Wyszukiwanie

pracownicy urzędów państwowych

Liczba znalezionych aktów: 479.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 787 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania
Dz.U. 2024 poz. 681 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2024 poz. 523 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości
Dz.U. 2024 poz. 471 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2024 poz. 86 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 2772 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
Dz.U. 2023 poz. 2675 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2023 poz. 2611 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2023 poz. 2577 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2023 poz. 2376 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia dyrektora sądu i zastępcy dyrektora sądu
Dz.U. 2023 poz. 2190 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 2 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
Dz.U. 2023 poz. 1917 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych
Dz.U. 2023 poz. 1690 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
Dz.U. 2023 poz. 1195 obowiązujący Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1121 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2023 poz. 1117 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2023 poz. 914 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2023 poz. 765 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych
Dz.U. 2023 poz. 457 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2023 poz. 181 obowiązujący Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 2290 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych
Dz.U. 2022 poz. 2230 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
Dz.U. 2022 poz. 2024 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2022 poz. 1933 obowiązujący Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 1256 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2022 poz. 1215 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Dz.U. 2022 poz. 1152 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2022 poz. 912 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego
Dz.U. 2022 poz. 799 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2022 poz. 710 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2021 poz. 2448 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 2447 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
Dz.U. 2021 poz. 1915 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
Dz.U. 2021 poz. 1652 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dz.U. 2021 poz. 1459 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych
Dz.U. 2021 poz. 1274 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji
Dz.U. 2021 poz. 797 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2021 poz. 792 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2021 poz. 786 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2021 poz. 689 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2020 poz. 1846 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dz.U. 2020 poz. 1637 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Dz.U. 2020 poz. 1327 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
Dz.U. 2020 poz. 537 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych
Dz.U. 2020 poz. 147 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2020 poz. 146 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2019 poz. 1481 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
Dz.U. 2019 poz. 1296 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2019 poz. 1265 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 1237 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania
Dz.U. 2019 poz. 1223 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ocen kwalifikacyjnych urzędników państwowych mianowanych w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Dz.U. 2019 poz. 1125 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2019 poz. 1043 obowiązujący Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 2258 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2018 poz. 1948 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
Dz.U. 2018 poz. 1915 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych
Dz.U. 2018 poz. 1811 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2018 poz. 1692 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2018 poz. 1457 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
Dz.U. 2018 poz. 1000 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Dz.U. 2018 poz. 650 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
Dz.U. 2018 poz. 335 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
Dz.U. 2017 poz. 2504 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2017 poz. 2203 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
Dz.U. 2017 poz. 2198 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
Dz.U. 2017 poz. 2142 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych
Dz.U. 2017 poz. 455 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2017 poz. 156 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2016 poz. 2261 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 1511 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych
Dz.U. 2016 poz. 253 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego
Dz.U. 2016 poz. 227 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2016 poz. 125 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2015 poz. 1538 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2015 poz. 1226 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę
Dz.U. 2015 poz. 1220 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1199 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 400 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze
Dz.U. 2013 poz. 269 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych
Dz.U. 2013 poz. 268 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2012 poz. 1403 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1215 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach określonych w przepisach o pracownikach urzędów państwowych
Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1214 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1183 obowiązujący Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 134 poz. 782 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1494 obowiązujący Ustawa z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych
Dz.U. 2010 nr 165 poz. 1118 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 772 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 771 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 r. uchylające uchwałę w sprawie umundurowania niektórych pracowników urzędów skarbowych
Dz.U. 2009 nr 64 poz. 536 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2009 nr 33 poz. 254 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 976 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 76 poz. 452 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2008 nr 73 poz. 429 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 847 obowiązujący Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 45 poz. 290 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2007 nr 44 poz. 287 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1218 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej
Dz.U. 2006 nr 143 poz. 1027 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
Dz.U. 2006 nr 97 poz. 674 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela
Dz.U. 2006 nr 85 poz. 589 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej
Dz.U. 2006 nr 38 poz. 260 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Dz.U. 2006 nr 38 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2212 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 307 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionych w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Dz.U. 2005 nr 34 poz. 306 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 71 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 155 poz. 1633 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2004 nr 45 poz. 417 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Dz.U. 2003 nr 156 poz. 1520 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego i dyscyplinarnego przyspieszonego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych
Dz.U. 2003 nr 89 poz. 836 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie jednostek wojskowych oraz stanowisk, na których stosunek pracy z pracownikami nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę, oraz organizacji komisji dyscyplinarnych
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 265 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 263 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2075 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Dz.U. 2002 nr 114 poz. 992 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2002 r. sygn. akt SK. 41/01.
