Wyszukiwanie

sądy administracyjne

Liczba znalezionych aktów: 503. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 822 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2024 poz. 788 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego
Dz.U. 2024 poz. 785 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2024 poz. 779 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2024 poz. 777 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Dz.U. 2024 poz. 527 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
Dz.U. 2024 poz. 471 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2024 poz. 334 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2023 poz. 2611 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2023 poz. 2346 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Dz.U. 2023 poz. 1705 obowiązujący Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1634 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2023 poz. 1323 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2023 r. sygn. akt SK 8/20
Dz.U. 2023 poz. 1117 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2023 poz. 803 obowiązujący Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych
Dz.U. 2023 poz. 259 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2023 poz. 249 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2023 poz. 217 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2022 poz. 2789 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2022 poz. 2492 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Dz.U. 2022 poz. 1491 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2022 poz. 1457 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2022 poz. 1259 obowiązujący Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 962 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie
Dz.U. 2022 poz. 329 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2021 poz. 2449 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2021 poz. 1598 obowiązujący Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 535 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2021 poz. 426 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Dz.U. 2021 poz. 159 obowiązujący Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 137 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Dz.U. 2021 poz. 54 obowiązujący Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2020 poz. 2355 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2020 poz. 2299 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2020 r. sygn. akt SK 12/20
Dz.U. 2020 poz. 2072 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2020 poz. 2070 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2020 r. sygn. akt SK 5/20
Dz.U. 2020 poz. 1999 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Dz.U. 2020 poz. 1888 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2020 poz. 1773 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Dz.U. 2020 poz. 365 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2020 poz. 190 obowiązujący Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 2536 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2019 poz. 2325 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2019 poz. 2294 obowiązujący Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 2167 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Dz.U. 2019 poz. 2070 obowiązujący Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1999 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Dz.U. 2019 poz. 1856 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2019 poz. 1265 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2019 poz. 1090 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
Dz.U. 2019 poz. 1004 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
Dz.U. 2019 poz. 1003 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administracyjnego
Dz.U. 2019 poz. 979 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 2019 r. sygn. akt SK 26/17
Dz.U. 2019 poz. 934 obowiązujący Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 914 obowiązujący Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Dz.U. 2019 poz. 11 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2018 poz. 2107 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Dz.U. 2018 poz. 2082 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2018 poz. 1687 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2018 poz. 1467 obowiązujący Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1443 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1302 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2018 poz. 1083 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 maja 2018 r. sygn. akt SK 8/14
Dz.U. 2017 poz. 2451 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2017 r. sygn. akt SK 37/15
Dz.U. 2017 poz. 2263 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2017 poz. 2188 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Dz.U. 2017 poz. 1881 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
Dz.U. 2017 poz. 1370 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2017 poz. 1369 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2017 poz. 1136 obowiązujący Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2017 poz. 1087 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu przed sądem administracyjnym
Dz.U. 2017 poz. 367 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Dz.U. 2016 poz. 2261 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 2228 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2016 poz. 2202 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2016 r. sygn. akt SK 46/15
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1428 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2016 poz. 1066 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Dz.U. 2016 poz. 718 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2016 poz. 394 obowiązujący Ustawa z dnia 17 marca 2016 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 142 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy
Dz.U. 2015 poz. 1257 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy
Dz.U. 2015 poz. 1224 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1191 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2015 poz. 1177 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2015 poz. 1096 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2015 poz. 658 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2015 poz. 402 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2015 poz. 133 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2014 poz. 1647 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Dz.U. 2014 poz. 543 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 22/11
Dz.U. 2014 poz. 512 obowiązujący Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 183 obowiązujący Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 1004 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2013 r. sygn. akt SK 17/12
Dz.U. 2013 poz. 427 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2013 poz. 255 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Dz.U. 2012 poz. 604 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego
Dz.U. 2012 poz. 270 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2012 poz. 82 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2011 nr 203 poz. 1192 obowiązujący Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 89 poz. 506 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego
Dz.U. 2011 nr 89 poz. 505 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym
Dz.U. 2011 nr 76 poz. 409 obowiązujący Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2011 nr 72 poz. 384 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2011 nr 6 poz. 18 obowiązujący Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1307 obowiązujący Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 122 poz. 826 obowiązujący Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2010 nr 36 poz. 196 obowiązujący Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1736 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1706 obowiązujący Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych
Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1456 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2009 r. sygn. akt K 32/08
Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1375 obowiązujący Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1179 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 806 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskiego w Naczelnym Sądzie Administracyjnych oraz liczby wiceprezesów
Dz.U. 2008 nr 190 poz. 1171 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2008 r. sygn. akt SK 6/07
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1016 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Dz.U. 2008 nr 108 poz. 689 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
Dz.U. 2007 nr 221 poz. 1650 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 2007 r. sygn. akt SK 16/05
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1536 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1224 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 2006 r. sygn. akt SK 63/05
Dz.U. 2006 nr 167 poz. 1195 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 września 2006 r. sygn. akt SK 21/05
Dz.U. 2006 nr 45 poz. 322 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2006 r. sygn. akt SK 11/05
Dz.U. 2006 nr 38 poz. 268 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2006 r. sygn. akt P 13/05
Dz.U. 2005 nr 256 poz. 2144 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2118 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2005 r. sygn. akt SK 53/04
Dz.U. 2005 nr 228 poz. 1947 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1938 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2005 r. sygn. akt P 20/04
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1914 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2005 r. sygn. akt k 31/04
Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1928 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1927 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1926 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie przekazania Wojewódzkim Sądom Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach rozpoznawania spraw z obszaru województwa lubuskiego i świętokrzyskiego należących do właściwości Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Poznaniu i Krakowie
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2261 obowiązujący Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2256 obowiązujący Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2245 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2194 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty oraz cofania odroczenia lub rozłożenia na raty nieuiszczonych należności sądowych orzeczonych w postępowaniu przed sądem administracyjnym
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2193 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2003 nr 221 poz. 2192 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych
Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2075 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu
Dz.U. 2003 nr 171 poz. 1663 obowiązujący Ustawa z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1647 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników i innych pracowników sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, innych urzędników i pracowników sądowych wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1646 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1645 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2003 nr 72 poz. 653 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Dz.U. 2003 nr 72 poz. 652 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1761 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej.
Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1567 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1271 obowiązujący Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1269 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1999 nr 20 poz. 180 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 1999 r. sygn. akt K. 1/98.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1124 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.
Dz.U. 1995 nr 133 poz. 654 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
Dz.U. 1995 nr 117 poz. 563 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej.
Dz.U. 1995 nr 112 poz. 541 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych Naczelnego Sądu Administracyjnego, określenia ich siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej.
Dz.U. 1995 nr 112 poz. 540 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego i regulaminu jego działania.
Dz.U. 1995 nr 104 poz. 515 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 368 uchylony Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Dz.U. 1995 nr 23 poz. 127 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji środków zamiejscowych tego Sądu.
Dz.U. 1995 nr 23 poz. 121 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 771 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1994 nr 122 poz. 593 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.
Dz.U. 1994 nr 113 poz. 551 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 1994 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 77 ust. 1 i 3, art. 85 ust. 1, art. 86, 90 ust. 1 i 2, art. 96 ust. 1 i 2, art. 97 ust. 1-3 i art. 98 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, w związku z art. 99 ust. 1 tej ustawy oraz w związku z art. 2 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1, art. 17, 18 i 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej i w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 415 uchylony Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 404 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu.
Dz.U. 1993 nr 71 poz. 343 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego Sądu.
Dz.U. 1993 nr 70 poz. 337 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1993 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 413 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego Sądu.
Dz.U. 1992 nr 12 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 490 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie wykładni przepisów: art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, art. 16 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym, art. 59 par. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych i Prawo o notariacie.
Dz.U. 1991 nr 34 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, I prezesa i prezesów Sądu Najwyższego oraz prezesa i wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Dz.U. 1991 nr 25 poz. 102 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1991 r. w sprawie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności sądowych.
Dz.U. 1991 nr 24 poz. 101 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 marca 1991 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 520 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1990 nr 61 poz. 356 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego Sądu.
Dz.U. 1989 nr 63 poz. 381 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1987 nr 26 poz. 151 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1987 r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia lub przekazywania archiwom akt spraw rozpoznanych przez Naczelny Sąd Administracyjny.
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 11 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu do skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1986 nr 38 poz. 190 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu.
Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 301 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji środków zamiejscowych tego sądu.
Dz.U. 1981 nr 5 poz. 21 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1981 r. w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu.
Dz.U. 1980 nr 20 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.
Dz.U. 1980 nr 19 poz. 68 uchylony Dekret z dnia 25 sierpnia 1980 r. zmieniający ustawę o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Dz.U. 1980 nr 4 poz. 8 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.
Dz.U. 1939 nr 22 poz. 137 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 1939 r. o zmianie regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
Dz.U. 1937 nr 24 poz. 150 Ustawa z dnia 24 marca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.
Dz.U. 1935 nr 38 poz. 263 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 maja 1935 r. - Regulamin Inwalidzkiego Sądu Administracyjnego.
Dz.U. 1935 nr 26 poz. 177 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o Inwalidzkim Sądzie Administracyjnym.
