Wyszukiwanie

obrót oszczędnościowy

Liczba znalezionych aktów: 62.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 739 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego.
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 650 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania o zajęciu wkładu oszczędnościowego.
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 649 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 646 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1992 nr 72 poz. 360 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Banku Polskim.
Dz.U. 1992 nr 72 poz. 359 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe.
Dz.U. 1936 nr 33 poz. 257 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie wkładów oszczędnościowych i kwot czekowych, przejętych z pod zarządu Pocztowej Kasy Oszczędności w Wiedniu.
Dz.U. 1929 nr 72 poz. 549 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 września 1929 r. zmieniające § 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 kwietnia 1928 r. w sprawie losowania książeczek oszczędnościowych, wystawionych przez Pocztową Kasę Oszczędności na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 marca 1927 r. o przerachowaniu wkładek oszczędnościowych w walutach pełnowartościowych za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 233 Ustawa z dnia 23 marca 1929 r. o przedłużeniu terminu do składania zgłoszeń o przerachowanie wkładek oszczędnościowych, złożonych w walutach pełnowartościowych w Pocztowej Kasie Oszczędności za pośrednictwem instytucyj państwowych polskich.
Dz.U. 1928 nr 44 poz. 424 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Skarbu z dnia 26 marca 1928 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 kwietnia 1927 r. o komunalnych kasach oszczędności.
M.P. 1998 nr 44 poz. 620 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia ceny 1 mkw powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1998 r.
M.P. 1994 nr 6 poz. 54 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie zakresu i warunków wykonywania przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska niektórych czynności bankowych.
M.P. 1992 nr 12 poz. 88 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek obsługujących obrót oszczędnościowy o zajęciu w drodze egzekucji administracyjnej rachunku bankowego stanowiącego wkład oszczędnościowy.
M.P. 1991 nr 43 poz. 305 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1991 r.
M.P. 1991 nr 29 poz. 212 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1991 r.
M.P. 1991 nr 18 poz. 124 obowiązujący Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1991 r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów oszczędnościowych za 1991 r.
M.P. 1991 nr 1 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek obsługujących obrót oszczędnościowy o zajęciu w drodze egzekucji rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy.
M.P. 1990 nr 4 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 stycznia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.
M.P. 1989 nr 2 poz. 17 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 stycznia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.
M.P. 1989 nr 2 poz. 16 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 stycznia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.
M.P. 1988 nr 3 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 stycznia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.
M.P. 1987 nr 33 poz. 287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 października 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.
M.P. 1986 nr 17 poz. 113 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 maja 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.
M.P. 1986 nr 3 poz. 24 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 stycznia 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.
M.P. 1985 nr 1 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 stycznia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.
M.P. 1984 nr 28 poz. 191 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości wkładów oszczędnościowych osób fizycznych wolnej od zajęcia sądowego i administracyjnego.
M.P. 1984 nr 15 poz. 109 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 maja 1984 r. w sprawie wprowadzenia lokacyjnych bonów oszczędnościowych i depozytowych bonów oszczędnościowych o wartościach nominalnych 50.000 zł.
M.P. 1984 nr 12 poz. 83 uchylony Uchwała nr 45 Rady Ministrów z dnia 19 marca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży samochodów osobowych dla ludności oraz rozwoju zaplecza motoryzacji.
M.P. 1983 nr 42 poz. 245 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 grudnia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i warunków gromadzenia przez ludność środków własnych na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych.
M.P. 1983 nr 42 poz. 244 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 listopada 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości wkładów oszczędnościowych osób fizycznych wolnej od zajęcia sądowego i administracyjnego.
M.P. 1983 nr 29 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 1983 r. w sprawie zasad otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.
M.P. 1983 nr 29 poz. 157 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 lipca 1983 r. w sprawie rodzajów wkładów oszczędnościowych, wydawanych na nie dowodów oraz zasad otwierania i prowadzenia rachunków tych wkładów.
M.P. 1983 nr 14 poz. 83 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 kwietnia 1983 r. w sprawie zasad i warunków gromadzenia przez ludność środków własnych na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych.