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 765 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 11.02.
Dz.U. 2002 nr 80 poz. 722 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.
Dz.U. 2002 nr 70 poz. 647 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 597 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wynagrodzeń i premii pracowników urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Rzecznika Ubezpieczonych i pracowników jego Biura oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych i jego zastępców.
Dz.U. 2002 nr 15 poz. 149 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lutego 2002 r. sygn. akt SK. 11/2001.
Dz.U. 2002 nr 14 poz. 128 uchylony Ustawa z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
Dz.U. 2002 nr 1 poz. 18 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2002 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1638 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 18/2000.
Dz.U. 2001 nr 145 poz. 1628 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec urzędników państwowych oraz w sprawie komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1403 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1071 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 953 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 2001 nr 36 poz. 415 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 391 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 2001 nr 34 poz. 390 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1236 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1165 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2000 r. sygn. akt K. 35/99.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 787 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 408 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 407 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 406 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 405 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 403 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie przyznawania świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości.
Dz.U. 2000 nr 36 poz. 402 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej.
Dz.U. 2000 nr 28 poz. 350 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej.
Dz.U. 2000 nr 24 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.
Dz.U. 2000 nr 24 poz. 296 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługującym pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1999 nr 97 poz. 1135 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wzoru i sposobu noszenia odznaki przez kierownika urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
Dz.U. 1999 nr 72 poz. 802 uchylony Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 778 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1999 nr 62 poz. 681 uchylony Ustawa z dnia 20 maja 1999 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.
Dz.U. 1999 nr 51 poz. 522 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1999 nr 42 poz. 428 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.
Dz.U. 1999 nr 36 poz. 336 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1999 nr 29 poz. 268 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
Dz.U. 1999 nr 13 poz. 113 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek.
Dz.U. 1999 nr 7 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 1999 nr 5 poz. 35 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1998 nr 131 poz. 860 obowiązujący Ustawa z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1998 nr 126 poz. 830 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek.
Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej.
Dz.U. 1998 nr 32 poz. 176 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 1998 nr 13 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1054 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 679 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Dz.U. 1997 nr 47 poz. 307 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej.
Dz.U. 1997 nr 37 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1997 nr 14 poz. 74 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1997 nr 6 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1997 nr 2 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcję doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 640 obowiązujący Ustawa z dnia 22 września 1995 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 130 poz. 631 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie określenia stanowisk w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, na których zatrudniani pracownicy są urzędnikami państwowymi.
Dz.U. 1995 nr 104 poz. 515 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 94 poz. 465 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1995 r. w sprawie określenia wypadków, w których wynagrodzenia w gospodarce pozabudżetowej, szkołach wyższych i innych jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych mogą być wypłacane poza limitem.
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 370 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej.
Dz.U. 1995 nr 60 poz. 310 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 maja 1995 r. o zmianie ustawy o łączności oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 43 poz. 223 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 779 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 704 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1994 nr 134 poz. 699 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
Dz.U. 1994 nr 91 poz. 423 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 258 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1994 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin.
Dz.U. 1994 nr 25 poz. 84 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
Dz.U. 1994 nr 19 poz. 70 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prokuraturze.
Dz.U. 1994 nr 18 poz. 64 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1993 nr 132 poz. 634 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy.
Dz.U. 1993 nr 113 poz. 496 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionych do pracy w innej miejscowości.
Dz.U. 1993 nr 22 poz. 95 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1993 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku za rozłąkę przysługującego pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
Dz.U. 1992 nr 101 poz. 505 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1992 nr 94 poz. 464 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych.
Dz.U. 1992 nr 90 poz. 451 akt jednorazowy Ustawa z dnia 16 października 1992 r. Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy.
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 428 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 323 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1992 nr 56 poz. 274 uchylony Ustawa z dnia 5 czerwca 1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 519 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1991 nr 109 poz. 471 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Dz.U. 1991 nr 109 poz. 470 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1991 nr 87 poz. 396 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o wynagrodzeniach w sferze budżetowej w 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 371 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustaw - Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym i o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 353 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 1991 nr 71 poz. 307 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wynagrodzenia i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.
Dz.U. 1991 nr 62 poz. 265 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie wykładni art. 25 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 186 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Dz.U. 1991 nr 14 poz. 61 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 2 poz. 5 uchylony Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach.
Dz.U. 1990 nr 87 poz. 506 uchylony Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.
Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504 uchylony Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 433 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1990 nr 60 poz. 350 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatków, terminów i trybu płatności oraz trybu sporządzania i przedstawiania organom podatkowym rozliczeń (deklaracji) podatkowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 313 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1990 r. w sprawie określenia stanowisk w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, na których zatrudniani pracownicy są urzędnikami państwowymi.
