Wyszukiwanie

opłata skarbowa

Liczba znalezionych aktów: 245.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 261 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
Dz.U. 2023 poz. 2111 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2023 poz. 1688 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1589 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gatunkach obcych
Dz.U. 2023 poz. 919 obowiązujący Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia
Dz.U. 2023 poz. 412 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
Dz.U. 2022 poz. 2236 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Dz.U. 2022 poz. 2142 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2022 poz. 1570 obowiązujący Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 1301 obowiązujący Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
Dz.U. 2022 poz. 830 obowiązujący Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 764 obowiązujący Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 91 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1923 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2021 poz. 1718 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych
Dz.U. 2021 poz. 1000 obowiązujący Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 256 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
Dz.U. 2021 poz. 72 obowiązujący Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 2369 obowiązujący Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 2023 obowiązujący Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 1565 obowiązujący Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 1546 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2020 poz. 707 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zmianie imienia i nazwiska
Dz.U. 2020 poz. 471 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 424 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami
Dz.U. 2019 poz. 2294 obowiązujący Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1751 obowiązujący Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1495 obowiązujący Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Dz.U. 2019 poz. 1000 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2019 poz. 643 obowiązujący Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 622 uchylony Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej
Dz.U. 2019 poz. 160 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe
Dz.U. 2018 poz. 1592 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1293 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
Dz.U. 2018 poz. 1044 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2018 poz. 810 obowiązujący Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 2361 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
Dz.U. 2017 poz. 1566 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
Dz.U. 2017 poz. 1543 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 624 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
Dz.U. 2016 poz. 1888 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Dz.U. 2016 poz. 1827 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 753 obowiązujący Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1649 obowiązujący Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 783 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2015 poz. 613 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa
Dz.U. 2015 poz. 443 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 277 obowiązujący Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1866 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
Dz.U. 2014 poz. 1741 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Dz.U. 2014 poz. 1628 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2014 poz. 1328 obowiązujący Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1101 obowiązujący Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 851 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Dz.U. 2014 poz. 312 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 224 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej
Dz.U. 2013 poz. 21 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Dz.U. 2012 poz. 1448 obowiązujący Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 1282 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2012 poz. 826 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo dewizowe
Dz.U. 2012 poz. 749 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa
Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1378 obowiązujący Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców
Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1321 obowiązujący Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1230 obowiązujący Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 8 poz. 51 obowiązujący Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2009 nr 57 poz. 466 obowiązujący Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2009 nr 22 poz. 120 obowiązujący Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 220 poz. 1414 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1367 obowiązujący Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 195 poz. 1198 obowiązujący Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1121 obowiązujący Ustawa z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2008 nr 44 poz. 262 obowiązujący Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2007 nr 187 poz. 1330 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 883 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1804 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Dz.U. 2006 nr 137 poz. 975 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie sposobu zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej
Dz.U. 2006 nr 50 poz. 360 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 obowiązujący Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1272 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1199 obowiązujący Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 94 poz. 788 obowiązujący Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 90 poz. 757 obowiązujący Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 62 poz. 550 obowiązujący Ustawa z dnia 3 marca 2005 r. o zmianie ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 14 poz. 115 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2532 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2531 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 870 obowiązujący Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 466 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2156 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty
Dz.U. 2003 nr 190 poz. 1864 obowiązujący Ustawa z dnia 12 września 2003 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1651 obowiązujący Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1392 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874 obowiązujący Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1758 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1180 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1143 uchylony Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej.
Dz.U. 2002 nr 71 poz. 655 uchylony Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności.
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1114 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji.
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 obowiązujący Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 610 obowiązujący Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej.
Dz.U. 2000 nr 110 poz. 1176 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.
Dz.U. 2000 nr 95 poz. 1041 obowiązujący Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 960 uchylony Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej.
Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Dz.U. 2000 nr 68 poz. 805 uznany za uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1277 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii podatników.
Dz.U. 1999 nr 109 poz. 1247 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej, sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty oraz przypadków, w których zapłata opłaty skarbowej następuje znakami tej opłaty lub przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego.
Dz.U. 1999 nr 106 poz. 1209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wzorów znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych oraz warunków ich wymiany.
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1202 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie przedłużenia terminu wpłaty opłaty skarbowej od weksli.
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1109 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie.
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1074 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1073 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 735 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1998 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej.
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 273 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Dz.U. 1997 nr 117 poz. 751 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 82 poz. 381 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1995 nr 7 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 18 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 705 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 701 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych.
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 620 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1994 nr 115 poz. 555 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1994 nr 48 poz. 195 uchylony Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1994 nr 1 poz. 3 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 600 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin.
Dz.U. 1993 nr 102 poz. 467 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 261 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1992 nr 53 poz. 253 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.
Dz.U. 1991 nr 90 poz. 405 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 1991 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 480 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 330 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1990 nr 50 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1990 nr 12 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 72 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1989 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1989 nr 9 poz. 52 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1989 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 23 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej.
Dz.U. 1987 nr 20 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 1987 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1985 nr 57 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1985 r. w sprawie karty podatkowej oraz opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1984 nr 61 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie stosowania ulg podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 307 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1984 nr 24 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1984 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego lub opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności wytwórczej i usługowej.
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1984 r. w sprawie ustanowienia płatników opłaty skarbowej od niektórych przedmiotów tej opłaty.
Dz.U. 1984 nr 17 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1984 nr 16 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1984 r. w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1984 nr 13 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 196 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1983 nr 34 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1983 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1982 nr 6 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1982 nr 4 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 1982 r. w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1981 nr 26 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 1981 r. w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności zarobkowej.
Dz.U. 1981 nr 18 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1981 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1980 nr 28 poz. 129 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1979 nr 29 poz. 172 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1979 r. w sprawie przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy oraz na opłatę skarbową z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1979 nr 11 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1978 nr 13 poz. 58 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1978 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia dotyczącego ustanowienia płatników opłaty skarbowej od niektórych umów kredytu.
Dz.U. 1978 nr 13 poz. 56 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1978 nr 11 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1978 r. w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności zarobkowej.
Dz.U. 1977 nr 26 poz. 111 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1977 nr 5 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1977 r. w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1976 nr 17 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych nowo założonych zakładów rzemieślniczych i gastronomicznych.
Dz.U. 1976 nr 13 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 230 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o ulgach podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 226 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o opłacie skarbowej.
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 118 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1975 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 1975 r. w sprawie podwyższenia niektórych stawek opłaty skarbowej oraz określenia nowych przedmiotów opłaty skarbowej i ustalenia stawek tej opłaty.
Dz.U. 1975 nr 15 poz. 86 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1975 r. w sprawie podwyższenia niektórych stawek opłaty skarbowej oraz określenia nowych przedmiotów opłaty skarbowej i ustalenia stawek tej opłaty.
Dz.U. 1975 nr 12 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła na podstawie potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła.
Dz.U. 1975 nr 3 poz. 12 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1975 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia inkasentów opłaty skarbowej za książeczki walutowe.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 323 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1974 nr 17 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1974 nr 10 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych nowo założonych zakładów rzemieślniczych i gastronomicznych.
Dz.U. 1974 nr 10 poz. 61 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1974 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej za zameldowanie.
Dz.U. 1973 nr 25 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1973 nr 24 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 1973 r. w sprawie zwolnienia od podatków i opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych nowo założonych zakładów rzemieślniczych i gastronomicznych.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1973 r. w sprawie ustanowienia inkasentów opłaty skarbowej za książeczki walutowe.
Dz.U. 1973 nr 5 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1973 r. w sprawie ustanowienia płatników opłaty skarbowej od niektórych umów kredytu.
Dz.U. 1936 nr 84 poz. 591 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 1936 r. o opłatach sądowych, notarialnych i pisarzy hipotecznych za czynności związane z konwersją i uporządkowaniem długów rolniczych.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 231 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 kwietnia 1936 r. w sprawie opłat stemplowych od pism, sporządzanych w związku z konwersją i uporządkowaniem długów rolniczych.
Dz.U. 1934 nr 105 poz. 937 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 listopada 1934 r. w sprawie ulg w zakresie opłat stemplowych od pism, stwierdzających czynności prawne, związane z portami polskiego obszaru celnego.
Dz.U. 1933 nr 90 poz. 703 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 listopada 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych serji IV.
Dz.U. 1932 nr 33 poz. 349 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1932 r. w sprawie maszynowego wytłaczania znaków stemplowych.
Dz.U. 1932 nr 32 poz. 340 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych.
Dz.U. 1930 nr 79 poz. 620 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 października 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ustaleniu opłaty skarbowej od spirytusu, przywożonego z zagranicy, oraz ceny za spirytus do wyrobu amunicji dla celów wojskowych.
Dz.U. 1930 nr 74 poz. 587 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 października 1930 r. w sprawie zmiany w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1930 nr 54 poz. 458 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 lipca 1930 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty skarbowej od soli jadalnej.
Dz.U. 1930 nr 34 poz. 281 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ustaleniu: kosztów własnych spirytusu oczyszczonego, opłaty skarbowej od spirytusu wyprodukowanego wewnątrz Państwa oraz przywożonego z zagranicy, cen sprzedażnych spirytusu i wódek monopolowych, tudzież o dodatkowem opodatkowaniu zapasów.
Dz.U. 1930 nr 28 poz. 250 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1930 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej okręgowej w Warszawie.
Dz.U. 1930 nr 16 poz. 118 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lutego 1930 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Brześciu n/B.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 238 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1929 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Lublinie.
Dz.U. 1929 nr 11 poz. 94 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lutego 1929 r. o reorganizacji komisji szacunkowej do spraw podatku dochodowego przy urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w Łasku w okręgu izby skarbowej w Łodzi.
Dz.U. 1929 nr 11 poz. 93 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lutego 1929 r. o reorganizacji komisji szacunkowej do spraw podatku dochodowego przy urzędzie skarbowym podatków i opłat skarbowych w Brzezinach w okręgu izby skarbowej w Łodzi.
Dz.U. 1928 nr 92 poz. 811 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 października 1928 r. w sprawie reorganizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego na obszarze administracyjnym Izby Skarbowej Okręgowej w Warszawie.
Dz.U. 1928 nr 50 poz. 484 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 kwietnia 1928 r. w sprawie reorganizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do spraw podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Kielcach.
Dz.U. 1928 nr 42 poz. 418 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 marca 1928 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1928 nr 42 poz. 417 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 marca 1928 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1928 nr 41 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 marca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ustaleniu kosztów własnych spirytusu oczyszczonego, opłaty skarbowej od spirytusu oraz cen sprzedażnych spirytusu i wódek monopolowych.
Dz.U. 1928 nr 7 poz. 48 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1927 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków: dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1928 nr 7 poz. 47 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1927 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków: dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1927 nr 116 poz. 990 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1927 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych, urzędów katastralnych, kas skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatku dochodowego i przemysłowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Grudziądzu.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 765 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ustaleniu kosztów własnych spirytusu oczyszczonego, opłaty skarbowej od spirytusu, cen sprzedażnych spirytusu i wódek monopolowych, oraz o dodatkowem opodatkowaniu zapasów.
Dz.U. 1926 nr 89 poz. 505 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 sierpnia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Ministrem Przemysłu i Handlu w celu wykonania ustawy z dnia 25 marca 1926 r. o uiszczaniu podatków bezpośrednich i niektórych opłat skarbowych w naturze zbożem i węglem.
Dz.U. 1926 nr 60 poz. 353 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1926 r. o ustaleniu opłaty skarbowej od spirytusu wyprodukowanego wewnątrz Państwa, tudzież przywożonego z zagranicy, oraz z obszarów, na które ustawa o monopolu spirytusowym nie rozciąga się, cen sprzedaży spirytusu i wódek monopolowych, oraz dodatkowego opodatkowania zapasów.
Dz.U. 1926 nr 22 poz. 132 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1926 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków: dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Lublinie.
Dz.U. 1925 nr 131 poz. 944 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ustaleniu kosztów własnych spirytusu oczyszczonego, opłaty skarbowej od spirytusu, wyprodukowanego wewnątrz Państwa tudzież przywożonego z zagranicy oraz z obszarów, na które ustawa o monopolu spirytusowym się nie rozciąga, cen sprzedażnych spirytusu i wódek monopolowych oraz dodatkowego opodatkowania zapasów.