M.P. 1983 nr 4 poz. 24 uchylony wykazem Uchwała nr 268 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie zasad realizacji i finansowania budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1982 nr 31 poz. 273 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 grudnia 1982 r. w sprawie wysokości oprocentowania wkładów oszczędnościowych osób fizycznych na rachunkach bankowych.
M.P. 1982 nr 25 poz. 232 uchylony Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 4 października 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży samochodów osobowych dla ludności oraz rozwoju zaplecza motoryzacji.
M.P. 1982 nr 20 poz. 182 uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 sierpnia 1982 r. w sprawie wysokości wkładów oszczędnościowych osób fizycznych wolnej od zajęcia sądowego i administracyjnego.
M.P. 1982 nr 15 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 czerwca 1982 r. w sprawie wprowadzenia oraz trybu realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.
M.P. 1982 nr 5 poz. 30 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 stycznia 1982 r. w sprawie uchylenia ograniczeń w zakresie obrotu oszczędnościowego i czekowego.
M.P. 1982 nr 5 poz. 28 uchylony wykazem Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie jednorazowej rewaloryzacji wkładów oszczędnościowych.
M.P. 1981 nr 31 poz. 281 uchylony wykazem Uchwała nr 254 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1981 r. w sprawie oprocentowania wkładów oszczędnościowych ludności na rachunkach bankowych.
M.P. 1981 nr 29 poz. 269 uchylony Uchwała nr 241 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży samochodów osobowych dla ludności oraz rozwoju zaplecza motoryzacji.
M.P. 1981 nr 19 poz. 169 uchylony Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych powszechnych kas oszczędności.
M.P. 1981 nr 7 poz. 59 uchylony Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1981 r. w sprawie sprzedaży samochodów osobowych dla ludności oraz rozwoju zaplecza motoryzacji.
M.P. 1976 nr 43 poz. 214 uchylony Uchwała nr 243 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1976 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych powszechnych kas oszczędności.
M.P. 1975 nr 35 poz. 212 uchylony Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1973 nr 27 poz. 167 uchylony Uchwała nr 117 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie zaopatrzenia rynku w materiały budowlane.
M.P. 1971 nr 60 poz. 400 uchylony Uchwała nr 284 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1971 nr 44 poz. 279 uchylony Uchwała nr 174 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1971 r. zmieniająca uchwałę w sprawie celowego oszczędzania na budowlanych książeczkach oszczędnościowych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.
M.P. 1965 nr 43 poz. 240 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie zasad składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.
M.P. 1965 nr 27 poz. 144 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1965 r. w sprawie zasad obsługi przez Powszechną Kasę Oszczędności mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych.
M.P. 1965 nr 27 poz. 136 uchylony Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1964 nr 85 poz. 399 uchylony Uchwała nr 363 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie celowego oszczędzania na budowlanych książeczkach oszczędnościowych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych.
M.P. 1963 nr 21 poz. 112 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1963 r. w sprawie zasad obsługi mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1963 nr 13 poz. 69 uchylony wykazem Uchwała nr 47 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie dalszego rozwoju oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1958 nr 94 poz. 514 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1958 r. w sprawie dalszego usprawnienia systemu oszczędzania na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1958 nr 73 poz. 424 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 1958 r. zmieniające zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1958 nr 70 poz. 407 uchylony Uchwała nr 328 Rady Ministrów z dnia 1 września 1958 r. zmieniająca uchwałę nr 65 z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie zapewnienia realnej wartości wkładów na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1958 nr 57 poz. 328 obowiązujący Zarządzenie nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1958 r. w sprawie zasad współpracy państwowych zakładów pracy z placówkami Powszechnej Kasy Oszczędności w zakresie obsługi mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych oraz książeczek z wkładem przeznaczonym na kaucję mieszkaniową.
M.P. 1958 nr 28 poz. 165 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1958 r. w sprawie mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.
M.P. 1958 nr 26 poz. 156 uchylony Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie zapewnienia realnej wartości wkładów na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych Powszechnej Kasy Oszczędności.