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 300 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o rozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikami państwowymi mianowanymi w urzędach naczelnych i centralnych organów administracji państwowej oraz terenowych organów administracji rządowej.
Dz.U. 1990 nr 24 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1990 nr 21 poz. 123 uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.
Dz.U. 1990 nr 20 poz. 121 obowiązujący Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie oraz ustawy o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1990 nr 9 poz. 50 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1990 r. w sprawie rozciągnięcie przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Kancelarii Senatu.
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 311 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 września 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania ministrów stanu oraz szefa i zastępców szefa Kancelarii Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 182 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. zmieniająca ustawę o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 178 obowiązujący Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym.
Dz.U. 1989 nr 8 poz. 50 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1989 nr 4 poz. 24 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej.
Dz.U. 1988 nr 32 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1988 nr 29 poz. 204 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1988 nr 19 poz. 132 obowiązujący Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji państwowej.
Dz.U. 1987 nr 42 poz. 249 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1987 nr 21 poz. 123 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Dz.U. 1986 nr 48 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1986 nr 21 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1986 nr 7 poz. 42 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1986 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Zarządu Artykułów Sanitarnych.
Dz.U. 1985 nr 61 poz. 317 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1985 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Zarządu Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja".
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 281 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 272 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Polskiej Agencji Prasowej.
Dz.U. 1985 nr 50 poz. 262 uchylony Ustawa z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 214 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 213 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych oraz zasad nawiązywania z urzędnikami państwowymi stosunku pracy na podstawie mianowania.
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1985 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Państwowej Inspekcji Radiowej.
Dz.U. 1985 nr 22 poz. 98 uchylony Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.
Dz.U. 1984 nr 57 poz. 287 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1984 nr 35 poz. 187 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. zmieniająca ustawę o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1984 nr 19 poz. 88 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1984 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji oraz Centralnego Zarządu Inżynierii Ministerstwa Handlu Zagranicznego.
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1983 nr 64 poz. 290 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1983 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników Narodowego Banku Polskiego.
Dz.U. 1983 nr 58 poz. 263 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1983 nr 56 poz. 250 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1983 r. w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Polskiej Agencji Prasowej.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1983 nr 20 poz. 90 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1983 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.
Dz.U. 1983 nr 5 poz. 34 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1983 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków urzędników administracji celnej.
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 262 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik Państwowy", trybu przedstawiania wniosków o nadanie odznaki, ustalenia wzoru odznaki oraz trybu jej wręczania i sposobu noszenia.
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 261 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad współdziałania kierowników urzędów państwowych z radami pracowniczymi.
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad, składu i trybu powoływania komisji dyscyplinarnych, trybu powoływania rzeczników dyscyplinarnych oraz zasad i trybu postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi w urzędach państwowych.
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 259 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 258 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie aplikacji administracyjnej oraz ocen kwalifikacyjnych urzędników państwowych.
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 257 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych oraz zasad nawiązywania z urzędnikami państwowymi stosunku pracy na podstawie mianowania.
Dz.U. 1982 nr 39 poz. 256 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Sekretariatu Administracyjnego Polskiej Akademii Nauk.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 171 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatków, terminów i trybu płatności oraz trybu sporządzania i przedstawiania organom podatkowym rozliczeń (deklaracji) podatkowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1982 nr 13 poz. 104 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1982 r. w sprawie utworzenia Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej.
Dz.U. 1982 nr 10 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie niektórych podatków i opłat terenowych.
Dz.U. 1981 nr 20 poz. 101 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1979 nr 3 poz. 12 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 stycznia 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie oraz doraźnego wykonywania prac projektowych.
Dz.U. 1977 nr 22 poz. 96 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników urzędów morskich.
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 183 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o Państwowym Arbitrażu Gospodarczym.
Dz.U. 1975 nr 13 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 16 kwietnia 1975 r. w sprawie zasad wydawania pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie oraz doraźnego wykonywania prac projektowych.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 300 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników urzędów państwowych.
Dz.U. 1974 nr 48 poz. 296 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 grudnia 1974 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 142 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.
Dz.U. 1974 nr 17 poz. 97 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania inspektorów kwarantanny roślin pełniących funkcje w punktach granicznych.
Dz.U. 1973 nr 51 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1973 r. w sprawie zmiany uposażenia zasadniczego dla niektórych pracowników zatrudnionych na stanowiskach stażystów.
Dz.U. 1973 nr 46 poz. 271 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników ministerstw i urzędów centralnych.
Dz.U. 1973 nr 20 poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na terenie kraju pracowników państwowych.
Dz.U. 1973 nr 11 poz. 80 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażeń pracowników administracyjnych i obsługi Głównej Komisji Arbitrażowej.
Dz.U. 1972 nr 51 poz. 328 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie umundurowania oraz odzieży ochronnej i roboczej dla niektórych pracowników ministerstw, urzędów centralnych i rad narodowych.
Dz.U. 1971 nr 22 poz. 207 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1971 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników Ministerstwa Żeglugi.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 189 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie umundurowania inspektorów kwarantanny roślin pełniących funkcje w punktach granicznych.
Dz.U. 1964 nr 16 poz. 94 obowiązujący Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny.
Dz.U. 1962 nr 51 poz. 247 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie umundurowania pracowników inspektoratów żeglugi śródlądowej.
Dz.U. 1958 nr 19 poz. 77 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1958 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów morskich.
Dz.U. 1956 nr 54 poz. 243 obowiązujący Ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1953 nr 41 poz. 196 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1953 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 24 lipca 1948 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 370 Dekret z dnia 6 października 1948 r. o rocie ślubowania ministrów, funkcjonariuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego.
Dz.U. 1948 nr 38 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 100 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o przesunięciu terminu powrotu do Kraju i zgłoszenia się do pracy pracowników publicznych przebywających za granicą.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 387 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 października 1947 r. o unormowaniu stosunku pracy pracowników publicznych przebywających za granicą.
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 79 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1938 nr 74 poz. 522 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 414 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 449 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o zakładach naukowych i egzaminach szkolnych, wystarczających do osiągnięcia stanowiska urzędniczego w państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 432 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 369 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonarjuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1934 nr 10 poz. 79 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o ulgach dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych przy przejazdach kolejami państwowemi.
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 781 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonarjuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1932 nr 26 poz. 239 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o zmianie niektórych przepisów, dotyczących zaopatrzenia emerytalnego funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1932 nr 2 poz. 10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej tymczasowych przepisów służbowych dla urzędników państwowych z dnia 11 czerwca 1918 r. na Ziemie Wschodnie i Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 528 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 9 maja 1931 r. o ustaleniu specjalnych wymagań od kandydatów na niższych funkcjonarjuszów państwowych w dziale drogowym i na niektóre stanowiska w dziale wodnym służby na lądzie.
Dz.U. 1929 nr 89 poz. 674 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1929 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1929 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych grup funkcjonarjuszów o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do kategorji funkcjonarjuszów niższych, ustalenia ich tytułów oraz zaszeregowania do grup uposażenia.
Dz.U. 1929 nr 81 poz. 604 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1929 nr 79 poz. 586 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1929 nr 4 poz. 36 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1929 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1924 r. w sprawie specjalnego wynagrodzenia akordowego dla funkcjonarjuszów urzędów ziemskich.
Dz.U. 1927 nr 102 poz. 886 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 listopada 1927 r. o radcach do spraw handlu zagranicznego Polski.
Dz.U. 1926 nr 3 poz. 16 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 1925 r.
Dz.U. 1924 nr 36 poz. 386 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie sprostowania błędu w ustawie z dnia 13 lutego 1924 r. w przedmiocie zmian niektórych postanowień ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.
Dz.U. 1924 nr 3 poz. 15 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w przedmiocie sprostowania błędu w ustawie z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.
Dz.U. 1923 nr 112 poz. 896 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1923 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za nocną służbę.
Dz.U. 1923 nr 87 poz. 678 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1923 r. w sprawie wynagrodzenia funkcjonarjuszów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych za nocną służbę.
Dz.U. 1923 nr 76 poz. 600 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1923 r. w sprawie podwyższenia djet do Węgier.
Dz.U. 1923 nr 46 poz. 312 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1923 r. w przedmiocie djet, zwrotu kosztów przy podróżach służbowych funkcjonarjuszów państwowych poza granicami Państwa oraz przesiedleniach funkcjonarjuszów służby zagranicznej.
Dz.U. 1923 nr 32 poz. 205 Rozporządzenie Rady Ministrów u dnia 7 marca 1923 r. w przedmiocie podziału miejscowego na klasy dodatku drożyźnianego.
Dz.U. 1923 nr 31 poz. 190 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1923 r. o służbie przygotowawczej kandydatów na stanowiska służbowe i kategorji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz o egzaminie dyplomatyczno-konsularnym.
Dz.U. 1922 nr 75 poz. 677 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1922 r. w przedmiocie djet i zwrotu kosztów przy podróżach służbowych funkcjonarjuszów państwowych poza granicami Państwa.
Dz.U. 1922 nr 74 poz. 667 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 30 maja 1922 r. o dodatkach za kierownictwo dla cywilnych urzędników państwowych.
Dz.U. 1922 nr 65 poz. 583 Nowela z dnia 28 lipca 1922 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy emerytalnej funkcjonarjuszów państwowych z dnia 28 lipca 1921 r.
Dz.U. 1922 nr 65 poz. 582 Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko funkcjonarjuszom państwowym.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 457 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1922 r. o dodatkach funkcyjnych dla urzędników i funkcjonarjuszy państwowych zakładów leczniczych zajętych w pawilonach zakaźnych oraz w oddziałach i zakładach dla umysłowo chorych.
Dz.U. 1922 nr 51 poz. 456 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1922 r. o dodatkach za kierownictwo dla cywilnych urzędników państwowych.
Dz.U. 1922 nr 22 poz. 183 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 1922 r. w sprawie zmiany art. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1920 r. o dodatkach do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych oraz załącznika nr 4 do tegoż artykułu.
Dz.U. 1922 nr 21 poz. 165 uchylony Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o organizacji władz dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnem przeciwko funkcjonarjuszom państwowym.
Dz.U. 1922 nr 21 poz. 164 uchylony Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1921 nr 88 poz. 648 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1921 r. w sprawie dodatków reprezentacyjnych dla urzędników sprawujących zastępczo funkcje na stanowiskach reprezentacyjnych.
Dz.U. 1921 nr 76 poz. 523 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów i Ministra Skarbu z dnia 20 lipca 1921 r. w sprawie przyznania szoferom uposażenia stopni płac niższych funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 498 Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 1921 r. w sprawie sprostowania omyłek w rozporządzeniu z dnia 21 kwietnia 1921 r. o podziale miejscowości w Państwie Polskiem na klasy dla oznaczenia mnożnika dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1921 nr 71 poz. 473 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1921 r. o dodatkach dla urzędników i niższych funkcjonarjuszów budownictwa państwowego Ministerstwa Robót Publicznych, za pracę przy budowie na obszarach b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 70 poz. 466 Ustawa Emerytalna funkcjonarjuszów państwowych z dnia 28 lipca 1921 r.
Dz.U. 1921 nr 67 poz. 434 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia postanowień artykułu 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1920 r. w sprawie djet i kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1921 nr 66 poz. 422 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1921 r. w przedmiocie ustalenia wysokości djet, wynagrodzenia rozjazdowego oraz zwrotu kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1921 nr 66 poz. 421 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1921 r. o podwyższeniu dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1921 nr 63 poz. 392 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów i Ministra Skarbu z dnia 1 lipca 1921 r. w sprawie przyznania woźnym płac zasadniczych poszczególnych stopni płacy, przewidzianych w art. 14 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1921 nr 62 poz. 385 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1921 r. o dodatkach reprezentacyjnych i dodatkach za kierownictwo dla urzędników państwowych.
Dz.U. 1921 nr 47 poz. 288 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów i Ministra Skarbu z dnia 8 maja 1921 r. zmieniające częściowo rozporządzenie z dnia 21 października 1920 r. w sprawie przyznania państwowym funkcjonarjuszom niższym płac zasadniczych poszczególnych stopni płacy, przewidzianych w art. 14 ustawy o uposażeniu urzędników i państwowych funkcjonarjuszów niższych z dnia 13 lipca 1920 r.
Dz.U. 1921 nr 37 poz. 224 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1921 r. o podziale miejscowości w Państwie Polskiem na klasy dla oznaczenia dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1921 nr 29 poz. 165 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1921 r. o podwyższeniu dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1921 nr 13 poz. 76 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1921 r. w przedmiocie dodatków do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych na obszarze okręgów administracyjnych Wołyńskiego, Poleskiego i Nowogródzkiego.
Dz.U. 1921 nr 6 poz. 34 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów i Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1920 r. w przedmiocie częściowej zmiany tudzież uzupełnienia przepisów o przyznawaniu poszczególnych stopni płacy niższym funkcjonarjuszom państwowym.
Dz.U. 1920 nr 118 poz. 781 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1920 r. w przedmiocie zmian w spisie wyższych zakładów naukowych, których ukończenie daje prawo do dodatku za studja wyższe do zasadniczej płacy funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1920 nr 117 poz. 770 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1920 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o dodatku drożyźnianym do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1920 nr 115 poz. 761 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1920 r. w przedmiocie dodatków reprezentacyjnych.
Dz.U. 1920 nr 101 poz. 672 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów i Ministra Skarbu w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1920 r. w sprawie przyznania państwowym funkcjonarjuszom niższym płac zasadniczych poszczególnych stopni płacy, przewidzianych w artykule 14 ustawy o uposażeniu urzędników i państwowych funkcjonarjuszów niższych z dnia 13 lipca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 101 poz. 669 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1920 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 5 sierpnia 1920 r. o dodatkach do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1920 nr 99 poz. 659 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1920 r. o dodatkach za wysługę lat, względnie trzechlecia, za studja wyższe i dodatku drożyźnianym do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1920 nr 97 poz. 638 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1920 r. o dodatkach reprezentacyjnych i dodatkach za kierownictwo dla urzędników państwowych.
Dz.U. 1920 nr 95 poz. 626 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów, Ministra Skarbu i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie przyznania państwowym funkcjonarjuszom niższym płac zasadniczych poszczególnych stopni płacy, przewidzianych w art. 14 ustawy o uposażeniu urzędników państwowych funkcjonarjuszów niższych z dnia 13 lipca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 77 poz. 521 Rozporządzenie Rady Ministrów o dodatkach za wysługę lat, względnie trzechlecia, za studja wyższe i dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1920 nr 77 poz. 520 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów i Ministra Skarbu w sprawie przyznania państwowym funkcjonarjuszom niższym płac zasadniczych poszczególnych stopni płacy, przewidzianych w artykule 14 Ustawy o uposażeniu urzędników i państwowych funkcjonarjuszów niższych z dnia 13 lipca 1920 r.
Dz.U. 1920 nr 71 poz. 480 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 30 lipca 1920 r. w przedmiocie zastępstwa na urzędach, opróżnionych z powodu wstąpienia odnośnych urzędników do wojska.
Dz.U. 1920 nr 65 poz. 429 Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych.
Dz.U. 1920 nr 57 poz. 352 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1920 r. uzupełniające rozporządzenie z dnia 20 października 1919 r., wydane celem wykonania ustawy z dnia 11 lipca 1919 r. normującej stosunki służbowe funkcjonarjuszów państwowych podczas pełnienia służby wojskowej.
Dz.U. 1920 nr 54 poz. 328 Ustawa z dnia 1 lipca 1920 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o przyznaniu dla cywilnych emerytowanych funkcjonarjuszów państwowych, kolejowych, dla nauczycieli szkół powszechnych, średnich i wyższych, jak też dla wdów i sierot po nich oraz księży emerytów nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego.
Dz.U. 1920 nr 31 poz. 181 Ustawa z dnia 26 marca 1920 r. w sprawie zmiany artykułu 1 ustawy z dnia 27 stycznia 1920 r. w przedmiocie przyznania nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego urzędnikom i funkcjonarjuszom państwowym, egzekutorom podatkowym, funkcjonarjuszom kolei państwowych, nauczycielom szkół powszechnych i zawodowych, państwowych szkół średnich, seminarjów nauczycielskich i preparand oraz szkół wyższych.
Dz.U. 1920 nr 7 poz. 47 Ustawa z dnia 27 stycznia 1920 r. w sprawie przyznania nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego urzędnikom i funkcjonarjuszom państwowym, egzekutorom podatkowym, funkcjonarjuszom kolei państwowych, nauczycielom szkół powszechnych, zawodowych, państwowych szkół średnich, seminarjów nauczycielskich i preparand oraz szkół wyższych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 63 poz. 377 Ustawa z dnia 28 lipca 1919 r. o przyznaniu funkcjonarjuszom państwowym, nauczycielom szkół powszechnych i profesorom zakładów teologicznych nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego.
M.P. 2024 poz. 399 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2024 poz. 166 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 328 obowiązujący Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie aplikacji administracyjnej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 232 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1263 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 1262 akt jednorazowy Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 155 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz zasad i wypadków dopuszczających zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywania
M.P. 2015 poz. 1300 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 770 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 653 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 114 poz. 1152 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2006 nr 21 poz. 243 obowiązujący Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2006 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej
M.P. 2004 nr 52 poz. 888 Obwieszczenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2005 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej
M.P. 2002 nr 11 poz. 200 obowiązujący Zarządzenie Nr 5 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2002 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej.
M.P. 1997 nr 45 poz. 446 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Komisji Kwalifikacyjnej do Służby Cywilnej z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia zakresów postępowania kwalifikacyjnego do kategorii urzędniczych.
M.P. 1997 nr 20 poz. 196 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1996 nr 46 poz. 448 obowiązujący Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zmiany wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników urzędów państwowych.
M.P. 1996 nr 40 poz. 392 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1995 nr 42 poz. 485 uznany za uchylony Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1995 nr 24 poz. 286 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie określenia stanowisk, na których pracownicy zatrudnieni w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są urzędnikami państwowymi.
