Wyszukiwanie

przekształcenia własnościowe

Liczba znalezionych aktów: 29.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 904 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Dz.U. 2022 poz. 2612 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym
Dz.U. 2022 poz. 1495 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Dz.U. 2022 poz. 765 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym
Dz.U. 2021 poz. 1139 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym
Dz.U. 2020 poz. 2040 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Dz.U. 2020 poz. 139 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Dz.U. 2019 poz. 1314 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Dz.U. 2019 poz. 916 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Dz.U. 2019 poz. 270 obowiązujący Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Dz.U. 2018 poz. 1716 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Dz.U. 2012 poz. 44 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia ramowego wzoru aktu przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową
Dz.U. 2012 poz. 26 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego do przekształcenia w spółkę kapitałową oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu przekształcenia
Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1614 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. akt P 31/10
Dz.U. 2001 nr 80 poz. 859 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 136 obowiązujący Ustawa z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Dz.U. 1998 nr 12 poz. 52 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 stycznia 1998 r. w sprawie zakresu i trybu składania informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego.
Dz.U. 1996 nr 140 poz. 655 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 497 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 668 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych podlegających przekształceniu w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, których akcje zostaną wniesione do Spółek Cukrowych.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 644 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego w okresie od dnia 1 października 1995 r. do dnia 30 września 1996 r. oraz określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru.
M.P. 2007 nr 29 poz. 322 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania nieprawidłowości w działaniach organów Państwa w procesie przekształceń niektórych banków
M.P. 2007 nr 28 poz. 310 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania nieprawidłowości w działaniach organów Państwa w procesie przekształceń niektórych banków
M.P. 2007 nr 24 poz. 263 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r.
M.P. 2006 nr 35 poz. 380 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r.
M.P. 2006 nr 24 poz. 265 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r.
M.P. 1996 nr 85 poz. 755 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 142 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie udostępnienia należących do Skarbu Państwa akcji Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu "Kopex" Spółka Akcyjna w Katowicach.
M.P. 1995 nr 62 poz. 688 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie założeń polityki budowlanej państwa.