Wyszukiwanie

podróże służbowe

Liczba znalezionych aktów: 451.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 493 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2024 poz. 476 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe
Dz.U. 2024 poz. 1 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa
Dz.U. 2023 poz. 2190 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 2 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
Dz.U. 2023 poz. 2176 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe
Dz.U. 2023 poz. 1873 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2023 poz. 1848 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe
Dz.U. 2023 poz. 1491 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia
Dz.U. 2023 poz. 578 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień
Dz.U. 2023 poz. 232 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Kontrwywiadu Wojskowego
Dz.U. 2023 poz. 5 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy
Dz.U. 2022 poz. 2302 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
Dz.U. 2022 poz. 1973 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania żołnierzy aktywnej rezerwy w podróż służbową, delegowania, kierowania na kurs lub szkolenie oraz przenoszenia ich do innej jednostki wojskowej
Dz.U. 2022 poz. 1481 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
Dz.U. 2022 poz. 1464 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe
Dz.U. 2022 poz. 869 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia
Dz.U. 2022 poz. 430 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia
Dz.U. 2021 poz. 1726 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2021 poz. 1508 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2021 poz. 460 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania
Dz.U. 2021 poz. 132 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości i trybu przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego należności za podróże służbowe i świadczeń z tytułu przeniesienia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości oraz sposobu ich wypłaty
Dz.U. 2020 poz. 2295 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do wykonywania pracy lub wykonywania zadań służbowych poza Służbą Celno-Skarbową
Dz.U. 2020 poz. 1384 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2020 poz. 903 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia
Dz.U. 2020 poz. 210 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania
Dz.U. 2020 poz. 209 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości i trybu przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego należności za podróże służbowe i świadczeń z tytułu przeniesienia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości oraz sposobu ich wypłaty
Dz.U. 2019 poz. 1613 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2019 poz. 1228 Oświadczenie rządowe z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 28 czerwca 1971 r.
Dz.U. 2019 poz. 523 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia
Dz.U. 2019 poz. 248 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie należności za podróże służbowe i należności przysługujących z tytułu delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości albo związanych z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, a także świadczeń związanych z wykonywaniem tych zadań
Dz.U. 2018 poz. 2488 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do wykonywania pracy lub wykonywania zadań służbowych poza Służbą Celno-Skarbową
Dz.U. 2018 poz. 1766 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej z tytułu podróży służbowej
Dz.U. 2018 poz. 1364 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe
Dz.U. 2018 poz. 567 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2018 poz. 451 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do wykonywania pracy lub wykonywania zadań służbowych poza Służbą Celno-Skarbową
Dz.U. 2018 poz. 245 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia
Dz.U. 2018 poz. 239 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2017 poz. 2170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe
Dz.U. 2017 poz. 1113 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2017 poz. 984 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 2206 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. sygn. akt K 11/15
Dz.U. 2016 poz. 376 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień
Dz.U. 2015 poz. 1578 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa
Dz.U. 2015 poz. 1096 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2015 poz. 405 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień
Dz.U. 2015 poz. 341 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu należności pieniężnych za podróże służbowe
Dz.U. 2014 poz. 1969 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia w roku 2015 wysokości zwrotu kosztów przejazdu sędziego z miejsca zamieszkania do siedziby sądu
Dz.U. 2014 poz. 1284 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia
Dz.U. 2014 poz. 1003 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe
Dz.U. 2014 poz. 42 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2013 poz. 1211 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 2013 poz. 1106 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa
Dz.U. 2013 poz. 378 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe
Dz.U. 2013 poz. 167 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
Dz.U. 2012 poz. 82 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2011 nr 247 poz. 1476 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2011 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa
Dz.U. 2011 nr 236 poz. 1403 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2011 nr 115 poz. 668 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe
Dz.U. 2011 nr 73 poz. 393 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe
Dz.U. 2011 nr 31 poz. 155 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień
Dz.U. 2011 nr 17 poz. 82 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2010 nr 166 poz. 1124 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2010 nr 105 poz. 658 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą
Dz.U. 2010 nr 45 poz. 259 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie określenia wysokości i trybu przyznawania funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego należności za podróże służbowe i świadczeń z tytułu przeniesienia lub delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości oraz sposobu ich wypłaty
Dz.U. 2010 nr 41 poz. 243 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1744 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1717 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2009 nr 181 poz. 1413 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom celnym z tytułu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju
Dz.U. 2009 nr 62 poz. 515 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oddelegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa
Dz.U. 2009 nr 47 poz. 386 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 344 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1165 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1389 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe
Dz.U. 2007 nr 90 poz. 596 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb
Dz.U. 2007 nr 82 poz. 558 obowiązujący Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 24 poz. 152 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa
Dz.U. 2006 nr 237 poz. 1719 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1661 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1280 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2006 nr 174 poz. 1279 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1218 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej
Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1152 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą
Dz.U. 2006 nr 108 poz. 741 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1557 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1555 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1554 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1410 uchylony Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury
Dz.U. 2005 nr 153 poz. 1282 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 453 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości
Dz.U. 2004 nr 271 poz. 2687 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
Dz.U. 2004 nr 271 poz. 2686 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
Dz.U. 2004 nr 208 poz. 2125 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących komisarzom wyborczym, członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2076 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy
Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1698 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa
Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1487 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe
Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1480 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą
Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1448 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe
Dz.U. 2004 nr 120 poz. 1254 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 308 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej
Dz.U. 2004 nr 3 poz. 17 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru sprawozdania przedstawianego przez centrum integracji społecznej
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1979 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1951 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2003 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2003 nr 134 poz. 1250 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania
Dz.U. 2003 nr 88 poz. 813 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju i przeniesień
Dz.U. 2003 nr 67 poz. 622 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 280 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 279 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 278 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2070 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku.
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1991 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1990 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1773 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu należności pieniężnych za podróże służbowe.
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1607 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym.
Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1598 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1501 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2002 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania.
Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1146 obowiązujący Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1135 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie diet, zwrotu kosztów podróży i zryczałtowanych diet przysługujących członkom komisji wyborczych oraz osobom wchodzącym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i Inspekcji komisarzy wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Dz.U. 2002 nr 109 poz. 964 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie należności za podróże służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Dz.U. 2002 nr 100 poz. 917 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oddelegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa.
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 597 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
Dz.U. 2002 nr 27 poz. 271 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 140 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa.
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 139 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 138 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 100 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych oraz zasad udzielania czasu wolnego za wykonywanie zadań służbowych poza normalnymi godzinami służby.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1721 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1720 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1494 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa za podróże służbowe i przeniesienia.
Dz.U. 2001 nr 133 poz. 1490 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1084 obowiązujący Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1082 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 887 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy.
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 525 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 372 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe.
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 157 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 156 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Armenii Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.
Dz.U. 2001 nr 15 poz. 155 Oświadczenie rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r.
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 115 poz. 1198 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.
Dz.U. 2000 nr 87 poz. 982 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 2000 r. o utracie mocy obowiązującej, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Turkmenistanem, Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnych podróżach bezwizowych obywateli obu państw, podpisanej w Warszawie dnia 13 grudnia 1979 r.
Dz.U. 2000 nr 72 poz. 848 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży oraz zryczałtowanej diety dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 70 poz. 827 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, a także szczegółowych zasad i warunków korzystania z pomocy w tym zakresie przez żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej pełnionej w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 800 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 799 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 798 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych województwa.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 733 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.
Dz.U. 2000 nr 43 poz. 498 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży oraz zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 403 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie przyznawania świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości.
Dz.U. 2000 nr 16 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych oraz wynagradzania za udział w ich pracy.
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 173 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
Dz.U. 1999 nr 105 poz. 1204 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 483 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej
Dz.U. 1999 nr 3 poz. 14 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe.
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 781 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 1998 r. w sprawie zasad i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży oraz zryczałtowanego wynagrodzenia dla członków komisji wyborczych oraz osób wchodzących w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Rady miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1998 nr 89 poz. 568 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
Dz.U. 1998 nr 69 poz. 454 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
Dz.U. 1997 nr 103 poz. 658 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 1997 r. w sprawie zakresu, wysokości i warunków otrzymywania należności z tytułu przeniesienia służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 599 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 97 poz. 598 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 września 1997 r.
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 303 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych oraz wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym.
Dz.U. 1997 nr 37 poz. 229 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r.
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 709 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1996 nr 116 poz. 556 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1996 nr 89 poz. 402 uchylony Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej.
Dz.U. 1996 nr 73 poz. 350 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 316 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Dz.U. 1996 nr 37 poz. 162 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów.
Dz.U. 1996 nr 23 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 68 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendów zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 12 poz. 67 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendów zarządzonych na dzień 18 lutego 1996 r.
Dz.U. 1996 nr 8 poz. 46 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 553 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 1995 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 103 poz. 510 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1995 nr 38 poz. 190 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad refundacji kosztów wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, wypłaconego członkowi rady zatrudnienia, oraz kosztów jego przejazdów w celu wzięcia udziału w posiedzeniu tej rady.
Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 699 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
Dz.U. 1994 nr 91 poz. 423 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 258 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1994 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin.
Dz.U. 1994 nr 25 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
Dz.U. 1994 nr 7 poz. 25 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1993 nr 113 poz. 496 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionych do pracy w innej miejscowości.
Dz.U. 1993 nr 101 poz. 464 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1993 r. w sprawie obsługi administracyjnej, wysokości środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego oraz wysokości wynagrodzenia jej członków.
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 452 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1993 nr 62 poz. 295 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1993 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1993 nr 28 poz. 127 obowiązujący Ustawa z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 22 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1993 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 465 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży nieetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych.
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 429 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie służby zastępczej.
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 420 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 323 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1992 nr 51 poz. 234 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1992 nr 5 poz. 18 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 519 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1991 nr 71 poz. 307 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1991 nr 29 poz. 125 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1991 r. w sprawie określania stanowisk i funkcji uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 120 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Dz.U. 1991 nr 11 poz. 46 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.
Dz.U. 1990 nr 57 poz. 337 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych.
Dz.U. 1990 nr 48 poz. 284 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1990 nr 44 poz. 259 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 czerwca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1990 nr 23 poz. 138 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1988 nr 40 poz. 323 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 grudnia 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 207 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1988 nr 29 poz. 201 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych.
Dz.U. 1987 nr 9 poz. 54 uznany za uchylony Ustawa z dnia 19 marca 1987 r. o zmianie ustawy o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1986 nr 19 poz. 101 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 270 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 268 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu oraz ponoszenia kosztów kształcenia przez zakłady pracy zatrudniające absolwentów szkół zawodowych.
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1985 r. w sprawie organizacji, zasad i trybu działania rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1985 nr 38 poz. 181 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 297 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 232 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.
Dz.U. 1984 nr 7 poz. 31 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1983 nr 38 poz. 172 uchylony Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów.
Dz.U. 1983 nr 20 poz. 90 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1983 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.
Dz.U. 1983 nr 16 poz. 79 uchylony Ustawa z dnia 23 marca 1983 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 16 poz. 78 uchylony Ustawa z dnia 23 marca 1983 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 15 poz. 71 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1983 nr 10 poz. 49 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 291 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o zmianie ustaw: o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 1982 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1982 nr 9 poz. 67 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.
Dz.U. 1982 nr 2 poz. 14 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1979 nr 23 poz. 142 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaopatrywania ludności w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Dz.U. 1979 nr 21 poz. 123 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1979 r. w sprawie składu komisji poborowych i wynagradzania za udział w pracach tych komisji.
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 195 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 188 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 października 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1975 nr 25 poz. 133 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1975 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach weterynarii.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1975 nr 7 poz. 38 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 lutego 1975 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników powołanych do pracy przy zwalczaniu epidemii.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 330 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 328 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników lasów państwowych.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu postępowania przed radami nadzorczymi.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 282 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1974 nr 44 poz. 264 uchylony Ustawa z dnia 21 listopada 1974 r. zmieniająca ustawę o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1974 nr 39 poz. 231 uchylony Ustawa z dnia 24 października 1974 r. o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1974 nr 26 poz. 154 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1974 r. w sprawie zaopatrywania ludności w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 142 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.
Dz.U. 1974 nr 7 poz. 40 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 stycznia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych, jednostki grupującej te przedsiębiorstwa oraz funkcjonariuszy Straży Leśnej.
Dz.U. 1973 nr 23 poz. 136 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1973 nr 20 poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na terenie kraju pracowników państwowych.
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 312 Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1972 nr 46 poz. 295 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 listopada 1972 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych, jednostki grupującej te przedsiębiorstwa oraz funkcjonariuszy Straży Leśnej.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 118 uchylony Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.
Dz.U. 1970 nr 16 poz. 136 uchylony Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o zmianie ustawy o ławnikach ludowych w sądach powszechnych.
Dz.U. 1967 nr 23 poz. 108 uchylony Ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej.
Dz.U. 1963 nr 50 poz. 279 uchylony Ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych.
