Wyszukiwanie

pieczywo

Liczba znalezionych aktów: 28.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2007 nr 59 poz. 400 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego
Dz.U. 1999 nr 107 poz. 1221 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.
Dz.U. 1994 nr 137 poz. 725 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1994 nr 75 poz. 342 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej.
Dz.U. 1994 nr 75 poz. 341 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgierskiej.
Dz.U. 1993 nr 130 poz. 619 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
Dz.U. 1993 nr 58 poz. 265 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1993 nr 15 poz. 66 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1993 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.
Dz.U. 1967 nr 48 poz. 235 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 16 grudnia 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu cukierniczego.
Dz.U. 1963 nr 45 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 sierpnia 1963 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego.
Dz.U. 1958 nr 56 poz. 275 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych ze względów sanitarno-epidemiologicznych od osób wykonujących niektóre zajęcia zarobkowe.
Dz.U. 1951 nr 32 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego oraz Zdrowia z dnia 2 maja 1951 r. w sprawie wypieku i obrotu pieczywem.
Dz.U. 1946 nr 43 poz. 255 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Aprowizacji i Handlu o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1937 r. o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.
Dz.U. 1938 nr 79 poz. 537 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 października 1938 r. o przemiale pszenicy i żyta oraz o wypieku pieczywa.
Dz.U. 1937 nr 25 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem mąki i wyrobów mącznych.
Dz.U. 1928 nr 57 poz. 544 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1927 r. o stosowaniu mechanicznych urządzeń do przesiewania mąki, mieszania i zagniatania ciasta w piekarniach, cukierniach i innych zakładach przemysłowych, wytwarzających pieczywo.
Dz.U. 1928 nr 1 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o uregulowaniu wypieku chleba pszenno-żytniego.
Dz.U. 1927 nr 102 poz. 894 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1927 r. o stosowaniu mechanicznych urządzeń do przesiewania mąki, mieszania i zagniatania ciasta w piekarniach, cukierniach i innych zakładach przemysłowych, wytwarzających pieczywo.
Dz.U. 1923 nr 46 poz. 316 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 6 kwietnia 1923 r. w przedmiocie zniesienia rozporządzenia b. austrjackiego Ministerstwa Handlu w porozumieniu z interesowanemi Ministerstwami i Urzędem dla wyżywienia ludności z dnia 8 lutego 1917 r. w sprawie zakazu pracy nocnej przy sporządzaniu chleba i innych towarów piekarskich.
Dz.U. 1921 nr 36 poz. 222 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 22 kwietnia 1921 r. w sprawie oszczędności spożycia.
Dz.U. 1921 nr 29 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 7 marca 1921 r. w przedmiocie używania domieszek do mąki i chleba.
Dz.U. 1921 nr 26 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 26 lutego 1921 r. w przedmiocie urządzenia i utrzymywania piekarń i sklepów z pieczywem, oraz wypieku chleba.
Dz.U. 1921 nr 21 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji z dnia 22 lutego 1921 r. w sprawie ograniczenia spożycia.
Dz.U. 1920 nr 4 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Ministra Aprowizacji w przedmiocie ograniczeń spożycia w zakładach publicznych.
M.P. 1985 nr 4 poz. 27 uznany za uchylony Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1985 r. w sprawie wprowadzenia w 1985 r. maksymalnego wskaźnika wzrostu cen umownych pieczywa piekarskiego pszennego.
M.P. 1980 nr 7 poz. 31 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 12 lutego 1980 r. w sprawie wypieku, zużycia surowców do wypieku oraz wprowadzania do obrotu pieczywa i wyrobów piekarskich.
M.P. 1968 nr 3 poz. 19 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 13 stycznia 1968 r. w sprawie produkcji wyrobów ciastkarskich.