Wyszukiwanie

osobowość prawna

Liczba znalezionych aktów: 411.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 709 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Stowarzyszenie Krajowego Zespołu Koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym
Dz.U. 2024 poz. 638 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi
Dz.U. 2024 poz. 450 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Centrum Dzieł Diecezji Opolskiej "DRACHMA"
Dz.U. 2024 poz. 392 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Radomskiej
Dz.U. 2024 poz. 391 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Stowarzyszenie "Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej"
Dz.U. 2024 poz. 384 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2024 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Emmanuel"
Dz.U. 2024 poz. 264 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
Dz.U. 2024 poz. 216 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Katolickie Centrum Edukacji KANA
Dz.U. 2024 poz. 78 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
Dz.U. 2023 poz. 2624 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Służbie Katechetycznej Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie
Dz.U. 2023 poz. 1782 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Sekretariat Misyjny Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
Dz.U. 2023 poz. 1781 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Sekretariat ds. Misji Zgromadzenia Słowa Bożego (Księża Werbiści)
Dz.U. 2023 poz. 1637 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
Dz.U. 2023 poz. 1214 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Dom Miłosiernego Samarytanina
Dz.U. 2023 poz. 973 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Dz.U. 2023 poz. 890 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2023 poz. 843 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Dz.U. 2023 poz. 648 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Centrum św. Maksymiliana w Harmężach
Dz.U. 2023 poz. 635 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" z siedzibą w Tarnowie
Dz.U. 2023 poz. 299 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Salezjańskie Dzieła Wychowawcze Inspektorii Pilskiej
Dz.U. 2023 poz. 191 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
Dz.U. 2023 poz. 30 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
Dz.U. 2022 poz. 2463 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
Dz.U. 2022 poz. 2401 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Dz.U. 2022 poz. 1950 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Salezjańskie Dzieła Wychowawcze Inspektorii Wrocławskiej
Dz.U. 2022 poz. 1067 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ludowy Uniwersytet Katolicki
Dz.U. 2022 poz. 802 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides"
Dz.U. 2022 poz. 693 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta
Dz.U. 2022 poz. 555 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą Wydawnictwo "Jedność"
Dz.U. 2022 poz. 429 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą "Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej"
Dz.U. 2022 poz. 407 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
Dz.U. 2022 poz. 238 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Domowi Hospicyjnemu św. Jana Pawła II w Katowicach
Dz.U. 2022 poz. 206 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2022 poz. 162 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego pod nazwą "Portal Medialny Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej ORTHODOX.FM"
Dz.U. 2022 poz. 115 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2021 poz. 2279 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą "Wspólnota Kontemplacyjna Słudzy Ducha Pocieszyciela"
Dz.U. 2021 poz. 2093 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi
Dz.U. 2021 poz. 1933 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Dz.U. 2021 poz. 1492 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej instytucji Kościoła Katolickiego pod nazwą "Loyola - Dzieła Jezuickie"
Dz.U. 2021 poz. 1113 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce
Dz.U. 2021 poz. 1027 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Przymierza - Służba Ewangelii, Odnowy Życia i Jedności Chrześcijan i Żydów"
Dz.U. 2021 poz. 921 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Gliwickiej"
Dz.U. 2021 poz. 613 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Salwatoriańskiemu Ośrodkowi Terapeutycznemu SOTer
Dz.U. 2021 poz. 537 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce
Dz.U. 2021 poz. 260 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
Dz.U. 2021 poz. 113 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych
Dz.U. 2021 poz. 109 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury
Dz.U. 2020 poz. 2019 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2020 poz. 2013 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2020 poz. 1802 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Zgromadzeniu Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego
Dz.U. 2020 poz. 1760 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Domowi Hospicyjnemu bł. Jana Pawła II w Katowicach
Dz.U. 2020 poz. 1705 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacji - Zakłady Kórnickie
Dz.U. 2020 poz. 1195 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Muzeum Pomnika Historii "Frombork - zespół katedralny"
Dz.U. 2020 poz. 867 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Ducha Świętego
Dz.U. 2020 poz. 263 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi NIEDZIELA
