Wyszukiwanie

sąd apelacyjny

Liczba znalezionych aktów: 244.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2538 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2023 poz. 1571 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2023 poz. 934 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2023 poz. 217 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2022 poz. 667 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2021 poz. 1434 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2021 poz. 1269 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2021 poz. 599 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2021 poz. 530 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2020 poz. 2463 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2020 poz. 2446 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2020 poz. 2072 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2020 poz. 1153 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2020 poz. 365 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2019 poz. 2561 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2019 poz. 2221 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2019 poz. 1926 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2019 poz. 1305 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2019 poz. 603 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2018 poz. 2548 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw
Dz.U. 2018 poz. 556 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2016 poz. 1749 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2015 poz. 1609 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2015 poz. 133 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2014 poz. 1744 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2014 poz. 1407 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2013 poz. 427 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2011 nr 60 poz. 304 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1641 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim oraz zmiany rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1640 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Lublinie i Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Trzciance z siedzibą w Czarnkowie, utworzenia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2010 nr 133 poz. 894 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1787 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właścicieli
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1729 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów zamiejscowych sądów okręgowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 853 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1581 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2008 nr 105 poz. 673 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Szczecinie, utworzenia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie i Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1794 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Piasecznie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2007 nr 177 poz. 1249 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2007 nr 153 poz. 1084 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib
Dz.U. 2007 nr 50 poz. 335 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Katowicach, utworzenia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach i Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów ich właściwości
Dz.U. 2007 nr 20 poz. 116 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2006 nr 241 poz. 1755 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1872 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1639 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zniesienia Sądów Rejonowych dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Pragi w Warszawie oraz utworzenia sądów Rejonowych w : Siemianowicach Śląskich, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 945 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Gdańsku oraz utworzenia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku i Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2005 nr 63 poz. 557 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2798 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1563 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2256 obowiązujący Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2187 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2186 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Koninie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2164 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sądów Rejonowych w Miliczu, Mrągowie, Rykach i Wschowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1119 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 czerwca 2003 r. sygn. akt P 1/03
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1056 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 528 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów
Dz.U. 2003 nr 44 poz. 386 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1564 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1508 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1283 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej.
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 981 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2001 nr 64 poz. 654 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2001 nr 60 poz. 617 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikantów sądowych i prokuratorskich.
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 134 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1261 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 913 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 797 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2000 nr 56 poz. 674 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2000 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2000 nr 50 poz. 595 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2000 nr 44 poz. 515 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1999 nr 59 poz. 630 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1999 nr 42 poz. 428 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1253 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1064 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1998 nr 131 poz. 860 obowiązujący Ustawa z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 1997 nr 70 poz. 443 uchylony Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 213 obowiązujący Ustawa z dnia 15 maja 1993 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o powołaniu sądów apelacyjnych.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 188 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego.
Dz.U. 1990 nr 65 poz. 388 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1990 r. w sprawie utworzenia w sądach apelacyjnych wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 375 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1990 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 335 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 361 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 1938 r. w sprawie powiększenia liczby sędziów śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia w sądach apelacyjnych we Lwowie i w Warszawie.
Dz.U. 1938 nr 26 poz. 230 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o utworzeniu Sądu Apelacyjnego w Toruniu.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 558 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1937 r. o utworzeniu stanowiska sędziego śledczego do spraw wyjątkowego znaczenia w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie.
Dz.U. 1935 nr 59 poz. 386 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1935 r. o sprostowaniu błędów w tekście rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1935 r., zawierającego "Regulamin urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych".
Dz.U. 1935 nr 55 poz. 357 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1935 r. - Regulamin urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych.
Dz.U. 1933 nr 88 poz. 687 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o wykonaniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie zniesienia Sądu Apelacyjnego w Toruniu, zmiany granic okręgów sądów apelacyjnych w Poznaniu i Warszawie, zniesienia Sądu Okręgowego we Włocławku i zmiany granic okręgów sądów okręgowych w Łodzi i Toruniu.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 791 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 456 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1931 r. w sprawie strawnego i drogowego dla organów sądowych w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1930 nr 19 poz. 159 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1930 r. o taksie wynagrodzenia notarjuszów na obszarze sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 134 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 1930 r. o trybie postępowania przy obsadzaniu wolnych stanowisk prezesów i wiceprezesów sądów apelacyjnych i okręgowych.
Dz.U. 1929 nr 46 poz. 382 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. - Regulamin urzędowania prokuratur sądów apelacyjnych i okręgowych.
Dz.U. 1929 nr 15 poz. 130 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1929 r. w sprawie strawnego i drogowego dla organów sądowych w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 935 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o trybie postępowania przy obsadzaniu wolnych stanowisk sędziowskich w sądach apelacyjnych, okręgowych i grodzkich.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 934 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. Regulamin ogólny wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich.
Dz.U. 1928 nr 54 poz. 521 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1928 r. o skróceniu aplikacji sądowej w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu oraz w górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach.
Dz.U. 1928 nr 54 poz. 520 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1928 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów tymczasowych o kosztach sądowych obowiązujących w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 380 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmian w ustawie postępowania cywilnego obowiązującej w okręgach sądów apelacyjnych: w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1928 nr 36 poz. 347 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o uchyleniu ustawy z dnia 16 stycznia 1895 r. o uregulowaniu wyprzedaży, obowiązującej na obszarach sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1928 nr 27 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o zapobieganiu upadłości na obszarze okręgów sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu oraz sądu okręgowego w Katowicach.
Dz.U. 1928 nr 21 poz. 177 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o zmianie niektórych przepisów kodeksu karnego z 1903 r. i przepisów o postępowaniu karnem w okręgach sądów apelacyjnych: w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1928 nr 16 poz. 116 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. o adwokaturze w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu oraz w górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach.
Dz.U. 1925 nr 63 poz. 448 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1925 r. o strawnem i drogowem dla organów sądowych w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1925 nr 62 poz. 439 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1925 r. o sądownictwie doraźnem w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1921 nr 64 poz. 407 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 1 lipca 1921 r. o przekazaniu właściwości Urzędu Związkowego dla spraw swojszczyzny w Berlinie Senatowi Administracyjnemu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
Dz.U. 1918 nr 21 poz. 72 akt jednorazowy Dekret w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego warszawskiego.
Dz.U. 1918 nr 21 poz. 71 Dekret w przedmiocie uzupełnienia i zmiany przepisów tymczasowych o moratorjum w okręgu sądu apelacyjnego lubelskiego.
M.P. 2023 poz. 1404 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2023 r. nr 1130.57.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1378 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1377 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1376 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 816 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2023 r. nr 1130.36.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 791 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 2023 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2023 poz. 789 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 558 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 554 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 530 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 514 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 507 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 457 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 417 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 377 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. nr 1130.7.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 375 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2023 r. nr 1130.4.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 372 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2023 r. nr 1130.1.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 337 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 181 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 125 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1280 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1098 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1097 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1090 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1089 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1088 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1073 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1072 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1071 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 października 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 1033 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2022 r. nr 1130.70.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1032 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2022 r. nr 1130.69.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1026 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2022 r. nr 1130.64.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1024 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2022 r. nr 1130.61.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1022 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2022 r. nr 1130.59.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 970 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 946 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 765 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2022 r. nr 1130.42.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 751 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2022 r. nr 1130.34.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 712 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 686 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 685 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 506 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2022 r. nr 1130.24.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 497 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2022 r. nr 1130.9.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 495 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2022 r. nr 1130.6.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 494 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. nr 1130.5.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 493 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. nr 1130.4.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 492 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2022 poz. 115 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2022 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 928 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2021 r. nr 1130.67.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 832 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 831 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 830 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 695 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2021 r. nr 1130.44.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 694 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2021 r. nr 1130.43.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 691 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. nr 1130.40.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 404 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2021 r. nr 1130.10.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 403 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. nr 1130.9.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 401 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2021 r. nr 1130.8.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 399 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2021 r. nr 1130.6.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 396 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. nr 1130.3.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 178 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 50 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. nr 1130.61.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 49 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2020 r. nr 1130.60.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 48 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2020 r. nr 1130.59.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 29 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 28 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2021 poz. 27 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 1037 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 1036 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 1016 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 942 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 773 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 622 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 585 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 28 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2020 poz. 23 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2019 r. nr 1130.51.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 1144 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 1124 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 930 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2019 r. nr 1130.30.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 698 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 610 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2019 r. nr 1130.14.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 578 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2019 poz. 479 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 1085 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2018 poz. 1041 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2016 poz. 986 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2016 poz. 696 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.9.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 695 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 678 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.8.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 511 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.6.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 296 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2016 poz. 277 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2016 r. nr 1130.4.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 267 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. nr 1130.3.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2015 poz. 1100 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015 r. nr 1130.13.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2015 poz. 597 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2015 r. nr 1130.9.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2015 poz. 590 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2015 r. nr 1130.7.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2015 poz. 589 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. nr 1130.6.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2015 poz. 474 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2015 poz. 403 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. nr 1130.5.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2015 poz. 274 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2015 poz. 27 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2014 poz. 499 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2014 r. nr 1130-10-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2014 poz. 233 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2014 r. nr 1130-3-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2014 poz. 232 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2014 r. nr 1130-2-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2014 poz. 231 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 1130-4-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2014 poz. 229 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2014 r. nr 1130-1-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2012 poz. 498 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. nr 1130-7-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2012 poz. 497 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. nr 1130-6-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2006 nr 84 poz. 855 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2006 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2006 nr 60 poz. 640 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 września 2006 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2004 nr 40 poz. 709 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2004 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej
M.P. 2004 nr 39 poz. 694 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 września 2004 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych
M.P. 2004 nr 29 poz. 524 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2004 r. nr 112-6-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 29 poz. 523 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2004 r. nr 112-5-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 29 poz. 521 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2004 r. nr 112-4-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2004 nr 28 poz. 482 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w Sadzie Apelacyjnym w Warszawie
M.P. 2004 nr 21 poz. 382 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2004 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych
M.P. 2004 nr 18 poz. 326 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2004 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne
M.P. 2004 nr 16 poz. 280 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych: w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej i w Sądzie Okręgowym w Krośnie
M.P. 2004 nr 2 poz. 21 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2003 r. nr 112-13-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2003 nr 56 poz. 888 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości orzeczenia Sądu o publikacji treści oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną
M.P. 2003 nr 34 poz. 463 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych
M.P. 2003 nr 12 poz. 164 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2003 r. nr 112-2-03 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2002 nr 33 poz. 507 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2002 r. nr 112-7-02 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2002 nr 20 poz. 368 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie ustalenia na rok 2002 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych.
M.P. 2002 nr 20 poz. 367 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2002 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego.
M.P. 2001 nr 45 poz. 720 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2001 r. nr 112-15-01 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
M.P. 2001 nr 45 poz. 718 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2001 r. nr 112-14-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.
M.P. 2001 nr 20 poz. 326 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.
M.P. 2001 nr 10 poz. 164 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.
M.P. 2000 nr 29 poz. 610 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2000 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.
M.P. 2000 nr 11 poz. 236 uchylony Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2000 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych.
M.P. 2000 nr 6 poz. 153 uchylony Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 2000 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych.
M.P. 1998 nr 41 poz. 568 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 1998 r. w sprawie utworzenia w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie wydziału do orzekania o zgodności z prawdą oświadczeń dotyczących pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa, wymienionych w ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne, lub współpracy z tymi organami.
M.P. 1936 nr 189 poz. 352 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 sierpnia 1936 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądu pracy w Bielsku i sądu okręgowego w Cieszynie w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach
M.P. 1936 nr 100 poz. 184 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 1936 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych, znajdujących się w okręgach Sądów Apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie.