Wyszukiwanie

podatek gruntowy

Liczba znalezionych aktów: 66.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2004 nr 193 poz. 1976 obowiązujący Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r.
Dz.U. 1984 nr 33 poz. 180 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie poboru podatku gruntowego i innych należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz składki na fundusz ubezpieczenia społecznego rolników za II półrocze 1984 r.
Dz.U. 1982 nr 6 poz. 45 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.
Dz.U. 1982 nr 6 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego.
Dz.U. 1981 nr 11 poz. 54 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego.
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 25 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.
Dz.U. 1976 nr 33 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 248 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.
Dz.U. 1975 nr 21 poz. 115 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 1975 r. w sprawie ulg podatkowych dla rolników i niektórych zespołów prowadzących działalność w zakresie produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowych.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 307 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.
Dz.U. 1974 nr 43 poz. 258 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego.
Dz.U. 1973 nr 34 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.
Dz.U. 1973 nr 34 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku gruntowego.
Dz.U. 1971 nr 34 poz. 300 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1971 r. w sprawie opodatkowania podatkiem gruntowym działów specjalnych.
Dz.U. 1971 nr 31 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1971 r. w sprawie podatku gruntowego.
Dz.U. 1971 nr 27 poz. 254 uchylony Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o podatku gruntowym.
Dz.U. 1952 nr 32 poz. 218 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1952 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych oraz ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1952.
Dz.U. 1939 nr 23 poz. 145 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 marca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o terminie rozpoczęcia prac Powiatowej Komisji Klasyfikacyjnej we Frysztacie w województwie śląskim.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 237 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o terminie rozpoczęcia i ukończenia prac komisyj klasyfikacyjnych.
Dz.U. 1937 nr 36 poz. 276 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1937 r. o przesunięciu terminu płatności I raty państwowego podatku gruntowego za rok 1937.
Dz.U. 1937 nr 32 poz. 250 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o wymiarze i poborze państwowego podatku gruntowego.
Dz.U. 1937 nr 16 poz. 104 uchylony Ustawa z dnia 27 lutego 1937 r. o samoistnym podatku wyrównawczym dla gmin wiejskich.
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 646 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie podziału dodatków komunalnych do podatku gruntowego pomiędzy poszczególne rodzaje związków samorządowych.
Dz.U. 1936 nr 85 poz. 593 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1936 r. o zmianie przepisów o państwowym podatku gruntowym.
Dz.U. 1936 nr 62 poz. 453 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy o klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego.
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 97 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1936 r. o obliczeniu i poborze nadzwyczajnej daniny majątkowej w I grupie kontyngentowej w 1936 roku.
Dz.U. 1935 nr 67 poz. 422 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o terminie rozpoczęcia prac komisyj klasyfikacyjnych.
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lipca 1935 r. w sprawie zniesienia poboru 10% dodatku do państwowego podatku gruntowego.
Dz.U. 1935 nr 52 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lipca 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy o klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego.
Dz.U. 1935 nr 27 poz. 203 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego.
Dz.U. 1934 nr 86 poz. 788 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1934 r. o przedłużeniu poboru 10% dodatku do państwowego podatku gruntowego i przemysłowego.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 612 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o poborze 10% dodatku do państwowego podatku gruntowego i przemysłowego.
Dz.U. 1931 nr 108 poz. 840 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1931 r. w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1931 nr 108 poz. 839 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 listopada 1931 r. w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1929 nr 21 poz. 216 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1929 r. w sprawie zmiany nazwy ewidencyj katastru podatku gruntowego w okręgach administracyjnych izb skarbowych we Lwowie i w Krakowie oraz w cieszyńskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1929 nr 14 poz. 122 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 lutego 1929 r. w sprawie zmian w organizacji ewidencyj katastru podatku gruntowego w okręgu administracyjnym izby skarbowej we Lwowie.
Dz.U. 1929 nr 4 poz. 38 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu celem wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o zmianie ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 609 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1928 r. dotyczące taryfy opłat za prace wykonane przez zarząd katastralny na obszarze województwa poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1928 nr 66 poz. 608 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1928 r. w sprawie opłat za prace wykonane przez zarząd katastralny na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1928 nr 18 poz. 155 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lutego 1928 r. w sprawie zmiany §§ 54 i 57 austrjackiej ustawy z dnia 23 maja 1883 r. o ewidencji katastru podatku gruntowego.
