Wyszukiwanie

reglamentacja zaopatrzenia

Liczba znalezionych aktów: 46.

Pozycja PDFStatus Tytuł
M.P. 1990 nr 11 poz. 87 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 15 marca 1990 r. w sprawie zaniechania stosowania niektórych ograniczeń w użytkowaniu paliw i energii.
M.P. 1990 nr 3 poz. 27 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 23 stycznia 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 224 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1989 i 1990.
M.P. 1989 nr 42 poz. 336 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 158 Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1989 i 1990.
M.P. 1989 nr 25 poz. 192 uznany za uchylony Uchwała nr 104 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie wykupu nie zrealizowanych kart zaopatrzenia w mięso i jego przetwory.
M.P. 1989 nr 24 poz. 185 uznany za uchylony Uchwała nr 109 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. uchylająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży mięsa i jego przetworów.
M.P. 1989 nr 24 poz. 182 uznany za uchylony Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. uchylająca uchwałę w sprawie reglamentacji obrotu towarowego niektórymi surowcami i produktami spożywczymi.
M.P. 1989 nr 20 poz. 142 uchylony Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 12 czerwca 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami, paliwami i środkami transportu.
M.P. 1989 nr 20 poz. 135 uznany za uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990.
M.P. 1989 nr 3 poz. 30 uchylony Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 26 stycznia 1989 r. w sprawie wyznaczenia jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami, paliwami i środkami transportu.
M.P. 1988 nr 37 poz. 342 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1989 i 1990.
M.P. 1988 nr 35 poz. 318 uznany za uchylony Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990.
M.P. 1988 nr 32 poz. 288 uchylony Uchwała nr 188 Rady Ministrów z dnia 24 października 1988 r. w sprawie reglamentacji obrotu towarowego niektórymi surowcami i produktami spożywczymi.
M.P. 1988 nr 19 poz. 163 uchylony Uchwała nr 108 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1988 nr 18 poz. 160 uznany za uchylony Uchwała nr 107 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990.
M.P. 1988 nr 10 poz. 88 uchylony Zarządzenie Ministra Rynku Wewnętrznego z dnia 25 lutego 1988 r. w sprawie wyznaczenia jednostek opracowujących projekty centralnych bilansów, jednostek obowiązkowo pośredniczących w obrocie reglamentowanymi materiałami oraz jednostek prowadzących dystrybucję towarów importowanych.
M.P. 1988 nr 5 poz. 52 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 124 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.
M.P. 1988 nr 5 poz. 46 uchylony Uchwała nr 25 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie zniesienia reglamentowanej sprzedaży wyrobów czekoladowych.
M.P. 1987 nr 13 poz. 118 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 13 marca 1987 r. w sprawie uprawnień okręgowych inspektoratów gospodarki energetycznej do dokonywania zmian ustalonych limitów zużycia węgla kamiennego, oleju opałowego, energii i mocy elektrycznej oraz paliw gazowych.
M.P. 1987 nr 13 poz. 117 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 13 marca 1987 r. w sprawie okresów i szczegółowych zasad ustalania limitów zużycia oleju opałowego na cele wytwórcze.
M.P. 1987 nr 13 poz. 116 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 13 marca 1987 r. w sprawie okresów i szczegółowych zasad ustalania limitów zużycia (poboru) energii i mocy elektrycznej oraz paliw gazowych.
M.P. 1987 nr 13 poz. 115 uchylony Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 13 marca 1987 r. w sprawie okresów i szczegółowych zasad ustalania limitów zużycia węgla kamiennego.
M.P. 1987 nr 8 poz. 72 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 5 marca 1987 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania kart benzynowych osobom fizycznym oraz osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1987 nr 1 poz. 2 wygaśnięcie aktu Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 12 stycznia 1987 r. w sprawie zasad i trybu realizacji planów ograniczeń poboru mocy elektrycznej i dobowego poboru paliw gazowych.
M.P. 1986 nr 35 poz. 269 uchylony Uchwała nr 205 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1986 nr 29 poz. 213 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 września 1986 r. w sprawie zasad przyznawania kart zaopatrzenia dla osób chorych, kobiet ciężarnych i zasłużonych krwiodawców.
M.P. 1986 nr 14 poz. 96 uchylony Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1986 r. w sprawie zniesienia reglamentowanej sprzedaży niektórych towarów.
M.P. 1986 nr 6 poz. 42 uchylony Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 28 lutego 1986 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania kart benzynowych osobom fizycznym oraz jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1985 nr 48 poz. 311 uznany za uchylony Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie ograniczeń w użytkowaniu niektórych rodzajów paliw i energii w latach 1986-1990.
M.P. 1985 nr 46 poz. 300 uchylony Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1985 nr 22 poz. 164 uchylony Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organizacji procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990.
M.P. 1984 nr 28 poz. 185 uchylony Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1984 nr 5 poz. 42 uchylony Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1984 r. w sprawie sprzedaży benzyn silnikowych odbiorcom prywatnym oraz jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.
M.P. 1983 nr 43 poz. 250 uchylony Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1983 nr 15 poz. 86 uchylony Uchwała nr 42 Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1982 nr 33 poz. 291 uchylony Uchwała nr 265 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1982 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1981 nr 32 poz. 291 uchylony Uchwała nr 264 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.
M.P. 1981 nr 27 poz. 234 uchylony wykazem Uchwała nr 212 Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reglamentowanej sprzedaży mięsa i jego przetworów.
M.P. 1981 nr 27 poz. 233 uchylony Uchwała nr 211 Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży podstawowych artykułów codziennego użytku dla niemowląt.
M.P. 1981 nr 26 poz. 227 uchylony Uchwała nr 206 Rady Ministrów z dnia 25 września 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży cukru dla ludności.
M.P. 1981 nr 20 poz. 192 uchylony wykazem Uchwała nr 167 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży proszków do prania.
M.P. 1981 nr 19 poz. 172 uchylony wykazem Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży masła.
M.P. 1981 nr 11 poz. 83 uchylony wykazem Uchwała nr 77 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży mąki pszennej, kasz, płatków zbożowych oraz ryżu.
M.P. 1981 nr 11 poz. 82 uchylony wykazem Uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży masła.
M.P. 1981 nr 7 poz. 57 uchylony wykazem Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży mięsa i jego przetworów.
M.P. 1981 nr 6 poz. 48 uchylony Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. w sprawie zmiany norm zaopatrzenia ludności w cukier.
M.P. 1980 nr 14 poz. 64 uchylony Uchwała nr 42 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1980 r. w sprawie zasad sprzedaży cukru dla ludności.