Wyszukiwanie

przysięga

Liczba znalezionych aktów: 17.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1992 nr 77 poz. 386 uchylony Ustawa z dnia 3 października 1992 r. o przysiędze wojskowej.
Dz.U. 1988 nr 20 poz. 133 uchylony Ustawa z dnia 17 czerwca 1988 r. o przysiędze wojskowej.
Dz.U. 1929 nr 13 poz. 114 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 lutego 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia roty przysięgi i wzoru oznaki dla strażników łowieckich.
Dz.U. 1929 nr 12 poz. 99 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 stycznia 1929 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie ustalenia roty przysięgi dla rzeczników patentowych.
Dz.U. 1926 nr 40 poz. 251 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 27 kwietnia 1926 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych wojska polskiego z dnia 13 czerwca 1925 r.
Dz.U. 1924 nr 33 poz. 349 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 1924 r. w przedmiocie zatwierdzenia roty przysięgi dla rzeczników patentowych.
Dz.U. 1918 nr 13 poz. 26 uznany za uchylony Dekret w przedmiocie objęcia przez Radę Regencyjną władzy zwierzchniej nad wojskiem
Dz.U. 1918 nr 4 poz. 6 Dekret Rady Regencyjnej w przedmiocie przysięgi dla ministrów, urzędników, sędziów i adwokatów
M.P. 2015 poz. 734 Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 644 akt jednorazowy Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 66 poz. 846 obowiązujący Protokół posiedzenia Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 54 poz. 729 akt jednorazowy Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2000 nr 43 poz. 831 obowiązujący Protokół posiedzenia Zgromadzenia Narodowego, zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 40 poz. 777 akt jednorazowy Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 40 poz. 774 obowiązujący Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 6 grudnia 2000 r. Regulamin Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1996 nr 1 poz. 1 uchylony Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 23 grudnia 1995 r. - Regulamin Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej.
M.P. 1995 nr 65 poz. 707 akt jednorazowy Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.