Wyszukiwanie

przyjaźń i współpraca

Liczba znalezionych aktów: 87.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 538 obowiązujący Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
Dz.U. 2017 poz. 601 Oświadczenie rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Układu o przyjaźni i współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanego w Ułan Bator dnia 4 lipca 1975 r.
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 8 Oświadczenie rządowe z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji, sporządzonego w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.
Dz.U. 2000 nr 2 poz. 7 obowiązujący Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Gruzji, sporządzony w Tbilisi dnia 20 kwietnia 1993 r.
Dz.U. 1998 nr 129 poz. 853 Oświadczenie rządowe z dnia 6 września 1998 r. w sprawie wejścia w życie Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką, sporządzonego w Atenach dnia 12 czerwca 1996 r.
Dz.U. 1998 nr 129 poz. 852 obowiązujący Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecką sporządzony w Atenach dnia 12 czerwca 1996 r.
Dz.U. 1997 nr 11 poz. 61 Oświadczenie rządowe z dnia 15 października 1996 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu o utworzeniu Stałego Komitetu Konsultacyjnego Wysokiego Szczebla między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, podpisanego w Ankarze dnia 19 lipca 1994 r.
Dz.U. 1997 nr 11 poz. 60 obowiązujący Protokół o utworzeniu Stałego Komitetu Konsultacyjnego Wysokiego Szczebla między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, podpisany w Ankarze dnia 19 lipca 1994 r.
Dz.U. 1996 nr 76 poz. 364 Oświadczenie rządowe z dnia 8 marca 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa o przyjaźni i współpracy, sporządzonego w Warszawie dnia 15 listopada 1994 r.
Dz.U. 1996 nr 76 poz. 363 obowiązujący Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdowa o przyjaźni i współpracy, sporządzony w Warszawie dnia 15 listopada 1994 r.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 227 Oświadczenie rządowe z dnia 31 stycznia 1996 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Włoską, sporządzonego w Warszawie dnia 11 października 1991 r.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 226 obowiązujący Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Włoską, sporządzony w Warszawie dnia 11 października 1991 r.
Dz.U. 1996 nr 26 poz. 116 Oświadczenie rządowe z dnia 19 grudnia 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu, sporządzonego w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1996 nr 26 poz. 115 obowiązujący Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Uzbekistanu, sporządzony w Warszawie dnia 11 stycznia 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 140 poz. 688 Oświadczenie rządowe z dnia 9 października 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, sporządzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.
Dz.U. 1995 nr 140 poz. 687 obowiązujący Konwencja konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, sporządzona w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 567 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzonego w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 118 poz. 566 obowiązujący Układ o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzony w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r.
Dz.U. 1995 nr 18 poz. 85 Oświadczenie rządowe z dnia 9 listopada 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, sporządzonego w Madrycie dnia 26 października 1992 r.
Dz.U. 1995 nr 18 poz. 84 obowiązujący Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii, sporządzony w Madrycie dnia 26 października 1992 r.
Dz.U. 1995 nr 15 poz. 72 Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzonego w Wilnie dnia 26 kwietnia 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 15 poz. 71 obowiązujący Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzony w Wilnie dnia 26 kwietnia 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 122 poz. 594 akt jednorazowy Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o ratyfikacji Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy.
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 290 Oświadczenie rządowe z dnia 7 kwietnia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu koncyliacyjnego i arbitrażowego między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, sporządzonego w Warszawie dnia 20 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 67 poz. 289 obowiązujący Traktat koncyliacyjny i arbitrażowy między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, sporządzony w Warszawie dnia 20 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 63 poz. 268 Oświadczenie rządowe z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzonej w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 63 poz. 267 obowiązujący Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 29 poz. 107 Oświadczenie rządowe z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzonego w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1994 nr 29 poz. 106 obowiązujący Układ między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzony w Bukareszcie dnia 25 stycznia 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 125 poz. 574 Oświadczenie rządowe z dnia 27 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzonego w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 125 poz. 573 obowiązujący Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzony w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 121 poz. 537 Oświadczenie rządowe z dnia 25 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o przyjaznej współpracy i bałtyckim dobrosąsiedztwie, sporządzonego w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 121 poz. 536 obowiązujący Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o przyjaznej współpracy i bałtyckim dobrosąsiedztwie, sporządzony w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 118 poz. 530 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o przyjaznych stosunkach i współpracy, podpisanego w Warszawie dnia 25 lutego 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 118 poz. 529 obowiązujący Układ między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o przyjaznych stosunkach i współpracy, podpisany w Warszawie dnia 25 lutego 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 118 poz. 528 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Warszawie dnia 23 czerwca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 118 poz. 527 obowiązujący Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Warszawie dnia 23 czerwca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 503 Oświadczenie rządowe z dnia 23 października 1993 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o przyjaźni i współpracy, sporządzonego w Rydze dnia 1 lipca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 114 poz. 502 obowiązujący Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o przyjaźni i współpracy, sporządzony w Rydze dnia 1 lipca 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 292 Oświadczenie rządowe z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie wejścia w życie Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzonego w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 291 obowiązujący Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzony w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 290 Oświadczenie rządowe z dnia 25 maja 1993 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu sporządzonego w Pradze dnia 1 lipca 1991 r. o utracie mocy Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, podpisanego w Warszawie dnia 14 maja 1955 r, oraz Protokołu o przedłużeniu jego obowiązywania, podpisanego w Warszawie dnia 26 kwietnia 1985 r.
Dz.U. 1993 nr 61 poz. 289 obowiązujący Protokół sporządzony w Pradze dnia 1 lipca 1991 r. o utracie mocy Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, podpisanego w Warszawie dnia 14 maja 1955 r., oraz Protokołu o przedłużeniu jego obowiązywania, podpisanego w Warszawie dnia 26 kwietnia 1985 r.
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 416 Oświadczenie rządowe z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu o przyjaźni i solidarności między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, sporządzonego w Paryżu dnia 9 kwietnia 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 81 poz. 415 obowiązujący Traktat o przyjaźni i solidarności między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, sporządzony w Paryżu dnia 9 kwietnia 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 59 poz. 299 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o przyjacielskiej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzonego w Krakowie dnia 6 października 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 59 poz. 298 obowiązujący Układ między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską o przyjacielskiej i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzony w Krakowie dnia 6 października 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 59 poz. 297 Oświadczenie rządowe z dnia 26 maja 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy, sporządzonego w Krakowie dnia 6 października 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 59 poz. 296 obowiązujący Układ między Rzecząpospolitą Polską a Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną o dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy sporządzony w Krakowie dnia 6 października 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 14 poz. 57 Oświadczenie rządowe z dnia 17 stycznia 1992 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.
Dz.U. 1992 nr 14 poz. 56 obowiązujący Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Bonn dnia 17 czerwca 1991 r.
Dz.U. 1989 nr 13 poz. 70 Oświadczenie rządowe z dnia 30 stycznia 1989 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych do Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o "Dziele Przyjaźni młodzieży Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej", sporządzonego we Wrocławiu dnia 24 czerwca 1988 r.
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 153 Oświadczenie rządowe z dnia 7 czerwca 1985 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu o przedłużeniu okresu obowiązywania Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, podpisanego w Warszawie dnia 14 maja 1955 r., sporządzonego w Warszawie dnia 26 kwietnia 1985 r.
Dz.U. 1985 nr 34 poz. 152 wygaśnięcie aktu Protokół o przedłużeniu okresu obowiązywania Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, podpisanego w Warszawie dnia 14 maja 1955 r., sporządzony w Warszawie dnia 26 kwietnia 1985 r.
Dz.U. 1984 nr 29 poz. 148 Oświadczenie rządowe z dnia 16 kwietnia 1984 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli o przyjaźni i współpracy, podpisanego w Luandzie dnia 4 grudnia 1978 r.
Dz.U. 1984 nr 29 poz. 147 obowiązujący Porozumienie między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli o przyjaźni i współpracy, podpisane w Luandzie dnia 4 grudnia 1978 r.
Dz.U. 1977 nr 25 poz. 105 Oświadczenie rządowe z dnia 26 lipca 1977 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Berlinie dnia 28 maja 1977 r.
Dz.U. 1977 nr 25 poz. 104 wygaśnięcie aktu Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisany w Berlinie dnia 28 maja 1977 r.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 4 Oświadczenie rządowe z dnia 4 grudnia 1975 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni i współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisanego w Ułan Bator dnia 4 lipca 1975 r.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 3 wygaśnięcie aktu Układ o przyjaźni i współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Mongolską Republiką Ludową, podpisana w Ułan Bator dnia 4 lipca 1975 r.
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 248 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 1974 r. w sprawie ratyfikacji przez Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną i Socjalistyczną Republikę Rumunii Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Sztabu i innych organów dowodzenia Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-stron Układu Warszawskiego, sporządzonej w Moskwie dnia 24 kwietnia 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 32 poz. 191 Oświadczenie rządowe z dnia 27 lipca 1974 r. w sprawie przyjęcia przez Irak Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wymiany wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych, sporządzonej w Paryżu dnia 5 grudnia 1958 r.
Dz.U. 1974 nr 10 poz. 60 Oświadczenie rządowe z dnia 13 lutego 1974 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Sztabu i innych organów dowodzenia Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-stron Układu Warszawskiego, sporządzonej w Moskwie dnia 24 kwietnia 1973 r.
Dz.U. 1974 nr 10 poz. 59 uznany za uchylony Konwencja o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Sztabu i innych organów dowodzenia Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw-stron Układu Warszawskiego, sporządzona w Moskwie dnia 24 kwietnia 1973 r.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 87 Oświadczenie rządowe z dnia 17 marca 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Rumunii o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, sporządzonego w Bukareszcie dnia 12 listopada 1970 r.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 86 uchylony Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Socjalistyczną Republiką Rumunii o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, sporządzony w Bukareszcie dnia 12 listopada 1970 r.
