Wyszukiwanie

obiekty sportowe

Liczba znalezionych aktów: 16.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 274 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 7 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu
Dz.U. 2022 poz. 1550 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku
Dz.U. 2022 poz. 1230 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
Dz.U. 2022 poz. 616 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku
Dz.U. 2022 poz. 145 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć III Igrzysk Europejskich w 2023 roku
Dz.U. 2021 poz. 2389 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku
Dz.U. 2021 poz. 349 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
Dz.U. 2018 poz. 1874 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wymogów technicznych infrastruktury sektorów na stadionie, na których są udostępniane miejsca stojące
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 820 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej
Dz.U. 2009 nr 56 poz. 463 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu
Dz.U. 2001 nr 3 poz. 19 uchylony Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 472 uchylony Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie organów właściwych do dokonywania oceny urządzeń sportowych i sprzętu sportowego pod względem bezpieczeństwa i higieny użytkowania oraz zasad i trybu opiniowania tych urządzeń i sprzętu.
M.P. 1985 nr 34 poz. 229 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 1 października 1985 r. w sprawie zasad i trybu zmiany przynależności zawodników piłki nożnej do stowarzyszeń kultury fizycznej i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność sportową oraz zasad reprezentowania tych stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych.
M.P. 1985 nr 29 poz. 200 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 29 czerwca 1985 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i wypoczywających nad wodą oraz warunków i trybu przeprowadzania egzaminu i wydawania kart pływackich.
M.P. 1985 nr 17 poz. 138 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 15 czerwca 1985 r. w sprawie ustalenia normatywu wyposażenia akademii wychowania fizycznego w obiekty i urządzenia kultury fizycznej.