Wyszukiwanie

porty morskie

Liczba znalezionych aktów: 301.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 285 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
Dz.U. 2024 poz. 133 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych
Dz.U. 2023 poz. 2517 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie granicy portu morskiego w Dziwnowie
Dz.U. 2023 poz. 2516 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Dźwirzynie
Dz.U. 2023 poz. 2510 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim
Dz.U. 2023 poz. 2173 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Kołobrzegu
Dz.U. 2023 poz. 1796 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich
Dz.U. 2023 poz. 1727 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych - port morski w Mrzeżynie
Dz.U. 2023 poz. 1679 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2023 poz. 1489 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1433 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich
Dz.U. 2023 poz. 1222 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic oznaczających zakaz przebywania w pobliżu terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
Dz.U. 2023 poz. 1143 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2023 poz. 941 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich
Dz.U. 2023 poz. 596 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach
Dz.U. 2023 poz. 331 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie tablic oznaczających zakaz przebywania w pobliżu terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
Dz.U. 2023 poz. 261 obowiązujący Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 2858 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia
Dz.U. 2022 poz. 2392 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Świnoujściu
Dz.U. 2022 poz. 2352 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Kątach Rybackich
Dz.U. 2022 poz. 2295 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Nowym Świecie
Dz.U. 2022 poz. 2257 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich
Dz.U. 2022 poz. 2176 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie granicy portu morskiego w Krynicy Morskiej
Dz.U. 2022 poz. 1750 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza pokwitowania odbioru odpadów ze statków
Dz.U. 2022 poz. 1741 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru formularza raportu dotyczącego funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków
Dz.U. 2022 poz. 1707 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeglądów i inspekcji oraz międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki
Dz.U. 2022 poz. 1704 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zwolnienia z obowiązku wcześniejszego informowania o odpadach ze statków znajdujących się na statku, każdorazowego zdawania odpadów ze statków przed wypłynięciem z portu lub przystani morskiej oraz każdorazowego wnoszenia opłaty pośredniej oraz wzoru zaświadczenia o udzieleniu zwolnienia
Dz.U. 2022 poz. 1635 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych
Dz.U. 2022 poz. 1624 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich
Dz.U. 2022 poz. 1250 obowiązujący Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków
Dz.U. 2022 poz. 139 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2021 poz. 2334 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2021 poz. 2292 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie granicy portu morskiego Hel-Zachód
Dz.U. 2021 poz. 1998 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2021 r. w sprawie granicy portu morskiego w Kołobrzegu
Dz.U. 2021 poz. 1873 obowiązujący Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1853 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych
Dz.U. 2021 poz. 1821 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 września 2021 r. w sprawie granicy portu morskiego w Wolinie
Dz.U. 2021 poz. 1644 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
Dz.U. 2021 poz. 491 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich
Dz.U. 2021 poz. 89 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie statkowi podróżującemu pomiędzy określonymi portami lub miejscami lub statkowi eksploatowanemu wyłącznie pomiędzy określonymi portami lub miejscami zwolnienia, o którym mowa w prawidle A-4 załącznika do Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w Londynie dnia 13 lutego 2004 r.
Dz.U. 2020 poz. 2147 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych
Dz.U. 2020 poz. 2140 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Dz.U. 2020 poz. 2135 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
Dz.U. 2020 poz. 1747 obowiązujący Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19
Dz.U. 2020 poz. 1344 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków
Dz.U. 2020 poz. 1097 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Kołobrzeg
Dz.U. 2020 poz. 1089 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Dziwnów
Dz.U. 2020 poz. 998 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich
Dz.U. 2020 poz. 822 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni
Dz.U. 2020 poz. 304 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Gdynia
Dz.U. 2020 poz. 303 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Świnoujście
Dz.U. 2020 poz. 302 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Hel-Zachód
Dz.U. 2020 poz. 301 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie granic Morskiego Portu Wojennego Ustka
Dz.U. 2020 poz. 251 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Dz.U. 2020 poz. 90 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie inspekcji państwa portu
Dz.U. 2020 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie granicy portu morskiego w Świnoujściu
Dz.U. 2019 poz. 1924 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych
Dz.U. 2019 poz. 1716 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1424 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim
Dz.U. 2019 poz. 1073 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
Dz.U. 2019 poz. 692 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich
Dz.U. 2019 poz. 563 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich
Dz.U. 2018 poz. 1585 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie granicy portu morskiego w Wolinie
Dz.U. 2018 poz. 1117 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 maja 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Świnoujściu-Karsiborze
Dz.U. 2018 poz. 435 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich
Dz.U. 2017 poz. 1933 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich
Dz.U. 2017 poz. 1267 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Dz.U. 2017 poz. 990 obowiązujący Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra
Dz.U. 2017 poz. 820 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską
Dz.U. 2017 poz. 785 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 118 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach
Dz.U. 2016 poz. 1954 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1357 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie inspekcji państwa portu
Dz.U. 2016 poz. 867 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie granicy portu morskiego w Tolkmicku
Dz.U. 2016 poz. 504 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia portów do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych dla statków rybackich z państw trzecich
Dz.U. 2016 poz. 49 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich
Dz.U. 2015 poz. 2111 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni
Dz.U. 2015 poz. 1642 obowiązujący Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1358 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Dz.U. 2015 poz. 1320 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1139 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego
Dz.U. 2015 poz. 733 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2015 poz. 732 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2015 poz. 611 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2015 poz. 534 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego
Dz.U. 2015 poz. 516 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie granicy portu morskiego w Łebie
Dz.U. 2014 poz. 1511 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji państwa portu
Dz.U. 2014 poz. 1361 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie granicy portu morskiego w Helu
Dz.U. 2014 poz. 1017 uchylony Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2014 poz. 467 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego
Dz.U. 2013 poz. 1328 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach
Dz.U. 2013 poz. 656 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblągu od strony lądu
Dz.U. 2013 poz. 632 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2013 poz. 597 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2013 poz. 409 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Lubinie od strony lądu
Dz.U. 2012 poz. 1473 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia
Dz.U. 2012 poz. 650 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony morza, redy i lądu
Dz.U. 2012 poz. 597 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie inspekcji państwa portu
Dz.U. 2012 poz. 215 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie warunków oraz sposobu przeprowadzenia akcji przeciwlodowych na wodach morskich
Dz.U. 2012 poz. 180 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania w przypadku zatrzymania statku o polskiej przynależności przez inspekcję państwa portu
Dz.U. 2012 poz. 178 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach
Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2011 nr 216 poz. 1279 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Stepnicy od strony lądu
Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem
Dz.U. 2011 nr 119 poz. 688 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 572 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim od strony lądu
Dz.U. 2011 nr 99 poz. 571 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego we Fromborku od strony lądu
Dz.U. 2011 nr 93 poz. 539 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich
Dz.U. 2010 nr 233 poz. 1529 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach
Dz.U. 2010 nr 230 poz. 1508 uchylony Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków
Dz.U. 2010 nr 224 poz. 1460 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie funkcjonowania inspekcji państwa portu
Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1431 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów
Dz.U. 2010 nr 190 poz. 1275 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu
Dz.U. 2010 nr 169 poz. 1139 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2010 nr 163 poz. 1096 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego
Dz.U. 2010 nr 150 poz. 1004 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic
Dz.U. 2010 nr 137 poz. 915 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich oraz wysokości wynagrodzenia ekspertów
Dz.U. 2010 nr 55 poz. 333 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Wolinie od strony lądu
Dz.U. 2010 nr 33 poz. 179 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1764 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Łebie od strony lądu
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1310 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie i Policach od strony lądu
Dz.U. 2009 nr 164 poz. 1309 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Policach od strony lądu
Dz.U. 2009 nr 150 poz. 1212 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Dz.U. 2009 nr 105 poz. 871 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 843 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zadań i sposobu działania punktu odbioru alertu oraz wymagań dotyczących funkcjonowania systemu alertu
Dz.U. 2009 nr 34 poz. 269 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego
Dz.U. 2009 nr 34 poz. 268 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia wstępnego
Dz.U. 2009 nr 28 poz. 177 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie upoważnienia do pełnienia funkcji uznanej organizacji ochrony (RSO)
Dz.U. 2009 nr 28 poz. 176 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wzoru dokumentu identyfikacyjnego oficera ochrony obiektu portowego (PFSO)
Dz.U. 2009 nr 17 poz. 89 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2009 nr 5 poz. 21 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu
Dz.U. 2009 nr 5 poz. 20 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Nowym Warpnie od strony lądu
Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich
Dz.U. 2008 nr 131 poz. 832 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu
Dz.U. 2008 nr 131 poz. 831 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu
Dz.U. 2007 nr 245 poz. 1808 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego
Dz.U. 2007 nr 192 poz. 1392 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem
Dz.U. 2007 nr 182 poz. 1302 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 942 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego we Władysławowie od strony morza, redy i lądu
Dz.U. 2007 nr 101 poz. 680 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kątach Rybackich od strony lądu
Dz.U. 2006 nr 33 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych
Dz.U. 2006 nr 22 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1990 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Ustce od strony lądu
Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Dz.U. 2005 nr 144 poz. 1210 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Kołobrzegu od strony lądu
Dz.U. 2005 nr 119 poz. 1010 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu
Dz.U. 2005 nr 42 poz. 407 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2782 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2709 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Rowach od strony lądu
Dz.U. 2004 nr 177 poz. 1828 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1766 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich
Dz.U. 2004 nr 103 poz. 1082 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat portowych
Dz.U. 2004 nr 58 poz. 558 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2160 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2085 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat portowych
Dz.U. 2003 nr 187 poz. 1830 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2003 r. w sprawie procedur kontroli oraz listy portów morskich, w których mogą być rozładowane świeże ryby lub świeże produkty rybne pochodzące bezpośrednio z połowów, ze statków pod banderą innego kraju
Dz.U. 2003 nr 101 poz. 937 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku zdawania odpadów przed opuszczeniem portu
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 820 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 525 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Dziwnowie od strony lądu
Dz.U. 2003 nr 52 poz. 459 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat portowych
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 308 uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem
Dz.U. 2003 nr 35 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdyni od strony lądu
Dz.U. 2003 nr 18 poz. 164 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji
Dz.U. 2003 nr 4 poz. 41 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1988 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych.
Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1388 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy przeprowadzaniu przeglądów, prób i uznawaniu kontenerów oraz organów uprawnionych do dokonania tych czynności oraz do kontroli stanu kontenerów.
Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1361 uchylony Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.
Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1219 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych przejmujących portowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także kryteriów i warunków przejęcia portowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez właściwe graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne.
Dz.U. 2002 nr 110 poz. 967 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich.
Dz.U. 2002 nr 74 poz. 678 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wysokości opłat portowych.
Dz.U. 2002 nr 37 poz. 329 obowiązujący Ustawa z dnia 1 marca 2002 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1656 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1546 obowiązujący Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks morski.
Dz.U. 2001 nr 111 poz. 1197 obowiązujący Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 923 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Mrzeżynie od strony lądu.
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 781 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib portowych inspektoratów sanitarnych.
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1156 uchylony Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 757 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Szczecinie.
Dz.U. 2000 nr 52 poz. 628 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Jastarni.
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 685 obowiązujący Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich.
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 65 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Pucku.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1264 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib portowych i kolejowych inspektorów sanitarnych.
Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1056 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Darłowie.
Dz.U. 1998 nr 146 poz. 960 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Gdańsku.
Dz.U. 1998 nr 101 poz. 645 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 53 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 1998 r. w sprawie określenia stałych opłat notarialnych za czynności związane z utworzeniem spółek zarządzających portami lub przystaniami morskimi.
Dz.U. 1997 nr 9 poz. 44 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 199 uchylony Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 20 poz. 101 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie ustalenia granicy redy dla portów morskich w Świnoujściu i Szczecinie.
Dz.U. 1993 nr 73 poz. 346 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych.
Dz.U. 1990 nr 11 poz. 75 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 16 lutego 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie podziału inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji.
Dz.U. 1983 nr 36 poz. 167 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 1983 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej portu morskiego w Łebie.
Dz.U. 1983 nr 25 poz. 121 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej oraz w międzynarodowych portach morskich.
Dz.U. 1983 nr 20 poz. 89 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w portach morskich przy przeładunku luzem siarki, nawozów sztucznych, fosforytów, apatytów oraz zboża.
Dz.U. 1982 nr 33 poz. 220 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 28 września 1982 r. w sprawie zasad i ustalania okresów nieprzerwanej pracy oraz wykazu stanowisk pracy w morskich portach handlowych, uzasadniających przedstawienie do Krzyża Zasługi.
Dz.U. 1981 nr 30 poz. 167 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w portach morskich przy przeładunku luzem siarki, nawozów sztucznych, fosforytów i apatytów.
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie warunków wymaganych do uzyskania emerytury przez niektórych pracowników zatrudnionych w portach morskich.
Dz.U. 1981 nr 11 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1981 r. w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w portach morskich przy przeładunku luzem siarki, nawozów sztucznych, fosforytów i apatytów.
Dz.U. 1981 nr 5 poz. 20 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 1981 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej na obszarze morskich portów i przystani.
Dz.U. 1976 nr 12 poz. 72 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 1976 r. w sprawie ustalenia granicy wodnej (redy) morskiego portu handlowego w Gdyni.
Dz.U. 1974 nr 26 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Gdańsku.
Dz.U. 1973 nr 10 poz. 75 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 marca 1973 r. w sprawie taryfy opłat za niektóre świadczenia służby zdrowia na obszarze morskich portów i przystani na rzecz armatorów zagranicznych i innych płatników zagranicznych.
Dz.U. 1972 nr 7 poz. 41 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych.
Dz.U. 1967 nr 39 poz. 200 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 6 września 1967 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych.
Dz.U. 1964 nr 29 poz. 190 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej portu morskiego w Kołobrzegu.
Dz.U. 1964 nr 5 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 grudnia 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Mrzeżynie.
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 319 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 listopada 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Kamieniu Pomorskim.
Dz.U. 1963 nr 58 poz. 318 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 listopada 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Wolinie.
Dz.U. 1963 nr 38 poz. 217 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 lipca 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Nowym Warpnie.
Dz.U. 1963 nr 38 poz. 216 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 lipca 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Stepnicy.
Dz.U. 1963 nr 35 poz. 205 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 czerwca 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Dziwnowie.
Dz.U. 1963 nr 26 poz. 157 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 maja 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Trzebieży.
Dz.U. 1962 nr 52 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 sierpnia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i rzecznych.
Dz.U. 1961 nr 41 poz. 211 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 17 czerwca 1961 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej portu morskiego w Ustce.
Dz.U. 1961 nr 16 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 lutego 1961 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i rzecznych.
Dz.U. 1960 nr 37 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1960 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o samorządzie robotniczym na niektóre przedsiębiorstwa portów morskich, komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji oraz komunikacyjne, a także na przedsiębiorstwa mechanizacji rolnictwa.
Dz.U. 1960 nr 3 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 1959 r. w sprawie taryfy opłat za niektóre usługi zakładów społecznych służby zdrowia na obszarze morskich portów i przystani świadczone na rzecz płatników zagranicznych.
Dz.U. 1959 nr 33 poz. 200 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 7 maja 1959 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Pasłęce.
Dz.U. 1957 nr 37 poz. 159 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 5 czerwca 1957 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego Hel.
Dz.U. 1957 nr 12 poz. 72 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 18 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Kątach Rybackich.
Dz.U. 1957 nr 12 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 18 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Łysicy.
Dz.U. 1957 nr 12 poz. 70 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Szczecinie.
Dz.U. 1956 nr 9 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 1956 r. w sprawie stosowanych w obrotach z zagranicą opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia na obszarze morskich portów i przystani.
Dz.U. 1953 nr 10 poz. 39 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Tolkmicku.
Dz.U. 1953 nr 10 poz. 38 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego we Fromborku.
Dz.U. 1952 nr 18 poz. 112 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 lutego 1952 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Łebie.
Dz.U. 1952 nr 18 poz. 111 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 lutego 1952 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego na Zalewie Wiślanym w Elblągu.
Dz.U. 1950 nr 50 poz. 464 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 października 1950 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Gdańsku.
Dz.U. 1949 nr 64 poz. 518 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 23 grudnia 1949 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 kwietnia 1936 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 15 marca 1934 r. o morskich opłatach portowych.
Dz.U. 1948 nr 45 poz. 335 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Żeglugi, Przemysłu i Handlu, Skarbu, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Odbudowy - przepisy sanitarne w morskich portach handlowych i przystaniach.
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 219 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1939 r. o ustanawianiu prawa zabudowy oraz zbywaniu i zamianie niektórych gruntów państwowych, położonych w obrębie gmin, w których znajdują się polskie porty morskie.
Dz.U. 1938 nr 31 poz. 273 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Wielkiej Wsi.
Dz.U. 1937 nr 3 poz. 25 wygaśnięcie aktu Porozumienie o opłatach portowych między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisane w Moskwie dnia 31 marca 1936 r.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 480 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Gdyni.
Dz.U. 1936 nr 28 poz. 220 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1936 r. o wywłaszczaniu nieruchomości na cele budowy portów i innych urządzeń morskich.
Dz.U. 1935 nr 43 poz. 287 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 maja 1935 r. w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o zmianie rozporządzenia z dnia 31 marca 1934 r. o ustanowieniu i zakresie działania Komisji Kwalifikacyjnej dla robotników portowych przy Urzędzie Morskim, tudzież o trybie zaliczania w poczet robotników portowych.
Dz.U. 1935 nr 23 poz. 153 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 27 marca 1935 r. o Biurze Pośrednictwa Pracy dla robotników portowych w Gdyni.
Dz.U. 1934 nr 99 poz. 904 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 25 października 1934 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Opieki Społecznej w sprawie przebywania wojennych okrętów państw obcych na obszarze wód Państwa Polskiego.
Dz.U. 1934 nr 97 poz. 889 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu - Przepisy dla wolnych obszarów celnych w portach morskich.
Dz.U. 1934 nr 61 poz. 520 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 25 kwietnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o Portowej Komisji Rozjemczej.
Dz.U. 1934 nr 32 poz. 291 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 marca 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o ustanowieniu i zakresie działania Komisji Kwalifikacyjnej dla robotników portowych przy Urzędzie Morskim, tudzież o trybie zaliczania w poczet robotników portowych.
Dz.U. 1934 nr 32 poz. 290 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 marca 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o ustaleniu pojęcia przeładunku portowego i podziale robotników portowych na kategorje zawodowe.
Dz.U. 1934 nr 32 poz. 289 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1934 r. w sprawie książeczek obrachunkowych dla robotników portowych.
Dz.U. 1934 nr 32 poz. 288 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1934 r. o Biurze Pośrednictwa Pracy dla robotników portowych w Gdyni.
Dz.U. 1934 nr 32 poz. 286 Ustawa z dnia 15 marca 1934 r. o morskich opłatach portowych.
Dz.U. 1934 nr 3 poz. 10 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o częściowej zmianie i uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1932 r. w sprawie ustalenia wysokości niektórych morskich opłat portowych.
Dz.U. 1933 nr 85 poz. 646 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o pracy robotników portowych w Gdyni.
Dz.U. 1933 nr 12 poz. 84 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 16 lutego 1933 r. o częściowej zmianie rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1932 r. w sprawie ustalenia wysokości niektórych morskich opłat portowych.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 783 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. o warunkach uprawnień do holowania statków w polskich portach morskich.
Dz.U. 1932 nr 68 poz. 631 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 25 lipca 1932 r. o obniżeniu morskiej opłaty portowej od ładunku żelastwa (złomu).
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 271 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 29 marca 1932 r. o obniżeniu morskiej opłaty portowej od ładunku węgla, koksu i brykietów węglowych.
Dz.U. 1931 nr 6 poz. 28 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 r. o przekazaniu Urzędowi Morskiemu spraw budowy portu w Gdyni.
Dz.U. 1930 nr 62 poz. 497 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 28 sierpnia 1930 r. w sprawie ustalenia wysokości morskich opłat portowych od cudzoziemskich statków pasażerskich, zatrzymujących się w portach polskich w celach turystycznych.
Dz.U. 1930 nr 37 poz. 330 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 2 kwietnia 1930 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia wysokości i pobierania opłat za złożenie przesyłek i ładunków w państwowych hangarach portowych w Gdyni.
Dz.U. 1929 nr 15 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie ustalenia wysokości i pobierania opłat za złożenie przesyłek i ładunków w państwowych hangarach portowych w Gdyni.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 716 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 21 sierpnia 1928 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 27 marca 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 25 lipca 1924 r. o morskich opłatach portowych.
Dz.U. 1928 nr 56 poz. 535 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 12 maja 1928 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 29 lutego 1928 r. w sprawie ustalenia wysokości morskich opłat: portowych, od ładunku, postojowych i pilotowych.
Dz.U. 1928 nr 28 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 29 lutego 1928 r. w sprawie ustalenia wysokości morskich opłat: portowych, od ładunku, postojowych i pilotowych.
Dz.U. 1925 nr 129 poz. 916 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1925 r. o wyłączności portów polskich dla wychodźtwa.
Dz.U. 1924 nr 112 poz. 1000 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 18 grudnia 1924 r. w sprawie opłat za dozór kotłów parowych na statkach handlowych morskich oraz w urządzeniach portowych.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 764 uchylony Ustawa z dnia 25 lipca 1924 r. o morskich opłatach portowych.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1040 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 listopada 1922 r. w przedmiocie upoważnienia urzędu marynarki handlowej na wybrzeżu pomorskiem do wykonywania pomierzania statków i czynności urzędu żeglarskiego oraz wykonywania zarządzeń w zakresie policji portowej i żeglugowej.
Dz.U. 1922 nr 90 poz. 824 Ustawa z dnia 23 września 1922 r. o budowie portu w Gdyni.
M.P. 2022 poz. 772 obowiązujący Zarządzenie nr 235 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie Komitetu Sterującego dla Terminala Instalacyjnego dla Morskich Farm Wiatrowych w Morskim Porcie Gdańsk
M.P. 2019 poz. 1016 akt jednorazowy Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku"
M.P. 2015 poz. 256 uchylony Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu
M.P. 2013 poz. 686 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów za niezgodny z zasadą pomocniczości
M.P. 2012 poz. 707 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy rozpoczęcia budowy portu morskiego w Gdyni
M.P. 2008 nr 86 poz. 759 uchylony Zarządzenie Nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu
M.P. 2003 nr 51 poz. 797 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2003 r. sygn. akt K 53/02
M.P. 1997 nr 63 poz. 613 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 września 1997 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
M.P. 1976 nr 8 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie skróconego czasu pracy w portach morskich podległych Ministrowi Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.
M.P. 1972 nr 25 poz. 140 uchylony wykazem Uchwała nr 101 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1972 r. w sprawie skróconego czasu pracy w portach morskich podległych Ministrowi Żeglugi.
M.P. 1966 nr 5 poz. 47 obowiązujący Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 lutego 1966 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Sierosławiu.
M.P. 1966 nr 5 poz. 46 obowiązujący Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 lutego 1966 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Przytorze.
M.P. 1966 nr 5 poz. 45 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 lutego 1966 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Świnoujściu-Karsiborze.
M.P. 1965 nr 62 poz. 329 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 listopada 1965 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej portu morskiego w Darłowie.
M.P. 1965 nr 15 poz. 58 obowiązujący Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 lutego 1965 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Wapnicy.
M.P. 1965 nr 15 poz. 57 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 lutego 1965 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Lubinie.
M.P. 1954 nr 122 poz. 1765 uchylony wykazem Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Prezesa Państwowej Komisji Cen z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia na obszarze morskich portów i przystani.
M.P. 1953 nr 38 poz. 474 Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 kwietnia 1953 r. w sprawie zmiany taryfy morskich opłat portowych.
M.P. 1952 nr 27 poz. 382 Obwieszczenie Ministra Żeglugi z dnia 14 marca 1952 r. o taryfie morskich opłat portowych.
M.P. 1951 nr 82 poz. 1148 Obwieszczenie Ministra Żeglugi z dnia 5 września 1951 r. o taryfie morskich opłat portowych.
M.P. 1951 nr 71 poz. 925 Obwieszczenie Ministra Żeglugi z dnia 30 czerwca 1951 r. o taryfie morskich opłat portowych.
M.P. 1950 nr 62 poz. 721 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Żeglugi z dnia 20 maja 1950 r. o częściowej zmianie taryfy morskich opłat portowych.
M.P. 1950 nr 18 poz. 189 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Żeglugi z dnia 25 stycznia 1950 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy morskich opłat portowych.
M.P. 1948 nr 74 poz. 650 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Żeglugi z dnia 4 października 1948 r. w sprawie zmiany obwieszczenia z dnia 3 czerwca 1948 r. o taryfie morskich opłat portowych.
M.P. 1948 nr 61 poz. 373 uchylony wykazem Obwieszczenie Dyrektora Szczecińskiego Urzędu Morskiego z dnia 3 czerwca 1948 r. o taryfie opłat za korzystanie z urządzeń portowych.
M.P. 1948 nr 61 poz. 372 uchylony wykazem Obwieszczenie Dyrektora Gdańskiego Urzędu Morskiego z dnia 3 czerwca 1948 r. o taryfie opłat za korzystanie z urządzeń portowych.
M.P. 1948 nr 61 poz. 371 uchylony Obwieszczenie Ministra Żeglugi z dnia 3 czerwca 1948 r. o taryfie morskich opłat portowych.
M.P. 1938 nr 249 poz. 569 Obwieszczenie Dyrektora Urzędu Morskiego z dnia 19 października 1938 r. o regulaminie eksploatacji państwowych urządzeń przeładunkowych w porcie w Gdyni i taryfie opłat za korzystanie z tych urządzeń.
M.P. 1938 nr 100 poz. 159 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 1938 r. o nadaniu nazwy morskiemu portowi rybackiemu w Wielkiej Wsi
M.P. 1937 nr 177 poz. 292 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 lipca 1937 r. o zmianie opłat portowych
M.P. 1937 nr 78 poz. 113 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 marca 1937 r. o zmianie w taryfie opłat portowych
M.P. 1937 nr 42 poz. 58 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 lutego 1937 r. o zmianie niektórych opłat portowych.
M.P. 1936 nr 122 poz. 223 Obwieszczenie Dyrektora Urzędu Morskiego z dnia 15 maja 1936 r. o taryfie opłat za korzystanie z magazynów portowych w Gdyni
M.P. 1936 nr 122 poz. 222 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 maja 1936 r. o taryfie niektórych opłat portowych.
M.P. 1934 nr 113 poz. 155 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 maja 1934. o opłatach portowych, pobieranych w państwowych morskich portach handlowych oraz o ustaleniu taryfy niektórych z tych opłat.
M.P. 1933 nr 288 poz. 313 uchylony Regulamin eksploatacji państwowych urządzeń przeładunkowych w porcie w Gdyni.
M.P. 1931 nr 54 poz. 94 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 lutego 1931 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 18 lutego 1929 r. o utworzeniu Tymczasowej Rady Portowej przy Urzędzie Morskim w Gdyni