Wyszukiwanie

podatek od środków transportowych

Liczba znalezionych aktów: 55.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 1387 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów
Dz.U. 2021 poz. 2472 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów
Dz.U. 2019 poz. 297 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów
Dz.U. 2018 poz. 2436 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych
Dz.U. 2018 poz. 45 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną
Dz.U. 2015 poz. 2025 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych
Dz.U. 2013 poz. 221 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Dz.U. 2008 nr 146 poz. 927 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
Dz.U. 2007 nr 205 poz. 1484 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 148 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych
Dz.U. 2004 nr 252 poz. 2523 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych
Dz.U. 2002 nr 234 poz. 1969 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1683 obowiązujący Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 9 poz. 84 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1995 nr 147 poz. 714 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
Dz.U. 1994 nr 132 poz. 676 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 600 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin.
Dz.U. 1993 nr 121 poz. 539 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1993 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 466 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1992 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
Dz.U. 1991 nr 116 poz. 502 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 475 obowiązujący Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o zmianie ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym, a także o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 90 poz. 405 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 1991 r. w sprawie opłaty skarbowej.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 321 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1991 nr 20 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat drogowych.
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1991 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 518 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 104 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 1990 r. w sprawie opłat drogowych.
Dz.U. 1990 nr 2 poz. 12 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 1990 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dz.U. 1983 nr 6 poz. 35 uchylony Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. Prawo o ruchu drogowym.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 32 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o opodatkowaniu pojazdów drogowych służących do prywatnego użytku w ruchu międzynarodowym, sporządzonej wraz z protokołem podpisania w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 31 obowiązujący Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych służących do prywatnego użytku w ruchu międzynarodowym sporządzona wraz w protokołem podpisania w Genewie dnia 18 maja 1956 r.
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 30 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz towarów, sporządzonej w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r.
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 29 obowiązujący Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz towarów sporządzona w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r.
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 28 Oświadczenie rządowe z dnia 5 stycznia 1970 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz podróżnych, sporządzonej w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r.
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 27 obowiązujący Konwencja o opodatkowaniu pojazdów drogowych wykonujących międzynarodowy przewóz podróżnych sporządzona w Genewie dnia 14 grudnia 1956 r.
M.P. 2022 poz. 1001 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r.
M.P. 2021 poz. 968 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r.
M.P. 2019 poz. 1020 Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r.
M.P. 2018 poz. 1018 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.
M.P. 2017 poz. 941 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r.
M.P. 2016 poz. 979 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.
M.P. 2014 poz. 895 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.
M.P. 2013 poz. 812 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r.
M.P. 2012 poz. 743 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r.
M.P. 2011 nr 95 poz. 962 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.
M.P. 2008 nr 78 poz. 692 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r.
M.P. 2007 nr 76 poz. 813 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r.
M.P. 2006 nr 72 poz. 721 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r.
M.P. 1992 nr 8 poz. 57 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od środków transportowych w 1992 r.
M.P. 1992 nr 1 poz. 3 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od środków transportowych w 1992 r.
M.P. 1991 nr 6 poz. 37 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od środków transportowych w 1991 r.
M.P. 1990 nr 48 poz. 365 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń.