Wyszukiwanie

polityka pieniężna

Liczba znalezionych aktów: 78.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2020 poz. 229 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego
Dz.U. 2019 poz. 2187 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego
Dz.U. 2018 poz. 443 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego
Dz.U. 2018 poz. 418 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego
Dz.U. 2017 poz. 2433 obowiązujący Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1803 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego
Dz.U. 2016 poz. 1786 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego
Dz.U. 2016 poz. 217 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
Dz.U. 2014 poz. 1146 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
Dz.U. 2014 poz. 271 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1740 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 648 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 25/99.
M.P. 2023 poz. 529 obowiązujący Uchwała nr 3/2023 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2022
M.P. 2023 poz. 528 obowiązujący Uchwała nr 2/2023 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2022
M.P. 2022 poz. 915 akt jednorazowy Uchwała nr 15/2022 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2023
M.P. 2021 poz. 879 akt jednorazowy Uchwała nr 8/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 września 2021 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2022
M.P. 2021 poz. 501 akt jednorazowy Uchwała nr 4/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2020
M.P. 2021 poz. 500 akt jednorazowy Uchwała nr 3/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2020
M.P. 2020 poz. 859 akt jednorazowy Uchwała Nr 12/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2021
M.P. 2020 poz. 472 akt jednorazowy Uchwała Nr 9/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2019
M.P. 2020 poz. 471 akt jednorazowy Uchwała Nr 8/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2019
M.P. 2020 poz. 342 akt jednorazowy Uchwała Nr 5/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2020
M.P. 2019 poz. 876 akt jednorazowy Uchwała nr 5/2019 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2020
M.P. 2019 poz. 467 akt jednorazowy Uchwała nr 3/2019 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2018
M.P. 2019 poz. 466 akt jednorazowy Uchwała nr 2/2019 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2018
M.P. 2018 poz. 925 akt jednorazowy Uchwała nr 5/2018 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 4 września 2018 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2019
M.P. 2018 poz. 507 obowiązujący Uchwała nr 3/2018 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2017
M.P. 2018 poz. 506 akt jednorazowy Uchwała nr 2/2018 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2017
M.P. 2017 poz. 912 akt jednorazowy Uchwała nr 5/2017 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2018
M.P. 2015 poz. 903 akt jednorazowy Uchwała Nr 6/2015 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2016
M.P. 2015 poz. 406 obowiązujący Uchwała nr 4/2015 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2014
M.P. 2014 poz. 845 akt jednorazowy Uchwała nr 5/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2015
M.P. 2013 poz. 779 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 września 2013 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2014
M.P. 2013 poz. 431 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2012
M.P. 2012 poz. 736 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 września 2012 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2013
M.P. 2012 poz. 339 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2011
M.P. 2012 poz. 322 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2011
M.P. 2011 nr 82 poz. 828 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2012
M.P. 2011 nr 41 poz. 452 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2010
M.P. 2011 nr 39 poz. 444 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2010
M.P. 2010 nr 72 poz. 915 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011
M.P. 2009 nr 66 poz. 868 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2010
M.P. 2009 nr 33 poz. 490 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2008
M.P. 2009 nr 33 poz. 489 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2008
M.P. 2008 nr 97 poz. 844 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2009
M.P. 2008 nr 77 poz. 689 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 13 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2008
M.P. 2008 nr 74 poz. 669 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2009
M.P. 2008 nr 45 poz. 402 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2007
M.P. 2008 nr 45 poz. 401 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2007
M.P. 2007 nr 33 poz. 379 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2006
M.P. 2007 nr 33 poz. 378 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2006
M.P. 2006 nr 72 poz. 719 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2007
M.P. 2006 nr 39 poz. 430 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2005
M.P. 2005 nr 64 poz. 884 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28 września 2005 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
M.P. 2005 nr 33 poz. 461 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej w 2004 r.
M.P. 2005 nr 33 poz. 460 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2004 r.
M.P. 2004 nr 44 poz. 777 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2005
M.P. 2004 nr 24 poz. 417 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej w 2003 r.
M.P. 2004 nr 24 poz. 416 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2003 r.
M.P. 2003 nr 48 poz. 736 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 30 września 2003 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2004
M.P. 2003 nr 32 poz. 427 obowiązujący Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej w 2002 r.
M.P. 2003 nr 32 poz. 426 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2002 r.
M.P. 2002 nr 50 poz. 727 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2002 r. o sprostowaniu błędu.
M.P. 2002 nr 30 poz. 483 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 26 czerwca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2002.
M.P. 2002 nr 22 poz. 394 obowiązujący Uchwała Nr 6/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej w 2001 r.
M.P. 2002 nr 22 poz. 393 akt jednorazowy Uchwała Nr 5/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2001 r.
M.P. 2001 nr 34 poz. 562 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2002 r.
M.P. 2001 nr 18 poz. 308 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2000 r. oraz oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji tych założeń.
M.P. 2000 nr 31 poz. 652 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2001.
M.P. 2000 nr 16 poz. 355 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1999 r. oraz oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji tych założeń.
M.P. 1999 nr 32 poz. 499 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 22 września 1999 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2000.
M.P. 1999 nr 20 poz. 294 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1998 r. oraz oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji tych założeń.
M.P. 1998 nr 36 poz. 501 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 września 1998 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 1999.
M.P. 1998 nr 36 poz. 500 wygaśnięcie aktu Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 23 września 1998 r. w sprawie średniookresowej strategii polityki pieniężnej na lata 1999 - 2003.
M.P. 1998 nr 31 poz. 448 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 września 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kształtowania się kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych.
M.P. 1998 nr 29 poz. 409 uchylony Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 19 sierpnia 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej.
M.P. 1998 nr 23 poz. 335 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 1997 r.
M.P. 1998 nr 14 poz. 213 akt jednorazowy Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 1998.