Wyszukiwanie

przedmioty użytku

Liczba znalezionych aktów: 29.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1960 nr 26 poz. 152 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 maja 1960 r. w sprawie barwienia artykułów żywności.
Dz.U. 1953 nr 40 poz. 178 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1953 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 1953 r. zmieniającym rozporządzenie o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1953 nr 9 poz. 30 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 1953 r. zmieniające rozporządzenie o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1949 nr 42 poz. 311 uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1949 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku.
Dz.U. 1949 nr 40 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r. o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1948 nr 24 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Przemysłu i Handlu oraz Aprowizacji o dozorze nad wyrobem i obiegiem artykułów zastępczych (surogatów) artykułów żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1946 nr 5 poz. 44 uchylony Dekret z dnia 8 stycznia 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 423 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1939 r. o barwieniu lodu sztucznego na obszarze województwa śląskiego.
Dz.U. 1939 nr 63 poz. 421 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku na obszarze województwa śląskiego.
Dz.U. 1939 nr 54 poz. 342 uznany za uchylony Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o publicznej służbie zdrowia.
Dz.U. 1939 nr 38 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 4 kwietnia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości o opłatach za badanie artykułów żywności i przedmiotów użytku w Państwowym Zakładzie Higieny.
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 80 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o rozciągnięciu na województwa: poznańskie i pomorskie oraz na powiat działdowski w województwie warszawskim mocy obowiązującej dekretu o nadzorze nad wyrobem i sprzedażą artykułów zastępczych - surogatów produktów spożywczych i przedmiotów użytku publicznego.
Dz.U. 1939 nr 13 poz. 72 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 468 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 sierpnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o ujawnianiu cen przedmiotów powszedniego użytku, o sporządzaniu, posiadaniu w obrocie hurtowym i półhurtowym faktur oraz o przedstawianiu faktur na żądanie władz.
Dz.U. 1938 nr 60 poz. 462 uchylony Ustawa z dnia 5 sierpnia 1938 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r. o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1938 nr 13 poz. 94 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 marca 1938 r. o przedmiotach powszedniego użytku.
Dz.U. 1938 nr 13 poz. 89 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 lutego 1938 r. o poruczeniu spraw aprowizacyjnych Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.
Dz.U. 1937 nr 31 poz. 248 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1929 r. o regulowaniu cen przedmiotów powszedniego użytku.
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 641 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 29 października 1929 r. o regulowaniu cen przedmiotów powszedniego użytku.
Dz.U. 1936 nr 67 poz. 490 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 11 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1934 nr 110 poz. 977 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. o złączeniu Państwowych Zakładów badania żywności i przedmiotów użytku z Państwowym Zakładem Higjeny.
Dz.U. 1930 nr 62 poz. 493 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 sierpnia 1930 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r. o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1930 nr 5 poz. 45 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o barwieniu artykułów żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1929 nr 78 poz. 584 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości o opłatach za badanie artykułów żywności i przedmiotów użytku w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 374 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. uzupełniające postanowienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 343 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku.
Dz.U. 1921 nr 23 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1921 r. w sprawie przymusowego ujawniania zapasów i wykupu przedmiotów powszechnego użytku.
M.P. 1938 nr 188 poz. 360 Okólnik C 147 Ministerstwa Skarbu z dnia 21 czerwca 1938 r. L. D. IV. 8704/3/38 o zaświadczeniach służących za podstawę do zwolnienia od cła przedmiotów pokazowych i pomocy naukowych.