Wyszukiwanie

regulamin organizacyjny

Liczba znalezionych aktów: 465.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 867 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2024 poz. 806 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sądu Najwyższego
Dz.U. 2024 poz. 805 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego
Dz.U. 2024 poz. 779 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2024 poz. 149 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2023 poz. 2754 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego
Dz.U. 2023 poz. 2637 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2023 poz. 2636 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2023 poz. 2635 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego
Dz.U. 2023 poz. 2420 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2023 poz. 2276 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2023 r. w sprawie określenia regulaminu Komisji Odwoławczej do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych oraz wysokości wynagrodzenia członków tej Komisji
Dz.U. 2023 poz. 2274 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2023 poz. 1970 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców
Dz.U. 2023 poz. 1810 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2023 poz. 1115 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2023 poz. 1078 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2023 poz. 1036 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2023 poz. 250 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego
Dz.U. 2023 poz. 249 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2022 poz. 2848 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania
Dz.U. 2022 poz. 2847 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
Dz.U. 2022 poz. 2822 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2022 poz. 2699 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2022 poz. 2606 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2022 poz. 1883 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2022 poz. 1808 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2022 poz. 1619 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2022 poz. 1492 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego
Dz.U. 2022 poz. 1491 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2022 poz. 1489 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. - Regulamin Sądu Najwyższego
Dz.U. 2022 poz. 420 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków
Dz.U. 2022 poz. 386 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2022 poz. 82 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców
Dz.U. 2021 poz. 2046 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2021 poz. 2007 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 25 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej
Dz.U. 2021 poz. 1629 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2021 poz. 1590 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2021 poz. 1560 obowiązujący Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu
Dz.U. 2021 poz. 1455 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów
Dz.U. 2021 poz. 1188 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2021 poz. 1077 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego
Dz.U. 2021 poz. 976 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2021 poz. 160 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2020 poz. 2090 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2020 poz. 1640 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2020 poz. 1202 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2020 r. - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego
Dz.U. 2020 poz. 606 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2019 poz. 1141 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2019 poz. 1049 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego
Dz.U. 2019 poz. 274 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego
Dz.U. 2019 poz. 69 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2018 poz. 2441 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2018 poz. 2278 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów
Dz.U. 2018 poz. 1847 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2018 poz. 1489 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2018 poz. 1470 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2018 poz. 1200 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów
Dz.U. 2018 poz. 793 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2018 poz. 660 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. - Regulamin Sądu Najwyższego
Dz.U. 2018 poz. 656 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2017 poz. 2481 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2017 poz. 2472 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów
Dz.U. 2017 poz. 1527 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2017 poz. 1356 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej
Dz.U. 2017 poz. 1206 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2017 poz. 940 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów
Dz.U. 2016 poz. 2290 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania
Dz.U. 2016 poz. 2231 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
Dz.U. 2016 poz. 2195 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2016 poz. 2146 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Dz.U. 2016 poz. 2070 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2016 poz. 2068 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, wynagrodzenia osób wchodzących w jej skład oraz opłat egzaminacyjnych
Dz.U. 2016 poz. 1820 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2016 poz. 970 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2016 poz. 536 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych
Dz.U. 2016 poz. 517 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2016 poz. 508 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2016 poz. 418 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2015 poz. 2316 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2015 poz. 1177 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2015 poz. 925 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2015 poz. 924 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2015 poz. 923 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2015 poz. 701 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, ustalenia wysokości opłat egzaminacyjnych oraz wynagrodzenia członków Komisji
Dz.U. 2015 poz. 498 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2015 r. sygn. akt U 6/14
Dz.U. 2015 poz. 402 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2015 poz. 335 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów
Dz.U. 2014 poz. 1818 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu Offsetowego
Dz.U. 2014 poz. 1218 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2014 poz. 988 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Dz.U. 2014 poz. 377 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2014 poz. 144 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2013 poz. 990 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2013 poz. 895 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2013 poz. 500 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2013 poz. 439 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminów przewozu lotniczego
Dz.U. 2012 poz. 539 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2012 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1418 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic
Dz.U. 2011 nr 160 poz. 958 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach
Dz.U. 2011 nr 126 poz. 714 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa
Dz.U. 2010 nr 229 poz. 1503 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 2010 r. sygn. akt P 28/08
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 296 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2009 nr 224 poz. 1806 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1546 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie - regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury
Dz.U. 2009 nr 195 poz. 1507 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Dz.U. 2009 nr 179 poz. 1393 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2009 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich
Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1272 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1608 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1469 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców
Dz.U. 2008 nr 200 poz. 1233 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków
Dz.U. 2008 nr 58 poz. 354 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2007 nr 206 poz. 1495 Oświadczenie rządowe z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie mocy obowiązującej Siódmego protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowej Konwencji Pocztowej oraz Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, sporządzonych w Bukareszcie dnia 5 października 2004 r.
Dz.U. 2007 nr 206 poz. 1494 obowiązujący Umowa Międzynarodowa Siódmy protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych, sporządzone w Bukareszcie dnia 5 października 2004 r.
Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1107 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych
Dz.U. 2007 nr 134 poz. 934 uchylony Ustawa z dnia 5 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych
Dz.U. 2007 nr 38 poz. 250 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie - regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2007 nr 2 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych
Dz.U. 2006 nr 107 poz. 730 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2006 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania izb morskich
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 287 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów
Dz.U. 2005 nr 11 poz. 89 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2005 r. sygn. akt K 24/04
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2794 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
Dz.U. 2004 nr 185 poz. 1908 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców
Dz.U. 2004 nr 153 poz. 1617 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1341 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec żołnierzy zasadniczej służby wojskowej
Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2335 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego
Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1658 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie - regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1646 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1498 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary aresztu wojskowego
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1494 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania
Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1493 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
Dz.U. 2003 nr 7 poz. 81 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych
Dz.U. 2003 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1281 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 238 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
Dz.U. 2002 nr 10 poz. 105 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
Dz.U. 2001 nr 113 poz. 1214 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1158 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1080 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1006 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.
Dz.U. 2000 nr 101 poz. 1091 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2000 r. sygn. akt SK. 18/99.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 793 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umów Offsetowych.
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 618 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
Dz.U. 2000 nr 45 poz. 530 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu.
Dz.U. 2000 nr 42 poz. 480 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 289 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie regulaminu działania kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 2000 nr 18 poz. 234 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.
Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1167 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków.
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 822 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1998 r. zmieniające regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Dz.U. 1998 nr 115 poz. 749 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 699 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.
Dz.U. 1998 nr 100 poz. 644 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Dz.U. 1998 nr 73 poz. 466 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Dz.U. 1996 nr 89 poz. 402 uchylony Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej.
Dz.U. 1996 nr 73 poz. 350 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 16 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 9 stycznia 1973 r. Regulamin urzędowania rzecznika interesu publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1939 nr 22 poz. 137 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
Dz.U. 1938 nr 72 poz. 519 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 września 1938 r. w sprawie zmiany regulaminu do zgromadzenia okręgowego.
Dz.U. 1935 nr 38 poz. 263 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 1935 r. - Regulamin Inwalidzkiego Sądu Administracyjnego.
Dz.U. 1934 nr 101 poz. 918 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do wydziałów powiatowych.
Dz.U. 1934 nr 101 poz. 916 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1934 r. w sprawie regulaminu wyborów sołtysa i podsołtysa na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, poznańskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.
Dz.U. 1931 nr 102 poz. 785 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1931 r. w sprawie częściowej zmiany postanowień regulaminu urzędowania Prokuratury Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1931 nr 102 poz. 783 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1931 r. w sprawie częściowej zmiany przepisów regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach karnych z dnia 15 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1930 nr 55 poz. 465 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 1930 r. w sprawie regulaminu Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Poznaniu i Toruniu.
Dz.U. 1930 nr 36 poz. 303 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 10 maja 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniu "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych".
Dz.U. 1930 nr 20 poz. 169 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 października 1927 r. o regulaminach zakładów opiekuńczych.
Dz.U. 1929 nr 54 poz. 433 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 1929 r. w sprawie rozszerzenia art. 42 regulaminu o postępowaniu Komisji Mieszanej dla Górnego Śląska.
Dz.U. 1929 nr 53 poz. 427 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1929 r. w sprawie wydania regulaminu Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 934 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. Regulamin ogólny wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich.
Dz.U. 1928 nr 58 poz. 551 Oświadczenie rządowe z dnia 10 maja 1928 r. w przedmiocie zmiany art. 33 (ustęp 2) regulaminu procesowego Mieszanego Trybunału Rozjemczego polsko-niemieckiego.
Dz.U. 1928 nr 57 poz. 537 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1928 r. w sprawie wydania regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
Dz.U. 1927 nr 42 poz. 373 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 kwietnia 1927 r. w sprawie regulaminu Trybunału Kompetencyjnego.
Dz.U. 1927 nr 29 poz. 235 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1927 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Prawniczej.
Dz.U. 1926 nr 94 poz. 553 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1926 r. Regulamin Rady Prawniczej.
Dz.U. 1924 nr 79 poz. 774 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1924 r. w sprawie regulaminu zarządu głównego i zarządów obwodowych funduszu bezrobocia.
Dz.U. 1922 nr 66 poz. 596 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1922 r. - Regulamin Zgromadzenia Narodowego dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej.
M.P. 2024 poz. 377 obowiązujący Uchwała nr 217/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2024 poz. 354 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2024 poz. 353 obowiązujący Uchwała nr 232/2024 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2024 poz. 276 obowiązujący Uchwała nr 88/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2024 poz. 196 obowiązujący Uchwała Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
M.P. 2024 poz. 170 obowiązujący Uchwała nr 43/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2024 poz. 10 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu
M.P. 2023 poz. 1405 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2023 poz. 1333 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2023 poz. 1241 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2023 poz. 980 obowiązujący Uchwała nr 108/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
M.P. 2023 poz. 724 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 273 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2023 poz. 166 obowiązujący Uchwała nr 2/2023 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2023 poz. 78 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 1/2023 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2022 poz. 1242 uchylony Uchwała nr 49/2022 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2022 poz. 1092 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 990 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 723 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 560 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2022 poz. 451 obowiązujący Uchwała Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
M.P. 2022 poz. 383 uchylony Uchwała nr 10/2022 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2022 poz. 309 obowiązujący Uchwała Trybunału Stanu z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie regulaminu Trybunału Stanu
M.P. 2022 poz. 234 uchylony Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2022 poz. 231 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Polityki Pieniężnej w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2022 poz. 65 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2022 poz. 12 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 1/2022 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2021 poz. 1043 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 12/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 3 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2021 poz. 1020 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 888 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 607 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 532 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich
M.P. 2021 poz. 531 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 7/2021 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2021 poz. 530 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 610/2021 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2021 poz. 483 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2021 poz. 124 obowiązujący Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich
M.P. 2021 poz. 33 uchylony Uchwała nr 2/2021 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2021 poz. 7 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 950/2020 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2020 poz. 1129 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2020 poz. 595 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 415/2020 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2020 poz. 558 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 526 akt jednorazowy Uchwała nr 164/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
M.P. 2020 poz. 500 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2020 poz. 499 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2020 poz. 476 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 401 obowiązujący Uchwała nr 56 Rady Ministrów z dnia 6 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich
M.P. 2020 poz. 334 obowiązujący Uchwała nr 95/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2020 poz. 327 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2020 poz. 306 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2020 poz. 264 uchylony Uchwała Nr 12/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2020 poz. 27 obowiązujący Uchwała nr 349/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2019 poz. 1192 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 159 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 1184 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 680 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 585 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego
M.P. 2019 poz. 390 obowiązujący Uchwała nr 65/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2019 poz. 335 uchylony Uchwała nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
M.P. 2019 poz. 269 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 192 wygaśnięcie aktu Uchwała nr 158/2019 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2018 poz. 928 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
M.P. 2018 poz. 846 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu
M.P. 2018 poz. 840 uznany za uchylony Uchwała nr 265/2017 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 września 2017 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2018 poz. 750 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2018 poz. 729 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 653 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2018 poz. 572 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2018 poz. 544 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 297 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2018 poz. 277 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu
M.P. 2018 poz. 267 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 247 Uchwała nr 1/2017 Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie regulaminu Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 176 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2018 poz. 146 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2018 poz. 122 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2018 poz. 18 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2017 poz. 914 uznany za uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2017 poz. 827 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu
M.P. 2017 poz. 767 obowiązujący Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2017 poz. 420 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 262 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2017 poz. 178 uchylony Uchwała nr 3/2017 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2017 poz. 171 obowiązujący Zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych
M.P. 2016 poz. 1220 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2016 poz. 1178 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 1126 uznany za uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2016 poz. 824 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu
M.P. 2016 poz. 690 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2016 poz. 634 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 616 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 600 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2016 poz. 514 obowiązujący Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2016 poz. 512 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2016 poz. 479 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2016 poz. 442 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2016 poz. 349 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 1295 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2015 poz. 1265 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego
M.P. 2015 poz. 1212 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 1141 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2015 poz. 1140 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu
M.P. 2015 poz. 1139 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu
M.P. 2015 poz. 1136 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 1130 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 1129 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2015 poz. 922 uznany za uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2015 poz. 823 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2015 poz. 805 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu
M.P. 2015 poz. 550 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 373 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2015 poz. 302 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu
M.P. 2015 poz. 227 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2015 poz. 49 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich
M.P. 2015 poz. 31 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 1079 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 893 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu
M.P. 2014 poz. 707 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2014 poz. 581 akt indywidualny Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu
M.P. 2014 poz. 529 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu
M.P. 2014 poz. 374 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2014 poz. 279 obowiązujący Uchwała Komisji Wspólnej Rządu I Samorządu Terytorialnego z dnia 26 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
M.P. 2014 poz. 133 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2013 poz. 1041 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Nr 233 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich
M.P. 2013 poz. 811 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 2 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2013 poz. 783 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2013 poz. 558 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2013 poz. 543 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2013 poz. 62 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 968 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2012 r. sygn. akt U 3/11
M.P. 2012 poz. 927 obowiązujący Uchwała Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
M.P. 2012 poz. 819 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2012 poz. 38 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2011 nr 104 poz. 1044 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 72 poz. 712 uznany za uchylony Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2011 nr 70 poz. 689 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 45 poz. 503 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2011 nr 33 poz. 387 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 26 poz. 286 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2011 nr 24 poz. 259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury
M.P. 2011 nr 18 poz. 186 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 16 poz. 180 akt posiada tekst jednolity Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2011 nr 13 poz. 136 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2011 nr 6 poz. 62 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2010 nr 100 poz. 1174 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 86 poz. 1007 uznany za uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2010 nr 79 poz. 972 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 57 poz. 771 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2010 nr 39 poz. 542 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 13 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu
M.P. 2010 nr 30 poz. 405 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2010 nr 25 poz. 225 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2010 nr 16 poz. 166 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2010 nr 10 poz. 87 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2010 nr 9 poz. 79 akt posiada tekst jednolity Uchwała Nr 18 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu do Spraw Europejskich
M.P. 2009 nr 81 poz. 1022 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2009 nr 81 poz. 998 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 62 poz. 818 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2009 nr 5 poz. 45 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2009 nr 3 poz. 14 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2009 nr 2 poz. 9 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 90 poz. 781 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2008 nr 53 poz. 469 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2008 nr 14 poz. 146 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2007 nr 87 poz. 943 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 86 poz. 925 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2007 nr 48 poz. 565 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2007 nr 32 poz. 375 obowiązujący Uchwała Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
M.P. 2007 nr 23 poz. 253 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2007 nr 15 poz. 156 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2007 nr 14 poz. 143 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2006 nr 85 poz. 859 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2006 nr 72 poz. 720 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2006 nr 61 poz. 642 obowiązujący Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
M.P. 2006 nr 40 poz. 439 uchylony Uchwała Nr 89 Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2006 nr 36 poz. 392 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2006 nr 30 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie Regulaminu Sądu Najwyższego
M.P. 2006 nr 21 poz. 232 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2006 nr 15 poz. 194 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 84 poz. 1201 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2005 nr 76 poz. 1062 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 71 poz. 975 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2005 nr 66 poz. 912 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 65 poz. 894 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2005 nr 58 poz. 787 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2005 nr 42 poz. 556 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 40 poz. 542 uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu Trybunału Konstytucyjnego
M.P. 2005 nr 16 poz. 263 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2005 nr 8 poz. 152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego
M.P. 2004 nr 18 poz. 302 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2004 nr 17 poz. 290 uchylony Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej
M.P. 2004 nr 15 poz. 232 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
M.P. 2004 nr 12 poz. 192 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2004 nr 12 poz. 182 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 57 poz. 898 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego
M.P. 2003 nr 42 poz. 629 obowiązujący Zarządzenie Nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Kontroli Cen na Leki Pochodzące z Importu
M.P. 2003 nr 35 poz. 488 uchylony Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego
M.P. 2003 nr 23 poz. 337 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2003 nr 20 poz. 301 uznany za uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej
M.P. 2002 nr 54 poz. 741 uznany za uchylony Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu.
