Wyszukiwanie

poczta

Liczba znalezionych aktów: 467.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 467 obowiązujący Ustawa z dnia 20 marca 2024 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2023 poz. 1640 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2023 poz. 201 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Dz.U. 2022 poz. 2794 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym
Dz.U. 2022 poz. 2698 obowiązujący Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Dz.U. 2022 poz. 2350 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2022 poz. 2042 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2022 poz. 1933 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 1096 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2022 poz. 896 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2022 poz. 698 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu dotacji związanej z funkcjonowaniem od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionej z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej
Dz.U. 2022 poz. 527 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej
Dz.U. 2022 poz. 376 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Dz.U. 2021 poz. 1848 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 6 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem do dnia 31 grudnia 2020 r. usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej
Dz.U. 2021 poz. 1503 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym
Dz.U. 2021 poz. 1478 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie planów działania operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia
Dz.U. 2021 poz. 1184 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2021 poz. 1018 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych
Dz.U. 2021 poz. 737 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Dz.U. 2021 poz. 301 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej
Dz.U. 2021 poz. 258 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych
Dz.U. 2020 poz. 2064 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
Dz.U. 2020 poz. 1540 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej
Dz.U. 2020 poz. 1041 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2020 poz. 1026 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego
Dz.U. 2020 poz. 827 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Dz.U. 2020 poz. 819 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2020 poz. 695 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Dz.U. 2019 poz. 2424 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2019 poz. 2005 obowiązujący Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe oraz ustawy - Prawo telekomunikacyjne
Dz.U. 2019 poz. 1893 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zaświadczenia o stanie zdrowia osoby, która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w placówce pocztowej
Dz.U. 2019 poz. 1495 obowiązujący Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Dz.U. 2019 poz. 1051 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2019 poz. 936 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2019 poz. 650 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego
Dz.U. 2019 poz. 474 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej
Dz.U. 2019 poz. 261 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
Dz.U. 2018 poz. 2188 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2018 poz. 2133 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
Dz.U. 2018 poz. 1649 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi pocztowej
Dz.U. 2018 poz. 1629 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Dz.U. 2018 poz. 1452 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego
Dz.U. 2018 poz. 1118 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 421 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej
Dz.U. 2018 poz. 106 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 2164 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
Dz.U. 2017 poz. 1874 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego
Dz.U. 2017 poz. 1704 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2017 poz. 1490 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonej usługi pocztowej zwolnionej z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej
Dz.U. 2017 poz. 1481 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2017 poz. 1202 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych
Dz.U. 2017 poz. 1128 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2017 poz. 400 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych
Dz.U. 2017 poz. 139 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z zakresu usług pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Dz.U. 2017 poz. 34 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamacji usługi pocztowej
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1823 obowiązujący Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
Dz.U. 2016 poz. 1293 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2016 poz. 1113 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2016 poz. 750 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych
Dz.U. 2016 poz. 618 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2015 poz. 1830 obowiązujący Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1523 Oświadczenie rządowe z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowej Konwencji Pocztowej wraz z Protokołem końcowym, Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Dausze dnia 11 października 2012 r.
Dz.U. 2015 poz. 1522 obowiązujący Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa wraz z Protokołem końcowym, Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, sporządzone w Dausze dnia 11 października 2012 r.
Dz.U. 2015 poz. 1465 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek pocztowych
Dz.U. 2015 poz. 1324 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych
Dz.U. 2015 poz. 570 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2014 poz. 1825 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Ósmego Protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Pierwszego Protokołu dodatkowego do Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowej Konwencji Pocztowej oraz Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Genewie dnia 12 sierpnia 2008 r.
Dz.U. 2014 poz. 1824 wygaśnięcie aktu Ósmy Protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Pierwszy Protokół dodatkowy do Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, sporządzone w Genewie dnia 12 sierpnia 2008 r.
Dz.U. 2014 poz. 1473 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2014 poz. 1139 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych
Dz.U. 2014 poz. 1038 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2014 poz. 624 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie planów działań operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia
Dz.U. 2014 poz. 506 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych
Dz.U. 2014 poz. 381 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych
Dz.U. 2014 poz. 368 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie danych niezbędnych do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa
Dz.U. 2014 poz. 243 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne
Dz.U. 2013 poz. 1731 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego
Dz.U. 2013 poz. 1489 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wzoru formularza służącego do przedkładania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności pocztowej
Dz.U. 2013 poz. 1468 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej
Dz.U. 2013 poz. 1466 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie konkursu na operatora pocztowego wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych
Dz.U. 2013 poz. 1406 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie planu współdziałania operatora wyznaczonego z wojskową pocztą polową
Dz.U. 2013 poz. 1103 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2013 poz. 1024 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych oraz wzoru zgłoszenia dotyczącego prowadzenia działalności pocztowej
Dz.U. 2013 poz. 717 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2013 poz. 545 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego
Dz.U. 2013 poz. 544 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych
Dz.U. 2013 poz. 543 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji dnia 6 maja 2013 r. w sprawie metodologii ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne
Dz.U. 2013 poz. 542 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług powszechnych
Dz.U. 2012 poz. 1529 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
Dz.U. 2012 poz. 1445 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 1194 obowiązujący Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2012 poz. 1004 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe
Dz.U. 2012 poz. 951 obowiązujący Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 189 poz. 1125 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2011 nr 102 poz. 589 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2011 nr 27 poz. 142 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 stycznia 2011 r. sygn. akt P 8/08
Dz.U. 2010 nr 188 poz. 1262 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1697 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek w obrocie pocztowym
Dz.U. 2009 nr 177 poz. 1370 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych
Dz.U. 2009 nr 87 poz. 724 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 137 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych
Dz.U. 2008 nr 189 poz. 1159 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2008 nr 180 poz. 1109 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 606 obowiązujący Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
Dz.U. 2007 nr 206 poz. 1495 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Siódmego protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowej Konwencji Pocztowej oraz Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Bukareszcie dnia 5 października 2004 r.
Dz.U. 2007 nr 206 poz. 1494 obowiązujący Umowa Międzynarodowa Siódmy protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, sporządzone w Bukareszcie dnia 5 października 2004 r.
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1238 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Dz.U. 2007 nr 108 poz. 746 Oświadczenie rządowe z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Regulaminem poczty listowej oraz Regulaminem dotyczącym paczek pocztowych, sporządzonymi w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 108 poz. 745 wygaśnięcie aktu Regulamin dotyczący paczek pocztowych sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 108 poz. 744 wygaśnięcie aktu Regulamin Poczty Listowej, sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.
Dz.U. 2007 nr 48 poz. 321 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2007 nr 27 poz. 180 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1413 obowiązujący Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 113 poz. 778 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2005 nr 267 poz. 2258 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji
Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1442 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska"
Dz.U. 2005 nr 134 poz. 1128 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2005 nr 124 poz. 1039 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych
Dz.U. 2005 nr 70 poz. 629 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2005 nr 68 poz. 595 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego
Dz.U. 2005 nr 21 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2794 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2762 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2263 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Rady Usług Pocztowych
Dz.U. 2004 nr 184 poz. 1900 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym
Dz.U. 2004 nr 179 poz. 1850 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1336 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na finansowanie inwestycji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 894 obowiązujący Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 87 poz. 822 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych
Dz.U. 2004 nr 83 poz. 770 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych
Dz.U. 2004 nr 76 poz. 719 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 627 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe
Dz.U. 2004 nr 24 poz. 216 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego
Dz.U. 2004 nr 12 poz. 107 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 12 poz. 106 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń
Dz.U. 2004 nr 5 poz. 34 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych
Dz.U. 2004 nr 5 poz. 32 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie planu współdziałania operatora publicznego z wojskową pocztą polową
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2327 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału kosztów operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe
Dz.U. 2003 nr 183 poz. 1795 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1731 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1730 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych
Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1188 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe
Dz.U. 2003 nr 123 poz. 1150 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego, Światowej Konwencji Pocztowej oraz Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Pekinie dnia 15 września 1999 r.
Dz.U. 2003 nr 123 poz. 1149 wygaśnięcie aktu Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych sporządzone w Pekinie dnia 15 września 1999 r.
Dz.U. 2003 nr 55 poz. 489 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym
Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1832 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług pocztowych o charakterze powszechnym.
Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1318 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 września 2002 r. sygn. akt SK. 35/01.
Dz.U. 2001 nr 117 poz. 1250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 678 uchylony Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o łączności.
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 697 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym.
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 675 uchylony Ustawa z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska".
Dz.U. 1996 nr 127 poz. 598 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym.
Dz.U. 1996 nr 64 poz. 308 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie sposobu wykonywania ustawowego prawa zastawu na przesyłkach pocztowych.
Dz.U. 1996 nr 40 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 marca 1996 r. w sprawie warunków korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym.
Dz.U. 1996 nr 36 poz. 157 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Czwartego protokołu dodatkowego, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 14 grudnia 1989 r., do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1996 nr 36 poz. 156 obowiązujący Czwarty protokół dodatkowy, sporządzony w Waszyngtonie dnia 14 grudnia 1989 r. do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1996 nr 36 poz. 155 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Trzeciego protokołu dodatkowego, sporządzonego w Hamburgu dnia 27 lipca 1984 r., do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1996 nr 36 poz. 154 obowiązujący Trzeci protokół dodatkowy sporządzony w Hamburgu dnia 27 lipca 1984 r. do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 stycznia 1996 r. w sprawie struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej.
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 7 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie trybu otwierania niedoręczalnych listów i sposobu postępowania z nimi.
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzynki do doręczania korespondencji, oraz zasad zakładania i użytkowania tych skrzynek.
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 572 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 października 1995 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.
Dz.U. 1995 nr 117 poz. 564 uchylony Obwieszczenie Ministra Łączności z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o łączności.
Dz.U. 1995 nr 60 poz. 310 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 maja 1995 r. o zmianie ustawy o łączności oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 30 poz. 155 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 17 lutego 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.
Dz.U. 1994 nr 101 poz. 495 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 15 września 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty pocztowej w związku z denominacją złotego.
Dz.U. 1994 nr 82 poz. 378 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 6 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminów, po których upływie doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony.
Dz.U. 1994 nr 40 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych z dziedziny łączności.
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 339 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 451 uchylony Ustawa z dnia 9 października 1991 r. o zmianie ustawy o łączności.
Dz.U. 1991 nr 98 poz. 435 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie określenia terminów, po których upływie doręczenie telegramu uważa się za opóźnione lub telegram uważa się za nie doręczony.
Dz.U. 1991 nr 96 poz. 427 uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 7 października 1991 r. w sprawie ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504 uchylony Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 331 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 marca 1986 r. w sprawie wykonania umów o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym oraz trybu postępowania reklamacyjnego.
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 43 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1985 r. w sprawie dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1982 r. w sprawie dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1978 nr 12 poz. 52 Oświadczenie rządowe z dnia 29 kwietnia 1978 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Drugiego protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonego w Lozannie dnia 5 lipca 1974 r.
Dz.U. 1978 nr 12 poz. 51 obowiązujący Drugi protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzony w Lozannie dnia 5 lipca 1974 r.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 367 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1972 r. w sprawie zmian organizacji wydawniczej i kolportażu prasy.
Dz.U. 1972 nr 39 poz. 255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 208 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 sierpnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy.
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1970 r. w sprawie doręczania pism sądowych przez pocztę.
Dz.U. 1967 nr 42 poz. 209 obowiązujący Konstytucja Światowego Związku Pocztowego wraz z Protokołem końcowym i oświadczeniami złożonymi podczas podpisywania aktów, Układ między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Światowym Związkiem Pocztowym, Układ dodatkowy do Układu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Światowym Związkiem Pocztowym, sporządzone w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
Dz.U. 1965 nr 45 poz. 282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 1965 r. w sprawie sporządzenia protestów weksli przez urzędy pocztowe.
Dz.U. 1963 nr 53 poz. 290 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 1963 r. w sprawie powoływania poborowych i innych osób do czynnej służby wojskowej i zwalniania z tej służby.
Dz.U. 1953 nr 37 poz. 155 uchylony Dekret z dnia 29 lipca 1953 r. o zmianie ustawy o zakładaniu w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism.
Dz.U. 1951 nr 6 poz. 54 uchylony Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o zakładaniu w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 575 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 sierpnia 1939 r. o częściowej zmianie i zawieszeniu mocy obowiązującej niektórych postanowień ordynacji telefonicznej i telegraficznej.
Dz.U. 1939 nr 71 poz. 481 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Łotwę dokumentu ratyfikacyjnego umów światowego związku pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1939 nr 71 poz. 480 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie przystąpienia Litwy do umów światowego związku pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1939 nr 71 poz. 479 Oświadczenie rządowe z dnia 3 lipca 1939 r. w sprawie złożenia przez Brazylię dokumentu ratyfikacyjnego umów światowego związku pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 443 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.
Dz.U. 1939 nr 55 poz. 350 Ustawa z dnia 20 czerwca 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/39.
Dz.U. 1939 nr 25 poz. 168 Oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Guatemalę dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1938 nr 47 poz. 378 Oświadczenie rządowe z dnia 6 lipca 1938 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską w sprawach poczty i telekomunikacji z dnia 2 maja 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 47 poz. 377 wygaśnięcie aktu Konwencja między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską w sprawach poczty i telekomunikacji, podpisana w Kownie dnia 2 maja 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 359 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o uposażeniu pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1938 nr 37 poz. 316 Oświadczenie rządowe z dnia 2 kwietnia 1938 r. w sprawie złożenia przez Honduras dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1938 nr 2 poz. 8 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 stycznia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie współdziałania urzędów pocztowych przy wypłacie świadczeń, przewidzianych w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 640 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1937 r. w sprawie stosowania do Adenu i Birmanii postanowień umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 88 poz. 639 Oświadczenie rządowe z dnia 19 listopada 1937 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do porozumienia z dnia 20 marca 1934 r. o paczkach pocztowych.
Dz.U. 1937 nr 86 poz. 623 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 1936 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.
Dz.U. 1937 nr 82 poz. 589 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1937 r. o utworzeniu funduszów specjalnych w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1937 nr 80 poz. 582 Oświadczenie rządowe z dnia 29 października 1937 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 76 poz. 554 Oświadczenie rządowe z dnia 5 października 1937 r. w sprawie zmiany Światowej Konwencji Pocztowej z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 74 poz. 545 Oświadczenie rządowe z dnia 8 września 1937 r. w sprawie złożenia przez Jugosławię dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 67 poz. 512 Oświadczenie rządowe z dnia 5 sierpnia 1937 r. w sprawie złożenia przez Turcję dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 447 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 1937 r. w sprawie przystąpienia Afganistanu do Światowej Konwencji Pocztowej z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 47 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 czerwca 1937 r. o obowiązku urządzania w domach skrzynek listowych dla doręczania mieszkańcom korespondencji pocztowej.
Dz.U. 1937 nr 27 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 25 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o uzupełnieniu "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 161 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 1926 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 155 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 marca 1937 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 115 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 lutego 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych o trybie postępowania przy zawiadamianiu w drodze telegraficznej lub telefonicznej o wypadkach klęsk żywiołowych, napadów rabunkowych i katastrof.
Dz.U. 1937 nr 12 poz. 87 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie przystąpienia Liberii do umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1937 nr 11 poz. 80 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1936 r. w sprawie stosowania do terytorium Tonga porozumienia z dnia 20 marca 1934 r. o listach i pudełkach z podaną wartością.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 567 Oświadczenie rządowe z dnia 9 września 1936 r. w sprawie złożenia przez Kolumbię dokumentu ratyfikacyjnego umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Kairze dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 68 poz. 494 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 sierpnia 1936 r. o warunkach wysyłania niektórych przesyłek pocztowych za granicę.
Dz.U. 1936 nr 66 poz. 487 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 sierpnia 1936 r. o sprostowaniu błędów w tekście oświadczenia rządowego w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 66 poz. 484 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 1936 r. w sprawie złożenia przez szereg państw dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.
Dz.U. 1936 nr 51 poz. 367 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 12 czerwca 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 grudnia 1920 r. o pocztach, telegrafach i telefonach w czasie wojny lub grożącego Państwu niebezpieczeństwa.
Dz.U. 1936 nr 49 poz. 358 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o sporządzaniu przez urzędy i agencje pocztowe protestów weksli.
Dz.U. 1936 nr 26 poz. 212 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 1936 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.
Dz.U. 1936 nr 26 poz. 210 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1936 r. o zaciągnięciu pożyczek na cele inwestycyjne przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon.
Dz.U. 1935 nr 96 poz. 614 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1934 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie współdziałania urzędów pocztowych przy wypłacie świadczeń, przewidzianych w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem.
Dz.U. 1935 nr 93 poz. 588 Umowy Światowego Związku Pocztowego: Światowa konwencja pocztowa, Porozumienie o listach i pudełkach z podaną wartością, Porozumienie o paczkach pocztowych, Porozumienie o przekazach pocztowych, Porozumienie o pocztowych przelewach pieniężnych, Porozumienie dotyczące zleceń pocztowych i Porozumienie dotyczące prenumeraty gazet i czasopism, podpisane w Kairze dnia 20 marca 1934 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).
Dz.U. 1935 nr 70 poz. 439 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 września 1935 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1935 nr 65 poz. 408 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1935 r. o dodatku lokalnym dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", pełniących służbę na terenie W. M. Gdańska.
Dz.U. 1935 nr 20 poz. 119 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1935 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1934 nr 109 poz. 962 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 listopada 1934 r. w sprawie częściowej zmiany ordynacji telegraficznej.
Dz.U. 1934 nr 106 poz. 944 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 października 1934 r. - Ordynacja telefoniczna.
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 830 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 października 1934 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 2 maja 1933 r. o paczkach tytoniowych.
Dz.U. 1934 nr 92 poz. 829 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 października 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 lipca 1932 r. o paczkach żywnościowych.
Dz.U. 1934 nr 79 poz. 738 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 sierpnia 1934 r. w sprawie zmiany ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1934 nr 48 poz. 445 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 22 lipca 1933 r. o przesyłkach listowych urzędowych oraz o postępowaniu cywilnem i karnem.
Dz.U. 1934 nr 47 poz. 413 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie współdziałania urzędów pocztowych przy wypłacie świadczeń, przewidzianych w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 362 Oświadczenie rządowe z dnia 30 kwietnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Republikę San Domingo i Chili dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego.
Dz.U. 1934 nr 34 poz. 314 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 marca 1934 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 lipca 1932 r. o paczkach żywnościowych.
Dz.U. 1934 nr 28 poz. 234 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o protestowaniu weksli przez urzędy i agencje pocztowe.
Dz.U. 1934 nr 23 poz. 171 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1934 r. o wartości znaczków pocztowych do opłaty urzędowych przesyłek listowych.
