Wyszukiwanie

obrót specjalny

Liczba znalezionych aktów: 27.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1224 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 728 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 560 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1293 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, do produkcji elektrod węglowych.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1027 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie wykazu spółek realizujących obrót specjalny.
Dz.U. 1999 nr 86 poz. 952 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 877 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu wywozu ropy i produktów ropopochodnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Republiki Jugosławii.
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 386 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wywozu ropy i produktów ropopochodnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Republiki Jugosławii.
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 276 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie pozwoleń na wywóz kształtowników i profili ze stali niestopowej do państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z ustanowieniem automatycznej rejestracji obrotu.
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 275 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1182 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną.
Dz.U. 1998 nr 138 poz. 896 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1998 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów na wywóz i niektórych odpadów, złomu żeliwa i stali oraz metali nieżelaznych w 1998 r.
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 622 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie określenia trybu przekazywania informacji o realizacji obrotu specjalnego z zagranicą.
Dz.U. 1998 nr 81 poz. 527 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 1998 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną.
Dz.U. 1998 nr 79 poz. 514 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wykazu przejść granicznych, przez które towary będące przedmiotem obrotu specjalnego z zagranicą mogą być wprowadzane na polski obszar celny lub wyprowadzane z polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 1998 nr 52 poz. 325 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów.
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 137 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu niektórymi towarami.
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 132 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu żelatyny.
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 85 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dokonanie wpisu do rejestru, za wydanie promesy pozwolenia, pozwolenia na dokonanie obrotu specjalnego z zagranicą oraz świadectwa o końcowym użytkowniku.
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie określenia danych, które powinien zawierać protokół ustalający wyniki kontroli przestrzegania warunków obrotu specjalnego z zagranicą.
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 79 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu specjalnego z zagranicą.
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 78 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o wydanie promesy pozwolenia na dokonanie obrotu specjalnego z zagranicą oraz określenia niezbędnych dokumentów i informacji, które należy dołączyć do tych wniosków.
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 77 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o wydanie pozwolenia na dokonanie obrotu specjalnego z zagranicą, określenia niezbędnych dokumentów i informacji, które należy dołączyć do tych wniosków, oraz trybu postępowania z pozwoleniami.
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 49 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu specjalnego z zagranicą.
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 48 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru świadectwa o końcowym użytkowniku oraz trybu jego wydawania.
M.P. 1999 nr 29 poz. 449 uchylony Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji przywozu w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny glin ogniotrwałych pochodzących z Ukrainy.