Dz.U. 1933 nr 1 poz. 9 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 1933 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1932 r. - Regulamin Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 657 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.
Dz.U. 1930 nr 55 poz. 465 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lipca 1930 r. w sprawie regulaminu Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Poznaniu i Toruniu.
Dz.U. 1928 nr 57 poz. 537 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1928 r. w sprawie wydania regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
Dz.U. 1926 nr 44 poz. 270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1926 r. w sprawie czasowego zawieszenia art. 12 ust. 2 ustawy o Najwyższym Trybunale Administracyjnym w brzmieniu nadanem jej ustawą z dnia 25 marca 1926 r. na obszarze województw: wileńskiego, nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego.
Dz.U. 1926 nr 37 poz. 237 Ustawa z dnia 25 marca 1926 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.
Dz.U. 1925 nr 77 poz. 538 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1925 r. o stroju urzędowym prezesów i sędziów Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
Dz.U. 1924 nr 109 poz. 982 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 15 grudnia 1924 r. w sprawie zwrotu kosztów i odszkodowania za stratę czasu dla sędziów pokoju w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu, Toruniu i górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1924 nr 109 poz. 979 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1924 r. o przelaniu prawa ostatecznego rozstrzygania niektórych praw zastrzeżonych władzom centralnym na władze II instancji, przy wykonywaniu ustawy o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska oraz ustawy o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem i prokuratorów.
Dz.U. 1923 nr 134 poz. 1107 uchylony Ustawa z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem oraz prokuratorów.
Dz.U. 1923 nr 86 poz. 670 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia kosztów postępowania przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym.
Dz.U. 1923 nr 80 poz. 630 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 lipca 1923 r. w przedmiocie wydania regulaminu Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
Dz.U. 1922 nr 105 poz. 976 Rozporządzenie Prezydenta Ministrów z dnia 25 listopada 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu celem wykonania ustawy z dnia 22 września 1922 r. o kosztach postępowania przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 600 uchylony Ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.
Dz.U. 1922 nr 1 poz. 1 Ustawa z dnia 16 grudnia 1921 r. o poborze nadzwyczajnej daniny państwowej.
M.P. 2024 poz. 255 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2024 r. nr 1130.9.2024 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1468 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2023 r. sygn. akt Kp 1/23
M.P. 2023 poz. 1416 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2023 r. nr 1130.75.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1144 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2023 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2023 poz. 1073 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2023 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2023 poz. 860 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2023 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2023 poz. 814 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2023 r. nr 1130.33.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 723 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2023 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2023 poz. 722 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2023 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie
M.P. 2023 poz. 402 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2023 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
M.P. 2023 poz. 399 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2023 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2023 poz. 398 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2023 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2023 poz. 395 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2023 r. nr 1130.26.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 324 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2023 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2023 poz. 175 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2023 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
M.P. 2023 poz. 174 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2023 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2023 poz. 52 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 stycznia 2023 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2022 poz. 1281 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie
M.P. 2022 poz. 1212 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2022 r. nr 1130.83.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1206 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2022 poz. 1168 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2022 poz. 1163 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2022 poz. 1035 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2022 r. nr 1130.73.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1018 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2022 r. nr 1130.55.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 1015 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2022 r. nr 1130.51.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 991 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
M.P. 2022 poz. 965 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2022 poz. 803 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 sierpnia 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2022 poz. 698 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2022 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2022 poz. 690 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lipca 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2022 poz. 684 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2022 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2022 poz. 625 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2022 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2022 poz. 623 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku
M.P. 2022 poz. 523 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2022 r. nr 1130.36.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 509 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 maja 2022 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2022 poz. 504 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2022 r. nr 1130.18.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 500 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2022 r. nr 1130.13.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 498 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2022 r. nr 1130.10.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 496 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2022 r. nr 1130.8.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 495 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2022 r. nr 1130.6.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 494 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. nr 1130.5.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 493 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. nr 1130.4.2022 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2022 poz. 414 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2022 poz. 409 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
M.P. 2022 poz. 328 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2022 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2022 poz. 327 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie
M.P. 2022 poz. 326 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2022 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
M.P. 2022 poz. 325 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach
M.P. 2022 poz. 324 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2022 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2022 poz. 227 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2022 r. nr 1131.3.2022 o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2021 poz. 1173 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2021 poz. 1124 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2021 r. nr 1130.109.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1118 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. nr 1130.95.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 1098 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2021 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2021 poz. 996 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2021 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2021 poz. 980 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2021 r. nr 1130.73.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 971 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku
M.P. 2021 poz. 970 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2021 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2021 poz. 969 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2021 poz. 967 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2021 poz. 966 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2021 poz. 917 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2021 poz. 898 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 września 2021 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2021 poz. 752 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2021 poz. 696 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2021 r. nr 1130.52.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 691 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. nr 1130.40.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 631 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2021 poz. 630 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lipca 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2021 poz. 519 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca 2021 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie
M.P. 2021 poz. 418 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2021 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu
M.P. 2021 poz. 404 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2021 r. nr 1130.10.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 400 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2021 r. nr 1130.7.2021 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 333 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2021 poz. 332 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach
M.P. 2021 poz. 331 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2021 poz. 330 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2021 poz. 329 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2021 poz. 177 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2021 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2021 poz. 176 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
M.P. 2021 poz. 175 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach
M.P. 2021 poz. 174 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
M.P. 2021 poz. 133 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2021 poz. 132 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2021 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2021 poz. 97 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2021 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2021 poz. 54 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2021 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2021 poz. 49 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2020 r. nr 1130.60.2020 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2021 poz. 2 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2021 poz. 1 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2020 poz. 1032 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 listopada 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2020 poz. 900 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 października 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2020 poz. 858 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2020 poz. 857 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2020 r. Nr 127.3.2020 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2020 poz. 772 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
M.P. 2020 poz. 771 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2020 poz. 770 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2020 poz. 747 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2020 poz. 746 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2020 poz. 745 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2020 poz. 744 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
M.P. 2020 poz. 743 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim
M.P. 2020 poz. 736 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2020 poz. 735 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku
M.P. 2020 poz. 734 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2020 poz. 733 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 2020 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2020 poz. 660 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie
M.P. 2020 poz. 659 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2020 poz. 658 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2020 poz. 650 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2020 poz. 649 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy
M.P. 2020 poz. 648 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
M.P. 2020 poz. 411 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 maja 2020 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2020 poz. 399 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 maja 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie
M.P. 2020 poz. 398 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 maja 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie
M.P. 2020 poz. 397 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 maja 2020 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2019 poz. 1140 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
M.P. 2019 poz. 1108 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu
M.P. 2019 poz. 1106 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie
M.P. 2019 poz. 1105 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 listopada 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2019 poz. 954 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2019 poz. 953 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2019 poz. 918 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. nr 1130.21.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2019 poz. 726 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2019 poz. 725 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2019 poz. 718 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2019 poz. 474 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2019 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie
M.P. 2019 poz. 374 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2019 poz. 373 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2019 poz. 372 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2019 poz. 371 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
M.P. 2019 poz. 355 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
M.P. 2019 poz. 354 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2019 poz. 353 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
M.P. 2019 poz. 352 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku
M.P. 2018 poz. 1045 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2018 poz. 1044 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2018 poz. 1043 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2018 poz. 1002 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2018 poz. 998 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2018 poz. 706 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2018 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2018 poz. 520 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
M.P. 2018 poz. 505 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2018 r. nr 1130.5.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2018 poz. 445 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2018 poz. 422 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2018 poz. 421 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu
M.P. 2018 poz. 419 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2018 poz. 408 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2018 poz. 407 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2018 poz. 322 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim
M.P. 2018 poz. 321 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2018 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu
M.P. 2018 poz. 320 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2018 poz. 317 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku
M.P. 2018 poz. 311 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. nr 1130.30.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2018 poz. 305 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 1130.28.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2018 poz. 296 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2018 poz. 123 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2018 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2018 poz. 3 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2018 poz. 1 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2017 poz. 1059 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
M.P. 2017 poz. 1036 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2017 poz. 1035 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim
M.P. 2017 poz. 953 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2017 poz. 854 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2017 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2017 poz. 771 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy
M.P. 2017 poz. 691 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2017 poz. 690 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2017 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2017 poz. 596 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 1130.19.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego
M.P. 2017 poz. 595 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 1130.16.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego
M.P. 2017 poz. 520 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
M.P. 2017 poz. 504 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r. nr 1130.13.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego
M.P. 2017 poz. 503 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r. nr 1130.11.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego
M.P. 2017 poz. 430 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2017 poz. 429 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2017 poz. 388 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.10.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2017 poz. 387 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.9.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2017 poz. 321 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2017 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2017 poz. 182 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2017 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2017 poz. 179 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2017 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie
M.P. 2017 poz. 176 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2017 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2017 poz. 12 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2016 poz. 1176 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2016 poz. 1147 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2016 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2016 poz. 1146 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2016 poz. 1082 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2016 poz. 978 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2016 poz. 923 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.14.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 922 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 897 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku
M.P. 2016 poz. 696 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.9.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 689 obowiązujący Postanowienie nr 1131.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2016 poz. 678 akt indywidualny Postanowienie nr 1130.8.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 676 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim
M.P. 2016 poz. 675 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2016 poz. 642 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2016 poz. 489 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim
M.P. 2016 poz. 475 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
M.P. 2016 poz. 402 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach
M.P. 2016 poz. 394 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 kwietnia 2016 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2016 poz. 385 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2016 poz. 384 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2016 poz. 383 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
M.P. 2016 poz. 292 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2016 poz. 277 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2016 r. nr 1130.4.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2016 poz. 274 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2016 poz. 222 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 marca 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2016 poz. 219 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach
M.P. 2016 poz. 218 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
M.P. 2016 poz. 215 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2016 poz. 214 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2016 poz. 213 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2016 poz. 212 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2015 poz. 1100 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015 r. nr 1130.13.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2015 poz. 1094 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie
M.P. 2015 poz. 1087 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2015 poz. 1057 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
M.P. 2015 poz. 1027 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2015 poz. 1010 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2015 poz. 1009 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi
M.P. 2015 poz. 971 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 października 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2015 poz. 970 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2015 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2015 poz. 706 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lipca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach
M.P. 2015 poz. 659 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lipca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku
M.P. 2015 poz. 656 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lipca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2015 poz. 591 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 1130.8.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2015 poz. 589 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. nr 1130.6.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2015 poz. 540 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
M.P. 2015 poz. 352 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
M.P. 2015 poz. 335 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2015 poz. 334 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
M.P. 2015 poz. 281 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 marca 2015 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2015 poz. 187 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
M.P. 2015 poz. 186 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
M.P. 2015 poz. 50 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2015 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
M.P. 2014 poz. 1213 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2014 poz. 946 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2014 r. nr 1130-15-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2014 poz. 841 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
M.P. 2014 poz. 840 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim
M.P. 2014 poz. 839 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2014 poz. 784 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2014 poz. 663 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie
M.P. 2014 poz. 545 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2014 poz. 512 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2014 poz. 332 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
M.P. 2014 poz. 304 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2014 poz. 276 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2014 r. nr 1130-5-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2014 poz. 236 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
M.P. 2014 poz. 233 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2014 r. nr 1130-3-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2014 poz. 231 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 1130-4-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2014 poz. 126 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2014 poz. 114 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2014 poz. 109 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie
M.P. 2013 poz. 848 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
M.P. 2013 poz. 830 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2013 poz. 829 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie
M.P. 2013 poz. 791 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 września 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie
M.P. 2013 poz. 472 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach
M.P. 2013 poz. 213 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2013 poz. 161 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2013 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2013 poz. 145 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2013 poz. 144 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 marca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2013 poz. 2 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2012 poz. 1021 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie
M.P. 2012 poz. 477 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim
M.P. 2012 poz. 289 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2012 poz. 99 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2011 nr 117 poz. 1188 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2011 nr 86 poz. 901 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2011 nr 39 poz. 449 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2011 nr 18 poz. 189 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2011 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia
M.P. 2011 nr 18 poz. 188 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2011 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2010 nr 72 poz. 918 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2010 nr 21 poz. 206 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2009 nr 47 poz. 697 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu
M.P. 2009 nr 36 poz. 553 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2009 nr 9 poz. 107 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2009 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2008 nr 85 poz. 751 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2008 nr 25 poz. 252 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2008 nr 4 poz. 50 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 stycznia 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2007 nr 77 poz. 829 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2007 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2007 nr 57 poz. 652 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2007 r. o wolnym stanowisku sędziowskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
M.P. 2007 nr 39 poz. 455 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2007 r. o wolnym stanowisku sędziowskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku
M.P. 2007 nr 21 poz. 246 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ustalenia na rok 2007 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2006 nr 80 poz. 802 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2006 r. nr 113-46-06 o powołaniu Wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2006 nr 77 poz. 778 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2006 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2006 nr 36 poz. 404 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2006 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2006 nr 13 poz. 181 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia na rok 2006 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2005 nr 83 poz. 1172 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2005 r. nr 112-19-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2005 nr 69 poz. 962 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2005 r. sygn. akt Kp 2/05
M.P. 2005 nr 9 poz. 185 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia na rok 2005 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2004 nr 40 poz. 708 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2005 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych
M.P. 2004 nr 24 poz. 425 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 13 poz. 221 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 marca 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego
M.P. 2004 nr 11 poz. 176 uchylony Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego
M.P. 2004 nr 4 poz. 72 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych