Wyszukiwanie

opodatkowanie wzrostu wynagrodzeń

Liczba znalezionych aktów: 58.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 356 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 5 pkt 1 lit. a) ustawy o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1994 nr 69 poz. 301 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie określenia terminu płatności podatku od wzrostu wynagrodzeń oraz terminu złożenia deklaracji.
Dz.U. 1994 nr 28 poz. 97 obowiązujący Ustawa z dnia 21 stycznia 1994 r. o zmianie ustawy o utracie mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1994 nr 17 poz. 59 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 1994 r. w sprawie ustalenia ramowych zasad kształtowania wynagrodzeń oraz minimalnej kwoty zryczałtowanego podatku od wzrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1994 nr 11 poz. 41 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w pierwszym kwartale 1994 r. oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w pierwszym kwartale 1994 r.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 648 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utracie mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1993 nr 44 poz. 202 uchylony Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.
Dz.U. 1993 nr 33 poz. 149 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1993 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w drugim kwartale 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 28 poz. 128 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie ustalenia ramowych zasad kształtowania wynagrodzeń oraz minimalnej kwoty zryczałtowanego podatku od wzrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1993 nr 28 poz. 127 obowiązujący Ustawa z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 25 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w pierwszym kwartale 1993 r.
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 498 uchylony Ustawa z dnia 30 października 1992 o ochronie topografii układów scalonych.
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 408 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1992 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w czwartym kwartale 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 73 poz. 361 uchylony Ustawa z dnia 19 września 1992 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 324 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na wrzesień 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 281 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na sierpień 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 238 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na lipiec 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 85 obowiązujący Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 548 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przychodów nie zaliczonych do wynagrodzeń.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 322 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie przychodów nie zaliczonych do wynagrodzeń.
Dz.U. 1991 nr 46 poz. 202 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Dz.U. 1991 nr 26 poz. 106 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na kwiecień i maj 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 18 poz. 78 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za marzec 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 60 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 4 poz. 18 uchylony Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe.
Dz.U. 1991 nr 3 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego za styczeń 1991 r. oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 1 poz. 1 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 523 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie określenia współczynnika korekty dla zwiększenia normy wypłat nagród i premii z zysku bilansowego za 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 324 akt jednorazowy Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r.
Dz.U. 1990 nr 41 poz. 242 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynników korygujących wskaźniki wzrostu cen.
Dz.U. 1990 nr 28 poz. 167 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynników korygujących wskaźniki wzrostu cen.
Dz.U. 1990 nr 1 poz. 3 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynników korygujących oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy wynagrodzeń u podatników, którzy podjęli działalność po dniu 30 września 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 438 akt jednorazowy Ustawa z dnia 27 grudnia 1989 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1990 r.
M.P. 1994 nr 18 poz. 137 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru niektórych podatków i innych należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, oraz warunków tego zaniechania.
M.P. 1992 nr 30 poz. 211 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 września 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w sierpniu 1992 r.
M.P. 1992 nr 27 poz. 193 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 sierpnia 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w lipcu 1992 r.
M.P. 1992 nr 23 poz. 172 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w czerwcu 1992 r.
M.P. 1992 nr 17 poz. 133 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 czerwca 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w maju 1992 r.
M.P. 1992 nr 9 poz. 67 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 marca 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach produkcji materialnej w lutym 1992 r.
M.P. 1991 nr 45 poz. 321 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 grudnia 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w listopadzie 1991 r.
M.P. 1991 nr 38 poz. 276 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 listopada 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w październiku 1991 r.
M.P. 1991 nr 29 poz. 216 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 września 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w sierpniu 1991 r.
M.P. 1991 nr 26 poz. 188 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 sierpnia 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w lipcu 1991 r.
M.P. 1991 nr 26 poz. 178 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1991 r. w sprawie aktualnej sytuacji gospodarczej oraz kierunków polityki gospodarczej w 1991 r.
M.P. 1991 nr 8 poz. 58 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatków z tytułu prowadzenia szkół niepaństwowych.
M.P. 1991 nr 7 poz. 51 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1991 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1991 r.
M.P. 1991 nr 6 poz. 41 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie wynagrodzeń w 6 podstawowych działach sfery produkcji materialnej w styczniu 1991 r.
M.P. 1991 nr 3 poz. 16 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 stycznia 1991 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1990 r.
M.P. 1991 nr 1 poz. 2 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń w 1991 r.
M.P. 1990 nr 47 poz. 363 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 1990 r.
M.P. 1990 nr 34 poz. 281 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 września 1990 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 1990 r.
M.P. 1990 nr 31 poz. 253 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1990 r.
M.P. 1990 nr 28 poz. 225 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 lipca 1990 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 1990 r.
M.P. 1990 nr 24 poz. 188 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1990 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w maju 1990 r.
M.P. 1990 nr 19 poz. 156 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1990 r.
M.P. 1990 nr 14 poz. 116 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 1990 r.
M.P. 1990 nr 9 poz. 70 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 marca 1990 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 1990 r.
M.P. 1990 nr 5 poz. 43 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 lutego 1990 r. w sprawie przyrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 1990 r.