Wyszukiwanie

odsetki ustawowe

Liczba znalezionych aktów: 148.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 527 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
Dz.U. 2014 poz. 1858 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
Dz.U. 2013 poz. 255 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1434 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1662 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
Dz.U. 2005 nr 3 poz. 16 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1613 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1323 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Dz.U. 2003 nr 14 poz. 137 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych
Dz.U. 2002 nr 117 poz. 1009 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 2001 nr 143 poz. 1612 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1443 uchylony Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym.
Dz.U. 2000 nr 90 poz. 996 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1999 nr 43 poz. 429 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 52 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 270 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1996 nr 151 poz. 713 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1996 nr 82 poz. 383 uznany za uchylony Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1996 nr 75 poz. 355 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych.
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 694 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1995 nr 133 poz. 654 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 644 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego w okresie od dnia 1 października 1995 r. do dnia 30 września 1996 r. oraz określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru.
Dz.U. 1995 nr 117 poz. 564 uchylony Obwieszczenie Ministra Łączności z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o łączności.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 750 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wykupienia w 1994 r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 732 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa deklaracji o wysokości należnych odsetek od wniesionego przez Skarb Państwa kapitału oraz wzoru i terminów składania tych deklaracji.
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 620 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1994 nr 122 poz. 598 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1994 nr 111 poz. 536 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo przewozowe.
Dz.U. 1994 nr 98 poz. 473 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 211 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1994 nr 48 poz. 195 uchylony Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1994 nr 46 poz. 188 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 6 października 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 46 poz. 187 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 6 października 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 1 poz. 2 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 654 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 646 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 600 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin.
Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1993 nr 72 poz. 344 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1993 nr 71 poz. 342 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 267 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie udzielania ze środków budżetowych na rok 1993 r. pomocy w spłacie kredytów zaciągniętych na cele budownictwa mieszkaniowego do dnia 31 grudnia 1989 r.
Dz.U. 1993 nr 33 poz. 148 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1993 nr 28 poz. 127 obowiązujący Ustawa z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1992 nr 97 poz. 480 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wykupienia należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych.
Dz.U. 1992 nr 60 poz. 304 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1992 nr 45 poz. 200 uchylony Ustawa z dnia 19 marca 1992 r. o zmianie ustawy o oprocentowaniu kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.
Dz.U. 1992 nr 6 poz. 23 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1991 nr 111 poz. 481 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1991 r. w sprawie obowiązku składania przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa deklaracji o wysokości należnych odsetek od wniesionego przez Skarb Państwa kapitału oraz wzoru i terminów składania tych deklaracji.
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 475 obowiązujący Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o zmianie ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, a także o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 423 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1991 r. w sprawie zasad i trybu wykupienia należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 374 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych.
Dz.U. 1991 nr 82 poz. 367 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1991 nr 75 poz. 330 uchylony Ustawa z dnia 19 lipca 1991 r. o oprocentowaniu kapitału w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 312 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu ustalania granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 311 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 50 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 518 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 478 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1990 nr 41 poz. 241 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 166 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za maj i czerwiec 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 19 poz. 116 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za kwiecień 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 11 poz. 70 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za marzec 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 25 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za luty 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 1 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za styczeń 1990 r.
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 367 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia na 1989 r. stawek i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 338 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.
Dz.U. 1989 nr 41 poz. 225 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.
Dz.U. 1989 nr 23 poz. 124 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1989 r. w sprawie określenia na 1989 r. stawek i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
Dz.U. 1989 nr 16 poz. 84 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 7 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1964 nr 47 poz. 321 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1964 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.
Dz.U. 1936 nr 8 poz. 88 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o pobieraniu odsetek od zaległości w podatkach państwowych i innych daninach publicznych.
Dz.U. 1935 nr 88 poz. 545 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o wysokości odsetek ustawowych.
Dz.U. 1925 nr 65 poz. 453 Ustawa z dnia 1 lipca 1925 r. dotycząca przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1924 r. o lichwie pieniężnej.
Dz.U. 1924 nr 118 poz. 1075 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 1924 r. o wysokości odsetek prawnych.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 808 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1924 r. zmieniające § § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 1924 r. o lichwie pieniężnej.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 769 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 sierpnia 1924 r. o wysokości odsetek prawnych.