Dz.U. 2019 poz. 1992 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Salwatoriańskiemu Ośrodkowi Szkoleniowo-Terapeutycznemu
Dz.U. 2019 poz. 1711 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 1582 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Dz.U. 2019 poz. 1445 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
Dz.U. 2019 poz. 1032 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach
Dz.U. 2019 poz. 702 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 524 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej"
Dz.U. 2019 poz. 512 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa
Dz.U. 2019 poz. 511 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym
Dz.U. 2019 poz. 492 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 479 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży
Dz.U. 2019 poz. 79 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Kultury Prawosławnej w Biłgoraju"
Dz.U. 2019 poz. 38 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Baptystycznej Akcji Charytatywnej
Dz.U. 2018 poz. 2270 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej
Dz.U. 2018 poz. 2087 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Dz.U. 2018 poz. 2004 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury"
Dz.U. 2018 poz. 1968 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra"
Dz.U. 2018 poz. 1808 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne
Dz.U. 2018 poz. 1721 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej
Dz.U. 2018 poz. 1523 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2018 poz. 1299 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej
Dz.U. 2018 poz. 1231 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Ignis Misericordiae im. bł. Michała Sopoćki
Dz.U. 2018 poz. 1224 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w Warszawie
Dz.U. 2018 poz. 891 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych - Fides z siedzibą w Warszawie
Dz.U. 2018 poz. 538 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
Dz.U. 2018 poz. 324 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2017 poz. 2242 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej"
Dz.U. 2017 poz. 2183 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
Dz.U. 2017 poz. 1834 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
Dz.U. 2017 poz. 1513 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta z siedzibą w Krakowie
Dz.U. 2017 poz. 1489 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Bractwu Młodzieży Greckokatolickiej "Sarepta"
Dz.U. 2017 poz. 1422 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Chórowi Chłopięco-Męskiemu "Pueri Cantores Lublinenses"
Dz.U. 2017 poz. 1406 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Krakowskiej
Dz.U. 2017 poz. 1339 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Zgromadzeniu Sióstr Błogosławionej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego z siedzibą w Krakowie
Dz.U. 2017 poz. 1152 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Dz.U. 2017 poz. 1151 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej Diecezji Łomżyńskiej
Dz.U. 2017 poz. 1039 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej
Dz.U. 2017 poz. 987 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Akademia Świętego Mikołaja"
Dz.U. 2017 poz. 938 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2017 poz. 899 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej"
Dz.U. 2017 poz. 818 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum
Dz.U. 2017 poz. 693 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej "Sarepta"
Dz.U. 2017 poz. 623 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa
Dz.U. 2017 poz. 477 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa
Dz.U. 2017 poz. 272 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Łódzkiej
Dz.U. 2017 poz. 6 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Błogosławieństw
Dz.U. 2016 poz. 2260 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Dz.U. 2016 poz. 2259 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Dz.U. 2016 poz. 1953 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie "Duży Dom"
Dz.U. 2016 poz. 1641 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opiekuńczo-Wychowawczemu "Nadzieja"
Dz.U. 2016 poz. 1576 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Salezjańskiemu Ośrodkowi Misyjnemu
Dz.U. 2016 poz. 1541 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Dz.U. 2016 poz. 1223 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Bona Temporalia
Dz.U. 2016 poz. 1185 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
Dz.U. 2016 poz. 1145 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Misji EnChristo - Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan
Dz.U. 2016 poz. 983 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu pod wezwaniem Świętego Rafała Archanioła w Rusinowicach
Dz.U. 2016 poz. 850 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opiekuńczo-Wychowawczemu "Wzrastanie" w Katowicach
Dz.U. 2016 poz. 574 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie
Dz.U. 2016 poz. 505 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika "Paulinianum"
Dz.U. 2016 poz. 458 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Rodzinie Miriam Betlejem
Dz.U. 2016 poz. 453 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej MIVA Polska
Dz.U. 2016 poz. 121 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Salwatoriańskiemu Ośrodkowi Szkoleniowo-Terapeutycznemu
Dz.U. 2016 poz. 72 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Ośrodkowi Adopcyjnemu we Wrocławiu
Dz.U. 2016 poz. 52 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa
Dz.U. 2016 poz. 22 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa
Dz.U. 2015 poz. 2292 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego
Dz.U. 2015 poz. 2134 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu
Dz.U. 2015 poz. 1698 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 października 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi św. Józefa - Ośrodkowi formacyjno-edukacyjnemu
Dz.U. 2015 poz. 1684 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Verbinum - Wydawnictwu Księży Werbistów
Dz.U. 2015 poz. 1683 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Drukarni Księży Werbistów
Dz.U. 2015 poz. 1540 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej
Dz.U. 2015 poz. 1426 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej
Dz.U. 2015 poz. 1394 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Muzeum Archidiecezjalnemu w Szczecinie
Dz.U. 2015 poz. 1383 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli
Dz.U. 2015 poz. 1212 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Dz.U. 2015 poz. 696 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
Dz.U. 2014 poz. 1527 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów - Verbinum
Dz.U. 2014 poz. 1498 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Drukarni Księży Werbistów
Dz.U. 2014 poz. 1417 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Dz.U. 2014 poz. 1216 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 września 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Gość Media
Dz.U. 2014 poz. 1186 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych
Dz.U. 2014 poz. 837 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Dekanalnemu Instytutowi Kultury Prawosławnej" w Siemiatyczach
Dz.U. 2014 poz. 552 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi "Patrimonium"
Dz.U. 2014 poz. 449 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Psychologiczno-Pastoralnemu "Więź" z siedzibą w Tczewie
Dz.U. 2014 poz. 362 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Święta Elżbieta w Rudzie Śląskiej
Dz.U. 2014 poz. 108 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wolontariatowi Misyjnemu "Salvator"
Dz.U. 2014 poz. 33 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Biskupa Wilhelma Pluty
Dz.U. 2013 poz. 1598 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana", z siedzibą w Żorach
Dz.U. 2013 poz. 1597 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" z siedzibą w Katowicach
Dz.U. 2013 poz. 1443 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze
Dz.U. 2013 poz. 1242 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 października 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Pomocy pod wezwaniem Ducha Świętego w Bytomiu
Dz.U. 2013 poz. 1241 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 października 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Świętego Jerzego we Wrocławiu
Dz.U. 2013 poz. 1204 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy"
Dz.U. 2013 poz. 1119 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Ośrodkowi pod wezwaniem Świętego Józefa w Gliwicach"
Dz.U. 2013 poz. 1025 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Hospicjum "Santa Galla" z siedzibą w Łabuńkach Pierwszych
Dz.U. 2013 poz. 801 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi św. Józefa z siedzibą w Będzinie
Dz.U. 2013 poz. 468 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Bona Temporalia
Dz.U. 2013 poz. 204 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kościelnemu Stowarzyszeniu Wiernych "Wspólnota Dobrego Pasterza" z siedzibą w Łazach
Dz.U. 2013 poz. 66 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Duszpasterstwu Młodzieży Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie
Dz.U. 2013 poz. 55 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Słowo Prawdy z siedzibą w Warszawie
Dz.U. 2013 poz. 54 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum "Koordynacja wspólnot Odnowy w Duchu Świętym" z siedzibą w Lublinie
Dz.U. 2013 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Służbie Katechetycznej Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie
Dz.U. 2012 poz. 1395 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Forum Dialogu Gdański Areopag
Dz.U. 2012 poz. 1377 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie-Borowej Wsi
Dz.U. 2012 poz. 1375 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej" z siedzibą w Lublinie
Dz.U. 2012 poz. 1374 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Archidiecezjalnemu Domowi Hospicyjnemu bł. Jana Pawła II w Katowicach
Dz.U. 2012 poz. 813 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Inicjatywa Młodzi Misjom" z siedzibą w Tarnowie
Dz.U. 2012 poz. 768 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Dz.U. 2012 poz. 555 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Chełmskiemu Centrum Kultury Prawosławnej" z siedzibą w Chełmie
Dz.U. 2012 poz. 554 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Ośrodkowi Kultury Prawosławnej "Frontida" z siedzibą w Siedlcach
Dz.U. 2012 poz. 553 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Nadbużańskiemu Centrum Kultury Prawosławnej" z siedzibą w Terespolu
Dz.U. 2012 poz. 552 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Podlaskiemu Centrum Kultury Prawosławnej" z siedzibą w Białej Podlaskiej
Dz.U. 2012 poz. 428 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Dziełu Misyjnemu Diecezji Warszawsko-Praskiej" z siedzibą w Warszawie
Dz.U. 2012 poz. 427 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warmińskiej"