Dz.U. 1968 nr 24 poz. 162 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1968 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, sporządzonego w Budapeszcie dnia 16 maja 1968 r.
Dz.U. 1968 nr 24 poz. 161 uchylony Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisany w Budapeszcie dnia 16 maja 1968 r.
Dz.U. 1967 nr 37 poz. 192 Oświadczenie rządowe z dnia 26 sierpnia 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Sofii dnia 6 kwietnia 1967 r.
Dz.U. 1967 nr 37 poz. 191 uchylony Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisany w Sofii dnia 6 kwietnia 1967 r.
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 99 Oświadczenie rządowe z dnia 31 maja 1967 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Warszawie dnia 1 marca 1967 r.
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 98 uchylony Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisany w Warszawie dnia 1 marca 1967 r.
Dz.U. 1965 nr 20 poz. 131 Oświadczenie rządowe z dnia 12 maja 1965 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Warszawie dnia 8 kwietnia 1965 r.
Dz.U. 1965 nr 20 poz. 130 uznany za uchylony Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy podpisany w Warszawie dnia 8 kwietnia 1965 r.
Dz.U. 1955 nr 30 poz. 183 Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie złożenia przez Polskę, Niemiecką Republikę Demokratyczną, Czechosłowację, Bułgarię, Związek Radziecki, Węgry, Rumunię i Albanię dokumentów ratyfikacyjnych układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Ludową Republiką Albanii, Ludową Republiką Bułgarii, Węgierską Republiką Ludową, Niemiecką Republiką Demokratyczną, Polską Rzecząpospolitą Ludową, Rumuńską Republiką Ludową, Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Republiką Czechosłowacką, podpisanego w Warszawie dnia 14 maja 1955 roku.
Dz.U. 1955 nr 30 poz. 182 uznany za uchylony Układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Ludową Republiką Albanii, Ludową Republiką Bułgarii, Węgierską Republiką Ludową, Niemiecką Republiką Demokratyczną, Polską Rzeczpospolitą Ludową, Rumuńską Republiką Ludową, Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Republiką Czechosłowacką, podpisany w Warszawie dnia 14 maja 1955 roku.
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 756 Oświadczenie rządowe z dnia 23 września 1931 r. w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Chinami, podpisanego w Nankinie dnia 18 września 1929 r.
Dz.U. 1931 nr 38 poz. 293 akt jednorazowy Ustawa z dnia 17 marca 1931 r. w sprawie ratyfikacji: 1) traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską, podpisanego wraz z protokółem końcowym w Nankinie dnia 18 września 1929 r., 2) dwóch not w sprawie wzajemnego udzielania opieki kulturalnej i religijnej, wymienionych pomiędzy Rządem Polskim a Rządem Chińskim dnia 18 września 1929 r. w Nankinie, 3) protokółu dodatkowego do traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską z dnia 18 września 1929 r., podpisanego w Nankinie dnia 1 lipca 1930 r.
Dz.U. 1925 nr 17 poz. 115 Oświadczenie rządowe z dnia 5 listopada 1924 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego Traktatu Pokoju pomiędzy Mocarstwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi z jednej strony a Austrją z drugiej, podpisanego w St.-Germain-en-Laye dnia 10 września 1919 r.
Dz.U. 1925 nr 17 poz. 114 wygaśnięcie aktu Traktat pokoju pomiędzy Mocarstwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi z jednej strony a Austrją z drugiej, protokół o warunkach wykonania pewnych postanowień tego Traktatu, deklaracja, dotycząca szkód wskutek zatopienia okrętów i ładunków przez austrjackie siły morskie podczas działań wojennych, protokół podpisania, porozumienie pomiędzy Mocarstwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi w sprawie udziału w wydatkach, związanych z oswobodzeniem terytorjów byłej Monarchji austrjacko-węgierskiej, porozumienie pomiędzy Mocarstwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi w sprawie rozrachunku odszkodowań, o ile to dotyczy Włoch, podpisane w St.-Germain-en-Laye dnia 10 września 1919 r.
M.P. 2018 poz. 758 obowiązujący Zarządzenie nr 128 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
M.P. 2007 nr 19 poz. 225 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia dnia 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
M.P. 2003 nr 16 poz. 227 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy
M.P. 2003 nr 16 poz. 226 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy
M.P. 1996 nr 27 poz. 280 uznany za uchylony Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 1996 r.
M.P. 1990 nr 30 poz. 234 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 1989 r.
M.P. 1976 nr 43 poz. 208 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1976 r. w sprawie przebiegu i wyników wizyty delegacji partyjno-państwowej w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz rezultatów bukareszteńskiej narady Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron Układu Warszawskiego.