Wyszukiwanie

przemysł cukrowniczy

Liczba znalezionych aktów: 20.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 765 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym
Dz.U. 2003 nr 100 poz. 923 uchylony Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru
Dz.U. 2002 nr 26 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy między producentami cukru i plantatorami buraków cukrowych.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1322 uchylony Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru.
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 810 uchylony Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru.
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 619 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 615 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 724 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym.
Dz.U. 1996 nr 140 poz. 655 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 1996 nr 135 poz. 627 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 1996 nr 116 poz. 552 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego w okresie od dnia 1 października 1996 r. do dnia 30 września 1997 r.
Dz.U. 1995 nr 136 poz. 668 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych podlegających przekształceniu w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, których akcje zostaną wniesione do Spółek Cukrowych.
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 644 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego w okresie od dnia 1 października 1995 r. do dnia 30 września 1996 r. oraz określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru.
Dz.U. 1927 nr 23 poz. 188 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 marca 1927 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie uregulowania ceny cukru.
Dz.U. 1927 nr 3 poz. 18 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 8 stycznia 1927 r. w sprawie wyznaczenia ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1926 r. do 30 września 1927 r.
Dz.U. 1926 nr 49 poz. 292 Ustawa z dnia 30 kwietnia 1926 r. o popieraniu przemysłu cynkowego.
Dz.U. 1925 nr 96 poz. 678 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu, oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 14 września 1925 r. w sprawie wyznaczenia kontyngentów cukru za czas od 1 października 1925 r. do 30 września 1926 r.
Dz.U. 1925 nr 90 poz. 630 uchylony Ustawa z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem na obszarze Rzeczypospolitej.
M.P. 2003 nr 11 poz. 159 uchylony Uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami
M.P. 1939 nr 44 poz. 73 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 8 lutego 1939 r. L. D. VI. 1276/3/39 w sprawie wydania Spółce Handlowej Cukrowni Związkowych w Warszawie zezwolenia na prowadzenie wolnego składu cukru w Baranowiczach.