Dz.U. 2012 poz. 153 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kościelnemu Funduszowi Socjalnemu
Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1029 obowiązujący Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Dz.U. 2011 nr 144 poz. 862 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Instytutowi Medycznemu im. Jana Pawła II w Szczecinie"
Dz.U. 2011 nr 93 poz. 540 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi
Dz.U. 2011 nr 76 poz. 408 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego
Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1106 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Jana Pawła II"
Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1094 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej"
Dz.U. 2010 nr 149 poz. 1000 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Przymierza rodzin "Mamre" w Żarkach Letnisku
Dz.U. 2010 nr 83 poz. 543 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Krajowemu Biuru Organizacyjnemu Światowych Dni Młodzieży
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 269 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 maja 2010 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Białostockiej"
Dz.U. 2010 nr 22 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł
Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1032 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Administracji Nieruchomości Kościelnych" z siedzibą w Warszawie
Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1031 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Warszawskiej"
Dz.U. 2009 nr 107 poz. 896 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Szkole Formacji Duchowej - Dzieło Ewangelizacyjne w Archidiecezji Lubelskiej"
Dz.U. 2009 nr 36 poz. 285 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Ośrodkowi Kultury Prawosławnej "Światłość" Diecezji Warszawsko-Bielskiej z siedzibą w Krzywcu
Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1273 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej"
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1118 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonatowi Powierniczemu "Betezda", z siedzibą w Warszawie
Dz.U. 2008 nr 167 poz. 1039 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Formacyjno-Szkoleniowemu "Księżówka" z siedzibą w Zakopanem
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1023 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2008 r. uchylające rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Hospicjum Świętego Jerzego im. dr Aleksandry Gabrysiak w Elblągu
Dz.U. 2008 nr 153 poz. 957 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej"
Dz.U. 2008 nr 151 poz. 946 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" z siedzibą w Szczucinie
Dz.U. 2008 nr 116 poz. 739 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Wydawnictwu Augustana" z siedzibą w Bielsku-Białej
Dz.U. 2008 nr 105 poz. 675 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Bydgoskiej"
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 641 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Archiwum Archidiecezjalnemu w Szczecinie"
Dz.U. 2008 nr 91 poz. 573 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Domowi Formacyjnemu Świętego Wojciecha w Mikoszewie"
Dz.U. 2008 nr 77 poz. 462 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu - Miejsce Kultu, Pamięci, Kultury"
Dz.U. 2008 nr 39 poz. 232 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Korespondencyjnej Szkole Lepszego Życia z siedzibą w Bielsku-Białej
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1797 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej"
Dz.U. 2007 nr 235 poz. 1729 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Związkowi Księży Moderatorów Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich w Archidiecezji Krakowskiej"
Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1092 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Dz.U. 2007 nr 126 poz. 878 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Grupom Apostolskim - Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej"
Dz.U. 2007 nr 12 poz. 81 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Międzynarodowemu Katolickiemu Programowi Ewangelizacji ICPE Polska
Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1589 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1427 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2006 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Neokatechumenalnemu Archidiecezji Warszawskiej "Sługa Jahwe"
Dz.U. 2006 nr 20 poz. 157 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2032 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie osobowości prawnej Sekcji Polskiej Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie"
Dz.U. 2005 nr 241 poz. 2031 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Dziełu Biblijnemu im. Jana Pawła II
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1601 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1492 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1420 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1354 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Forum Dialogu Gdański Areopag
Dz.U. 2005 nr 145 poz. 1218 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 619 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Akademickiemu "Tratwa"
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 532 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Emmanuel"
Dz.U. 2005 nr 60 poz. 531 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ruchowi Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 229 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach
Dz.U. 2004 nr 254 poz. 2533 obowiązujący Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1852 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Arcybractwu Miłosierdzia p.w. Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1796 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Apostolstwu Chorych
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1756 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Teologicznemu
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1755 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Centrum Służby Rodzinie i Życiu
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1397 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Unia Kapłanów Chrystusa Sługi"
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1848 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Spółdzielcze
Dz.U. 2003 nr 103 poz. 960 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia
Dz.U. 2003 nr 90 poz. 851 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Braci Chrystusa Cierpiącego
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 729 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu "Ognisko Światła i Miłości"
Dz.U. 2003 nr 49 poz. 408 obowiązujący Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1369 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Agencji Programowo-Reklamowej "Gliwice Plus".
Dz.U. 2002 nr 115 poz. 1001 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Nowej Kulturze - Stowarzyszeniu Kościelnemu.
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 820 uchylony Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu.
Dz.U. 2002 nr 82 poz. 747 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Misjonarkom Krwi Chrystusa.
Dz.U. 2002 nr 78 poz. 710 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman.
Dz.U. 2002 nr 67 poz. 621 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Promocji i Reklamy "Plus Media".
Dz.U. 2002 nr 63 poz. 575 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla.
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 417 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie "Kairos".
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 322 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Radiu Orthodoxia.
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ludowy Uniwersytet Katolicki.
Dz.U. 2002 nr 12 poz. 119 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ewangelickiemu Duszpasterstwu Wojskowemu.
Dz.U. 2001 nr 95 poz. 1045 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie".
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 779 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ewangelizacji i Kultury.
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 777 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Chrystusa Odkupiciela Człowieka.
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 619 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Szkole Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie.
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 553 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Duszpasterstwu Ludzi Morza Centrum "Stella Maris".
Dz.U. 2001 nr 36 poz. 421 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2001 r. sygn. akt. U. 10/2000.
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 317 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Włocławskiemu Wydawnictwu Diecezjalnemu.
Dz.U. 2001 nr 28 poz. 316 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży - Kana.
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 163 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego w Polsce.
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 162 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej.
Dz.U. 2000 nr 77 poz. 881 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Informacji Europejskiej z siedzibą w Łomży.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 778 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diecezjalnemu Ośrodkowi Duszpasterstwa Trzeźwości Diecezji Kaliskiej im. św. Józefa Opiekuna.
Dz.U. 2000 nr 45 poz. 527 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu "Dom na skRAJu"
Dz.U. 2000 nr 45 poz. 526 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Diecezji Radomskiej "Ave".
Dz.U. 2000 nr 45 poz. 525 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Przymierza Rodzin "Mamre" w Żarkach Letnisku.
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 516 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej.
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 198 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu domowi kultury "ARKA" w Racławicach.
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 196 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej "Święta Puszcza".
Dz.U. 2000 nr 15 poz. 195 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej.
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 63 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Międzynarodowemu Katolickiemu Programowi Ewangelizacji ICPE Polska.
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 62 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Włocławskiej.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 872 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Polskiemu Towarzystwu Mariologicznemu.
Dz.U. 1999 nr 60 poz. 651 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Ordynariatu Polowego z siedzibą w Warszawie.
Dz.U. 1999 nr 57 poz. 603 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ewangelicko-Reformowanemu Duszpasterstwu Imigrantów z siedzibą w Warszawie.
Dz.U. 1999 nr 28 poz. 263 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kołu Teologów Prawosławnych z siedzibą w Warszawie.
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 178 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 177 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Służby Rodzinie, z siedzibą w Łodzi.
Dz.U. 1999 nr 6 poz. 48 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Radiu Plus Lublin" z siedzibą w Lublinie.
Dz.U. 1998 nr 118 poz. 768 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" z siedzibą w Tarnowie.
Dz.U. 1998 nr 107 poz. 678 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Radosna Nowina 200 z siedzibą w Krakowie.
Dz.U. 1998 nr 62 poz. 398 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Akademickiemu w Kielcach.
Dz.U. 1998 nr 59 poz. 380 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Radiu "Puls" Diecezji Gliwickiej.
Dz.U. 1998 nr 59 poz. 379 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Kształcenia i Dialogu "Theotodokos" z siedzibą w Gliwicach.
Dz.U. 1998 nr 38 poz. 224 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Dz.U. 1998 nr 37 poz. 211 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 143 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów.
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 142 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Chrześcijańskiemu Centrum Edukacyjnemu "Diament".
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 141 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
Dz.U. 1998 nr 23 poz. 127 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz Akcjom Katolickim Diecezji Łowickiej i Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Dz.U. 1998 nr 23 poz. 126 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Związkowi Chórów Kościelnych Diecezji Kaliskiej.
Dz.U. 1998 nr 6 poz. 18 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1997 nr 144 poz. 969 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 listopada 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Edukacyjnemu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 899 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 898 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Legnickiej.
Dz.U. 1997 nr 134 poz. 896 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Funduszowi Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 866 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Radomskiej i Zamojsko-Lubaczowskiej.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 865 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Tarnowskiej oraz Warszawsko-Praskiej.
Dz.U. 1997 nr 125 poz. 804 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Jezuickiemu Ośrodkowi Formacji i Kultury "Xaverianum" z siedzibą w Opolu.
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 615 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Oaza Matki Bożej Bolesnej.
Dz.U. 1997 nr 87 poz. 551 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie.
Dz.U. 1997 nr 70 poz. 448 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej.
Dz.U. 1997 nr 70 poz. 447 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Archidiecezji Białostockiej oraz Akcjom Katolickim Diecezji Kieleckiej i Toruńskiej.
Dz.U. 1997 nr 60 poz. 374 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Drohiczyńskiej, Kaliskiej, Legnickiej, Pelplińskiej i Sosnowieckiej.
Dz.U. 1997 nr 60 poz. 373 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Częstochowskiej, Gdańskiej, Lubelskiej, Poznańskiej i Warszawskiej.
Dz.U. 1997 nr 55 poz. 355 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 maja 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Bielsko - Żywieckiej, Elbląskiej, Gliwickiej, Rzeszowskiej, Sandomierskiej, Siedleckiej, Włocławskiej i Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej.
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 352 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Dzieci Maryi z siedzibą w Krakowie.
Dz.U. 1997 nr 18 poz. 103 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 821 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kolportażowi Księży Werbistów z siedzibą w Laskowicach Pomorskich.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 820 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Akademickiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 819 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Toruńskiej.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 768 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" w Katowicach.
Dz.U. 1996 nr 147 poz. 690 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Formacji Wspólnot Neokatechumenalnych Archidiecezji Lubelskiej z siedzibą w Lublinie.
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 654 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Warszawie.
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 653 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej z siedzibą w Płocku.
Dz.U. 1996 nr 117 poz. 559 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 512 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej w Polsce z siedzibą w Warszawie.
Dz.U. 1996 nr 107 poz. 511 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych przy Parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie w Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Dz.U. 1996 nr 32 poz. 142 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 marca 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie.
Dz.U. 1996 nr 3 poz. 27 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Łowickiej.
Dz.U. 1995 nr 141 poz. 698 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji i Młodzieży "Kana" z siedzibą w Gliwicach.
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 676 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej w Ełku.
Dz.U. 1995 nr 127 poz. 613 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 października 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Kolejarzy Polskich z siedzibą w Lublinie.
Dz.U. 1995 nr 120 poz. 583 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Federacji Bibliotek Kościelnych - Fides z siedzibą w Warszawie.
Dz.U. 1995 nr 120 poz. 582 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 500 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej.
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 490 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej.
Dz.U. 1995 nr 99 poz. 489 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Ełckiej.
Dz.U. 1995 nr 61 poz. 317 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Warszawie.
Dz.U. 1995 nr 61 poz. 316 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 maja 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Kaliskiej.
Dz.U. 1995 nr 21 poz. 118 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Katowickiej.
Dz.U. 1995 nr 21 poz. 117 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Duszpasterstwu Młodych - Wspólnocie Dobrego Pasterza z siedzibą w Katowicach.
Dz.U. 1995 nr 20 poz. 105 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Świeckiemu Zakonowi Karmelitów Bosych w Wadowicach.
Dz.U. 1995 nr 14 poz. 66 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Zgromadzeniu Sióstr Błogosławionej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego z siedzibą w Krakowie.
Dz.U. 1995 nr 11 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Hospicjum Św. Jerzego im. dr Aleksandry Gabrysiak w Elblągu.
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 22 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Radzie Szkół Katolickich.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 679 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 394 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra-Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Warmińskiej, Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i Diecezji Gliwickiej.
Dz.U. 1994 nr 79 poz. 367 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze.
Dz.U. 1994 nr 77 poz. 354 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi Pojednania i Spotkań im. Świętego Maksymiliana M. Kolbego.
Dz.U. 1994 nr 59 poz. 245 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Archikonfraterni Literackiej" w Warszawie.
Dz.U. 1994 nr 59 poz. 244 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, Diecezji Opolskiej i Diecezji Kieleckiej.
Dz.U. 1994 nr 43 poz. 169 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dobroczynność" Dekanatu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie.
Dz.U. 1994 nr 31 poz. 117 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej i Diecezji Sosnowieckiej.
Dz.U. 1994 nr 31 poz. 116 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
Dz.U. 1994 nr 21 poz. 74 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Elbląskiej.
Dz.U. 1994 nr 18 poz. 67 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, Diecezji Pelplińskiej i Diecezji Sandomierskiej.
Dz.U. 1994 nr 18 poz. 66 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej".
Dz.U. 1994 nr 18 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Rodzinny".
Dz.U. 1994 nr 12 poz. 46 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1994 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Diecezji Tarnowskiej.
Dz.U. 1994 nr 2 poz. 8 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Płockiej.
Dz.U. 1994 nr 2 poz. 7 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Domu Dziecka w Nowym Sączu.
Dz.U. 1993 nr 131 poz. 625 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Radomskiej.
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 509 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej i Archidiecezji Gdańskiej.
Dz.U. 1993 nr 105 poz. 479 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Siedleckiej.
Dz.U. 1993 nr 102 poz. 468 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 października 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Rozgłośni Katolickich "VOX".
Dz.U. 1993 nr 95 poz. 435 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30 września 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Prymasowskiemu Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Dz.U. 1993 nr 89 poz. 415 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 września 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi Spotkań im. Angelusa Silesiusa.
Dz.U. 1993 nr 88 poz. 411 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 10 września 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów-Verbum.
Dz.U. 1993 nr 80 poz. 380 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.
Dz.U. 1993 nr 79 poz. 373 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Drukarni Księży Werbistów.
Dz.U. 1993 nr 56 poz. 263 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży w Warszawie.
Dz.U. 1993 nr 31 poz. 143 uchylony Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Pamięci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli.
Dz.U. 1993 nr 31 poz. 140 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1993 nr 7 poz. 35 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 89 poz. 447 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Biuru Informacji i Inicjatyw Europejskich w Warszawie.
Dz.U. 1992 nr 89 poz. 446 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta z siedzibą w Krakowie.