Dz.U. 1925 nr 90 poz. 636 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 września 1925 r. o ustaleniu opłaty skarbowej od spirytusu wyprodukowanego wewnątrz Państwa tudzież przywożonego z zagranicy.
Dz.U. 1925 nr 85 poz. 585 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 sierpnia 1925 r. w sprawie opłat stemplowych od ubezpieczeń.
Dz.U. 1925 nr 70 poz. 493 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1925 r. w sprawie zmiany organizacji urzędów skarbowych podatników i opłat skarbowych oraz komisyj szacunkowych do podatków dochodowego i przemysłowego w okręgu izby skarbowej w Łucku.
Dz.U. 1925 nr 9 poz. 67 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1925 r. w sprawie utworzenia urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych oraz kasy skarbowej w Będzinie.
Dz.U. 1924 nr 116 poz. 1037 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1924 r. o ustaleniu kosztów własnych spirytusu oczyszczonego, opłaty skarbowej od spirytusu wyprodukowanego wewnątrz Państwa tudzież przywożonego z zagranicy, cen sprzedażnych spirytusu i dodatkowego opodatkowania zapasów.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1149 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1923 r. w przedmiocie nowego unormowania opłaty za stały dozór skarbowy przy prywatnych fabrykach wyrobów tytoniowych.
Dz.U. 1923 nr 116 poz. 925 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 października 1923 r. w przedmiocie uchylenia §§ 76 do 78 oraz pozycji taryfowej 10 ustawy stemplowej niemieckiej.
Dz.U. 1922 nr 106 poz. 991 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 listopada 1922 r. w przedmiocie uchylenia na obszarze Ziemi Wileńskiej 5% opłaty skarbowej od sprzedaży i eksploatacji lasów.
M.P. 2009 nr 81 poz. 1040 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2009 r. sygn. akt Kp 5/08
M.P. 1997 nr 26 poz. 246 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.
M.P. 1994 nr 61 poz. 538 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.
M.P. 1992 nr 34 poz. 244 uchylony Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 października 1992 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.
M.P. 1992 nr 27 poz. 190 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru opłaty skarbowej od sprzedaży bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1990 nr 36 poz. 290 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 1990 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego i opłaty skarbowej od sprzedaży bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1990 nr 16 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie przedłużenia terminu wpłaty opłaty skarbowej od weksli.
M.P. 1989 nr 25 poz. 193 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1989 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.
M.P. 1987 nr 33 poz. 282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1987 r. w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych umów sprzedaży oraz zamiany.
M.P. 1986 nr 24 poz. 173 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 1986 r. w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych czynności cywilnoprawnych.
M.P. 1985 nr 46 poz. 302 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1985 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.
M.P. 1985 nr 37 poz. 249 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1985 r. w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych dokumentów stwierdzających czynności cywilnoprawne.
M.P. 1985 nr 11 poz. 91 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników zatrudniających pracowników w celu nauki zawodu.
M.P. 1985 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie ustalenia wykazu krajów, z których osoby wykonujące międzynarodowy przewóz drogowy są zwolnione od opłaty skarbowej.
M.P. 1984 nr 22 poz. 153 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 1984 r. w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych zezwoleń i czynności cywilnoprawnych.
M.P. 1984 nr 1 poz. 6 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników zatrudniających pracowników w celu nauki zawodu.
M.P. 1983 nr 27 poz. 151 uchylony wykazem Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie dystrybucji i sprzedaży znaków wartościowych.
M.P. 1982 nr 7 poz. 41 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników zatrudniających pracowników w celu nauki zawodu.
M.P. 1976 nr 24 poz. 107 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 1976 r. w sprawie sposobu pobierania, uiszczania i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty.
M.P. 1937 nr 88 poz. 124 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 15 kwietnia 1937 r. o wysokości oprocentowania biletów skarbowych
M.P. 1934 nr 123 poz. 168 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 30 maja 1934 r. o wysokości oprocentowania biletów skarbowych
M.P. 1934 nr 77 poz. 116 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1934 r. o wysokości oprocentowania biletów skarbowych.