Wyszukiwanie

przedsiębiorstwa zagraniczne

Liczba znalezionych aktów: 72.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 470 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2020 poz. 1252 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 1495 obowiązujący Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
Dz.U. 2019 poz. 1079 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 622 uchylony Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej
Dz.U. 2019 poz. 89 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług
Dz.U. 2018 poz. 649 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2017 poz. 2168 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Dz.U. 2013 poz. 672 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1181 obowiązujący Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim
Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1408 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 października 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opłaty dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Republiki Białorusi
Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1808 uznany za uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1237 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.
Dz.U. 1999 nr 101 poz. 1178 uchylony Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.
Dz.U. 1996 nr 11 poz. 62 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Dz.U. 1993 nr 5 poz. 21 uchylony Ustawa z dnia 9 grudnia 1992 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 385 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 1991 r. w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym.
Dz.U. 1991 nr 31 poz. 128 uchylony Ustawa z dnia 9 marca 1991 r. o zmianie Prawa górniczego.
Dz.U. 1991 nr 10 poz. 35 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
Dz.U. 1991 nr 6 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1990 r. w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz zasad obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 530 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie zasad reasekuracji ryzyka u ubezpieczycieli zagranicznych.
Dz.U. 1990 nr 60 poz. 348 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania niektórych zagranicznych osób fizycznych i prawnych.
Dz.U. 1990 nr 59 poz. 344 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej.
Dz.U. 1989 nr 74 poz. 442 uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz ustawy o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych.
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. w sprawie warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1989 nr 27 poz. 148 uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 28 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 18 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1989 r. w sprawie obniżki podatku dochodowego od dochodu zagranicznych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym.
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 325 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych.
Dz.U. 1988 nr 29 poz. 206 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1988 r. w sprawie obniżki podatku dochodowego od dochodu zagranicznych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym posiadających osobowość prawną.
Dz.U. 1987 nr 26 poz. 147 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania niektórych zagranicznych osób fizycznych i prawnych.
Dz.U. 1987 nr 20 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1986 nr 44 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 24 listopada 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od obowiązku posiadania pozwolenia na przywóz i wywóz oraz od cła w obrocie towarowym z zagranicą.
Dz.U. 1986 nr 17 poz. 88 uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 1986 r. o spółkach z udziałem zagranicznym.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakładach drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 219 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie korzystania z zasobów pracy przez przedsiębiorstwa zagraniczne i przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym działające w zakresie drobnej wytwórczości.
Dz.U. 1985 nr 38 poz. 182 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad opodatkowania niektórych zagranicznych osób fizycznych i prawnych.
Dz.U. 1985 nr 13 poz. 58 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 18 marca 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1984 nr 60 poz. 307 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1984 nr 26 poz. 133 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, trybu i organów właściwych do wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym uprawnień do tworzenia przedstawicielstw na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla wykonywania działalności gospodarczej.
Dz.U. 1983 nr 43 poz. 194 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie obniżki podatku dochodowego od dochodu zagranicznych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym posiadających osobowość prawną oraz w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji.
Dz.U. 1983 nr 42 poz. 187 uchylony Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 281 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1982 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów przedsiębiorstwom zagranicznym i przedsiębiorstwom z udziałem zagranicznym.
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 239 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży importowanych towarów i usług przez przedsiębiorstwa zagraniczne i przedsiębiorstwa z udziałem zagranicznym, działające w zakresie drobnej wytwórczości.
Dz.U. 1982 nr 36 poz. 238 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania wysokości depozytów założycielskich składanych przez zagraniczne podmioty gospodarcze, podejmujące działalność w zakresie drobnej wytwórczości.
Dz.U. 1982 nr 19 poz. 146 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1982 nr 6 poz. 46 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie zasad opodatkowania niektórych zagranicznych osób fizycznych i prawnych.
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 63 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1976 r. w sprawie warunków, trybu i organów właściwych do wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym uprawnień do tworzenia przedstawicielstw na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dla wykonywania działalności gospodarczej.
Dz.U. 1934 nr 31 poz. 281 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o warunkach dopuszczania zagranicznych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do działalności na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1929 nr 4 poz. 43 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1929 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1928 r. w sprawie warunków dopuszczenia zagranicznych spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych do działalności na obszarze Rzeczypospolitej.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 919 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1928 r. w sprawie warunków dopuszczania zagranicznych spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych do działalności na obszarze Rzeczypospolitej.
M.P. 1990 nr 49 poz. 379 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie określenia przypadków dopuszczalności zawierania ubezpieczenia u ubezpieczycieli nie posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce.
M.P. 1989 nr 22 poz. 170 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 26 czerwca 1989 r. uchylające zarządzenie w sprawie zakupu przez zagraniczne podmioty gospodarcze towarów i usług z dochodu pozostałego po opłaceniu podatku dochodowego.
M.P. 1989 nr 5 poz. 54 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia dewizowego dla przedsiębiorstw zagranicznych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym.
M.P. 1988 nr 5 poz. 50 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rachunków bankowych przedsiębiorstw zagranicznych, przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz wysokości oprocentowania wkładów gromadzonych na tych rachunkach.
M.P. 1987 nr 36 poz. 305 uchylony wykazem Uchwała nr 141 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1987 r. w sprawie realizacji Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o podstawowych zasadach tworzenia i działalności wspólnych przedsiębiorstw i wspólnych organizacji.
M.P. 1987 nr 20 poz. 179 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 czerwca 1987 r. w sprawie ogólnych zasad otwierania i prowadzenia rachunków bankowych spółek z udziałem zagranicznym.
M.P. 1986 nr 35 poz. 270 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz w sprawie planów kont jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1986 nr 32 poz. 230 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1986 r. w sprawie wykazu wyrobów o charakterze antyimportowym.
M.P. 1986 nr 27 poz. 187 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 lipca 1986 r. w sprawie rachunków bankowych osób zagranicznych, prowadzonych w walutach wymienialnych.
M.P. 1986 nr 14 poz. 97 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zezwolenia dewizowego dla przedsiębiorstw zagranicznych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym.
M.P. 1986 nr 12 poz. 85 uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 marca 1986 r. w sprawie opłat ryczałtowych za ocenę stanu zdrowia obywateli polskich kierowanych do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.
M.P. 1986 nr 12 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1986 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Pełnomocnika Rządu do Spraw Zagranicznych Przedsiębiorstw Drobnej Wytwórczości.
M.P. 1985 nr 8 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import.
M.P. 1983 nr 39 poz. 231 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 listopada 1983 r. w sprawie rachunków bankowych przedsiębiorstw zagranicznych, przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz wysokości oprocentowania wkładów gromadzonych na tych rachunkach.
M.P. 1983 nr 39 poz. 229 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 1983 r. w sprawie zezwolenia dewizowego dla przedsiębiorstw zagranicznych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym.
M.P. 1983 nr 25 poz. 134 Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 6 lipca 1983 r. w sprawie zasad i warunków wydawania zagranicznym właścicielom przedsiębiorstw zezwoleń na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych do użytku osobistego.
M.P. 1982 nr 32 poz. 283 uchylony Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie zakupu przez zagraniczne podmioty gospodarcze towarów i usług z dochodu pozostałego po opłaceniu podatku dochodowego.
M.P. 1982 nr 29 poz. 254 uchylony Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i powoływania Pełnomocnika Rządu do Spraw Zagranicznych Przedsiębiorstw Drobnej Wytwórczości.
M.P. 1982 nr 27 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości wkładów inwestycyjnych zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w zakresie drobnej wytwórczości oraz nadwyżki wpływów z eksportu nad wydatkami na import.
M.P. 1982 nr 26 poz. 238 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1982 r. w sprawie prowadzenia rejestru przedsiębiorstw zagranicznych.
M.P. 1979 nr 20 poz. 119 uchylony Uchwała nr 123 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1979 r. w sprawie wynagradzania obywateli polskich zatrudnionych w przedstawicielstwach firm zagranicznych oraz przedsiębiorstwach i spółkach zagranicznych działających w Polsce.