Dz.U. 1962 nr 8 poz. 38 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1962 r. w sprawie ławników izb morskich.
Dz.U. 1960 nr 54 poz. 309 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o ławnikach ludowych w sądach powszechnych.
Dz.U. 1958 nr 13 poz. 52 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1958 r. w sprawie diet, zwrotu kosztów podróży i noclegów dla radnych i członków komisji rad narodowych.
Dz.U. 1951 nr 11 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 stycznia 1951 r. w sprawie wysokości diet i kosztów przejazdu dla ławników izb morskich.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 445 uchylony Dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 511 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie korzystania przez pracowników państwowych i samorządowych, przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich, żołnierzy oraz funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego z komunikacji powietrznej i morskiej przy podróżach służbowych, delegacjach i przeniesieniach.
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1939 nr 61 poz. 401 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1939 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia żołnierzy wojska i marynarki wojennej oraz funkcjonariuszów państwowych administracji wojskowej w czasie wojny i mobilizacji.
Dz.U. 1934 nr 35 poz. 320 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 933 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1932 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 6 lipca 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów, prokuratorów oraz wojskowych w kraju.
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 904 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 4 listopada 1932 r. o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych zagranicą.
Dz.U. 1932 nr 89 poz. 755 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 1932 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych zagranicę.
Dz.U. 1932 nr 71 poz. 651 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 6 lipca 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów, prokuratorów oraz wojskowych w kraju.
Dz.U. 1932 nr 61 poz. 578 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 7 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 30 listopada 1928 r. o dietach i kosztach przejazdu ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 461 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych w kraju.
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 707 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych w kraju.
Dz.U. 1931 nr 89 poz. 700 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 września 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia w kraju pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 658 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych w kraju.
Dz.U. 1931 nr 78 poz. 621 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych zagranicą.
Dz.U. 1931 nr 53 poz. 437 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych w kraju.
Dz.U. 1931 nr 48 poz. 411 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 kwietnia 1931 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia zagranicę pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 292 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych zagranicą.
Dz.U. 1931 nr 37 poz. 291 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych w kraju.
Dz.U. 1930 nr 66 poz. 521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia odbywane poza granicami Państwa.
Dz.U. 1930 nr 7 poz. 54 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych.
Dz.U. 1929 nr 50 poz. 414 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 czerwca 1929 r. o należnościach za podróże służbowe i delegacje etatowych pracowników kolei państwowych.
Dz.U. 1929 nr 47 poz. 390 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 25 czerwca 1929 r. o należnościach za konwojowanie osób i rzeczy oraz za przechowanie rzeczy.
Dz.U. 1929 nr 39 poz. 338 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1929 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa.
Dz.U. 1928 nr 102 poz. 908 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych.
Dz.U. 1928 nr 78 poz. 691 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1928 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa.
Dz.U. 1928 nr 54 poz. 516 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 marca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia funkcjonarjuszów niższych dyrekcyj lasów państwowych i nadleśnictw, zaliczonych do grup uposażenia: XVII, XVIII I XIX.
Dz.U. 1927 nr 99 poz. 860 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1927 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia etatowych pracowników kolei państwowych.
Dz.U. 1927 nr 92 poz. 826 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych.
Dz.U. 1927 nr 65 poz. 579 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1927 r. w sprawie należności za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa.
Dz.U. 1927 nr 10 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1927 r. w sprawie należności za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów, oraz wojskowych.
Dz.U. 1925 nr 101 poz. 711 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1925 r. w sprawie należności za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa przez funkcjonarjuszów państwowych, sędziów, prokuratorów oraz wojskowych.
Dz.U. 1925 nr 98 poz. 693 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 2 lipca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia funkcjonarjuszów niższych dyrekcyj lasów państwowych i nadleśnictw, zaliczonych do grup uposażenia: XVII, XVIII i XIX.
Dz.U. 1925 nr 75 poz. 530 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 15 lipca 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o dietach i kosztach podróży członków komisyj kwalifikacyjnych, powołanych w myśl ustawy o nadzorze państwowym nad ogierami i rejestracji klaczy zarodowych.
Dz.U. 1925 nr 74 poz. 518 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu z dnia 23 marca 1925 r. o dietach i kosztach podróży lekarzy, jako znawców sądowych, w województwach poznańskiem i pomorskiem i w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1925 nr 26 poz. 189 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 2 marca 1925 r. w sprawie diet i kosztów podróży lekarzy weterynaryjnych i rozjemców, powołanych do szacowania zwierząt, przeznaczonych do zabicia z polecenia władz w celu tłumienia zaraźliwych chorób zwierzęcych na obszarze województw: poznańskiego, pomorskiego i górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1925 nr 26 poz. 173 Ustawa z dnia 19 lutego 1925 r. o normowaniu diet i kosztów podróży lekarzy, jako znawców sądowych, w województwach: poznańskiem, pomorskiem i w górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1924 nr 109 poz. 982 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 15 grudnia 1924 r. w sprawie zwrotu kosztów i odszkodowania za stratę czasu dla sędziów pokoju w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu, Toruniu i górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1924 nr 72 poz. 703 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1924 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych.
Dz.U. 1924 nr 18 poz. 179 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1924 r. w sprawie djet przy podróżach służbowych do Niemiec.
Dz.U. 1924 nr 8 poz. 76 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1924 r. w sprawie djet przy podróżach służbowych do Niemiec.
Dz.U. 1923 nr 129 poz. 1056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1923 r. w sprawie djet przy podróżach służbowych na obszar w. m. Gdańska.
Dz.U. 1923 nr 124 poz. 999 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1923 r. w sprawie djet przy podróżach służbowych do Rosji.
Dz.U. 1923 nr 111 poz. 885 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1923 r. w przedmiocie kosztów podróży dla członków i zastępców członków Komisji do spraw podatku przemysłowego.
Dz.U. 1923 nr 105 poz. 819 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1923 r. w sprawie podwyższenia djet przy podróżach służbowych na obszar w.m. Gdańska.
Dz.U. 1923 nr 103 poz. 804 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1923 r. o djetach i kosztach podróży lekarzy, jako znawców sądowych, na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.
Dz.U. 1923 nr 93 poz. 739 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1923 r. w sprawie podwyższenia djet przy podróżach służbowych na obszar w.m. Gdańska.
Dz.U. 1923 nr 86 poz. 671 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1923 r. w sprawie podwyższenia djet przy podróżach służbowych na obszar w.m. Gdańska.
Dz.U. 1923 nr 79 poz. 624 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1923 r. w sprawie podwyższenia djet przy podróżach służbowych na obszar W.M. Gdańska.
Dz.U. 1923 nr 68 poz. 525 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1923 r. w sprawie podwyższenia djet przy podróżach służbowych na obszar w.m. Gdańska.
Dz.U. 1923 nr 59 poz. 430 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 1923 r. w sprawie zwrotu kosztów i odszkodowania za stratę czasu dla sędziów pokoju niezawodowych w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie i Lublinie.
Dz.U. 1923 nr 47 poz. 324 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1923 r. w sprawie zmiany przepisów o djetach i kosztach podróży.
Dz.U. 1923 nr 46 poz. 319 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 1923 r. w sprawie zwrotu kosztów i odszkodowania za stratę czasu dla sędziów pokoju w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1923 nr 46 poz. 312 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1923 r. w przedmiocie djet, zwrotu kosztów przy podróżach służbowych funkcjonarjuszów państwowych poza granicami Państwa oraz przesiedleniach funkcjonarjuszów służby zagranicznej.
Dz.U. 1923 nr 42 poz. 291 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1923 r. w sprawie zwrotu kosztów i odszkodowania za stratę czasu dla sędziów pokoju w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu.
Dz.U. 1923 nr 31 poz. 199 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1923 r. o djetach dziennych i kosztach podróży ławników i sędziów niezawodowy przy izbach karnych w Województwach: Poznańskiem i Pomorskiem.
Dz.U. 1923 nr 31 poz. 191 Rozporządzenie Rady Ministrów u dnia 16 marca 1923 r. w sprawie uzupełnienia przepisów o djetach i kosztach podróży służbowych, oraz podwyższenia djet należnych przy podróżach służbowych do Estonji, Finlandji i Łotwy.
Dz.U. 1923 nr 28 poz. 168 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1923 r. w sprawie zmiany przepisów o djetach i kosztach podróży.
Dz.U. 1923 nr 15 poz. 101 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1923 r. w sprawie podwyższenia djet należnych funkcjonarjuszom państwowym w razie podróży służbowej do Niemiec, W.M. Gdańska i na Górny Śląsk.
Dz.U. 1923 nr 15 poz. 100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1923 r. w sprawie zmiany przepisów o djetach i kosztach podróży.
Dz.U. 1922 nr 103 poz. 939 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1922 r. w sprawie podwyższenia normalnych djet dziennych.
Dz.U. 1922 nr 96 poz. 889 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1922 r. w przedmiocie zwrotu kosztów podróży i dniowego ławników i sędziów niezawodowych w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 89 poz. 813 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 1922 r. w sprawie zmiany przepisów o djetach i kosztach podróży.
Dz.U. 1922 nr 75 poz. 677 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie djet i zwrotu kosztów przy podróżach służbowych funkcjonarjuszów państwowych poza granicami Państwa.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 468 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 1922 r. w sprawie djet i kosztów podróży funkcjonarjuszów władz wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 41 poz. 347 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1922 r. w sprawie zmiany przepisów o djetach i kosztach podróży.
Dz.U. 1922 nr 30 poz. 241 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1922 r. w przedmiocie djet i kosztów podróży funkcjonarjuszów policji państwowej.
Dz.U. 1921 nr 94 poz. 694 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 13 października 1921 r. w przedmiocie djet i kosztów podróży lekarzy weterynaryjnych i rozjemców powołanych do szacowania bydła z powodu chorób zakaźnych.
Dz.U. 1921 nr 81 poz. 563 uchylony Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 18 września 1921 r. w sprawie dniowego i wyjezdnego sędziów niezawodowych i ławników w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 473 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1921 r. o dodatkach dla urzędników i niższych funkcjonarjuszów budownictwa państwowego Ministerstwa Robót Publicznych, za pracę przy budowie na obszarach b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 434 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia postanowień artykułu 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1920 r. w sprawie djet i kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1921 nr 66 poz. 422 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1921 r. w przedmiocie ustalenia wysokości djet, wynagrodzenia rozjazdowego oraz zwrotu kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1921 nr 5 poz. 26 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1920 r. w przedmiocie ustalania wysokości djet, wynagrodzenia rozjazdowego oraz zwrotu kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1920 nr 117 poz. 771 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 listopada 1920 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży członków komisji podatkowych na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1920 nr 105 poz. 694 Rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie zwrotu kosztów podróży członkom i zastępcom członków Komisji podatkowych tudzież mężom zaufania na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 88 poz. 577 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1920 r. w sprawie djet i kosztów podróży pracowników kolejowych.
Dz.U. 1920 nr 74 poz. 507 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie djet i kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych.
M.P. 1997 nr 78 poz. 753 uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 14 października 1997 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa należności za podróże służbowe i przeniesienia do pełnienia służby w innej miejscowości albo delegowania do czasowego pełnienia służby na terenie kraju.
M.P. 1997 nr 34 poz. 328 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 czerwca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
M.P. 1997 nr 34 poz. 327 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 maja 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
M.P. 1996 nr 39 poz. 390 obowiązujący Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1996 nr 39 poz. 387 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
M.P. 1996 nr 34 poz. 346 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
M.P. 1996 nr 7 poz. 83 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1995 nr 56 poz. 624 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju.
M.P. 1995 nr 35 poz. 417 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 15 maja 1995 r. w sprawie należności świadków, biegłych i specjalistów w postępowaniu kontrolnym.
M.P. 1995 nr 16 poz. 201 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1995 nr 16 poz. 200 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 marca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1995 nr 16 poz. 197 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.
M.P. 1995 nr 15 poz. 181 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 marca 1995 r. w sprawie trybu powołania, składu i zasad działania Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy.
M.P. 1995 nr 1 poz. 10 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju.
M.P. 1994 nr 64 poz. 573 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1994 nr 64 poz. 572 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1994 nr 61 poz. 540 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1994 nr 61 poz. 539 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1994 nr 43 poz. 358 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lipca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1994 nr 43 poz. 357 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lipca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1994 nr 7 poz. 61 uchylony Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 20 stycznia 1994 r. w sprawie opłat za czynności organów administracji miar.
M.P. 1994 nr 6 poz. 56 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 stycznia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1994 nr 6 poz. 55 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 stycznia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1994 nr 6 poz. 52 uznany za uchylony Uchwała nr 2 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie Rady Legislacyjnej.
M.P. 1993 nr 56 poz. 521 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 października 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1993 nr 56 poz. 520 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 października 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1993 nr 24 poz. 244 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie organizacji, trybu działania i wynagradzania członków Komisji Rejestracji Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych.
M.P. 1993 nr 15 poz. 122 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób fizycznych.
M.P. 1993 nr 10 poz. 69 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 lutego 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1993 nr 10 poz. 68 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 lutego 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1992 nr 36 poz. 262 uchylony Uchwała Nr 129 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1992 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędom państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1992 nr 35 poz. 253 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1992 nr 35 poz. 252 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1992 nr 34 poz. 244 uchylony Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 października 1992 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.
M.P. 1992 nr 18 poz. 135 uchylony Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1992 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1992 nr 14 poz. 110 uchylony Zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 22 maja 1992 r. w sprawie opłat za czynności urzędów probierczych.
M.P. 1992 nr 14 poz. 108 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 maja 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1992 nr 14 poz. 107 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 maja 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.
M.P. 1992 nr 5 poz. 28 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 stycznia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1992 nr 5 poz. 27 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 stycznia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1992 nr 5 poz. 25 uchylony Uchwała Nr 12 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1992 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1991 nr 45 poz. 318 uchylony Uchwała Nr 162 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1991 nr 42 poz. 291 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 listopada 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1991 nr 42 poz. 290 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 listopada 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1991 nr 24 poz. 167 uznany za uchylony Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1991 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 9 poz. 64 uchylony Uchwała nr 31 Rady Ministrów z dnia 2 marca 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1991 nr 8 poz. 60 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 lutego 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1991 nr 8 poz. 59 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 lutego 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1990 nr 49 poz. 377 uchylony Zarządzenie nr 65 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 49 poz. 375 uchylony Uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1990 nr 48 poz. 369 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1990 nr 48 poz. 368 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 grudnia 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1990 nr 39 poz. 308 uchylony Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 1990 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1990 nr 33 poz. 263 uchylony Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1990 nr 32 poz. 258 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1990 nr 32 poz. 257 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1990 nr 13 poz. 103 uchylony Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin.
M.P. 1990 nr 4 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 1990 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.
M.P. 1989 nr 35 poz. 279 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 18 października 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych.
M.P. 1989 nr 34 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 26 września 1989 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń w zakresie wyżywienia, zakwaterowania i zwrotu kosztów przejazdu i przewozu sprzętu dla zawodników, trenerów i instruktorów oraz innych osób uczestniczących w imprezach sportowych i procesie szkolenia.
M.P. 1989 nr 32 poz. 253 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 sierpnia 1989 r. w sprawie zasad i norm sprzedaży wartości dewizowych osobom krajowym fizycznym na pokrycie kosztów podróży i pobytu za granicą.
M.P. 1989 nr 16 poz. 117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych.
M.P. 1989 nr 12 poz. 99 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 24 kwietnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń w zakresie wyżywienia, zakwaterowania i zwrotu kosztów przejazdu i przewozu sprzętu dla zawodników, trenerów i instruktorów oraz innych osób uczestniczących w imprezach sportowych i procesie szkolenia.
M.P. 1989 nr 11 poz. 88 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 13 kwietnia 1989 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych.
M.P. 1989 nr 5 poz. 56 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 23 lutego 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1989 nr 4 poz. 44 uchylony Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1989 r. w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1989 nr 4 poz. 43 uchylony Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionych do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1988 nr 19 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 29 czerwca 1988 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach rady narodowej, jej prezydium i komisji.
M.P. 1988 nr 17 poz. 139 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaliczek na przejazdy taksówkami w podróżach służbowych poza granicami kraju.
M.P. 1988 nr 12 poz. 106 uchylony Zarządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 12 kwietnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1988 nr 11 poz. 93 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych.
M.P. 1988 nr 3 poz. 21 uchylony Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju, uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1987 nr 38 poz. 320 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet, urlopowania i wynagradzania przewodniczących rad narodowych na czas pełnienia funkcji w radach narodowych.
M.P. 1987 nr 31 poz. 243 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 12 października 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń w zakresie wyżywienia, zakwaterowania i zwrotu kosztów przejazdu i przewozu sprzętu dla zawodników, trenerów i instruktorów oraz innych osób uczestniczących w imprezach sportowych i procesie szkolenia.
M.P. 1987 nr 21 poz. 181 obowiązujący Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych.
M.P. 1987 nr 19 poz. 165 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 29 czerwca 1987 r. w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1987 nr 9 poz. 82 uchylony Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju, uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionych do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1986 nr 19 poz. 139 uchylony Uchwała nr 106 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1986 nr 13 poz. 89 uchylony Uchwała nr 66 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczeń przysługujących tym pracownikom.