Dz.U. 1934 nr 10 poz. 84 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 20 września 1933 r. o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnem i karnem.
Dz.U. 1934 nr 9 poz. 75 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 grudnia 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1934 nr 7 poz. 50 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 grudnia 1933 r. o zewnętrznym wyglądzie pojazdów pocztowych.
Dz.U. 1934 nr 4 poz. 29 Oświadczenie rządowe z dnia 23 listopada 1933 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Londynie dnia 28 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1934 nr 4 poz. 26 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o uposażeniu pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1934 nr 4 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o stosunku służbowym pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1933 nr 87 poz. 671 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 października 1933 r. o wprowadzeniu w obieg kartki pocztowej z opłaconą odpowiedzią.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 622 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o wydawaniu Dziennika Taryf pocztowych, teletechnicznych i radjokomunikacyjnych.
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 575 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1933 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 574 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1923 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 573 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 76 poz. 549 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o doręczaniu pism sądowych przez organa gminne w postępowaniu cywilnem i karnem.
Dz.U. 1933 nr 76 poz. 548 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnem i karnem.
Dz.U. 1933 nr 70 poz. 517 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 sierpnia 1933 r. o wprowadzeniu w obieg kartki pocztowej pojedyńczej wartości 10 gr.
Dz.U. 1933 nr 66 poz. 499 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 22 sierpnia 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 64 poz. 486 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 22 sierpnia 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z reprodukcją części obrazu Jana Matejki "Odsiecz Wiednia".
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 481 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 sierpnia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie.
Dz.U. 1933 nr 63 poz. 473 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 lipca 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 59 poz. 448 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Skarbu i Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lipca 1933 r. o przesyłkach listowych urzędowych oraz w postępowaniu cywilnem i karnem.
Dz.U. 1933 nr 47 poz. 379 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 czerwca 1933 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1933 nr 43 poz. 335 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego z nadrukiem "Port Gdańsk".
Dz.U. 1933 nr 43 poz. 334 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 maja 1933 r. o wprowadzeniu w obieg kartek pocztowych pojedyńczych z ilustracjami rzeźb Wita Stwosza.
Dz.U. 1933 nr 40 poz. 317 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 maja 1933 r. w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1933 nr 36 poz. 300 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 maja 1933 r. o paczkach tytoniowych.
Dz.U. 1933 nr 32 poz. 275 Ustawa z dnia 24 marca 1933 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie.
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 190 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 marca 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 189 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 24 marca 1933 r. o przyjmowaniu do przewozu pocztą druków - ulotek.
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 123 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów z dnia 6 marca 1933 r. w sprawie prowadzenia rejestru handlowego dla państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 122 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 lutego 1933 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1933 nr 18 poz. 121 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 lutego 1933 r. o przesyłaniu egzemplarzy czasopism i wydawnictw perjodycznych z ubiegłych okresów prenumeraty.
Dz.U. 1933 nr 15 poz. 100 Oświadczenie rządowe z dnia 6 sierpnia 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Londynie dnia 28 czerwca 1929 r. wraz z odnośnemi regulaminami wykonawczemi.
Dz.U. 1933 nr 15 poz. 99 Umowy Światowego Związku Pocztowego: Światowa Konwencja Pocztowa, Porozumienie o listach i pudełkach z podaną wartością, Porozumienie o paczkach pocztowych, Porozumienie o przekazach pocztowych, Porozumienie o pocztowych przelewach pieniężnych, Porozumienie o zleceniach pocztowych, Porozumienie o prenumeracie czasopism i wydawnictw perjodycznych, podpisane w Londynie, dnia 28 czerwca 1929 r. (ratyfikowane zgodnie z ustawą z dnia 18 lutego 1932 r.).
Dz.U. 1933 nr 12 poz. 82 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1933 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 9 marca 1928 r. o zezwoleniu Pocztowej Kasie Oszczędności na działalność ubezpieczeniową w dziale ubezpieczeń na życie.
Dz.U. 1933 nr 12 poz. 81 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 stycznia 1933 r. o przesyłkach pocztowych za pobraniem w obrocie zagranicznym.
Dz.U. 1932 nr 104 poz. 869 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 września 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych i Skarbu o prywatnych radjostacjach doświadczalnych.
Dz.U. 1932 nr 99 poz. 842 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 października 1932 r. wydane: co do §§ 40, 104 i 110 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych; co do §§ 52, 57-76, 81-83, 98, 102 i 111 w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości; co do §§ 101-103 oraz 105-109 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych; co do §§ 115 i 185 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu; co do §§ 131 i 132 w porozumieniu z Ministrem Komunikacji; co do §§ 137 i 138 w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej; co do §§ 173, 181 i 189 w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych; co do §§ 24, 177, 178 i 180 w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów - zawierające przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 781 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie zmian rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1932 nr 80 poz. 707 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 19 września 1932 r. o wprowadzeniu w obieg druku w sprawach żywnościowych ze znaczkiem opłaty pocztowej wartości 5 gr nowej edycji.
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 647 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 sierpnia 1932 r. w sprawie zmiany i uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 642 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 sierpnia 1932 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1932 nr 70 poz. 641 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 6 sierpnia 1932 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1932 nr 62 poz. 583 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 lipca 1932 r. o paczkach żywnościowych.
Dz.U. 1932 nr 59 poz. 568 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 czerwca 1932 r. w sprawie sprzedaży znaków stemplowych.
Dz.U. 1932 nr 58 poz. 561 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 czerwca 1932 r. o opłatach za przesyłki lotnicze.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 467 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany w ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1932 nr 46 poz. 436 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1932 r. o zmianie wysokości uposażenia pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności.
Dz.U. 1932 nr 44 poz. 424 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 kwietnia 1932 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1932 nr 36 poz. 374 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 marca 1932 r. o sprostowaniu błędu w ordynacji pocztowej ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia z dnia 21 marca 1931 r.
Dz.U. 1932 nr 31 poz. 322 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 marca 1932 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy telegraficznej.
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1932 r. o warunkach, obowiązujących przy przesyłaniu prospektów i okazowych egzemplarzy czasopism i wydawnictw perjodycznych, zgłoszonych do prenumeraty za pośrednictwem poczty.
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1932 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 201 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 marca 1932 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1932 nr 24 poz. 180 akt jednorazowy Ustawa z dnia 18 lutego 1932 r. w sprawie ratyfikacji światowej konwencji pocztowej, sześciu porozumień światowego związku pocztowego oraz 3 protokółów końcowych, podpisanych w Londynie dnia 28 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 99 poz. 764 Ustawa z dnia 22 października 1931 r. upoważniająca przedsiębiorstwo państwowe "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" do zaciągnięcia długoterminowych pożyczek inwestycyjnych.
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 711 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 września 1931 r. w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 709 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1931 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska II kategorji w administracyjno-rachunkowej służbie pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 659 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 maja 1931 r. w sprawie uzupełnienia taryfy telegraficznej.
Dz.U. 1931 nr 77 poz. 615 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 sierpnia 1931 r. o wprowadzeniu w obieg pojedyńczych kartek pocztowych z widokami ze znaczkami 15 gr z podobizną Henryka Sienkiewicza.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 534 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 lipca 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1931 nr 60 poz. 491 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 maja 1931 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie zleceń pocztowych w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 464 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 czerwca 1931 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 452 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 maja 1931 r. o warunkach i zasadach, obowiązujących przy wysyłaniu przesyłek, zwolnionych od opłaty pocztowej.
Dz.U. 1931 nr 49 poz. 416 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 kwietnia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy pocztowej.
Dz.U. 1931 nr 45 poz. 392 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 marca 1931 r. w sprawie ordynacji pocztowej.
Dz.U. 1931 nr 36 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 marca 1931 r. w sprawie ordynacji telegraficznej.
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 201 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 200 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 marca 1931 r. w sprawie zleceń pocztowych w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1931 nr 29 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów z dnia 7 marca 1931 r. o protestowaniu weksli przez urzędy i agencje pocztowe.
Dz.U. 1931 nr 27 poz. 184 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1931 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 1926 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Pocztowej Kasy Oszczędności.
Dz.U. 1931 nr 12 poz. 57 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie.
Dz.U. 1931 nr 6 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy pocztowej.
Dz.U. 1930 nr 92 poz. 722 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1930 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w państwowej służbie pocztowo-administracyjnej i państwowej służbie techniczno-administracyjnej w dziale poczt, telegrafów i telefonów.
Dz.U. 1930 nr 87 poz. 682 Rozporządzenie Ministrów: Poczt i Telegrafów, Spraw Wojskowych, Przemysłu i Handlu i Komunikacji z dnia 8 października 1930 r. o służbie radjowej stacyj ruchomych w portach, na i nad wodami terytorjalnemi polskiemi.
Dz.U. 1930 nr 82 poz. 642 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie.
Dz.U. 1930 nr 68 poz. 539 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w państwowej służbie pocztowo-administracyjnej i państwowej służbie techniczno-administracyjnej w dziale poczt, telegrafów i telefonów.
Dz.U. 1930 nr 63 poz. 504 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 sierpnia 1930 r. w sprawie przyznania ulgowej opłaty pocztowej dla paczek z książkami.
Dz.U. 1930 nr 63 poz. 503 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 sierpnia 1930 r. w sprawie podwyższenia kwot przekazów pocztowych i pobrań.
Dz.U. 1930 nr 63 poz. 502 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 sierpnia 1930 r. w sprawie częściowej zmiany i uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1930 nr 58 poz. 471 Oświadczenie rządowe z dnia 15 lipca 1930 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rząd Związku Socjalistycznych Republik Rad Konwencji pocztowo-telegraficznej między Rzecząpospolitą Polską z jednej strony, a Rosyjską Socjalistyczną Federacyjną Republiką Rad, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Rad z drugiej, podpisanej wraz z Protokółami końcowym i uzupełniającym w Moskwie dnia 24 maja 1923 roku.
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 431 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 kwietnia 1930 r. o telegramach na rachunek odbiorcy w obrocie ze Stanami Zjednoczonemi Ameryki.
Dz.U. 1930 nr 51 poz. 428 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. o umundurowaniu niższych funkcjonarjuszów pocztowo-telegraficznych.
Dz.U. 1930 nr 49 poz. 411 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 czerwca 1930 r. w sprawie taryf telefonicznych obowiązujących na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.
Dz.U. 1930 nr 40 poz. 352 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 maja 1930 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1930 nr 40 poz. 351 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 12 maja 1930 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 czerwca 1929 r. o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w sprawach karnych.
Dz.U. 1930 nr 34 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 kwietnia 1930 r. o częściowej zmianie taryfy telefonicznej.
Dz.U. 1930 nr 2 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 grudnia 1929 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 sierpnia 1928 r. o warunkach tudzież zasadach obowiązujących przy wysyłaniu przesyłek pocztowych, zwolnionych od opłaty pocztowej.
Dz.U. 1929 nr 83 poz. 622 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 28 listopada 1929 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy pocztowej.
Dz.U. 1929 nr 44 poz. 370 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 czerwca 1929 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej.
Dz.U. 1929 nr 19 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 marca 1929 r. o taryfie pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1929 nr 4 poz. 37 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1929 r. o podwyższeniu ryczałtu dla kierowników urzędów pocztowych VI klasy na opał, światło i przybory kancelaryjne.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 927 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 grudnia 1928 r. o warunkach przyjmowania druków bezadresowych do przewozu pocztą.
Dz.U. 1928 nr 80 poz. 702 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 sierpnia 1928 r. o warunkach tudzież zasadach obowiązujących przy wysyłaniu przesyłek pocztowych zwolnionych od opłaty pocztowej.
Dz.U. 1928 nr 79 poz. 698 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 sierpnia 1928 r. o opłatach za przesyłki lotnicze.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 653 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 czerwca 1928 r. o zryczałtowaniu opłat pocztowych za pocztowe przesyłki listowe.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 652 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 25 czerwca 1928 r. o wprowadzeniu w obieg kartek pocztowych z opłaconą odpowiedzią ze znaczkiem 15 gr.
Dz.U. 1928 nr 72 poz. 651 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 czerwca 1928 r. w sprawie pocztowych przesyłek dworcowych.
Dz.U. 1928 nr 71 poz. 644 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 lipca 1928 r. w sprawie zastępczego doręczania zwykłych przesyłek listowych.
Dz.U. 1928 nr 54 poz. 522 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 30 marca 1928 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 lutego 1928 r. w sprawie wymiany niezdatnych do użytku znaczków pocztowych.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 530 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 3 czerwca 1927 r. w sprawie organizacji pośrednictw pocztowych, telegraficznych i pocztowo-telegraficznych.
Dz.U. 1927 nr 60 poz. 529 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 czerwca 1927 r. w sprawie zleceń pocztowych w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1927 nr 44 poz. 392 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 kwietnia 1927 r. o warunkach przyjmowania druków do przewozu pocztą.
Dz.U. 1926 nr 88 poz. 490 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 lipca 1926 r. o zmianie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1926 nr 61 poz. 371 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1926 r. w sprawie paczek pilnych w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1925 nr 131 poz. 945 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 grudnia 1925 r. o zmianie opłat za czasopisma i dodatki do czasopism w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1925 nr 121 poz. 870 Rozporządzenie Ministrów: Kolei i Przemysłu i Handlu z dnia 19 listopada 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie w zakresie przewozu poczty kolejami.
Dz.U. 1925 nr 107 poz. 763 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 października 1925 r. w sprawie prenumeraty za pośrednictwem poczty czasopism i wydawnictw perjodycznych, wychodzących w kraju.
Dz.U. 1925 nr 99 poz. 702 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 września 1925 r. o ustaleniu taryfy pocztowej i zmianie niektórych warunków przyjmowania przesyłek pocztowych.
Dz.U. 1925 nr 55 poz. 400 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 maja 1925 r. w sprawie sprostowania błędu w taryfie pocztowej z dnia 26 lutego 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 52 poz. 355 Oświadczenie rządowe z dnia 11 maja 1925 r. w sprawie zgłoszenia przez Rząd Wielkiej Brytanji przystąpienia protektoratu "Nyassaland" do Konwencji i Umów Międzynarodowych pocztowych, podpisanych w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r.
Dz.U. 1925 nr 51 poz. 348 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 maja 1925 r. o wprowadzeniu w obieg dalszych wartości pocztowych znaczków opłaty nowej edycji, oraz kartek pocztowych ze znaczkiem.
Dz.U. 1925 nr 46 poz. 321 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 kwietnia 1925 r. w sprawie terminów podjęcia przesyłek pocztowych.
Dz.U. 1925 nr 31 poz. 222 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 marca 1925 r. w sprawie zmiany zagranicznej taryfy paczkowej.
Dz.U. 1925 nr 26 poz. 188 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lutego 1925 r. o ustaleniu taryfy pocztowej i telegraficznej.
Dz.U. 1925 nr 18 poz. 130 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1925 r. w sprawie złożenia przez Rząd Republiki Wenezueli dokumentów ratyfikacyjnych, dotyczących Konwencji Pocztowej Madryckiej z dnia 30 listopada 1920 roku z dodatkowemi układami.
Dz.U. 1925 nr 17 poz. 119 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 lutego 1925 r. w sprawie zmiany opłaty pocztowej za listy zwykłe w obrocie między Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem.
Dz.U. 1925 nr 14 poz. 92 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w państwowej służbie pocztowo-administracyjnej i państwowej służbie techniczno-administracyjnej w dziale poczt, telegrafów i telefonów.
Dz.U. 1925 nr 5 poz. 47 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 stycznia 1925 r. w sprawie przesyłek listowych za pobraniem.
Dz.U. 1925 nr 3 poz. 31 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 grudnia 1924 r. o podwyższeniu podanej wartości na listach wartościowych w pocztowym obrocie z zagranicą.
Dz.U. 1925 nr 2 poz. 26 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 5 stycznia 1925 r. o ustaleniu nowych cen sprzedażnych za płatne druki pocztowe.
Dz.U. 1925 nr 1 poz. 7 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 grudnia 1924 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji pocztowo-telegraficznej między Rzecząpospolitą Polską z jednej strony a Rosyjską Socjalistyczną Federacyjną Republiką Rad, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Rad i Białoruską Socjalistyczną Republiką Rad (obecnie Związkiem Socjalistycznych Republik Rad) z drugiej, podpisanej w Moskwie dnia 24 maja 1923 r. wraz z protokółami końcowym i uzupełniającym z tej samej daty.
Dz.U. 1924 nr 113 poz. 1009 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 grudnia 1924 r. w sprawie zmiany niektórych opłat pocztowych w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1924 nr 109 poz. 984 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 grudnia 1924 r. w sprawie należytości budowlanych uiszczanych przez abonentów państwowych sieci telefonicznych nowozgłaszających się, zmieniających lokale lub cesjonarjuszy.
Dz.U. 1924 nr 93 poz. 868 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 października 1924 r. w sprawie zleceń pocztowych w obrocie wewnętrznym.
Dz.U. 1924 nr 84 poz. 812 Oświadczenie rządowe z dnia 16 września 1924 r. w sprawie złożenia przez Rząd Królestwa Serbów, Kroatów i Słoweńców dokumentów ratyfikacyjnych dotyczących Międzynarodowych Konwencyj i Umów Pocztowych, podpisanych w Madrycie dnia 30 listopada 1920 roku.
Dz.U. 1924 nr 63 poz. 622 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 lipca 1924 r. w sprawie zaprowadzenia wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między Polską a Kanadą.
Dz.U. 1924 nr 58 poz. 584 uchylony Ustawa z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie.
Dz.U. 1924 nr 49 poz. 500 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 3 czerwca 1924 r. w przedmiocie podwyższenia kwoty przekazów pocztowych z Francji do Polski i w kierunku odwrotnym.
Dz.U. 1924 nr 29 poz. 289 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1924 r. o ryczałcie dla kierowników urzędów pocztowych VI klasy.
Dz.U. 1924 nr 23 poz. 250 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 marca 1924 r. w przedmiocie podwyższenia opłat pocztowych za listy, kartki pocztowe, druki, próbki towarów, papiery handlowe, przesyłki mieszane, czasopisma, paczki i przekazy obrotu wewnętrznego i z W. M. Gdańskiem oraz niektórych opłat telefonicznych za połączenie abonentów z centralą.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1140 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 grudnia 1923 r. o zmianie sposobu przeliczania kwot przekazów pocztowych z waluty polskiej na franki francuskie i z franków francuskich na walutę polską.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1139 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 grudnia 1923 r. o zmianie sposobu przeliczania kwot przekazów pocztowych z waluty polskiej na dolary Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i z dolarów na walutę polską.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1138 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 grudnia 1923 r. o zaprowadzeniu wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między Polską a Terytorjum Sarry.
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 820 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1923 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych za czas spędzony w służbie w pocztach ruchomych (ambulansach pocztowych) i przy konwojowaniu poczty na kolejach.
Dz.U. 1923 nr 10 poz. 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1923 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za służbę nocną.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1045 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 grudnia 1922 r. w sprawie częściowej zmiany zagranicznej taryfy telegraficznej.
Dz.U. 1922 nr 107 poz. 1000 uchylony Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 listopada 1922 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.
Dz.U. 1922 nr 104 poz. 960 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 15 listopada 1922 r. w przedmiocie częściowego podwyższenia opłat pocztowych.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 928 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 listopada 1922 r. w sprawie zaprowadzenia wzajemnej wymiany paczek pocztowych między Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki Północnej.
Dz.U. 1922 nr 101 poz. 927 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 listopada 1922 r. w sprawie zaprowadzenia wzajemnej wymiany paczek pocztowych między Polską a Rzeszą Niemiecką.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 844 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 października 1922 r. w sprawie zaprowadzenia wymiany listów z podaną wartością z zagranicą.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 843 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 października 1922 r. w sprawie zaprowadzenia wzajemnej wymiany paczek pocztowych między Polską a krajami: Estonją, Kanadą, Palestyną, Wielką Brytanją i Irlandją.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 615 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 sierpnia 1922 r. o zaprowadzeniu wzajemnej wymiany paczek pocztowych między Polską a Łotwą.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 454 wygaśnięcie aktu Układ między Polską a Niemcami w przedmiocie pocztowego obrotu czekowego.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 453 akt jednorazowy Ustawa z dnia 24 maja 1922 r. o ratyfikacji układu między Polską a Niemcami w przedmiocie pocztowego obrotu czekowego, podpisanego w Genewie dnia 15 maja 1922 r.
Dz.U. 1922 nr 45 poz. 385 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 maja 1922 r. w sprawie międzynarodowych kuponów na odpowiedź.
Dz.U. 1922 nr 43 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 czerwca 1922 r. o zaprowadzeniu wzajemnej wymiany paczek pocztowych między Polską a Rumunją.
Dz.U. 1922 nr 43 poz. 362 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu i ustawy z dnia 13 grudnia 1920 r. o pocztach, radjotelegrafach, telegrafach i telefonach w czasie wojny.
Dz.U. 1922 nr 40 poz. 342 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 maja 1922 r. o częściowej zmianie taryfy pocztowej w obrocie z Węgrami.
Dz.U. 1922 nr 40 poz. 341 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 kwietnia 1922 r. o zaprowadzeniu wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między Polską a Francją.
Dz.U. 1922 nr 30 poz. 250 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 kwietnia 1922 r. o podwyższeniu zagranicznej taryfy listowej.
Dz.U. 1922 nr 22 poz. 189 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 3 marca 1922 r. o opłacaniu przesyłek pocztowych przy nadaniu w obrocie wewnętrznym.
M.P. 2021 poz. 615 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE
M.P. 2021 poz. 5 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE
M.P. 2016 poz. 722 akt jednorazowy Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE
M.P. 2015 poz. 47 Oświadczenie rządowe z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Regulaminem Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, Regulaminem poczty listowej i Regulaminem dotyczącym paczek pocztowych, sporządzonymi w Bernie dnia 11 listopada 2008 r.
M.P. 2015 poz. 46 wygaśnięcie aktu Regulamin Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, Regulamin poczty listowej i Regulamin dotyczący paczek pocztowych, sporządzone w Bernie dnia 11 listopada 2008 r.
M.P. 2011 nr 8 poz. 79 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2010 r.
M.P. 2010 nr 4 poz. 38 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2009 r.
M.P. 2009 nr 5 poz. 54 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2008 r.
M.P. 2008 nr 54 poz. 479 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
M.P. 2007 nr 70 poz. 763 Oświadczenie rządowe z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie poczty i Telekomunikacji, podpisanej w Kijowie dnia 4 marca 2005 r.
M.P. 2007 nr 70 poz. 762 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie poczty i telekomunikacji, podpisana w Kijowie dnia 4 marca 2005 r.
M.P. 2007 nr 70 poz. 761 Oświadczenie rządowe z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Regulaminem Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, przyjętym w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.
M.P. 2007 nr 70 poz. 760 wygaśnięcie aktu Regulamin Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, przyjęty w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.
M.P. 2007 nr 15 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
M.P. 2006 nr 78 poz. 781 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
M.P. 2006 nr 19 poz. 206 obowiązujący Zarządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie powołania Rady Programowej do spraw programu wieloletniego "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego"
M.P. 2005 nr 61 poz. 809 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Ministrem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej a Agencją Poczty i Telekomunikacji Uzbekistanu o współpracy w dziedzinie poczty i telekomunikacji, sporządzonej w Warszawie dnia 14 maja 2002 r.
M.P. 2005 nr 61 poz. 808 obowiązujący Umowa między Ministrem Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej a Agencją Poczty i Telekomunikacji Uzbekistanu o współpracy w dziedzinie poczty i telekomunikacji, podpisana w Warszawie dnia 14 maja 2002 r.
M.P. 2005 nr 14 poz. 252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
M.P. 2005 nr 3 poz. 31 uchylony Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Rady Programowej do spraw programu wieloletniego "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego"
M.P. 1998 nr 15 poz. 221 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Łączności z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie ogłoszenia statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".
M.P. 1998 nr 8 poz. 166 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 5 marca 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1998 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 294 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 13 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1997 r.
M.P. 1996 nr 76 poz. 698 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 27 listopada 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1996 r.
M.P. 1995 nr 26 poz. 316 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 23 maja 1995 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1996 r.
M.P. 1995 nr 22 poz. 267 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie określenia ogólnokrajowych podmiotów gospodarczych, których statutowe organy mogą zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe pracy.
M.P. 1995 nr 21 poz. 254 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 20 kwietnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1995 r.
M.P. 1995 nr 2 poz. 31 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 30 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1995 r.
M.P. 1994 nr 43 poz. 356 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 27 lipca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1994 nr 24 poz. 199 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1994 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1995 r.
M.P. 1994 nr 24 poz. 198 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 16 kwietnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1994 nr 19 poz. 146 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 7 marca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1994 nr 6 poz. 54 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie zakresu i warunków wykonywania przez państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska niektórych czynności bankowych.
M.P. 1993 nr 66 poz. 586 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 6 grudnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1993 r.
