Wyszukiwanie

regulamin pracy

Liczba znalezionych aktów: 101.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 779 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2024 poz. 48 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 10 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy
Dz.U. 2023 poz. 1509 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie regulaminu pracy Rady Edukacji Finansowej
Dz.U. 2023 poz. 249 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2020 poz. 1306 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy
Dz.U. 2019 poz. 2393 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
Dz.U. 2019 poz. 2374 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania Funduszu Edukacji Finansowej
Dz.U. 2019 poz. 1098 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu pracy Rady Edukacji Finansowej
Dz.U. 2018 poz. 1732 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2017 poz. 14 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
Dz.U. 2016 poz. 2072 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
Dz.U. 2016 poz. 517 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2015 poz. 1177 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2015 poz. 925 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2015 poz. 924 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2015 poz. 923 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2015 poz. 402 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2014 poz. 1962 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2014 poz. 1502 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy
Dz.U. 2014 poz. 1218 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2014 poz. 964 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
Dz.U. 2014 poz. 259 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2014 poz. 144 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2013 poz. 870 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2013 poz. 232 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
Dz.U. 2013 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2012 poz. 1542 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2012 poz. 1070 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2012 poz. 693 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów
Dz.U. 2012 poz. 54 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2012 poz. 48 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 296 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2010 nr 48 poz. 280 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
Dz.U. 2010 nr 40 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1178 obowiązujący Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o izbach morskich
Dz.U. 2007 nr 169 poz. 1189 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury
Dz.U. 2007 nr 124 poz. 865 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad
Dz.U. 2006 nr 42 poz. 287 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów
Dz.U. 2005 nr 43 poz. 421 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2003 nr 190 poz. 1866 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2003 r. w sprawie regulaminu pracy Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych
Dz.U. 2003 nr 56 poz. 502 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz regulaminu działania Rady
Dz.U. 2002 nr 103 poz. 929 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu i zasad funkcjonowania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz zakresu czynności sekretarza tego Kolegium.
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 286 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie regulaminu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1589 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie regulaminu Komisji Porozumiewawczej do Spraw Cukru.
Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1455 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1437 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1123 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Dz.U. 2001 nr 73 poz. 763 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
Dz.U. 2001 nr 11 poz. 88 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu oraz działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1246 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Dz.U. 1998 nr 89 poz. 565 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowego trybu legitymowania osób, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych, wchodzenia do niektórych lokali mieszkalnych oraz umieszczania zamknięć celnych przez funkcjonariuszy Inspekcji Celnej.
Dz.U. 1998 nr 47 poz. 297 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie regulaminu Krajowej Rady Bibliotecznej.
Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy.
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U. 1996 nr 24 poz. 110 obowiązujący Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 92 poz. 409 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1985 nr 1 poz. 1 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1983 nr 40 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1982 nr 37 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1981 nr 22 poz. 110 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1977 nr 10 poz. 41 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1977 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1976 nr 35 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1975 nr 27 poz. 141 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy.
Dz.U. 1928 nr 88 poz. 781 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 września 1928 r. w sprawie instancyj odwoławczych i trybu postępowania przy zatwierdzaniu regulaminów pracy w zakładach podległych ustawom górniczym z wyjątkiem hut.
M.P. 2023 poz. 404 obowiązujący Uchwała nr 144/2023 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa
M.P. 2023 poz. 29 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
M.P. 2022 poz. 348 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 988 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 19 października 2021 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 1123 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 235 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
M.P. 2020 poz. 1113 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 175 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 1192 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 159 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 813 obowiązujący Uchwała nr 139/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 2019 poz. 137 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Nr 10 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 278 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 114 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 1204 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 1006 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 494 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Nr 62 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 1063 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 204 Rady Ministrów z dnia 27 października 2015 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 979 akt posiada tekst jednolity Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 113 poz. 1146 uchylony Uchwała Nr 214 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 78 poz. 785 uchylony Uchwała Rady Ministrów Nr 158 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 50 poz. 553 uchylony Uchwała Nr 96 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 1 poz. 6 uchylony Uchwała Nr 215 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2010 nr 5 poz. 47 uchylony Uchwała Nr 12 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 20 poz. 246 uchylony Uchwała Nr 38 Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 45 poz. 534 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie regulaminu pracy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
M.P. 2005 nr 55 poz. 757 uchylony Uchwała Nr 244 Rady Ministrów z dnia 20 września 2005 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 42 poz. 734 uchylony Uchwała Nr 226 Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2004 nr 11 poz. 176 uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2002 nr 30 poz. 482 uchylony Uchwała Nr 139 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów.
M.P. 2002 nr 13 poz. 221 uchylony Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów.
M.P. 2001 nr 33 poz. 547 uchylony Uchwała Nr 125 Rady Ministrów z dnia 4 września 2001 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów.
M.P. 1999 nr 32 poz. 498 uchylony Uchwała Nr 82 Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów.
M.P. 1998 nr 27 poz. 389 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
M.P. 1998 nr 27 poz. 387 uchylony Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie trybu pracy wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz wytycznych do realizacji ich zadań.
M.P. 1998 nr 12 poz. 202 uchylony Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów.
M.P. 1998 nr 10 poz. 181 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1997 nr 15 poz. 144 uchylony Uchwała nr 13 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów.