Wyszukiwanie

podatek od wynagrodzeń

Liczba znalezionych aktów: 148.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 1215 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Dz.U. 2020 poz. 1637 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Dz.U. 2013 poz. 1211 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 1994 nr 46 poz. 188 Oświadczenie rządowe z dnia 8 listopada 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 6 października 1992 r.
Dz.U. 1994 nr 46 poz. 187 obowiązujący Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 6 października 1992 r.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 322 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie przychodów nie zaliczonych do wynagrodzeń.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 317 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1991 r. w sprawie zwolnień od podatku od płac.
Dz.U. 1991 nr 46 poz. 202 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego procentowy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Dz.U. 1991 nr 46 poz. 201 uchylony Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 46 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 42 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 40 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1991 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.
Dz.U. 1991 nr 3 poz. 13 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości współczynnika korygującego za styczeń 1991 r. oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 1 poz. 1 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 518 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1990 nr 86 poz. 503 uchylony Ustawa z dnia 28 września 1990 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej.
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1990 r. w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej i umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów.
Dz.U. 1990 nr 18 poz. 107 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 323 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 grudnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 301 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej i umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów.
Dz.U. 1988 nr 16 poz. 118 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1988 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1986 nr 8 poz. 45 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98 uchylony Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 300 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 231 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania osób za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji naukowej w Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1984 nr 35 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 czerwca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.
Dz.U. 1984 nr 29 poz. 149 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1984 nr 16 poz. 75 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 327 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.
Dz.U. 1983 nr 73 poz. 322 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych.
Dz.U. 1983 nr 70 poz. 316 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 15 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.
Dz.U. 1983 nr 65 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1983 r. w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 284 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych.
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1983 r. w sprawie podatku od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w nie uspołecznionych zakładach pracy i przez osoby fizyczne oraz od wynagrodzeń adwokatów - członków zespołów adwokackich.
Dz.U. 1983 nr 49 poz. 219 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania przychodów z twórczości lub działalności plastycznej i lutniczej podatkiem od wynagrodzeń.
Dz.U. 1983 nr 33 poz. 157 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1983 r. w sprawie zasad obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki.
Dz.U. 1983 nr 22 poz. 97 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 1983 r. w sprawie terminów płatności podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1983 nr 16 poz. 78 uchylony Ustawa z dnia 23 marca 1983 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 4 poz. 25 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 2 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie niektórych podatków i opłat terenowych.
Dz.U. 1982 nr 9 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od wynagrodzeń przychodów z niektórych usług hotelarskich.
Dz.U. 1982 nr 9 poz. 67 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 55 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie zasad opodatkowania przychodów z twórczości lub działalności plastycznej i lutniczej podatkiem od wynagrodzeń.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie uznania niektórych przychodów za podlegające opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń.
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 23 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Dz.U. 1982 nr 2 poz. 16 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród, zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej oraz zakładowego funduszu mieszkaniowego.
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodzeń oraz obniżenia skal w podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 117 Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 19 sierpnia 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej.
Dz.U. 1981 nr 21 poz. 109 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 19 sierpnia 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.
Dz.U. 1981 nr 20 poz. 101 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1981 nr 4 poz. 18 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 11 lutego 1981 r. o opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń dodatkowych wynagrodzeń i niektórych innych przychodów.
Dz.U. 1979 nr 27 poz. 158 Oświadczenie rządowe z dnia 6 listopada 1979 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Oslo dnia 24 maja 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 27 poz. 157 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Oslo dnia 24 maja 1977 r.
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 123 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.
Dz.U. 1979 nr 15 poz. 97 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1979 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1979 nr 9 poz. 54 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku od wynagrodzeń od osób prowadzących zakłady w formie rozliczenia zryczałtowanego oraz od pracowników zatrudnionych w tych zakładach.
Dz.U. 1979 nr 4 poz. 21 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 stycznia 1979 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu nagród.
Dz.U. 1978 nr 31 poz. 136 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1978 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń.
Dz.U. 1978 nr 8 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1978 nr 5 poz. 14 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1978 r. w sprawie podatku od wynagrodzeń od osób prowadzących zakłady w formie rozliczenia zryczałtowanego oraz od pracowników zatrudnionych w tych zakładach.
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 1977 r. w sprawie zwolnienia od podatku wynagrodzeń osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych.
Dz.U. 1977 nr 18 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 1977 r. w sprawie opodatkowania zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych.
Dz.U. 1977 nr 16 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opodatkowania niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń.
Dz.U. 1977 nr 13 poz. 51 wygaśnięcie aktu Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Sztokholmie dnia 5 czerwca 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 40 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 13 grudnia 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych oraz rozporządzenie w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy.
Dz.U. 1976 nr 25 poz. 145 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1976 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych.
Dz.U. 1975 nr 42 poz. 218 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 107 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. zmieniająca ustawę o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1975 nr 9 poz. 55 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1975 r. w sprawie opodatkowania niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń.
Dz.U. 1975 nr 7 poz. 38 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 lutego 1975 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników powołanych do pracy przy zwalczaniu epidemii.
Dz.U. 1975 nr 2 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób prowadzących uspołecznione zakłady w formie rozliczenia zryczałtowanego.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 334 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 18 grudnia 1974 r. w sprawie obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, odszkodowań, dodatków wyrównawczych oraz niektórych innych należności ze stosunku pracy.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 332 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w komunikacji samochodowej i w transporcie samochodowym.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 289 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1974 r. w sprawie wynagradzania osób za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji naukowej w Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów regulujących terminy wypłat wynagrodzeń za pracę.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ujednolicenia terminów wypłaty wynagrodzenia za pracę.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 282 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 1974 nr 43 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 października 1974 r. w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych.
Dz.U. 1973 nr 46 poz. 274 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie opodatkowania osób zamieszkałych lub mających siedzibę za granicą, osiągających przychody na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1973 nr 43 poz. 261 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego.
Dz.U. 1973 nr 43 poz. 260 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej.
Dz.U. 1973 nr 26 poz. 149 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników orzecznictwa Głównej Komisji Arbitrażowej i okręgowych komisji arbitrażowych oraz pracowników administracyjnych i obsługi okręgowych komisji arbitrażowych.
Dz.U. 1973 nr 26 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników sądów powszechnych, sądów ubezpieczeń społecznych i państwowych biur notarialnych.
Dz.U. 1972 nr 39 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 1972 r. w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do wykonywania zadań poza wojskiem.
Dz.U. 1972 nr 39 poz. 255 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
Dz.U. 1972 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1971 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od wynagrodzeń przychodów tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1971 nr 10 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1971 r. w sprawie opodatkowania niektórych przychodów podatkiem od wynagrodzeń.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych.
Dz.U. 1970 nr 20 poz. 169 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1970 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób prowadzących uspołecznione zakłady w formie rozliczenia zryczałtowanego.
Dz.U. 1968 nr 5 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1968 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od przychodów osób zatrudnionych w niektórych uspołecznionych zakładach prowadzonych w formie rozliczenia zryczałtowanego.
Dz.U. 1965 nr 24 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy oraz niektórych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
Dz.U. 1965 nr 6 poz. 23 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy oraz niektórych spółdzielni, zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
Dz.U. 1965 nr 4 poz. 18 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1963 nr 57 poz. 309 uchylony Ustawa z dnia 19 grudnia 1963 r. o ustroju adwokatury.
Dz.U. 1960 nr 26 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1959 nr 69 poz. 436 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1959 nr 22 poz. 140 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1959 nr 11 poz. 60 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o zmianie ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1956 nr 44 poz. 201 uchylony Dekret z dnia 24 września 1956 r. w sprawie zmiany ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1953 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1953 r. w sprawie obniżenia skal podatkowych w podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1951 nr 50 poz. 362 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych.
Dz.U. 1951 nr 29 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1951 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1950 nr 43 poz. 390 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1950 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1950 nr 19 poz. 162 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1949 nr 15 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1949 nr 7 poz. 41 uchylony Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń.
Dz.U. 1936 nr 23 poz. 187 uchylony Ustawa z dnia 30 marca 1936 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. o specjalnym podatku do wynagrodzeń, wypłacanych z funduszów publicznych.
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 503 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. o specjalnym podatku od wynagrodzeń, wypłacanych z funduszów publicznych.
Dz.U. 1923 nr 38 poz. 263 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 kwietnia 1923 r. w przedmiocie ustalenia wykładnika przeciętnych cen hurtowych, miarodajnego do potrącania podatku dochodowego od uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę w drugim kwartale roku podatkowego 1923.
M.P. 1994 nr 18 poz. 137 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru niektórych podatków i innych należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, oraz warunków tego zaniechania.
M.P. 1992 nr 13 poz. 99 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 1992 r. w sprawie przyrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w kwietniu 1992 r.
M.P. 1992 nr 5 poz. 26 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1991 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku od wynagrodzeń.
M.P. 1991 nr 9 poz. 70 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 marca 1991 r. w sprawie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wynagrodzeń w sześciu podstawowych działach sfery produkcji materialnej w lutym 1991 r.
M.P. 1990 nr 22 poz. 174 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg i zwolnień od podatku od płac.
M.P. 1990 nr 1 poz. 2 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie ulg i zwolnień od podatku od płac.
M.P. 1989 nr 3 poz. 26 uchylony wykazem Uchwała nr 5 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej.
M.P. 1988 nr 4 poz. 38 Uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w państwowych przedsiębiorstwach uzdrowiskowych.
M.P. 1985 nr 19 poz. 145 uznany za uchylony Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1985 nr 8 poz. 71 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ulg i zwolnień od podatku od płac.
M.P. 1984 nr 22 poz. 152 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1984 nr 16 poz. 114 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 1984 r. w sprawie ulg i zwolnień od podatku od płac.
M.P. 1984 nr 11 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1984 nr 10 poz. 72 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1984 r. w sprawie zaniechania ustalania podatku od wynagrodzeń od niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1984 nr 9 poz. 59 uchylony Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 19 marca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
M.P. 1984 nr 4 poz. 32 uchylony Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1984 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych.
M.P. 1984 nr 3 poz. 25 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 1984 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1983 nr 36 poz. 203 uchylony Uchwała nr 148 Rady Ministrów z dnia 29 października 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.
M.P. 1983 nr 31 poz. 168 uchylony Uchwała nr 112 Rady Ministrów z dnia 5 września 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.
M.P. 1983 nr 13 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom szkół wyższych dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz wykazu tych prac.
M.P. 1983 nr 12 poz. 75 uznany za uchylony Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 7 marca 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1982 nr 20 poz. 170 uchylony Uchwała nr 159 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.
M.P. 1982 nr 11 poz. 79 uchylony wykazem Uchwała nr 68 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej.
M.P. 1981 nr 27 poz. 236 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 1981 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od wynagrodzeń emerytów i rencistów z tytułu wykonywania czynności biegłego.
M.P. 1981 nr 12 poz. 96 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 1981 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1978 nr 32 poz. 119 uchylony Uchwała nr 146 Rady Ministrów z dnia 29 września 1978 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.
M.P. 1978 nr 15 poz. 51 uchylony wykazem Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1978 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej.
M.P. 1978 nr 10 poz. 37 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 1978 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1977 nr 20 poz. 109 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1977 r. w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń.
M.P. 1975 nr 22 poz. 137 uchylony Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1975 r. w sprawie organizacji służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej.
M.P. 1974 nr 23 poz. 134 uchylony wykazem Uchwała nr 145 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zakładów weterynarii.
M.P. 1974 nr 9 poz. 66 uchylony wykazem Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1974 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiej.
M.P. 1973 nr 23 poz. 138 uchylony wykazem Uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 4 maja 1973 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w halach maszyn.