Wyszukiwanie

parki narodowe

Liczba znalezionych aktów: 290.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 231 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników parków narodowych i przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą
Dz.U. 2024 poz. 229 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych
Dz.U. 2023 poz. 2660 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego Gór Stołowych
Dz.U. 2023 poz. 1589 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gatunkach obcych
Dz.U. 2022 poz. 2308 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych
Dz.U. 2022 poz. 2259 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy
Dz.U. 2022 poz. 2248 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie
Dz.U. 2022 poz. 2231 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zwierzyńcu
Dz.U. 2022 poz. 2196 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach
Dz.U. 2022 poz. 1919 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Dz.U. 2022 poz. 1676 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach
Dz.U. 2022 poz. 1647 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy
Dz.U. 2022 poz. 1030 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty
Dz.U. 2022 poz. 579 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2022 poz. 474 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zwierzyńcu
Dz.U. 2022 poz. 113 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2021 poz. 1735 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty
Dz.U. 2021 poz. 1718 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych
Dz.U. 2021 poz. 1462 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2021 poz. 1432 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Ojcowskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2021 poz. 1065 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem
Dz.U. 2021 poz. 882 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2020 poz. 2071 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie
Dz.U. 2020 poz. 1966 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2019 poz. 2288 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej
Dz.U. 2019 poz. 2090 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Dz.U. 2019 poz. 1878 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie
Dz.U. 2019 poz. 1699 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2019 poz. 488 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem
Dz.U. 2019 poz. 394 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych
Dz.U. 2019 poz. 385 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej
Dz.U. 2018 poz. 1595 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach
Dz.U. 2018 poz. 1235 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju
Dz.U. 2018 poz. 1081 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Roztoczańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2018 poz. 598 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach
Dz.U. 2018 poz. 515 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju
Dz.U. 2017 poz. 2373 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Poleskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2017 poz. 2309 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju
Dz.U. 2017 poz. 1109 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie
Dz.U. 2017 poz. 644 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie
Dz.U. 2016 poz. 2083 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
Dz.U. 2016 poz. 215 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych
Dz.U. 2016 poz. 132 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem
Dz.U. 2015 poz. 2051 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych
Dz.U. 2015 poz. 2002 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2015 poz. 1838 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem
Dz.U. 2015 poz. 1651 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2014 poz. 1839 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej
Dz.U. 2014 poz. 1735 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2014 poz. 1492 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej
Dz.U. 2014 poz. 1165 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem
Dz.U. 2014 poz. 1164 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy
Dz.U. 2014 poz. 1163 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Białowieży
Dz.U. 2014 poz. 1010 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2014 poz. 347 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy
Dz.U. 2014 poz. 72 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Białowieży
Dz.U. 2014 poz. 62 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem
Dz.U. 2013 poz. 627 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2013 poz. 400 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty
Dz.U. 2013 poz. 318 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wolińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Międzyzdrojach
Dz.U. 2013 poz. 317 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wigierskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krzywem
Dz.U. 2013 poz. 316 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeziorach
Dz.U. 2013 poz. 315 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie
Dz.U. 2013 poz. 314 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zwierzyńcu
Dz.U. 2013 poz. 313 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ojcowie
Dz.U. 2013 poz. 312 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Narwiańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Kurowie
Dz.U. 2013 poz. 310 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krempnej
Dz.U. 2013 poz. 309 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zakopanem
Dz.U. 2013 poz. 308 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Słowińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Smołdzinie
Dz.U. 2013 poz. 307 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeleniej Górze
Dz.U. 2013 poz. 306 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Izabelinie
Dz.U. 2013 poz. 305 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Gorczańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Porębie Wielkiej
Dz.U. 2013 poz. 304 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Drawieńskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Drawnie
Dz.U. 2013 poz. 303 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu-Twierdzy
Dz.U. 2013 poz. 302 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Ustrzykach Górnych
Dz.U. 2013 poz. 295 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu "Ujście Warty" z siedzibą w Chyrzynie
Dz.U. 2013 poz. 294 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Poleskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Urszulinie
Dz.U. 2013 poz. 293 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Białowieży
Dz.U. 2013 poz. 292 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Babiogórskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zawoi
Dz.U. 2013 poz. 288 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju
Dz.U. 2013 poz. 287 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Pienińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem
Dz.U. 2013 poz. 286 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu "Bory Tucholskie" z siedzibą w Charzykowach
Dz.U. 2013 poz. 7 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2012 poz. 1212 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowego
Dz.U. 2012 poz. 868 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe
Dz.U. 2012 poz. 839 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego
Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1337 obowiązujący Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 465 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2010 nr 145 poz. 981 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2010 nr 77 poz. 511 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
Dz.U. 2009 nr 132 poz. 1089 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
Dz.U. 2008 nr 230 poz. 1545 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Dz.U. 2007 nr 102 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego
Dz.U. 2005 nr 139 poz. 1171 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Parku Narodowego "Ujście Warty"
Dz.U. 2005 nr 94 poz. 794 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody
Dz.U. 2005 nr 89 poz. 754 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk
Dz.U. 2005 nr 89 poz. 753 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych
Dz.U. 2005 nr 74 poz. 648 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Parku w parkach narodowych oraz innym pracownikom parków narodowych, którym przysługują uprawnienia funkcjonariusza Straży Parku, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Dz.U. 2005 nr 67 poz. 584 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Krajobrazowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk
Dz.U. 2005 nr 5 poz. 34 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu szkolenia podstawowego dla funkcjonariuszy Straży Parku oraz trybu powoływania komisji egzaminacyjnej
Dz.U. 2005 nr 5 poz. 33 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i trybu współpracy Straży Parku z Policją oraz zakresu działań Straży Parku podlegających kontroli Policji i sposobu sprawowania tej kontroli
Dz.U. 2004 nr 282 poz. 2804 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody
Dz.U. 2004 nr 245 poz. 2457 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Straży Parku oraz przydziału, przechowywania i ewidencji tych środków
Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2439 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2380 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 października 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Pienińskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2004 nr 205 poz. 2104 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2004 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora parku narodowego
Dz.U. 2004 nr 172 poz. 1802 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Dz.U. 2004 nr 43 poz. 390 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie Słowińskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2114 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2113 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2112 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2111 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Ujście Warty"
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2110 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2109 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2108 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2107 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2106 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2105 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2104 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2103 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2102 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2101 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2100 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2099 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2098 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2097 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2096 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2095 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2094 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2093 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Białowieskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 214 poz. 2092 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1298 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Wolińskiemu Parkowi Narodowemu
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1297 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Wigierskiemu Parkowi Narodowemu
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1296 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Parkowi Narodowemu
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1295 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu "Ujście Warty"
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1294 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1293 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Słowińskiemu Parkowi Narodowemu
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1290 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Poleskiemu Parkowi Narodowemu
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1289 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Pienińskiemu Parkowi Narodowemu
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1288 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1287 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Narwiańskiemu Parkowi Narodowemu
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1286 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Magurskiemu Parkowi Narodowemu
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1285 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1284 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1283 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Gorczańskiemu Parkowi Narodowemu
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1281 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Drawieńskiemu Parkowi Narodowemu
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1280 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu "Bory Tucholskie"
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1279 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Bieszczadzkiemu Parkowi Narodowemu
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1278 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1277 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Bialowieskiemu Parkowi Narodowemu
Dz.U. 2003 nr 136 poz. 1276 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie nadania statutu Babiogórskiemu Parkowi Narodowemu
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 757 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 756 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 755 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 754 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Ujście Warty"
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 753 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 752 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 751 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 750 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 749 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 748 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 747 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 746 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Narwińskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 745 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 744 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 743 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 742 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 741 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 740 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 739 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 738 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 737 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 736 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Białowieskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 82 poz. 735 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 70 poz. 637 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 630 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 599 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie Tatrzańskiego Parku Narodowego
Dz.U. 2003 nr 54 poz. 475 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1482 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1481 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1480 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1479 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Ujście Warty".
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1478 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1477 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1476 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1475 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1474 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1473 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1472 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1471 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1470 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1469 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1468 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1467 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1466 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1465 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1464 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie".
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1463 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1462 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1461 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Białowieskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 177 poz. 1460 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 2002 nr 174 poz. 1432 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy parków narodowych oraz strażnicy łowieccy są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 607 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie trybu przydzielania i zwalniania mieszkań pracownikom stanowiącym Służbę Parków Narodowych, trybu i szczegółowych zasad obliczania oraz trybu i terminu wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystywanie bezpłatnego mieszkania.
Dz.U. 2002 nr 55 poz. 495 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego.
Dz.U. 2001 nr 119 poz. 1275 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2001 r. w sprawie umundurowania pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych.
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1108 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2001 r. w sprawie określenia stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników Służby Parków Narodowych.
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1051 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 681 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Ujście Warty".
Dz.U. 2001 nr 3 poz. 21 uchylony Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1068 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1999 nr 53 poz. 555 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Bory Tucholskie"
Dz.U. 1998 nr 156 poz. 1021 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Drawieńskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1997 nr 132 poz. 876 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 608 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie Babiogórskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1997 nr 99 poz. 607 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1997 nr 24 poz. 124 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie Wigierskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1997 nr 5 poz. 26 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1997 r. w sprawie Gorczańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1997 nr 5 poz. 25 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Narodowego Gór Stołowych.
Dz.U. 1996 nr 144 poz. 664 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1996 nr 130 poz. 613 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1996 r. w sprawie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1996 nr 93 poz. 424 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1996 r. w sprawie Białowieskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1996 nr 77 poz. 368 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia Narwiańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 307 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie Pienińskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 306 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 305 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Bory Tucholskie".
Dz.U. 1996 nr 4 poz. 30 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Wolińskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1996 nr 4 poz. 29 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1996 nr 4 poz. 28 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Drawieńskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1995 nr 23 poz. 124 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1994 nr 126 poz. 618 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1994 r. w sprawie utworzenia Magurskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1994 nr 9 poz. 31 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie Poleskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1993 nr 88 poz. 407 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego Gór Stołowych.
Dz.U. 1993 nr 86 poz. 399 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1993 r. w sprawie utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1993 nr 30 poz. 138 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie funkcjonowania Straży Parku w parkach narodowych.
Dz.U. 1991 nr 114 poz. 492 uchylony Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody.
Dz.U. 1991 nr 32 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1990 nr 88 poz. 510 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1990 nr 27 poz. 155 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Poleskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1990 nr 26 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Drawieńskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 288 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. w sprawie utworzenia Wigierskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1981 nr 18 poz. 87 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1980 nr 18 poz. 66 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1980 r. w sprawie utworzenia Gorczańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1979 nr 27 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1975 nr 28 poz. 144 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1974 nr 31 poz. 187 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1974 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 maja 1974 r. w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1974 r. w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1973 nr 31 poz. 179 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1973 r. w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1966 nr 42 poz. 254 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1966 r. w sprawie utworzenia Słowińskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1960 nr 14 poz. 79 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie utworzenia Wolińskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1959 nr 17 poz. 90 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie utworzenia Karkonoskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1957 nr 24 poz. 114 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 r. w sprawie utworzenia Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1956 nr 4 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1955 nr 4 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1955 nr 4 poz. 24 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Pienińskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1955 nr 4 poz. 23 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1950 nr 14 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1947 nr 74 poz. 469 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 r. o utworzeniu Białowieskiego Parku Narodowego.
Dz.U. 1934 nr 31 poz. 274 uchylony Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody.
M.P. 2011 nr 59 poz. 579 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej
M.P. 2011 nr 58 poz. 578 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna
M.P. 2011 nr 56 poz. 567 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker
M.P. 2011 nr 55 poz. 566 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły
M.P. 2011 nr 52 poz. 561 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby
M.P. 2011 nr 51 poz. 560 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju
M.P. 2011 nr 49 poz. 549 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
M.P. 2011 nr 40 poz. 451 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
M.P. 2011 nr 38 poz. 425 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru
M.P. 2011 nr 37 poz. 424 akt jednorazowy Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Jarft
M.P. 2004 nr 22 poz. 393 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska
M.P. 1996 nr 18 poz. 220 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 1996 r. w sprawie kompleksowej ochrony lasów i racjonalnej gospodarki leśnej.
M.P. 1994 nr 3 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 10 stycznia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk Służby Parków Narodowych, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań.
M.P. 1966 nr 66 poz. 317 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 listopada 1966 r. w sprawie określenia granic Słowińskiego Parku Narodowego i ograniczeń obowiązujących na jego terenie oraz w sprawie zarządzania parkiem.
M.P. 1965 nr 8 poz. 25 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 stycznia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia granic Kampinoskiego Parku Narodowego i ograniczeń obowiązujących na jego terenie oraz w sprawie zarządzania Parkiem.
M.P. 1960 nr 28 poz. 132 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 marca 1960 r. w sprawie określenia granic Wolińskiego Parku Narodowego i ograniczeń obowiązujących na jego terenie oraz w sprawie zarządzania Parkiem.
M.P. 1959 nr 51 poz. 246 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 maja 1959 r. zmieniające zarządzenie z dnia 2 marca 1959 r. w sprawie określenia granic Kampinoskiego Parku Narodowego i ograniczeń obowiązujących na jego terenie oraz w sprawie zarządzania Parkiem.
M.P. 1959 nr 23 poz. 107 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 2 marca 1959 r. w sprawie określenia granic Kampinoskiego Parku Narodowego i ograniczeń obowiązujących na jego terenie oraz w sprawie zarządzania Parkiem.
M.P. 1959 nr 23 poz. 106 obowiązujący Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 2 marca 1959 r. w sprawie określenia granic Karkonoskiego Parku Narodowego i ograniczeń obowiązujących na jego terenie oraz w sprawie zarządzania Parkiem.
M.P. 1950 nr 132 poz. 1646 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 20 listopada 1950 r. w sprawie zakresu czynności konserwatora przyrody, nadleśniczego państwowego, kierownika parku narodowego i dyrektora parku narodowego w dziedzinie ochrony przyrody.
M.P. 1939 nr 154 poz. 365 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 czerwca 1939 r. o uznaniu lasów państwowych na obszarze Nadleśnictw Jaworzyna i Zakopane w krakowsko-śląskim okregu Lasów Państwowych za lasy ochronne i o utworzeniu jednostki organizacyjnej szczególnej pod nazwą "Park Przyrody w Tatrach".
M.P. 1932 nr 183 poz. 219 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 sierpnia 1932 r. o utworzeniu z Nadleśnictwa Rezerwat w okręgu Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży jednostki organizacyjnej szczególnej pod nazwą "Park Narodowy w Białowieży"