Wyszukiwanie

rynek wewnętrzny

Liczba znalezionych aktów: 54.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 27 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przekazywania informacji przez grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacje producentów owoców i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw
Dz.U. 2023 poz. 845 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
Dz.U. 2021 poz. 2478 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych wspierających eksport
Dz.U. 2021 poz. 2474 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport
Dz.U. 2021 poz. 514 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Dz.U. 2020 poz. 960 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2020/2021
Dz.U. 2019 poz. 544 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Dz.U. 2017 poz. 2070 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
Dz.U. 2016 poz. 3 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
Dz.U. 2014 poz. 1572 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Dz.U. 2014 poz. 1571 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Dz.U. 2014 poz. 1569 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Dz.U. 2013 poz. 1017 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zwiększenia współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2011/2012
Dz.U. 2013 poz. 555 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie określenia wartości standardowej na 2013 r.
Dz.U. 2013 poz. 338 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie terminów przekazywania informacji przez marszałka województwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Prezesa Agencji Rynku Rolnego, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw i ich zrzeszenia
Dz.U. 2012 poz. 646 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego i dostawcom hurtowym
Dz.U. 2011 nr 238 poz. 1426 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie miejsc pierwszej sprzedaży oraz czasu wyładunku gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru
Dz.U. 2006 nr 193 poz. 1426 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbierania danych rynkowych
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1968 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie wysokości dopłat do mleka Ekstra w 2004 r.
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2059 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1931 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie badania mleka.
Dz.U. 2002 nr 161 poz. 1336 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad dokonywania zakupów interwencyjnych cukru białego.
Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1105 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1086 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru.
Dz.U. 2002 nr 98 poz. 888 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań co do jakości masła i odtłuszczonego mleka w proszku zakupywanych w ramach interwencji przez Agencję Rynku Rolnego.
Dz.U. 2002 nr 86 poz. 781 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbieranych danych rynkowych.
Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1589 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie regulaminu Komisji Porozumiewawczej do Spraw Cukru.
Dz.U. 2001 nr 110 poz. 1188 uchylony Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych.
Dz.U. 2001 nr 99 poz. 1076 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.
Dz.U. 2001 nr 42 poz. 471 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 726 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 725 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 731 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.
Dz.U. 1999 nr 64 poz. 730 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1112 uchylony Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 82 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wymogów, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.
Dz.U. 1998 nr 17 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wymogów, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych.
Dz.U. 1991 nr 89 poz. 403 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1991 nr 65 poz. 279 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 88 uchylony Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 159 uchylony Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o Funduszu Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu.
Dz.U. 1928 nr 103 poz. 923 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1928 r. o zmianie niektórych przepisów o wolnych składach soli.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 882 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 grudnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Skarbu i Rolnictwa o przemiale pszenicy i żyta.
Dz.U. 1928 nr 83 poz. 731 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 września 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu, Skarbu i Rolnictwa w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1927 r. o przemiale żyta.
Dz.U. 1928 nr 83 poz. 730 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zakazie wypieku chleba pszenno - żytniego.
M.P. 2021 poz. 772 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku
M.P. 2020 poz. 678 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku
M.P. 2019 poz. 728 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku
M.P. 2002 nr 14 poz. 233 obowiązujący Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2002 r. uchylająca decyzję Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Rumunii (Monitor Polski Nr 21, poz. 351), oraz decyzję Ministerstwa Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. utrzymującą w mocy decyzję z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Rumunii (Monitor Polski Nr 39, poz. 655).
M.P. 1997 nr 80 poz. 782 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1997 r. w sprawie zakończenia postępowania w celu ochrony rynku krajowego przed importem rowerów z Chin i Tajwanu, zagrażającym interesom gospodarczym krajowych producentów.
M.P. 1997 nr 40 poz. 417 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 1997 r. o wszczęciu postępowania w celu ochrony rynku krajowego przed importem rowerów z Chin i Tajwanu zagrażającym ineteresom gospodarczym krajowych producentów.
M.P. 1995 nr 14 poz. 172 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.
M.P. 1990 nr 49 poz. 376 uznany za uchylony Uchwała nr 211 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad tworzenia rezerw państwowych i gospodarowania tymi rezerwami.
M.P. 1989 nr 41 poz. 329 uznany za uchylony Uchwała nr 168 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw państwowych i gospodarowania tymi rezerwami.