Wyszukiwanie

sądowe koszty i opłaty

Liczba znalezionych aktów: 259.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 123 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłatach w sprawach karnych
Dz.U. 2022 poz. 1184 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze
Dz.U. 2021 poz. 1693 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Dz.U. 2020 poz. 1820 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Dz.U. 2019 poz. 1952 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Dz.U. 2018 poz. 2099 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Dz.U. 2018 poz. 727 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Dz.U. 2017 poz. 1987 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Dz.U. 2016 poz. 1822 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2016 poz. 1749 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2015 poz. 1583 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Dz.U. 2015 poz. 1188 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Dz.U. 2014 poz. 1851 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Dz.U. 2014 poz. 635 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o adwokaturze
Dz.U. 2014 poz. 101 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2013 poz. 712 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego
Dz.U. 2012 poz. 1101 obowiązujący Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 299 poz. 1775 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2009 nr 175 poz. 1361 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
Dz.U. 2006 nr 27 poz. 199 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 415 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie kosztów sądowych przy zakładaniu ksiąg wieczystych.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 990 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1999 nr 45 poz. 452 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1997 nr 141 poz. 948 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 678 obowiązujący Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U..1997 nr 103 poz. 659 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1997 r. w sprawie wynagrodzenia notariusza za czynności związane z przekazywaniem zakładowych budynków mieszkalnych oraz w sprawie wysokości niektórych opłat sądowych.
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 1997 nr 41 poz. 255 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 780 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 779 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany opłat w sprawach karnych.
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 753 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 709 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1996 nr 146 poz. 683 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1996 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 650 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1996 nr 90 poz. 405 uchylony Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 231 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1996 nr 43 poz. 189 obowiązujący Ustawa z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 154 poz. 793 obowiązujący Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. zmieniająca ustawę o zmianie Kodeksu postępowania karnego, ustawy o ustroju sądów wojskowych, ustawy o opłatach w sprawach karnych i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 785 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych.
Dz.U. 1995 nr 117 poz. 563 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej.
Dz.U. 1995 nr 112 poz. 540 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego i regulaminu jego działania.
Dz.U. 1995 nr 95 poz. 475 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym.
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 368 uchylony Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Dz.U. 1995 nr 17 poz. 82 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 1995 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia notariusza oraz wysokości wpisów sądowych za czynności związane z przekazywaniem zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 771 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 739 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Finansów z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów zabezpieczenia i wykonania kar majątkowych i roszczeń odszkodowawczych.
Dz.U. 1994 nr 138 poz. 733 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności egzekucyjne oraz sposobu przeprowadzania publicznej licytacji i trybu postępowania przy przechowywaniu i egzekucyjnej sprzedaży niektórych rodzajów ruchomości.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 712 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 691 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 582 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 581 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 580 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych oraz sposobu jej uiszczania.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 579 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 577 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 576 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1994 nr 102 poz. 500 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty sądowej na nowe znaki.
Dz.U. 1994 nr 79 poz. 362 uchylony Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 213 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych.
Dz.U. 1994 nr 31 poz. 115 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1994 nr 2 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej i opłaty kancelaryjnej w postępowaniu w sprawach rejestrowych oraz sposobu uiszczenia należności z tytułu kosztów tego postępowania.
Dz.U. 1993 nr 82 poz. 387 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za udzielenie informacji z rejestru skazanych oraz sposobu jej uiszczania.
Dz.U. 1993 nr 79 poz. 371 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie postępowania dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii.
Dz.U. 1993 nr 75 poz. 357 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych.
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 337 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1993 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1993 nr 63 poz. 305 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1993 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 270 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie zmiany wysokości opłat w sprawach karnych.
Dz.U. 1993 nr 49 poz. 224 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1993 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.
Dz.U. 1993 nr 49 poz. 223 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1993 r. w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.
Dz.U. 1993 nr 46 poz. 210 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1993 nr 41 poz. 187 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 1993 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1993 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1993 nr 9 poz. 45 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych.
Dz.U. 1993 nr 6 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 326 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1992 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1992 nr 33 poz. 145 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 1992 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnienia od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielonych kredytów, gwarancji i poręczeń.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 88 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1992 r. uchylające rozporządzenie w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 87 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 478 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1991 nr 86 poz. 393 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1991 nr 85 poz. 390 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1991 nr 82 poz. 369 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 360 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 359 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 358 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 357 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 354 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 339 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania.
Dz.U. 1991 nr 62 poz. 264 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1991 nr 62 poz. 261 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie zmiany wysokości opłat w sprawach karnych.
Dz.U. 1991 nr 34 poz. 149 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
Dz.U. 1991 nr 32 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 marca 1991 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1991 nr 28 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1991 nr 25 poz. 102 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1991 r. w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych.
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 93 uchylony Ustawa z dnia 22 lutego 1991 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 547 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 520 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 415 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1990 r. w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 414 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1990 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.
Dz.U. 1990 nr 70 poz. 413 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1990 nr 62 poz. 364 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1990 nr 62 poz. 363 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.
Dz.U. 1990 nr 48 poz. 284 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1990 nr 47 poz. 281 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie opłat za czynności egzekucyjne oraz sposobu przeprowadzania publicznej licytacji i trybu postępowania przy przechowywaniu i egzekucyjnej sprzedaży niektórych rodzajów ruchomości.
Dz.U. 1990 nr 45 poz. 264 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 1990 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 67 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 1990 r. w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.
Dz.U. 1989 nr 66 poz. 405 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 381 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 369 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 363 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1989 r. w sprawie zmiany wysokości opłat w sprawach karnych.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 361 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 360 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 359 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1989 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 357 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 1989 r. w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 356 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 343 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1989 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1989 nr 57 poz. 342 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 1989 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 300 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 79 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 75 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1989 nr 11 poz. 61 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1989 nr 11 poz. 60 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.
Dz.U. 1988 nr 43 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 335 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 213 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1987 nr 39 poz. 223 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu do skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 154 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1986 nr 24 poz. 118 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1986 r. w sprawie rekompensaty dla ławników nie pozostających w stosunku pracy za czas wykonywania czynności w sądzie.
Dz.U. 1985 nr 51 poz. 266 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1985 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 254 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności sądowych.
Dz.U. 1985 nr 48 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 244 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zaliczania wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków.
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1985 nr 33 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie określenia wysokości ulgowych stawek opłat za czynności notarialne i sądowe dokonywane w związku z oddawaniem gruntów w użytkowanie wieczyste i sprzedażą nieruchomości państwowych.
Dz.U. 1985 nr 31 poz. 138 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
Dz.U. 1985 nr 23 poz. 100 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1985 nr 20 poz. 86 obowiązujący Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242 uchylony Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.
Dz.U. 1984 nr 45 poz. 241 uchylony Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1984 nr 42 poz. 221 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.
Dz.U. 1984 nr 39 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 20 lipca 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1983 nr 64 poz. 292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1983 r. w sprawie wynagradzania biegłych (tłumaczy) z zakresu daktylologii.
Dz.U. 1983 nr 55 poz. 243 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Finansów z dnia 15 września 1983 r. w sprawie kosztów zabezpieczenia i wykonania kar majątkowych i roszczeń odszkodowawczych.
Dz.U. 1983 nr 51 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nie opłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu.
Dz.U. 1983 nr 49 poz. 223 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych.
Dz.U. 1983 nr 44 poz. 203 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o zmianie niektórych przepisów z zakresu prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1983 nr 33 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności sądowych.
Dz.U. 1983 nr 32 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 maja 1983 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych.
Dz.U. 1983 nr 26 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie kosztów postępowania w sprawach nieletnich.
Dz.U. 1983 nr 19 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1983 nr 13 poz. 66 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1983 r. w sprawie opłat za przekazanie gospodarstwa rolnego następcy rolnika.
Dz.U. 1983 nr 5 poz. 33 obowiązujący Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 289 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 283 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 282 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1982 r. w sprawie należności ławników nie będących pracownikami za udział w posiedzeniach sądu.
Dz.U. 1982 nr 41 poz. 273 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 215 uchylony Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1982 nr 29 poz. 208 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1982 r. w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego.
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 197 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1982 r. w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów.
Dz.U. 1982 nr 26 poz. 188 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1982 nr 23 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 1982 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 125 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 1982 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 82 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1982 nr 1 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1981 r. w sprawie opłat za czynności zespołów adwokackich.
Dz.U. 1981 nr 21 poz. 107 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1981 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1981 nr 7 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1981 r. w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1980 nr 20 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 254 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 234 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 81 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości niektórych opłat sądowych i notarialnych oraz warunków zwalniania przez sąd od opłat sądowych właścicieli lub współwłaścicieli gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1975 nr 2 poz. 7 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności sądowych.
Dz.U. 1974 nr 39 poz. 231 uchylony Ustawa z dnia 24 października 1974 r. o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1974 nr 27 poz. 157 uchylony Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.
Dz.U. 1973 nr 27 poz. 152 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych.
Dz.U. 1973 nr 21 poz. 120 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1973 r. w sprawie wysokości opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.
Dz.U. 1972 nr 18 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 1972 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników.
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 265 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności sądowych.
Dz.U. 1969 nr 34 poz. 286 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 1969 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 98 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny wykonawczy.
Dz.U. 1969 nr 13 poz. 96 uchylony Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 1969 nr 8 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 1969 r. w sprawie określenia wysokości niektórych opłat sądowych i notarialnych oraz warunków zwalniania przez sąd od opłat sądowych właścicieli lub współwłaścicieli gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1969 nr 4 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzekucji sądowej grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego.
Dz.U. 1968 nr 10 poz. 52 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników.
Dz.U. 1967 nr 24 poz. 110 uchylony Ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1965 nr 54 poz. 336 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 1965 r. w sprawie egzekucji sądowej grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania sądowego.
Dz.U. 1965 nr 21 poz. 135 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1965 r. w sprawie częściowego zwalniania od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.
Dz.U. 1965 nr 15 poz. 113 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1965 r. o sprostowaniu błędów w ustawie Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
Dz.U. 1963 nr 10 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1963 r. w sprawie rejestru okrętowego.
Dz.U. 1950 nr 49 poz. 445 uchylony Dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 118 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o zakładaniu rejestrów spółdzielni, których rejestry zaginęły lub uległy zniszczeniu.
Dz.U. 1946 nr 37 poz. 227 uznany za uchylony Dekret z dnia 28 czerwca 1946 r. o zwolnieniu od opłat sądowych i hipotecznych w związku z naprawą budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny.
Dz.U. 1938 nr 32 poz. 276 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1938 r. o opłatach stemplowych i sądowych, związanych z przeniesieniem własności nieruchomości.
Dz.U. 1936 nr 87 poz. 610 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 29 października 1936 r. o opłatach za odpisy z akt w wojskowym postępowaniu karnym.
Dz.U. 1934 nr 16 poz. 131 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Spraw Zagranicznych oraz Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 1934 r. w sprawie funduszów Mieszanego Trybunału Rozjemczego polsko-niemieckiego w Paryżu.
Dz.U. 1924 nr 56 poz. 562 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 1924 r. w przedmiocie opłat sądowych na obszarze sądów apelacyjnych krakowskiego i lwowskiego oraz sądu okręgowego cieszyńskiego.
Dz.U. 1924 nr 52 poz. 529 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1924 r. zmieniające częściowo rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1924 r. w przedmiocie zmian w kwotach pieniężnych określonych w przepisach karnych, karno-administracyjnych i niektórych skarbowych, oraz w przepisach porządkowych i dyscyplinarnych tudzież w przedmiocie zastosowania złotego (franka złotego) do obliczania niektórych z tych kwot.
Dz.U. 1924 nr 49 poz. 501 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Spraw Wewnętrznych o opłatach za czynności sądowo-lekarskie na obszarach, na których obowiązują ros. ustawa postępowania karnego z r. 1864 i austr. ustawa o postępowaniu karnem z r. 1873.
Dz.U. 1924 nr 43 poz. 452 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 1924 r. o zastosowaniu złotego do kosztów i opłat sądowych w górnośląskiej części sądu apelacyjnego w Katowicach.
Dz.U. 1924 nr 43 poz. 449 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. w przedmiocie kosztów sądowych i opłat w górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach.
