Wyszukiwanie

opłaty rejestrowe

Liczba znalezionych aktów: 22.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 184 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej
Dz.U. 2009 nr 149 poz. 1209 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej
Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1649 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej
Dz.U. 2007 nr 133 poz. 927 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania
Dz.U. 2006 nr 17 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej
Dz.U. 2004 nr 122 poz. 1286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1977 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów zgłoszeń rejestrowych do Rejestru Wytwórców i Wyrobów medycznych oraz wysokości opłat rejestrowych.
Dz.U. 2002 nr 190 poz. 1591 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 177 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu.
Dz.U. 2000 nr 30 poz. 376 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 612 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 611 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu.
Dz.U. 1994 nr 2 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej i opłaty kancelaryjnej w postępowaniu w sprawach rejestrowych oraz sposobu uiszczenia należności z tytułu kosztów tego postępowania.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 88 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1992 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego.
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1982 r. w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego.
Dz.U. 1963 nr 10 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1963 r. w sprawie rejestru okrętowego.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 118 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o zakładaniu rejestrów spółdzielni, których rejestry zaginęły lub uległy zniszczeniu.
Dz.U. 1939 nr 76 poz. 510 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu w sprawie wykonania ustawy o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć.
Dz.U. 1938 nr 87 poz. 587 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 3 listopada 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach w postępowaniu, wiążącym się z rejestrem praw rzeczowych na pojazdach mechanicznych.
Dz.U. 1938 nr 34 poz. 293 uchylony Ustawa z dnia 25 kwietnia 1938 r. o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć.
Dz.U. 1928 nr 85 poz. 751 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 września 1928 r. o ulgach w przedmiocie opłat za wpisy do rejestru handlowego.
Dz.U. 1924 nr 99 poz. 913 Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 31 października 1924 r. o ulgach w przedmiocie opłat za wpisy do rejestru handlowego.