Dz.U. 1924 nr 70 poz. 684 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 1924 r. o lichwie pieniężnej.
Dz.U. 1924 nr 67 poz. 653 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1924 r. o ustaleniu procentów zwłoki od niespłaconych w terminie kredytów na pobór wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1922 nr 83 poz. 741 Ustawa z dnia 26 września 1922 r. w przedmiocie wypuszczenia 8% państwowej pożyczki złotej z 1922 r.
Dz.U. 1920 nr 95 poz. 628 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu zawierające przepisy wykonawcze dla b. dzielnicy austrjackiej w przedmiocie należytości od przeniesień majątku pod tytułem darmym.
Dz.U. 1920 nr 52 poz. 319 Ustawa z dnia 30 czerwca 1920 r. o ulgach w spłacaniu zaległych procentów od intabulowanych wierzytelności tudzież zaległych podatków i danin publicznych w okręgu sądu apelacyjnego we Lwowie.
M.P. 2023 poz. 1465 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2023 poz. 1123 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2023 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2023 poz. 1122 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2023 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2023 poz. 1101 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2023 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2023 poz. 1061 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2023 poz. 1060 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2023 poz. 1017 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2023 poz. 626 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2022 poz. 1263 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2022 poz. 942 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2022 poz. 711 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2022 poz. 710 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2022 poz. 674 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2022 poz. 673 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2022 poz. 636 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2022 poz. 587 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2022 poz. 586 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2022 poz. 483 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2022 poz. 482 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2022 poz. 375 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2022 poz. 374 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2022 poz. 286 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2022 poz. 285 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2022 poz. 110 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2022 poz. 109 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2021 poz. 1202 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2021 poz. 1201 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2021 poz. 1097 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2021 poz. 1096 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2021 poz. 953 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2021 poz. 952 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2021 poz. 591 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2020 poz. 1212 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2020 poz. 627 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2020 poz. 626 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2020 poz. 610 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2019 poz. 671 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2019 poz. 42 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2018 poz. 671 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2018 poz. 139 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2017 poz. 686 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2017 poz. 10 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2016 poz. 601 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2016 poz. 47 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
M.P. 2016 poz. 46 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych
M.P. 2016 poz. 43 Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
M.P. 2016 poz. 20 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2013 poz. 547 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2013 r.
M.P. 2013 poz. 103 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2012 r.
M.P. 2011 nr 50 poz. 557 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 2008 nr 22 poz. 218 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
M.P. 1997 nr 86 poz. 874 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 1995 nr 48 poz. 553 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 września 1995 r. w sprawie normatywnych miesięcznych wielkości spłaty kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami za 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu na IV kwartał 1995 r.
M.P. 1995 nr 47 poz. 541 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 września 1995 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 1995 nr 30 poz. 359 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnie 9 czerwca 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.
M.P. 1995 nr 27 poz. 329 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1995 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 1995 nr 12 poz. 153 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
M.P. 1994 nr 18 poz. 137 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru niektórych podatków i innych należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, oraz warunków tego zaniechania.
M.P. 1993 nr 54 poz. 502 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Funduszu Ochrony Ubezpieczonych, jego organizacji i trybu działania oraz procentu składki wnoszonej przez ubezpieczycieli na ten fundusz.
M.P. 1993 nr 33 poz. 335 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Nr 52 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie zasad kontynuowania w 1993 r. pomocy państwa w spłacie kredytów zaciągniętych na cele budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1993 nr 32 poz. 332 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1993 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru dochodowego od niektórych rodzajów dochodów osób prawnych.
M.P. 1992 nr 29 poz. 202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1992 r. w sprawie powołania Funduszu Ochrony Ubezpieczonych, jego organizacji i trybu działania oraz procentu składki wnoszonej przez ubezpieczycieli na ten fundusz.
M.P. 1991 nr 39 poz. 283 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 listopada 1991 r. w sprawie normatywnych wielkości spłat odsetek i rat kapitałowych od kredytów mieszkaniowych w IV kwartale 1991 r.
M.P. 1991 nr 25 poz. 176 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie normatywnych wielkości spłat odsetek i rat kapitałowych od kredytów mieszkaniowych w III kwartale 1991 r.