Dz.U. 1992 nr 86 poz. 435 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 388 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 76 poz. 384 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 września 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictw Duszpasterstwa Rolników z siedzibą we Włocławku.
Dz.U. 1992 nr 32 poz. 141 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 95 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 16 poz. 68 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Parafialnej Radzie Duszpasterskiej z siedzibą w Czernicy Wrocławskiej.
Dz.U. 1992 nr 9 poz. 32 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 5 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 123 poz. 545 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 68 poz. 291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 38 poz. 165 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od osób fizycznych oraz nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, ulg, zwolnień i trybu płatności tego podatku.
Dz.U. 1990 nr 45 poz. 265 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Kościelnej Radzie Gospodarczej z siedzibą w Warszawie.
Dz.U. 1979 nr 8 poz. 49 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych.
Dz.U. 1933 nr 45 poz. 350 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o trybie ogłaszania uchwał Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych i innych decyzyj, oraz o pokrywaniu kosztów likwidacyjnych.
Dz.U. 1933 nr 34 poz. 293 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 4 kwietnia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych.
M.P. 2011 nr 45 poz. 491 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie uznania projektu dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (KOM(2011) 121 wersja ostateczna) za niezgodny z zasadą pomocniczości
M.P. 1993 nr 2 poz. 6 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 1993 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
M.P. 1991 nr 46 poz. 325 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
M.P. 1991 nr 36 poz. 267 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
M.P. 1991 nr 17 poz. 113 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 1991 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
M.P. 1991 nr 3 poz. 14 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1991 r. w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym obrotów ze sprzedaży spirytusu i wyrobów spirytusowych, osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
M.P. 1939 nr 164 poz. 403 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie w sprawie roszczeń do mienia b. ros. Towarzystwa Ubezpieczeń "Rosja".
M.P. 1937 nr 284 poz. 442 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych.
M.P. 1936 nr 276 poz. 493 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych.
M.P. 1936 nr 276 poz. 491 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie o zamknięciu likwidacji mienia b. ros. "Żytomierskiego Tow. Wzajemnego Kredytu", o podziale sum osiągniętych z likwidacji i o wezwaniu wierzycieli do odbioru przypadających na ich rzecz należności
M.P. 1935 nr 280 poz. 360 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie.
M.P. 1934 nr 192 poz. 253 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie.
M.P. 1934 nr 185 poz. 244 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie
M.P. 1934 nr 182 poz. 243 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych w Warszawie
M.P. 1934 nr 179 poz. 240 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych.
M.P. 1934 nr 26 poz. 40 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b.ros.osób prawnych w Warszawie
M.P. 1934 nr 17 poz. 24 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b.ros. osób prawnych w Warszawie.
M.P. 1933 nr 240 poz. 261 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych.
M.P. 1932 nr 271 poz. 314 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1932 nr 271 poz. 313 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1932 nr 250 poz. 277 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych.
M.P. 1932 nr 176 poz. 211 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1932 nr 129 poz. 161 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1932 nr 129 poz. 160 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych
M.P. 1932 nr 28 poz. 34 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 293 poz. 388 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 278 poz. 372 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych
M.P. 1931 nr 245 poz. 332 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych.
M.P. 1931 nr 228 poz. 312 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 160 poz. 238 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 160 poz. 237 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 160 poz. 236 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 158 poz. 234 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 113 poz. 167 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 113 poz. 166 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych
M.P. 1931 nr 50 poz. 83 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych
M.P. 1930 nr 141 poz. 214 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw b. ros. osób prawnych
M.P. 1930 nr 94 poz. 140 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych
M.P. 1930 nr 73 poz. 113 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych
M.P. 1930 nr 70 poz. 108 Obwieszczenie Komitetu Likwidacyjnego do spraw byłych rosyjskich osób prawnych
M.P. 1930 nr 29 poz. 49 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Likwidacyjnego do spraw b.rosyjskich osób prawnych