M.P. 1993 nr 58 poz. 537 uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej oraz Łączności z dnia 25 października 1993 r. w sprawie doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do czynnej służby wojskowej.
M.P. 1993 nr 55 poz. 511 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 19 października 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1993 nr 36 poz. 369 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 8 lipca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1993 r.
M.P. 1993 nr 33 poz. 339 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1993 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1994 r.
M.P. 1993 nr 21 poz. 225 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 10 kwietnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1993 r.
M.P. 1992 nr 37 poz. 276 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1993 r.
M.P. 1992 nr 33 poz. 230 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 2 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1992 r.
M.P. 1992 nr 11 poz. 78 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 31 marca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1992 r.
M.P. 1991 nr 26 poz. 180 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 30 lipca 1991 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1992 r.
M.P. 1991 nr 19 poz. 134 obowiązujący Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1991 r. w sprawie zasad przewozu ładunków pocztowych kolejami.
M.P. 1991 nr 7 poz. 48 uznany za uchylony Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1991 r. w sprawie trybu przekształcenia państwowej jednostki organizacyjnej "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
M.P. 1986 nr 20 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 25 czerwca 1986 r. w sprawie usług świadczonych przez państwową jednostkę organizacyjną "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", za które opłaty uiszczane są znaczkami pocztowymi.
M.P. 1985 nr 16 poz. 131 uchylony Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12 czerwca 1985 r. w sprawie taryfy pocztowej za usługi w obrocie zagranicznym.
M.P. 1975 nr 33 poz. 207 uznany za uchylony Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 17 października 1975 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej i jednostek gospodarki uspołecznionej z organami administracji celnej oraz świadczeń tych organów i jednostek na rzecz organów administracji celnej.
M.P. 1975 nr 22 poz. 140 Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 1975 r. w sprawie zlecenia niektórym urzędom pocztowo-telekomunikacyjnym uprawnień do wymierzania i pobierania cła od towarów wywożonych za granicę w przesyłkach pocztowych.
M.P. 1971 nr 59 poz. 395 Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 2 grudnia 1971 r. w sprawie upoważnienia Dyrekcji Okręgowych Poczt i Telekomunikacji - Telekomunikacyjnych Izb Pomiarowych w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie do legalizacji narzędzi do pomiaru wielkości elektrycznych.
M.P. 1967 nr 27 poz. 123 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1967 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek obsługujących obrót oszczędnościowy o zajęciu w trybie administracyjnym rachunku bankowego, stanowiącego wkład oszczędnościowy.
M.P. 1965 nr 30 poz. 163 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 1965 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek Powszechnej Kasy Oszczędności, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek obsługujących obrót oszczędnościowy Powszechnej Kasy Oszczędności oraz spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych o zajęciu na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej rachunku bankowego, stanowiącego wkład oszczędnościowy.
M.P. 1963 nr 27 poz. 141 uznany za uchylony Zarządzenie Ministrów Komunikacji i Łączności z dnia 14 marca 1963 r. w sprawie przewozu osób i bagażu samochodami łączności używanymi jednocześnie do przewozu ładunków pocztowych.
M.P. 1954 nr 20 poz. 349 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 13 stycznia 1954 r. w sprawie zakładania w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism.
M.P. 1937 nr 177 poz. 293 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 lipca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie instrukcji pocztowo-celnej
M.P. 1936 nr 226 poz. 397 Uchwała Rady Ministrów z dnia 18 września 1936 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Poczt i Telegrafów.
M.P. 1934 nr 262 poz. 356 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 10 listopada 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o zmianie rozporządzenia z dnia 27 czerwca 1932 r. w sprawie nadawania telegramów w pociągach.
M.P. 1934 nr 224 poz. 289 Zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 września 1934 r. w sprawie zezwolenia niektórym urzędom pocztowym na sporządzenie protestów weksli z powodu niezapłacenia sumy, przewyższającej 2.000 zł.
M.P. 1934 nr 122 poz. 167 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 maja 1934 r. w sprawie zwinięcia Ekspozytury Pocztowo-Celnej w Przemyślu
M.P. 1934 nr 67 poz. 103 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 20 lutego 1934 r. wydane za zgodą Prezesa Rady Ministrów o Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym.
M.P. 1934 nr 60 poz. 87 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 marca 1934 r. w sprawie przywrócenia debitu pocztowego niektórym czasopismom niemieckim
M.P. 1933 nr 200 poz. 232 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 sierpnia 1933 r. o utworzeniu urzędu telekomunikacyjnego w Warszawie.
M.P. 1932 nr 294 poz. 343 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1932 r. o uchyleniu zakazów rozpowszechniania i przywróceniu debitu pocztowego na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego czasopismom p. t. "Danzinger Allgemeine Zeitung" i "Danziger Neueste Nachrichten".
M.P. 1932 nr 272 poz. 316 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 listopada 1932 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 marca 1932 r. o agencjach pocztowych i pocztowo-telegraficznych.
M.P. 1932 nr 224 poz. 257 uchylony Instrukcja wydana przez Ministra Skarbu i Ministra Poczt i Telegrafów w sprawie sprzedaży znaków stemplowych przez urzędy pocztowe.
M.P. 1932 nr 191 poz. 224 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 1 sierpnia 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 marca 1932 r. o agencjach pocztowych i pocztowo-telegraficznych
M.P. 1932 nr 187 poz. 220 Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1932 r. o zakazie rozpowszechniania i odebraniu debitu pocztowego na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego czasopismu p. t. "Danziger Neueste Nachrichten"
M.P. 1932 nr 83 poz. 118 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 marca 1932 r. o agencjach pocztowych i pocztowo-telegraficznych.
M.P. 1931 nr 259 poz. 340 Okólnik Ministerstwa Poczt i Telegrafów z dnia 31 października 1931 r. Nr. 3325/2 w sprawie "Regulaminu dla publiczności" i "Księgi zażaleń".
M.P. 1931 nr 220 poz. 300 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 14 września 1931 r. o pocztowych kartach tożsamości
M.P. 1931 nr 17 poz. 29 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 5 stycznia 1931 r. o doręczaniu przez pocztę pism urzędowych i wezwań, wysyłanych w postępowaniu administracyjnym
M.P. 1930 nr 240 poz. 325 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 27 września 1930 r. w sprawie rozszerzenia granic kwot przekazów pocztowych i telegraficznych, doręczanych z pieniędzmi odbiorcom do domu