Wyszukiwanie

opłata paliwowa

Liczba znalezionych aktów: 30.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 247 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej
Dz.U. 2021 poz. 1490 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej
Dz.U. 2021 poz. 280 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
Dz.U. 2019 poz. 1904 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
Dz.U. 2018 poz. 530 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej
Dz.U. 2017 poz. 1671 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej
Dz.U. 2017 poz. 310 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej
Dz.U. 2015 poz. 2259 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej
Dz.U. 2004 nr 214 poz. 2176 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2251 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej
M.P. 2023 poz. 1464 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2024
M.P. 2022 poz. 1274 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2023
M.P. 2020 poz. 211 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020
M.P. 2019 poz. 1073 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020
M.P. 2018 poz. 1194 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2019
M.P. 2017 poz. 1044 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2018
M.P. 2016 poz. 1171 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2017
M.P. 2015 poz. 1259 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2016
M.P. 2015 poz. 703 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej
M.P. 2014 poz. 1195 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2015
M.P. 2013 poz. 905 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2014
M.P. 2012 poz. 891 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2013
M.P. 2011 nr 115 poz. 1161 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2012
M.P. 2010 nr 97 poz. 1133 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2011
M.P. 2009 nr 80 poz. 995 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2010
M.P. 2008 nr 97 poz. 847 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2009
M.P. 2007 nr 94 poz. 1033 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2008 r.
M.P. 2006 nr 90 poz. 958 Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2007
M.P. 2005 nr 80 poz. 1144 Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2006
M.P. 2005 nr 9 poz. 183 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej