biurach notarialnych.
M.P. 1988 nr 22 poz. 200 uchylony Uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania sędziów sądów powszechnych, notariuszy oraz asesorów i aplikantów sądowych i notarialnych.
M.P. 1988 nr 4 poz. 36 uchylony Uchwała nr 9 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania sędziów sądów powszechnych, notariuszy oraz asesorów i aplikantów sądowych i notarialnych.
M.P. 1985 nr 46 poz. 302 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1985 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.
M.P. 1984 nr 6 poz. 49 uchylony Zarządzenie Ministrów Finansów i Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 1984 r. w sprawie poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn.
M.P. 1983 nr 13 poz. 79 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.
M.P. 1979 nr 2 poz. 14 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1979 r. w sprawie specjalnych kas poborowych w państwowych biurach notarialnych i zakresu czynności tych kas.
M.P. 1976 nr 24 poz. 107 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 1976 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.
M.P. 1970 nr 42 poz. 319 uchylony Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 listopada 1970 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.
M.P. 1967 nr 47 poz. 235 uchylony Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 14 sierpnia 1967 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.
M.P. 1965 nr 69 poz. 400 uchylony Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 6 grudnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.
M.P. 1964 nr 17 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 2 marca 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.
M.P. 1962 nr 48 poz. 234 uchylony Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 2 czerwca 1962 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.
M.P. 1961 nr 33 poz. 154 Zarządzenie nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1961 r. w sprawie określenia organów państwowych obowiązanych do zawiadamiania urzędów stanu cywilnego o zdarzeniach i o aktach mających stanowić podstawę wpisu do ksiąg stanu cywilnego.
M.P. 1960 nr 46 poz. 222 uchylony Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 13 maja 1960 r. w sprawie wprowadzenia do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.
M.P. 1933 nr 164 poz. 201 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1933 r. o przeniesieniu siedziby urzędowej kancelarji notarjalnej na Podgórzu w Krakowie do Krakowa.
M.P. 1933 nr 129 poz. 168 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 1933 r. o powiększeniu ilości stanowisk notarjuszów przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Łodzi
M.P. 1933 nr 58 poz. 73 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1933 r. o ustaleniu ilości notarjuszy przy zamiejscowym wydziale hipotecznym sądu okręgowego w Wilnie
M.P. 1933 nr 11 poz. 15 Zarządzenie Minsitra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 1933 r. o ustaleniu ilości notarjuszów przy wydziałach hipotecznych sądów okręgowych w okręgu sądu apelacyjnego w Wilnie.
M.P. 1932 nr 257 poz. 291 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1932 r. o utworzeniu kancelarji notarjalnej w Białej, w okręgu sądu okręgowego w Wadowicach.
M.P. 1932 nr 226 poz. 259 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 1932 r. o utworzeniu drugiej kancelarji notarjalnej w Zakopanem, w okręgu sądu okręgowego w Nowym Sączu.
M.P. 1932 nr 213 poz. 245 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 1932 r. o zniesieniu kancelarji notarjalnej w Peczeniżynie w okręgu sądu okręgowego w Kołomyji i o utworzeniu trzeciej kancelarji notarjalnej w Kołomyji w tym samym okręgu sądowym.
M.P. 1932 nr 208 poz. 241 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 1932 r. o utworzeniu trzeciej kancelarji notarjalnej w Tarnowie w okręgu sądu okręgowego w Tarnowie.
M.P. 1932 nr 91 poz. 123 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1932 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Łomży w okręgu sądu okręgowego w Łomży
M.P. 1932 nr 3 poz. 6 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza we Włocławku, w okręgu Sądu Okręgowego we Włocławku.
M.P. 1931 nr 248 poz. 333 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Jędrzejowie w okręgu sądu okręgowego w Kielcach
M.P. 1931 nr 235 poz. 322 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Opatowie w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu.
M.P. 1931 nr 227 poz. 310 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 1931 r. o zwinięciu urzędu notarjusza w Kaliszu w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu
M.P. 1931 nr 226 poz. 309 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Dołhinowie w okręgu Sądu Okręgowego w Wilnie
M.P. 1931 nr 226 poz. 308 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Brzezinach powiatu brzezińskiego w okręgu sądu Okręgowego w Łodzi
M.P. 1931 nr 225 poz. 306 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Garwolinie w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach
M.P. 1931 nr 225 poz. 305 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Ostrowi Mazowieckiej w okręgu Sądu Okręgowego w Łomży
M.P. 1931 nr 140 poz. 212 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1931 o rozmieszczeniu koncelaryj notarjalnych w Płocku
M.P. 1931 nr 140 poz. 211 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1931 o utworzeniu urzędu notarjusza w Tuszynie powiatu łódzkiego w okrędu Sądu Okręgowego w Łodzi.
M.P. 1931 nr 76 poz. 126 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Kaliszu w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu.
M.P. 1931 nr 65 poz. 107 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Sosnowcu w okręgu Sądu Okręgowego w Sosonowcu
M.P. 1931 nr 52 poz. 90 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Olkuszu w okręgu Sądu Okręgowego w Sosnowcu.
M.P. 1931 nr 52 poz. 89 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Zawierciu w okręgu Sądu Okręgowego w Sosnowcu.
M.P. 1931 nr 44 poz. 72 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1931 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Otwocku w okręgu sądu okręgowego w Warszawie
M.P. 1930 nr 297 poz. 419 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1930 r. o przeniesieniu urzędu notarjusza z Dubienki do Grabowca w powiecie hrubieszowskim w okręgu sądu okręgowego w Zamościu
M.P. 1930 nr 297 poz. 418 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Przedborzu, powiatu koneckiego, w okręgu sądu okręgowego w Radomiu
M.P. 1930 nr 273 poz. 370 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Będzinie w okręgu sądu okręgowego w Sosnowcu
M.P. 1930 nr 233 poz. 320 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Mławie w okręgu Sądu Okręgowego w Mławie
M.P. 1930 nr 233 poz. 319 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Wolbromiu w okręgu Sądu Okręgowego w Sosnowcu
M.P. 1930 nr 231 poz. 315 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Czernikowie w okręgu Sądu Okręgowego we Włocławku
M.P. 1930 nr 231 poz. 314 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1930 r. o utworzeniu urzędów notarjuszy w Rykach i w Siedlcach w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach
M.P. 1930 nr 165 poz. 251 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1930 r. o utworzeniu kancelarji notarjalnej w Nowem Siole w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnopolu
M.P. 1930 nr 124 poz. 184 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Mińsku Mazowieckim w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
M.P. 1930 nr 109 poz. 159 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Ostrowcu w okręgu sądu okręgowego w Radomiu
M.P. 1930 nr 64 poz. 96 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Ciechanowcu powiatu bielskiego, w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku
M.P. 1930 nr 48 poz. 78 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Ejszyszkach w okręgu Sądu Okręgowego w Wilnie
M.P. 1930 nr 48 poz. 77 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Beresteczku w okręgu Sądu Okręgowego w Łucku
M.P. 1930 nr 48 poz. 76 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1930 r. o utworzeniu urzędu notarjusza w Hrubieszowie w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu
M.P. 1930 nr 5 poz. 6 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1929 r. o utworzeniu piątego urzędu notariusza przy wydziale hipotecznym Sądu Okręgowego w Płocku