Wyszukiwanie

reforma gospodarcza

Liczba znalezionych aktów: 17.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1112 uchylony Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.
Dz.U. 1997 nr 15 poz. 86 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Centrum Gospodarczego Rządu.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 56 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1991 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 30 września 1990 r. o uchyleniu ustawy o planowaniu społeczno-gospodarczym oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1990 nr 87 poz. 505 obowiązujący Ustawa z dnia 30 listopada 1990 r. o uchyleniu ustawy o planowaniu społeczno-gospodarczym oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 181 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania gospodarki narodowej.
M.P. 1988 nr 26 poz. 229 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 19 września 1988 r. w sprawie realizacji reformy oraz aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.
M.P. 1988 nr 14 poz. 119 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 maja 1988 r.
M.P. 1988 nr 5 poz. 42 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 11 lutego 1988 r. w sprawie programu realizacyjnego drugiego etapu reformy gospodarczej oraz działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych.
M.P. 1986 nr 14 poz. 96 uchylony Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1986 r. w sprawie zniesienia reglamentowanej sprzedaży niektórych towarów.
M.P. 1986 nr 11 poz. 71 uchylony wykazem Uchwała nr 45 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1986 r. w sprawie systemu analiz i ocen działania mechanizmów reformy gospodarczej.
M.P. 1986 nr 6 poz. 42 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 28 lutego 1986 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania kart benzynowych osobom fizycznym oraz jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1985 nr 48 poz. 311 uznany za uchylony Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990.
M.P. 1985 nr 46 poz. 300 uchylony Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1983 nr 23 poz. 125 Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 29 czerwca 1983 r. w sprawie wdrażania reformy gospodarczej.
M.P. 1982 nr 24 poz. 209 uznany za uchylony Uchwała nr 205 Rady Ministrów z dnia 27 września 1982 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych uchwał Rady Ministrów i jej organów, ogłoszonych w Monitorze Polskim.
M.P. 1982 nr 19 poz. 160 uchylony Uchwała nr 151 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1982 r. w sprawie systemu analiz i ocen funkcjonowania mechanizmów reformy gospodarczej.
M.P. 1981 nr 20 poz. 190 uchylony Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1981 r. w sprawie zakresu działania Ministra - Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Gospodarczej.