M.P. 1986 nr 7 poz. 48 uchylony Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 6 marca 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1986 nr 4 poz. 30 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 lutego 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1986 nr 2 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczek na przejazdy taksówkami w podróżach służbowych poza granicami kraju.
M.P. 1985 nr 30 poz. 202 uchylony Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 9 października 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pokrywania kosztów podróży służbowych poza granicami kraju.
M.P. 1985 nr 20 poz. 154 uchylony Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1985 r. w sprawie pokrywania kosztów podróży służbowych poza granicami kraju.
M.P. 1985 nr 14 poz. 111 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych.
M.P. 1985 nr 13 poz. 103 uchylony Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 10 maja 1985 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń w zakresie wyżywienia, zakwaterowania i zwrotu kosztów przejazdu i przewozu sprzętu dla zawodników, trenerów i instruktorów oraz innych osób uczestniczących w imprezach sportowych i procesie szkolenia.
M.P. 1985 nr 8 poz. 66 uchylony Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1984 nr 30 poz. 209 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 19 grudnia 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1984 nr 27 poz. 180 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 29 listopada 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet, urlopowania i wynagradzania przewodniczących rad narodowych na czas pełnienia funkcji w radach narodowych.
M.P. 1984 nr 13 poz. 98 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 23 maja 1984 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1984 nr 12 poz. 82 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 19 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad przyznawania diet, urlopowania i wynagradzania przewodniczących rad narodowych na czas pełnienia funkcji w radach narodowych.
M.P. 1984 nr 8 poz. 53 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 8 marca 1984 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych.
M.P. 1984 nr 2 poz. 13 uchylony Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1984 nr 2 poz. 12 uchylony Uchwała nr 10 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1983 nr 39 poz. 228 uznany za uchylony Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie zakresu i form pomocy przysługującej pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym podejmującym podyplomowe doskonalenie oraz inne formy kształcenia zawodowego.
M.P. 1983 nr 17 poz. 99 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 kwietnia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1983 nr 1 poz. 6 uchylony Uchwała nr 263 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1982 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczeń przysługujących tym pracownikom.
M.P. 1982 nr 30 poz. 263 uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 grudnia 1982 r. w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.
M.P. 1982 nr 30 poz. 258 uchylony Uchwała nr 225 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1982 nr 4 poz. 19 Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju oraz uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1981 nr 14 poz. 106 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 2 czerwca 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 90 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1981 nr 11 poz. 85 uchylony Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1981 nr 11 poz. 84 uchylony Uchwała nr 78 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1981 r. w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1977 nr 19 poz. 106 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 19 lipca 1977 r. w sprawie ryczałtów za noclegi podczas podróży służbowych na obszarze kraju w okresie sezonu turystycznego.
M.P. 1975 nr 16 poz. 97 uchylony Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 1975 r. w sprawie wzmocnienia dyscypliny rozliczania kosztów narad oraz kosztów podróży służbowych na wezwanie (zaproszenie).
M.P. 1973 nr 26 poz. 157 Uchwała Rady Państwa z dnia 21 maja 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na terenie kraju pracowników Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego i Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1973 nr 22 poz. 127 uchylony Uchwała nr 90 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1972 nr 9 poz. 63 uchylony wykazem Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1972 r. w sprawie sztucznego uodpornienia w celu uzyskania surowic testowych.
M.P. 1967 nr 34 poz. 158 uchylony wykazem Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie krajowych staży naukowych i zawodowych dla pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych oraz innych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gospodarki narodowej.
M.P. 1954 nr 118 poz. 1662 Uchwała Rady Państwa z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdów i noclegów oraz diet dla radnych i członków komisji rad narodowych.
M.P. 1936 nr 195 poz. 361 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 lipca 1936 r. w sprawie wysokości diet przy podróżach służbowych, delegacjach (odkomenderowaniach) i przeniesieniach poza granicami Polski
M.P. 1936 nr 35 poz. 65 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany zarządzenia z dnia 16 września 1935 r. o kosztach podróży i dietach członków komisji i dietach członków komisyj klasyfikacyjnych dla klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego.
M.P. 1935 nr 220 poz. 256 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 września 1935 r. o kosztach podróży i dietach członków komisyj kwalifikacyjnych dla klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego.
M.P. 1934 nr 161 poz. 211 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 czerwca 1934 w sprawie wysokości diet przy podróżach służbowych, delegacjach (odkomenderowaniach) i przeniesieniach poza granicami Państwa.