Wyszukiwanie

ochrona praw człowieka

Liczba znalezionych aktów: 45.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 970 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
Dz.U. 2020 poz. 2156 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
Dz.U. 2016 poz. 1219 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
Dz.U. 2015 poz. 1527 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r. sygn. akt SK 21/14
Dz.U. 2015 poz. 763 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 czerwca 2013 r.
Dz.U. 2015 poz. 22 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r. sygn. akt K 50/13
Dz.U. 2013 poz. 1426 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2013 r. sygn. akt P 26/11
Dz.U. 2013 poz. 1044 akt jednorazowy Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r.
Dz.U. 2013 poz. 333 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 964 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt K 11/10
Dz.U. 2010 nr 254 poz. 1700 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1474 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. sygn. akt P 29/09
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1381 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2009 r. sygn. akt P 4/08
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1026 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 września 2008 r. sygn. akt K 35/06
Dz.U. 2008 nr 58 poz. 358 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2008 r. sygn. akt SK 17/05
Dz.U. 2008 nr 38 poz. 223 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2008 r. sygn. akt P 49/06
Dz.U. 2007 nr 27 poz. 187 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lutego 2007 r. sygn. akt K 46/05
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2118 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 53/04
Dz.U. 2005 nr 41 poz. 400 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2005 r. sygn. akt P 8/03
Dz.U. 2004 nr 111 poz. 1181 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2004 r. sygn. akt P 2/03
Dz.U. 2003 nr 42 poz. 365 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie obowiązującej Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu
Dz.U. 2003 nr 42 poz. 364 obowiązujący Protokół Nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzony dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 362 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lutego 2003 r. sygn. akt SK 9/02
Dz.U. 2002 nr 114 poz. 993 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2002 r. sygn. akt P. 4/01.
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 267 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczącego zniesienia kary śmierci, sporządzonego w Strasburgu dnia 28 kwietnia 1983 r.
Dz.U. 2001 nr 23 poz. 266 obowiązujący Protokół Nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci, sporządzony w Strasburgu dnia 28 kwietnia 1983 r.
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 649 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 34/99.
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 462 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 2000 r. sygn. akt K. 21/99.
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 181 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 1999 r. sygn. akt U. 4/98.
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 180 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 1999 r. sygn. akt K. 1/98.
Dz.U. 1998 nr 147 poz. 963 Oświadczenie rządowe z dnia 28 października 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu nr 11 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczącego przekształcenia mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez Konwencję, sporządzonego w Strasburgu dnia 11 maja 1994 r.
Dz.U. 1998 nr 147 poz. 962 obowiązujący Protokół Nr 11 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący przekształcenia mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez Konwencję, sporządzony w Strasburgu dnia 11 maja 1994 r.
Dz.U. 1997 nr 18 poz. 97 akt jednorazowy Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. o ratyfikacji Protokołu nr 11 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczącego przekształcenia mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez Konwencję.
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 287 akt jednorazowy Ustawa z dnia 8 kwietnia 1994 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego (nr 1) i Protokołu nr 4 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Dz.U. 1994 nr 23 poz. 81 Oświadczenie rządowe z dnia 25 listopada 1993 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 16 grudnia 1966 r. w Nowym Jorku.
Dz.U. 1994 nr 23 poz. 80 obowiązujący Protokół fakultatywny do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 16 grudnia 1966 r. w Nowym Jorku.
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 286 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie deklaracji o uznaniu kompetencji Europejskiej Komisji Praw Człowieka oraz jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 285 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2.
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284 obowiązujący Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2.
Dz.U. 1950 nr 58 poz. 533 Oświadczenie rządowe z dnia 16 listopada 1950 r. w sprawie przystąpienia Republiki San-Marino do konwencji genewskiej z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych.
Dz.U. 1929 nr 63 poz. 493 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską o ochronie sądowej i prawie ubogich, podpisana w Paryżu dnia 30 grudnia 1925 r.
M.P. 2011 nr 26 poz. 274 Apel Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie intensyfikacji działań w obronie chrześcijan prześladowanych w różnych częściach świata
M.P. 2009 nr 78 poz. 962 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie ochrony wolności wyznania i wartości będących wspólnym dziedzictwem narodów Europy
M.P. 2000 nr 1 poz. 2 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie sytuacji w Czeczenii.