Dz.U. 1925 nr 9 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1925 r. w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie przekazania gminom czynności poboru podatku gruntowego na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
M.P. 1981 nr 33 poz. 296 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1981 r. w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym.
M.P. 1981 nr 10 poz. 80 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 1981 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od przychodów podatników podatku gruntowego z tytułu przewozu mleka.
M.P. 1979 nr 3 poz. 31 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1979 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym.
M.P. 1976 nr 5 poz. 24 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym.
M.P. 1975 nr 2 poz. 11 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym.
M.P. 1973 nr 41 poz. 245 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym.
M.P. 1971 nr 54 poz. 357 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 1971 r. w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym.
M.P. 1949 nr 102 poz. 1206 uznany za uchylony Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 28 października 1949 r. w sprawie ustalenia ziemniaków jako równoważników zamiennych żyta oraz określenia warunków uiszczenia ziemniakami podatku gruntowego.
M.P. 1949 nr 87 poz. 1079 uznany za uchylony Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 29 października 1949 r. w sprawie określenia kategorii podatników i warunków, pod jakimi uiścić mogą równowartość podatku gruntowego w ziemiopłodach - w gotówce.
M.P. 1949 nr 55 poz. 752 uznany za uchylony Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do Spraw Podatku Gruntowego z dnia 30 lipca 1949 r. w sprawie określenia równoważników zamiennych oraz warunków uiszczania tymi równoważnikami podatku gruntowego w ziemiopłodach.
M.P. 1949 nr 54 poz. 744 akt jednorazowy Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do Spraw Podatku Gruntowego z dnia 16 lipca 1949 r. w sprawie trybu postępowania przy poborze i egzekucji podatku gruntowego w ziemiopłodach w roku 1949.
M.P. 1949 nr 51 poz. 721 uznany za uchylony Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do Spraw Podatku Gruntowego z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie określenia kategorii podatników i warunków pod jakimi uiścić mogą równowartość podatku gruntowego w ziemiopłodach - w gotówce.
M.P. 1948 nr 76 poz. 680 Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 7 października 1948 r. w sprawie ustalenia ziemniaków jako równoważników zamiennych żyta oraz określenia warunków uiszczenia ziemniakami podatku gruntowego.
M.P. 1948 nr 76 poz. 679 uznany za uchylony Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 22 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu w sprawie określenia kategorii podatników i warunków, pod jakimi uiścić mogą równowartość podatku gruntowego w ziemiopłodach - w gotówce.
M.P. 1948 nr 70 poz. 605 Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 30 sierpnia 1948 r. w sprawie określenia równoważników zamiennych żyta oraz warunków uiszczenia tymi równoważnikami podatku gruntowego.
M.P. 1948 nr 24 poz. 97 uznany za uchylony Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 31 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu w sprawie określenia kategorii podatników i warunków pod jakimi uiścić mogą równowartość podatku gruntowego w ziemiopłodach - w gotówce.
M.P. 1948 nr 12 poz. 52 uznany za uchylony Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 15 grudnia 1947 r. w sprawie warunków uiszczenia podatku gruntowego w ziemiopłodach owsem zamiast określenia równoważnika zamiennego owsa za żyto.
M.P. 1948 nr 11 poz. 50 uznany za uchylony Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 15 października 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy poborze i egzekucji podatku gruntowego w ziemiopłodach.
M.P. 1948 nr 9 poz. 48 Zarządzenie Głównego Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego z dnia 31 lipca 1947 r. w sprawie organizacji biur wojewódzkich i powiatowych pełnomocników rządowych do spraw podatku gruntowego.
M.P. 1939 nr 57 poz. 105 Zarządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 24 lutego 1939 r. w sprawie zwolnienia Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności "Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej" od państwowego podatku gruntowego.
M.P. 1937 nr 135 poz. 221 Okólnik Ministerstwa Skarbu z dnia 22 maja 1937 r. L.D.V.5255/1/37 w sprawie bonifikat przy spłacie należności podatku gruntowego za rok 1937.
M.P. 1937 nr 131 poz. 209 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 marca 1937 r. w porozumieniu Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie instrukcji do klasyfikacji gruntów ornych dla podatku gruntowego.
M.P. 1936 nr 35 poz. 65 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 16 września 1935 r. o kosztach podróży i dietach członków komisji i dietach członków komisyj klasyfikacyjnych dla klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego.
M.P. 1935 nr 220 poz. 256 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 września 1935 r. o kosztach podróży i dietach członków komisyj kwalifikacyjnych dla klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego.