Wyszukiwanie

podatek importowy

Liczba znalezionych aktów: 13.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1995 nr 138 poz. 683 uznany za uchylony Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 788 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 787 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie karty podatkowej.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 669 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 października 1994 r. o zmianie ustawy o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy.
Dz.U. 1993 nr 131 poz. 623 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie karty podatkowej.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 599 uchylony Ustawa z dnia 9 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
M.P. 1996 nr 29 poz. 303 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku importowego oraz podatku od towarów i usług od niektórych towarów.
M.P. 1995 nr 68 poz. 767 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia listy sprzętu i urządzeń medycznych objętych zwolnieniem od podatku importowego oraz warunków stosowania tego zwolnienia.
M.P. 1995 nr 61 poz. 685 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1995 r. w sprawie określenia listy rodzajów sprzętu i urządzeń medycznych, objętych zwolnieniem od podatku importowego, oraz warunków stosowania tego zwolnienia.
M.P. 1994 nr 67 poz. 600 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 14 grudnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1994 nr 64 poz. 571 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami.
M.P. 1994 nr 35 poz. 302 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 17 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.
M.P. 1993 nr 69 poz. 616 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 24 grudnia 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o wszczęcie postępowania celnego.