Wyszukiwanie

sądy gospodarcze

Liczba znalezionych aktów: 94.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2544 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2022 poz. 2562 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2022 poz. 1166 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych
Dz.U. 2022 poz. 668 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2021 poz. 1052 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2021 poz. 527 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2020 poz. 758 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2019 poz. 2557 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2019 poz. 2219 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2019 poz. 1937 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2017 poz. 1956 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2016 poz. 723 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych
Dz.U. 2015 poz. 2185 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2015 poz. 1662 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2015 poz. 127 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych
Dz.U. 2014 poz. 1783 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2014 poz. 1694 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2014 poz. 637 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radcach prawnych
Dz.U. 2013 poz. 1110 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2012 poz. 1343 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych
Dz.U. 2011 nr 203 poz. 1192 obowiązujący Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 64 poz. 339 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1645 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2010 nr 181 poz. 1225 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2010 nr 133 poz. 897 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.
Dz.U. 2010 nr 113 poz. 755 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2009 nr 222 poz. 1769 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1582 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1795 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2007 nr 50 poz. 340 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2006 nr 235 poz. 1699 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 228 poz. 1670 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2006 nr 135 poz. 960 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2005 nr 197 poz. 1640 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 949 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2005 nr 63 poz. 562 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2799 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1527 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1330 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2167 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1659 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1055 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2003 nr 51 poz. 448 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1638 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1247 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 983 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 673 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1245 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 912 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2000 nr 51 poz. 614 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 2000 nr 8 poz. 111 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 490 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1256 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1998 nr 73 poz. 468 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1093 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1997 nr 67 poz. 431 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 703 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Dz.U. 1995 nr 80 poz. 405 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 208 uchylony Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1994 nr 65 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1993 nr 129 poz.607 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1993 nr 18 poz. 82 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 74 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 328 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1991 nr 89 poz. 403 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 377 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia syndyka masy upadłości i zarządcy odrębnej części majątku wchodzącego w skład masy upadłości.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 343 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1991 nr 65 poz. 279 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 535 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 380 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 88 uchylony Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 316 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyznaczania sędziów do orzekania w sądach gospodarczych.
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 315 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1989 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 284 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1989 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1989 nr 41 poz. 229 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1989 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych.
Dz.U. 1989 nr 33 poz. 175 uchylony Ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych.
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 74 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń regulujących zasady działania przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1987 nr 38 poz. 218 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Dz.U. 1986 nr 26 poz. 127 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 4 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
Dz.U. 1983 nr 13 poz. 63 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1983 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o radcach prawnych do radców prawnych i aplikantów radcowskich jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych więziennictwa.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Dz.U. 1977 nr 8 poz. 34 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 lutego 1977 r. w sprawie trybu ustanawiania rzeczoznawców budowlanych dla budownictwa komunikacyjnego.
Dz.U. 1976 nr 15 poz. 96 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 kwietnia 1976 r. w sprawie trybu ustanawiania rzeczoznawców budowlanych dla budownictwa w dziedzinie gospodarki wodnej.
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 46 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Dz.U. 1924 nr 72 poz. 697 Ustawa z dnia 17 lipca 1924 r. w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustaw o sądach przemysłowych i sądach kupieckich.
Dz.U. 1923 nr 84 poz. 651 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia kompetencji sądów przemysłowych i kupieckich w województwie poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia kompetencji sądów przemysłowych i kupieckich w b. dzielnicy pruskiej.
M.P. 1939 nr 126 poz. 297 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 ma 1939 r. w sprawie Sądu Kartelowego.