M.P. 2002 nr 47 poz. 690 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 października 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 2002 nr 18 poz. 304 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2002 nr 9 poz. 162 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 44 poz. 708 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 41 poz. 668 uchylony Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu Trybunału Konstytucyjnego stanowiącego załącznik do uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 1997 r. w sprawie regulaminu Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 2001 nr 38 poz. 615 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 2001 nr 38 poz. 613 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 37 poz. 586 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 35 poz. 568 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego
M.P. 2001 nr 35 poz. 567 uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 września 2001 r. w sprawie zmiany regulaminu Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 2001 nr 25 poz. 428 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2001 nr 25 poz. 427 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 2001 nr 7 poz. 116 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 2000 nr 42 poz. 804 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 23 poz. 485 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie zmiany regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 2000 nr 21 poz. 428 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 17 poz. 390 uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany regulaminu Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 2000 nr 10 poz. 193 uchylony Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 marca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej.
M.P. 2000 nr 9 poz. 177 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2000 nr 8 poz. 170 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu.
M.P. 2000 nr 4 poz. 58 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1999 nr 40 poz. 611 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 1999 r. sygn. akt P. 6/99.
M.P. 1999 nr 23 poz. 331 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1999 nr 11 poz. 150 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1998 nr 34 poz. 483 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1998 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1998 nr 29 poz. 409 uchylony Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 19 sierpnia 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej.
M.P. 1998 nr 27 poz. 385 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie zmiany regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1998 nr 24 poz. 338 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 1998 r. - Zasady Etyki Poselskiej.
M.P. 1998 nr 12 poz. 203 uchylony Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
M.P. 1998 nr 11 poz. 191 uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sprawie regulaminu Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 1998 nr 10 poz. 181 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1998 nr 7 poz. 159 uchylony Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 21 lutego 1998 r. w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej.
M.P. 1997 nr 86 poz. 862 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1997 nr 82 poz. 794 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1997 nr 81 poz. 788 uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 1997 r. w sprawie regulaminu Trybunału Konstytucyjnego.
M.P. 1997 nr 80 poz. 779 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 58 poz. 558 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 57 poz. 552 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1997 nr 34 poz. 323 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 28 poz. 260 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, regulaminu działania tej Komisji, wynagrodzenia jej członków, trybu składania egzaminu, zakresu tematów egzaminacyjnych oraz wysokości opłat egzaminacyjnych.
M.P. 1997 nr 17 poz. 160 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 marca 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.
M.P. 1996 nr 67 poz. 630 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 1996 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1996 nr 40 poz. 391 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1996 nr 28 poz. 294 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1996 r. w sprawie regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, wynagrodzenia jej członków, trybu składania egzaminu, zakresu tematów egzaminacyjnych oraz wysokości opłat egzaminacyjnych.
M.P. 1996 nr 27 poz. 291 obowiązujący Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 kwietnia 1996 r. w sprawie trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.
M.P. 1996 nr 13 poz. 150 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1996 nr 7 poz. 75 uznany za uchylony Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 19 stycznia 1996 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Narodowego - Regulamin Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1996 nr 1 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie regulaminów wojewódzkich i obwodowych komisji do spraw referendum.
M.P. 1996 nr 1 poz. 8 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.
M.P. 1996 nr 1 poz. 3 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1996 nr 1 poz. 1 uchylony Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 23 grudnia 1995 r. - Regulamin Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej.
M.P. 1995 nr 53 poz. 578 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 6 października 1995 r. w sprawie aplikacji kontrolerskiej.
M.P. 1995 nr 46 poz. 514 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 29 poz. 333 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1995 nr 23 poz. 271 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 18 poz. 213 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1995 nr 8 poz. 111 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1994 nr 62 poz. 545 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 1994 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1994 nr 47 poz. 379 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 1994 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1994 nr 30 poz. 244 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 1993 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1993 nr 63 poz. 562 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 1993 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1993 nr 20 poz. 198 uznany za uchylony Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu.
M.P. 1993 nr 16 poz. 128 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 1993 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1993 nr 13 poz. 89 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1993 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1992 nr 34 poz. 239 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 1992 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1992 nr 27 poz. 188 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 1992 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1992 nr 26 poz. 185 akt posiada tekst jednolity Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1991 nr 43 poz. 302 uznany za uchylony Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
M.P. 1991 nr 43 poz. 299 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 1991 r. w sprawie zmiany Tymczasowego regulaminu Senatu.
M.P. 1991 nr 19 poz. 129 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie zmiany Tymczasowego regulaminu Senatu.
M.P. 1991 nr 19 poz. 128 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 1991 r. w sprawie zmiany Tymczasowego regulaminu Senatu.
M.P. 1991 nr 2 poz. 11 akt posiada tekst jednolity Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu
M.P. 1990 nr 30 poz. 229 uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1990 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1984 nr 24 poz. 165 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 27 września 1984 r. w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego.
M.P. 1983 nr 8 poz. 46 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 24 lutego 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego.
M.P. 1980 nr 27 poz. 145 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 21 listopada 1980 r. o zmianie Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1980 nr 24 poz. 109 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 8 października 1980 r. o zmianie Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1957 nr 19 poz. 145 uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 1 marca 1957 r. Regulamin Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P. 1939 nr 21 poz. 36 Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 stycznia 1939 r. o organizacji i zakresie działania Zarządu Długów Państwa.
M.P. 1938 nr 191 poz. 367 Regulamin Komisji do opiniowania o użyciu środków finansowych, gromadzonych z tytułu poboru opłat od mąki żytniej, pszennej i jęczmiennej oraz kaszy pszennej i jęczmiennej, wydany przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu w dniu 20 sierpnia 1938 r.
M.P. 1936 nr 226 poz. 397 Uchwała Rady Ministrów z dnia 18 września 1936 r. w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Poczt i Telegrafów.
M.P. 1934 nr 68 poz. 104 Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 marca 1934 r. w sprawie zatwierdzenia statutu organizacyjnego wyższych urzędów górniczych.
M.P. 1933 nr 146 poz. 187 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 czerwca 1933 r. o regulaminie dla Komisji Likwidacyjnej do spraw byłych rosyjskich kas emerytalnych
M.P. 1933 nr 26 poz. 37 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji wewnętrznej Generalnej Dyrekcji Loterji Państwowej
M.P. 1933 nr 25 poz. 35 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Solnego.
M.P. 1933 nr 23 poz. 31 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego.
M.P. 1932 nr 171 poz. 202 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Solnego.
M.P. 1932 nr 61 poz. 76 Regulamin Komisyj "Polskiej księgi stadnej koni pełnej krwi angielskiej" i "Polskiej księgi stadnej koni wysokiej półkrwi angielskiej".
M.P. 1932 nr 61 poz. 75 Regulamin Komisyj "Polskiej księgi stadnej koni arabskich czystej krwi", "Polskiej księgi stadnej koni arabskich chowanych w czystości krwi", "Polskiej księgi stadnej koni anglo-arabskich czystej krwi" i "Polskiej księgi stadnej koni anglo-arabskich wysokiej półkrwi".
M.P. 1930 nr 290 poz. 410 Regulamin Komitetu Ekonomicznego Ministrów zatwierdzonego uchwałą Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1930 r.
M.P. 1930 nr 193 poz. 280 Zarządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych z dnia 13 sierpnia 1930 r. o zmianie par. 8 regulaminu dla Państwowego Banku Rolnego
M.P. 1930 nr 155 poz. 236 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1930 r. w sprawie zmiany zarządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 14 sierpnia 1919 roku, zawierającego regulamin wyborczy.