M.P. 1995 nr 24 poz. 285 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie określenia zasad i trybu odbywania aplikacji administracyjnej, wykazu stanowisk objętych aplikacją oraz ocen kwalifikacyjnych mianowanych urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1995 nr 24 poz. 284 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
M.P. 1995 nr 9 poz. 117 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1995 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1995 nr 4 poz. 62 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 stycznia 1995 r. zmieniające zarządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników jednostek sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki, rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz budownictwa i gospodarki przestrzennej przy urzędach organów administracji państwowej i samorządowej.
M.P. 1994 nr 6 poz. 55 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 stycznia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1993 nr 52 poz. 481 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1992 nr 36 poz. 262 uchylony Uchwała Nr 129 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1992 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędom państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1992 nr 35 poz. 253 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1992 nr 32 poz. 220 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1992 nr 18 poz. 135 uchylony Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1992 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1992 nr 16 poz. 116 uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 1992 r.
M.P. 1992 nr 12 poz. 83 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1992 nr 5 poz. 28 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 stycznia 1992 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1992 nr 5 poz. 25 uchylony Uchwała Nr 12 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1992 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1991 nr 45 poz. 318 uchylony Uchwała Nr 162 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1991 nr 43 poz. 303 uchylony Zarządzenie Nr 109 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.
M.P. 1991 nr 42 poz. 290 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 listopada 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1991 nr 30 poz. 219 uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 1991 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1991 nr 9 poz. 64 uchylony Uchwała nr 31 Rady Ministrów z dnia 2 marca 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1991 nr 8 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska oraz pełniące odpowiedzialne funkcje państwowe.
M.P. 1990 nr 49 poz. 375 uchylony Uchwała nr 209 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1990 nr 33 poz. 263 uchylony Uchwała nr 132 Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1990 nr 32 poz. 257 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1990 nr 30 poz. 238 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie określenia w urzędach państwowych stanowisk, których zajmowanie wyłącza prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.
M.P. 1989 nr 44 poz. 352 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 185 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska oraz pełniące odpowiedzialne funkcje państwowe.
M.P. 1989 nr 43 poz. 346 uchylony Zarządzenie nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.
M.P. 1989 nr 22 poz. 173 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 41 Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1976 r. w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli.
M.P. 1989 nr 8 poz. 71 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1989 nr 6 poz. 58 uchylony Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli.
M.P. 1989 nr 4 poz. 43 uchylony Uchwała nr 21 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionych do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1989 nr 4 poz. 39 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 1989 nr 4 poz. 35 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lutego 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1988 nr 28 poz. 248 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1988 nr 28 poz. 247 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1988 nr 28 poz. 246 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1988 nr 28 poz. 245 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 15 września 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 1988 nr 19 poz. 162 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 29 czerwca 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1988 nr 4 poz. 34 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1988 nr 3 poz. 21 uchylony Uchwała nr 18 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju, uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1987 nr 38 poz. 325 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1987 nr 38 poz. 324 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1987 nr 38 poz. 323 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1987 nr 38 poz. 322 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 1987 nr 38 poz. 321 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 grudnia 1987 r. w sprawie zachowania przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy szczególnych uprawnień nabytych uprzednio z tytułu pracy w górnictwie.
M.P. 1987 nr 9 poz. 82 uchylony Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 30 marca 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju, uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionych do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1987 nr 7 poz. 58 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lutego 1987 r. w sprawie odznaki dla kierownika urzędu stanu cywilnego.
M.P. 1987 nr 6 poz. 47 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1987 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1987 nr 6 poz. 46 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1987 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1987 nr 6 poz. 45 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1987 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1987 nr 6 poz. 44 obowiązujący Uchwała Rady Państwa z dnia 30 stycznia 1987 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 1986 nr 28 poz. 199 uchylony Uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 12 września 1986 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników urzędów skarbowych.
M.P. 1986 nr 28 poz. 196 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 września 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1986 nr 28 poz. 195 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 września 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 1986 nr 28 poz. 194 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 września 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1986 nr 28 poz. 193 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 18 września 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1986 nr 20 poz. 143 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1986 nr 19 poz. 140 uznany za uchylony Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1986 r. w sprawie zmiany terminów dni wolnych od pracy dla pracowników urzędów państwowych w lipcu 1986 r.
M.P. 1986 nr 19 poz. 139 uchylony Uchwała nr 106 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1986 nr 4 poz. 29 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 16 stycznia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1986 nr 4 poz. 28 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 16 stycznia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1985 nr 43 poz. 278 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1985 nr 43 poz. 277 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 1985 nr 43 poz. 276 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1985 nr 43 poz. 275 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Sądu Najwyższego.
M.P. 1985 nr 43 poz. 274 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1985 nr 37 poz. 244 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 14 listopada 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1985 nr 23 poz. 170 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 31 lipca 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1985 nr 10 poz. 86 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.
M.P. 1985 nr 8 poz. 66 uchylony Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych oraz uchwałę w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1985 nr 1 poz. 2 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 10 stycznia 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1984 nr 27 poz. 181 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 29 listopada 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1984 nr 23 poz. 155 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 27 września 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1984 nr 22 poz. 148 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 13 września 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1984 nr 20 poz. 135 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1984 r. w sprawie ogłoszenia Kodeksu powinności urzędników państwowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz Praw obywatela i obowiązków urzędnika w urzędach państwowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1984 nr 17 poz. 121 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 5 lipca 1984 r. w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1984 nr 8 poz. 54 uchylony Uchwała nr 30 Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1984 r. w sprawie funduszu zapomóg w urzędach państwowych.
M.P. 1984 nr 2 poz. 12 uchylony Uchwała nr 10 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1983 nr 34 poz. 189 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 października 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli, publikacji i widowisk.
M.P. 1983 nr 34 poz. 188 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 października 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 1983 nr 34 poz. 187 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 17 października 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1983 nr 31 poz. 169 uchylony Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 5 września 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli.
M.P. 1983 nr 20 poz. 116 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 czerwca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.
M.P. 1983 nr 16 poz. 90 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 7 kwietnia 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjnych, pomocniczych i obsługi Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1983 nr 1 poz. 5 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
M.P. 1983 nr 1 poz. 4 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.
M.P. 1983 nr 1 poz. 3 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
M.P. 1983 nr 1 poz. 2 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1982 nr 33 poz. 294 uchylony Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1982 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.
M.P. 1982 nr 30 poz. 262 uchylony Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1982 r. w sprawie określenia w urzędach państwowych stanowisk, których zajmowanie wyłącza prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.
M.P. 1982 nr 30 poz. 259 obowiązujący Uchwała nr 251 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie szczególnych uprawnień niektórych kategorii pracowników urzędów państwowych.
M.P. 1982 nr 30 poz. 258 uchylony Uchwała nr 225 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
M.P. 1982 nr 4 poz. 19 Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju oraz uchwałę w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.
M.P. 1981 nr 22 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 sierpnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.
M.P. 1981 nr 17 poz. 148 uchylony Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli.
M.P. 1981 nr 14 poz. 106 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 2 czerwca 1981 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 90 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju.
M.P. 1981 nr 1 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji dyscyplinarnych w Najwyższej Izbie Kontroli.
M.P. 1981 nr 1 poz. 4 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Państwa z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz wymaganych kwalifikacji pracowników Najwyższej Izby Kontroli.
M.P. 1980 nr 31 poz. 176 uznany za uchylony Zarządzenie nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1980 r. w sprawie organizacji pracy, porządku i oszczędności w urzędach państwowych.
M.P. 1980 nr 17 poz. 85 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 czerwca 1980 r. w sprawie kontroli jakości materiału siewnego.
M.P. 1976 nr 9 poz. 46 uchylony Uchwała nr 41 Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1976 r. w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli.
M.P. 1974 nr 35 poz. 207 Pismo Okólne nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 1974 r. w sprawie wystawienia legitymacji uprawniających do ulg kolejowych.
M.P. 1972 nr 57 poz. 309 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie tabeli norm odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników ministerstw, urzędów centralnych i rad narodowych.
M.P. 1972 nr 40 poz. 221 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 lipca 1972 r. w sprawie trybu przyjmowania do pracy oraz wstępnych badań lekarskich pracowników.
M.P. 1971 nr 20 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 1971 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych.
M.P. 1962 nr 20 poz. 89 Pismo Okólne nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 1962 r. w sprawie sprawdzania niekaralności w Centralnym Rejestrze Skazanych Ministerstwa Sprawiedliwości osób przyjmowanych do pracy oraz dalszego zatrudniania osób skazanych.
M.P. 1960 nr 79 poz. 365 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1960 r. w sprawie odznaki dla kierowników urzędów stanu cywilnego.
M.P. 1958 nr 11 poz. 76 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1958 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr 21 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1958 r. w sprawie dodatków do uposażenia za znajomość języków obcych dla niektórych pracowników Kancelarii Sejmu.
M.P. 1949 nr 21 poz. 303 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1949 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ryczałtowego wynagrodzenia pracowników państwowych i samorządowych.
M.P. 1932 nr 298 poz. 347 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Komunikacji w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1932 r. w sprawie spisu funkcjonarjuszów państwowych, zawodowych wojskowych, oraz innych pracowników państwowych, tudzież funkcjonarjuszów i pracowników przedsiębiorstw i monopolów państwowych.