Wyszukiwanie

sądy grodzkie

Liczba znalezionych aktów: 120.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 334 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2023 poz. 217 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2020 poz. 2072 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2020 poz. 365 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2015 poz. 133 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2013 poz. 427 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2009 nr 221 poz. 1745 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia sądów grodzkich
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 847 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1579 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2008 nr 108 poz. 696 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1793 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2007 nr 153 poz. 1083 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2007 nr 50 poz. 334 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2006 nr 241 poz. 1753 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2006 nr 135 poz. 958 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2025 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 944 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2005 nr 63 poz. 561 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2796 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1562 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1328 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2165 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1053 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich
Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1496 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich.
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 761 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów grodzkich.
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1160 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów grodzkich.
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1939 nr 70 poz. 474 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1939 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Mostach Wielkich, w okręgu Sądu Okręgowego we Lwowie i w Kamionce Strumiłowej, w okręgu Sądu Okręgowego w Złoczowie.
Dz.U. 1939 nr 69 poz. 463 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1939 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Cieszynie i Jabłonkowie w okręgu Sądu Okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1939 nr 30 poz. 204 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1939 r. o określeniu właściwości miejscowej sądów grodzkich dla ziem odzyskanych na Orawie i nad rzeką Cygiełką.
Dz.U. 1939 nr 11 poz. 62 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 1939 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej sądów grodzkich dla ziem odzyskanych w listopadzie 1938 r.
Dz.U. 1938 nr 100 poz. 665 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1938 r. o okręgu Sądu Grodzkiego w Tarnobrzegu.
Dz.U. 1938 nr 92 poz. 630 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 1938 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Jadowie.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 419 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1938 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Suwałkach i Sejnach.
Dz.U. 1938 nr 53 poz. 418 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1938 r. w sprawie dyslokacji sądów grodzkich w okręgu Sądu Okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1938 nr 49 poz. 387 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1938 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Horodyszczu.
Dz.U. 1938 nr 36 poz. 306 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 1938 r. o przeniesieniu siedziby Sądu Grodzkiego z Białowieży do Hajnówki.
Dz.U. 1937 nr 71 poz. 523 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1937 r. w sprawie zniesienia Sądu Grodzkiego w Magnuszewie.
Dz.U. 1936 nr 92 poz. 648 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1936 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu we Lwowie (miejskiemu) rozpoznawania spraw karnych przeciwko nieletnim z okręgów sądów: grodzkiego we Lwowie (zamiejskiego) i grodzkiego w Winnikach.
Dz.U. 1936 nr 80 poz. 554 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 1936 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Grójcu i Górze-Kalwarii w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 478 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1936 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Opatowie i Ostrowcu w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1936 nr 38 poz. 292 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 1936 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku.
Dz.U. 1936 nr 2 poz. 5 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany okręgów sądów grodzkich w Nasielsku i Pułtusku w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.
Dz.U. 1936 nr 2 poz. 4 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1935 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Niewachlowie w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach.
Dz.U. 1935 nr 95 poz. 595 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 1935 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Staszowie i Sandomierzu w okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1934 nr 82 poz. 756 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 1934 r. o ustaleniu okręgów sądów grodzkich w powiecie bielskim w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku.
Dz.U. 1934 nr 64 poz. 573 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 1934 r. o powierzeniu powiatowemu wydziałowi hipotecznemu przy Sądzie Grodzkim w Słonimie prowadzenia ksiąg hipotecznych dla okręgu Sądu Grodzkiego w Dereczynie.
Dz.U. 1934 nr 62 poz. 526 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1934 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w okręgu sądu okręgowego w Równem.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 352 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 1934 r. w sprawie zmiany okręgów sądów grodzkich w powiecie koneckim.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 351 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 1934 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w powiecie radzymińskim.
Dz.U. 1933 nr 98 poz. 760 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 729 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1933 r. o zmianie w zakresie spraw hipotecznych granic okręgów sądów grodzkich w Międzyrzecu, Białej Podlaskiej i Siedlcach w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach.
Dz.U. 1933 nr 75 poz. 543 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1933 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Berezie-Kartuskiej i Telechanach w okręgu Sądu Okręgowego w Pińsku.
Dz.U. 1933 nr 50 poz. 393 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r. w sprawie utworzenia sądu grodzkiego w Zakopanem, w powiecie nowotarskim, w okręgu sądu okręgowego w Nowym Sączu.
Dz.U. 1933 nr 50 poz. 392 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r. w sprawie zniesienia sądu grodzkiego na Podgórzu w Krakowie, oraz zmiany okręgu sądu grodzkiego w Krakowie.
Dz.U. 1933 nr 48 poz. 381 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Skarbu z dnia 28 czerwca 1933 r. o wykonaniu przepisów ustawy o kartelach, dotyczących Sądu Kartelowego.
Dz.U. 1933 nr 46 poz. 372 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie właściwości Państwowych Urzędów Pośrednictwa Pracy do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądami grodzkiemi.
Dz.U. 1932 nr 95 poz. 826 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 1932 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie warszawskim.
Dz.U. 1932 nr 57 poz. 553 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1932 r. w sprawie zmiany okręgów sądów grodzkich w Iłży i Lipsku w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 501 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1932 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Iwju, Holszanach i Wołożynie w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1932 nr 50 poz. 465 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 1932 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych oraz Przemysłu i Handlu o właściwości władz przemysłowych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądami grodzkiemi.
Dz.U. 1932 nr 47 poz. 449 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1932 r. w sprawie zmiany okręgów sądów grodzkich w Brzezinach i Zgierzu w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1932 nr 37 poz. 381 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa z dnia 13 kwietnia 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1929 r. o właściwości organów administracji do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądami grodzkiemi.
Dz.U. 1932 nr 35 poz. 361 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1932 r. o ustaleniu siedzib i okręgów sądów grodzkich w powiecie kołomyjskim, w okręgu sądu okręgowego w Kołomyi.
Dz.U. 1932 nr 16 poz. 102 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 1932 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie radomskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1932 nr 16 poz. 101 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1932 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie siedleckim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.
Dz.U. 1932 nr 16 poz. 100 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1932 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie łuckim w okręgu sądu okręgowego w Łucku.
Dz.U. 1932 nr 12 poz. 74 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1932 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie opoczyńskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1931 nr 103 poz. 792 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 1931 r. w sprawie rozmieszczenia sądów grodzkich w powiecie garwolińskim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 754 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 3 listopada 1931 r. o właściwości władz skarbowych do wnoszenia oskarżenia przed sądami grodzkiemi w sprawach z ustawy karnej skarbowej.
Dz.U. 1931 nr 97 poz. 746 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1931 r. w sprawie rozmieszczenia sądów grodzkich w powiatach brzezińskim i łódzkim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1931 nr 96 poz. 739 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie garwolińskim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.
Dz.U. 1931 nr 88 poz. 688 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie koneckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1931 nr 87 poz. 684 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie częstochowskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie.
Dz.U. 1931 nr 79 poz. 624 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie opatowskim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 583 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie wołożyńskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 582 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie święciańskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 581 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie lubelskim w okręgu sądu okręgowego w Lublinie.
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 580 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie sokołowskim w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 579 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie łęczyckim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1931 nr 69 poz. 565 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 1931 r. o władzy mianującej i trybie mianowania komorników sądów grodzkich w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 529 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie łuninieckim, w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.
Dz.U. 1931 nr 63 poz. 512 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie węgrowskim, w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.
Dz.U. 1931 nr 63 poz. 511 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie chełmskim, w okręgu sądu okręgowego w Lublinie.
Dz.U. 1931 nr 57 poz. 465 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 1931 r. w sprawie przeniesienia siedziby sądu grodzkiego z Głowna do Strykowa w powiecie brzezińskim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 455 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie lubomelskim w okręgu sądu okręgowego w Łucku.
Dz.U. 1931 nr 56 poz. 454 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie drohickim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 431 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie iłżeckim w okręgu sądu okręgowego w Radomiu.
Dz.U. 1931 nr 51 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie kaliskim w okręgu sądu okręgowego w Kaliszu.
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 366 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie puławskim w okręgu sądu okręgowego w Lublinie.
Dz.U. 1931 nr 41 poz. 365 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 1931 r. o odroczeniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie przeniesienia siedziby sądu grodzkiego ze Strykowa do Głowna w powiecie brzezińskim, w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1931 nr 31 poz. 221 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1931 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Ejszyszkach, Lidzie, Szczuczynie i Wasiliszkach w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1931 nr 21 poz. 125 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lutego 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie rówieńskim w okręgu sądu okręgowego w Równem.
Dz.U. 1931 nr 14 poz. 67 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie zamojskim w okręgu sądu okręgowego w Zamościu.
Dz.U. 1931 nr 14 poz. 66 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie przeniesienia siedziby sądu grodzkiego ze Strykowa do Głowna w powiecie brzezińskim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1931 nr 14 poz. 65 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie ostrołęckim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.
Dz.U. 1931 nr 14 poz. 64 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1930 r. o zmianie okręgu sądu grodzkiego w Miechowie w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.
Dz.U. 1930 nr 21 poz. 182 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1930 r. w sprawie rozpoczęcia działalności przez sąd grodzki w Nowem Siole.
Dz.U. 1930 nr 18 poz. 147 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1930 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 85 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1930 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie płockim w okręgu sądu okręgowego w Płocku.
Dz.U. 1929 nr 90 poz. 678 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1929 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie warszawskim w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.
Dz.U. 1929 nr 89 poz. 671 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 grudnia 1929 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie stołpeckim w okręgu sądu okręgowego w Nowogródku.
Dz.U. 1929 nr 74 poz. 559 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 1929 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Górze Kalwarji i Grójcu w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.
Dz.U. 1929 nr 71 poz. 542 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1929 r. w sprawie sprostowania omyłek w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1929 r.
Dz.U. 1929 nr 62 poz. 488 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 1929 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o ustaleniu siedzib i okręgów sądów grodzkich na obszarze m. st. Warszawy tudzież powiatów: lubelskiego, łódzkiego i warszawskiego.
Dz.U. 1929 nr 55 poz. 442 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 1929 r. w sprawie przeniesienia siedziby sądu grodzkiego z Głowna do Strykowa w powiecie brzezińskim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1929 nr 55 poz. 441 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1929 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie łomżyńskim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.
Dz.U. 1929 nr 54 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1929 r. o zmianie okręgów sądów grodzkich w Łodzi i Zgierzu w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1929 nr 50 poz. 415 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1929 r. o zmianie okręgu sądu grodzkiego w Lidzie w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.
Dz.U. 1929 nr 48 poz. 395 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa, Przemysłu i Handlu, Komunikacji, Robót Publicznych, Pracy i Opieki Społecznej, Reform Rolnych, Poczt i Telegrafów z dnia 28 czerwca 1929 r. o właściwości organów administracji do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądami grodzkiemi.
Dz.U. 1929 nr 47 poz. 387 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie przekształcenia instytucji opiekunów sądowych na kuratorów nieletnich przy sądach grodzkich i przy sądach dla nieletnich.
Dz.U. 1929 nr 45 poz. 380 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1929 r. o ustaleniu okręgów sądów grodzkich w Brodnicy, Golubiu, Toruniu i Wąbrzeźnie oraz siedziby i okręgu sądu grodzkiego w Kowalewie.
Dz.U. 1929 nr 45 poz. 379 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1929 r. o zmianie okręgu sądu grodzkiego w Białowieży w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku.
Dz.U. 1929 nr 43 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1929 r. o ustaleniu siedzib i okręgów sądów grodzkich w powiecie rohatyńskim, w okręgu sądu okręgowego w Brzeżanach.
Dz.U. 1929 nr 43 poz. 362 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 1929 r. o włączeniu gminy Tarnogóry do okręgu sądu grodzkiego w Krasnymstawie.
Dz.U. 1929 nr 42 poz. 352 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 1929 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich w sprawach karnych.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 935 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o trybie postępowania przy obsadzaniu wolnych stanowisk sędziowskich w sądach apelacyjnych, okręgowych i grodzkich.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 934 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. Regulamin ogólny wewnętrznego urzędowania sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich.
M.P. 1939 nr 15 poz. 27 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 stycznia 1939 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy przy sądach grodzkich w Kaliszu i Włocławku i sądach okręgowych w Kaliszu i Toruniu, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
M.P. 1931 nr 291 poz. 385 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1931 r. w sprawie utworzenia wydziału hipotecznego przy sądzie grodzkim w Otwocku w okręgu sądu okręgowego w Warszawie