Dz.U. 1924 nr 42 poz. 448 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie uiszczania opłat sądowych w znaczkach sądowych.
Dz.U. 1924 nr 39 poz. 419 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1924 r. o strawnem i drogowem dla organów sądowych w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1924 nr 39 poz. 418 Rozporządzenie Ministrów: Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 15 kwietnia 1924 r. w przedmiocie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1924 r. o podwyższeniu opłat sądowych na obszarze sądów apelacyjnych krakowskiego i lwowskiego i sądu okręgowego cieszyńskiego oraz zastosowania złotego do opłat sądowych.
Dz.U. 1924 nr 35 poz. 369 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1924 r. o przerachowaniu należności wynikających z Przepisów tymczasowych o kosztach sądowych, obowiązujących w b. zaborze rosyjskim.
Dz.U. 1924 nr 34 poz. 362 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1924 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli Państwa w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1922 r. o uiszczaniu opłat sądowych w znaczkach sądowych.
Dz.U. 1924 nr 28 poz. 284 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1924 r. w przedmiocie ogłoszenia przepisów tymczasowych o kosztach sądowych.
Dz.U. 1924 nr 20 poz. 216 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1924 r. o zmianach kwot pieniężnych w ustawach o sądach przemysłowych i kupieckich obowiązujących w województwach: poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1924 nr 19 poz. 187 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1924 r. o zastosowaniu złotego do kosztów i opłat sądowych w województwach: poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1924 nr 19 poz. 186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1924 r. w przedmiocie podwyższenia opłat sądowych na obszarze sądów apelacyjnych krakowskiego i lwowskiego i sądu okręgowego cieszyńskiego oraz zastosowania złotego do opłat sądowych.
Dz.U. 1924 nr 16 poz. 157 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1924 r. w przedmiocie zmiany kwot pieniężnych w ustawach o ustroju sądownictwa i o postępowaniu w cywilnych sprawach spornych w województwach: poznańskiem, pomorskiem i górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1924 nr 16 poz. 156 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1924 r. zmieniające kwoty pieniężne niektórych postanowień obowiązujących w b. dzielnicy austrjackiej ustaw o postępowaniu sądowem w sprawach cywilnych.
Dz.U. 1924 nr 16 poz. 155 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1924 r. o zmianie kwot pieniężnych w niektórych przepisach o postępowaniu sądowem w sprawach cywilnych w b. zaborze rosyjskim.
Dz.U. 1924 nr 16 poz. 154 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1924 r. zmieniające przepisy tymczasowe o kosztach sądowych w b. zaborze rosyjskim.
Dz.U. 1924 nr 9 poz. 89 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1924 r. w przedmiocie zmian w kwotach pieniężnych określonych w przepisach karnych, karno-administracyjnych i niektórych skarbowych, oraz w przepisach porządkowych i dyscyplinarnych, tudzież w przedmiocie zastosowania złotego (franka złotego) do obliczania niektórych z tych kwot.
Dz.U. 1924 nr 5 poz. 41 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1924 r. w przedmiocie zmian kwot pieniężnych w ustawach o sądach przemysłowych i kupieckich obowiązujących w województwach: poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1924 nr 2 poz. 14 Obwieszczenie z dnia 31 grudnia 1923 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1923 r. w przedmiocie podwyższenia kosztów postępowania przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym.
Dz.U. 1924 nr 1 poz. 1 Ustawa z dnia 5 grudnia 1924 r. w przedmiocie podwyższenia opłat sądowych na obszarze sądów apelacyjnych krakowskiego, lwowskiego i sądu okręgowego cieszyńskiego.
Dz.U. 1923 nr 137 poz. 1135 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1923 r. w przedmiocie kosztów sądowych i opłat w województwach poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1923 nr 130 poz. 1058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. zmieniające przepisy tymczasowe o kosztach sądowych.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1020 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1923 r. w przedmiocie podwyższenia kosztów postępowania przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym.
Dz.U. 1923 nr 100 poz. 793 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 1923 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1922 r. w przedmiocie uiszczania opłat sądowych w znaczkach sądowych.
Dz.U. 1923 nr 92 poz. 729 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi Wileńskiej przepisów o kosztach sądowych obowiązujących w b. zaborze rosyjskim.
Dz.U. 1923 nr 23 poz. 728 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1923 r. zmieniające przepisy tymczasowe o kosztach sądowych.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 658 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1923 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1922 r. w przedmiocie uiszczania opłat sądowych w znaczkach sądowych.
Dz.U. 1923 nr 43 poz. 292 Ustawa z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie kosztów sądowych i opłat w województwach: poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1923 nr 39 poz. 275 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 1923 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o opłatach za doręczanie wezwań i zawiadomień na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1922 nr 46 poz. 406 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1922 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie uiszczania opłat sądowych w znaczkach sądowych.
Dz.U. 1922 nr 11 poz. 88 Ustawa z dnia 31 stycznia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia pewnych opłat sądowych w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1921 nr 106 poz. 770 Ustawa z dnia 17 grudnia 1921 r. zmieniająca przepisy tymczasowe o kosztach sądowych.
Dz.U. 1921 nr 90 poz. 669 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie opłat za doręczanie wezwań i zawiadomień na obszarze b. zaboru rosyjskiego.
Dz.U. 1921 nr 90 poz. 668 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1921 r. w przedmiocie rozszerzenia mocy obowiązującej pruskiej ustawy z dnia 4 lipca 1919 r., zmieniającej pruską ustawę o kosztach sądowych z dnia 25 lipca 1910 r. na cały obszar b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 85 poz. 626 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1921 r. o podwyższeniu opłat za doręczenia w sprawach cywilnych na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1921 nr 82 poz. 578 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 28 września 1921 r. o uiszczaniu gotówką opłat sądowych w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 461 Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 17 lipca 1921 r. o dalszem podwyższeniu kosztów sądowych i opłat notarjuszów, adwokatów i komorników sądowych w b. dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 36 poz. 221 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 1921 r. w przedmiocie strawnego i drogowego dla organów sądowych w b. dzielnicy austrjackiej.
Dz.U. 1921 nr 32 poz. 194 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. zmieniająca przepisy tymczasowe o kosztach sądowych.
Dz.U. 1921 nr 13 poz. 75 Ustawa z dnia 21 stycznia 1921 r. o podwyższeniu opłat pisarskich w postępowaniu przed sędziami polubownymi, kosztów postępowania przed sądami przemysłowemi i kosztów w przymusowem postępowaniu administracyjnem w byłej dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 13 poz. 74 Ustawa z dnia 21 stycznia 1921 r. w przedmiocie zmiany ustawy o opłatach świadków i znawców w byłej dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1921 nr 13 poz. 73 Ustawa z dnia 21 stycznia 1921 r. o podwyższeniu kosztów sądowych i opłat notarjuszów, adwokatów i komorników sądowych w byłej dzielnicy pruskiej.
Dz.U. 1920 nr 75 poz. 516 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 1920 r. o podwyższeniu opłat za doręczenia w sprawach cywilnych na obszarze b. zaboru austrjackiego.
Dz.U. 1920 nr 67 poz. 450 uchylony Ustawa z dnia 9 lipca 1920 r. o taksie dla komorników sądowych.
Dz.U. 1920 nr 54 poz. 330 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1920 r. w przedmiocie wzajemnego zwalniania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czesko-Słowackiej od składania kaucji aktorycznej.
M.P. 1994 nr 64 poz. 574 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.
M.P. 1994 nr 41 poz. 345 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.
M.P. 1993 nr 32 poz. 331 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie ogólnego zezwolenia dewizowego.
M.P. 1991 nr 19 poz. 136 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.
M.P. 1989 nr 37 poz. 294 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.
M.P. 1983 nr 27 poz. 151 uchylony wykazem Uchwała nr 89 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie dystrybucji i sprzedaży znaków wartościowych.
M.P. 1983 nr 13 poz. 79 uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1983 r. w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej.
M.P. 1938 nr 193 poz. 373 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministerstwa Sprawiedliwości o wypuszczeniu w obieg znaczków sądowych nowego wzoru z napisem "opłata sądowa" o wartości 50 gr i 1 zł i o wycofaniu z obiegu dotychczasowych znaczków tej samej wartości.