Wyszukiwanie

sędziowie

Liczba znalezionych aktów: 2170. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 782 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zasad zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania sędziom Sądu Najwyższego stale zamieszkałym poza Warszawą oraz wysokości i warunków wypłacania im zwrotu poniesionych kosztów przejazdu oraz dodatku za rozłąkę
Dz.U. 2024 poz. 334 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2023 poz. 2769 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego
Dz.U. 2023 poz. 2754 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego
Dz.U. 2023 poz. 2106 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego
Dz.U. 2023 poz. 2101 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków
Dz.U. 2023 poz. 1645 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych sędziów sądów wojskowych oraz prokuratorów do spraw wojskowych
Dz.U. 2023 poz. 1632 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
Dz.U. 2023 poz. 1467 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych
Dz.U. 2023 poz. 1192 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków
Dz.U. 2023 poz. 411 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską
Dz.U. 2023 poz. 217 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2022 poz. 1578 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania sędziom Sądu Najwyższego stale zamieszkałym poza Warszawą oraz wysokości i warunków wypłacania im zwrotu poniesionych kosztów przejazdu oraz dodatku za rozłąkę
Dz.U. 2022 poz. 1532 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2022 r. sygn. akt SK 13/20
Dz.U. 2022 poz. 1393 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
Dz.U. 2022 poz. 480 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2022 r. sygn. akt P 10/19
Dz.U. 2022 poz. 355 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej
Dz.U. 2022 poz. 329 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2022 poz. 217 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Dz.U. 2022 poz. 126 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego
Dz.U. 2021 poz. 2161 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2021 r. sygn. akt K 6/21
Dz.U. 2021 poz. 1852 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 r. sygn. akt K 3/21
Dz.U. 2021 poz. 1760 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej
Dz.U. 2021 poz. 1755 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego
Dz.U. 2021 poz. 1381 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi
Dz.U. 2021 poz. 1272 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych
Dz.U. 2021 poz. 1001 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Dz.U. 2021 poz. 830 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania sędziom Sądu Najwyższego stale zamieszkałym poza Warszawą oraz wysokości i warunków wypłacania im zwrotu poniesionych kosztów przejazdu oraz dodatku za rozłąkę
Dz.U. 2021 poz. 632 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom
Dz.U. 2021 poz. 611 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2021 poz. 269 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
Dz.U. 2021 poz. 154 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2020 poz. 2072 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2020 poz. 1844 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych
Dz.U. 2020 poz. 1202 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2020 r. - Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego
Dz.U. 2020 poz. 1044 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów
Dz.U. 2020 poz. 1017 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2020 r. sygn. akt P 13/19
Dz.U. 2020 poz. 413 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2020 r. sygn. akt P 22/19
Dz.U. 2020 poz. 365 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2020 poz. 133 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Dz.U. 2019 poz. 2393 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
Dz.U. 2019 poz. 2325 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2019 poz. 1980 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów
Dz.U. 2019 poz. 1919 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską
Dz.U. 2019 poz. 1367 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie
Dz.U. 2019 poz. 1049 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego
Dz.U. 2019 poz. 1042 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Dz.U. 2019 poz. 825 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2019 poz. 274 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego
Dz.U. 2019 poz. 236 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń pobranych w związku z przejściem w stan spoczynku przez sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy powrócili do pełnienia urzędu na poprzednio zajmowanym stanowisku
Dz.U. 2019 poz. 84 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
Dz.U. 2019 poz. 52 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2019 poz. 19 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych
Dz.U. 2018 poz. 1847 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2018 poz. 1548 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie delegowania sędziów oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby
Dz.U. 2018 poz. 1443 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1422 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Dz.U. 2018 poz. 1303 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa
Dz.U. 2018 poz. 1292 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby
Dz.U. 2018 poz. 1143 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom
Dz.U. 2018 poz. 1028 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów
Dz.U. 2018 poz. 865 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach dyscyplinarnych przy wojskowych sądach okręgowych
Dz.U. 2018 poz. 849 obowiązujący Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Dz.U. 2018 poz. 847 obowiązujący Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2018 poz. 659 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego
Dz.U. 2018 poz. 624 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Dz.U. 2018 poz. 619 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego
Dz.U. 2018 poz. 602 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską
Dz.U. 2018 poz. 591 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom
Dz.U. 2018 poz. 498 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie patronów koordynatorów oraz patronów praktyk
Dz.U. 2018 poz. 371 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej
Dz.U. 2018 poz. 34 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego
Dz.U. 2018 poz. 5 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2017 poz. 2463 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Dz.U. 2017 poz. 2437 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie oświadczenia o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu
Dz.U. 2017 poz. 2188 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Dz.U. 2017 poz. 2002 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2017 r. sygn. akt K 3/17
Dz.U. 2017 poz. 1947 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Dz.U. 2017 poz. 1727 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2017 r. sygn. akt K 10/17
Dz.U. 2017 poz. 1568 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa
Dz.U. 2017 poz. 1126 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach służbowych sędziów sądów wojskowych oraz prokuratorów do spraw wojskowych
Dz.U. 2017 poz. 199 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziów w stanie spoczynku i członków ich rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie społeczne
Dz.U. 2017 poz. 174 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie
Dz.U. 2017 poz. 146 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Dz.U. 2016 poz. 2074 obowiązujący Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Dz.U. 2016 poz. 2073 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Dz.U. 2016 poz. 2072 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
Dz.U. 2016 poz. 1994 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby
Dz.U. 2016 poz. 1889 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie
Dz.U. 2016 poz. 1749 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego
Dz.U. 2016 poz. 1522 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego
Dz.U. 2016 poz. 1166 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego
Dz.U. 2016 poz. 1066 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Dz.U. 2016 poz. 620 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia aplikantów aplikacji sędziowskiej
Dz.U. 2016 poz. 536 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych
Dz.U. 2016 poz. 533 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie
Dz.U. 2016 poz. 418 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2016 poz. 150 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Dz.U. 2016 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych
Dz.U. 2016 poz. 20 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej
Dz.U. 2015 poz. 2316 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
Dz.U. 2015 poz. 2217 uchylony Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
Dz.U. 2015 poz. 2129 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2015 r. sygn. akt K 34/15
Dz.U. 2015 poz. 1757 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i prokuratorską
Dz.U. 2015 poz. 1370 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2015 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie
Dz.U. 2015 poz. 1307 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko sędziowskie
Dz.U. 2015 poz. 1198 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych
Dz.U. 2015 poz. 638 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów
Dz.U. 2015 poz. 564 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym oraz liczby Prezesów
Dz.U. 2015 poz. 133 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2014 poz. 1969 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia w roku 2015 wysokości zwrotu kosztów przejazdu sędziego z miejsca zamieszkania do siedziby sądu
Dz.U. 2014 poz. 1647 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Dz.U. 2014 poz. 1293 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego
Dz.U. 2014 poz. 1289 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2014 r. w sprawie konta w systemie teleinformatycznym obsługującym zgłoszenie na wolne stanowisko sędziowskie
Dz.U. 2014 poz. 1221 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie
Dz.U. 2014 poz. 1081 uchylony Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2014 poz. 597 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru sędziego penitencjarnego nad strzeżonymi ośrodkami i aresztami dla cudzoziemców
Dz.U. 2014 poz. 512 obowiązujący Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 194 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby
Dz.U. 2013 poz. 1498 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej
Dz.U. 2013 poz. 1481 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wzorów arkuszy oceny pracy i indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego
Dz.U. 2013 poz. 662 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2013 poz. 585 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2013 r. sygn. akt SK 11/11
Dz.U. 2013 poz. 499 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym
Dz.U. 2013 poz. 442 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży
Dz.U. 2013 poz. 427 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dz.U. 2013 poz. 151 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom
Dz.U. 2012 poz. 1455 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie oceny pracy i opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego
Dz.U. 2012 poz. 1270 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów
Dz.U. 2012 poz. 1230 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Dz.U. 2012 poz. 1167 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko sędziowskie
Dz.U. 2012 poz. 972 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom
Dz.U. 2012 poz. 952 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych
Dz.U. 2012 poz. 830 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków
Dz.U. 2012 poz. 786 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2012 poz. 785 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości
Dz.U. 2012 poz. 772 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów
Dz.U. 2012 poz. 637 obowiązujący Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2012 poz. 603 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie
Dz.U. 2012 poz. 562 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2012 r. sygn. akt K 7/10
Dz.U. 2012 poz. 412 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów
Dz.U. 2012 poz. 389 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie prowadzenia wykazów służbowych sędziów
Dz.U. 2012 poz. 332 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego
Dz.U. 2012 poz. 270 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Dz.U. 2012 poz. 13 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych
Dz.U. 2011 nr 225 poz. 1354 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2011 r. w sprawie stroju urzędowego sędziów
Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2011 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej
Dz.U. 2011 nr 203 poz. 1192 obowiązujący Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 126 poz. 714 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa
Dz.U. 2011 nr 110 poz. 649 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa
Dz.U. 2011 nr 109 poz. 640 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2011 r. sygn. akt P 38/08
Dz.U. 2011 nr 54 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1364 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2010 r. sygn. akt K 10/08
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1298 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach sędziów sądów wojskowych oraz asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2010 nr 196 poz. 1297 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 724 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2010 r. sygn. akt SK 38/09
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 295 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży
Dz.U. 2009 nr 104 poz. 866 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom
Dz.U. 2009 nr 98 poz. 824 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 806 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskiego w Naczelnym Sądzie Administracyjnych oraz liczby wiceprezesów
Dz.U. 2009 nr 89 poz. 736 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za przystąpienie do egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Dz.U. 2009 nr 56 poz. 459 obowiązujący Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 26 poz. 157 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Dz.U. 2009 nr 1 poz. 4 obowiązujący Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 204 poz. 1279 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków
Dz.U. 2008 nr 192 poz. 1178 obowiązujący Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o izbach morskich
Dz.U. 2008 nr 167 poz. 1037 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisku asystenta sędziego
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 986 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigowa, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego
Dz.U. 2008 nr 141 poz. 891 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów
Dz.U. 2008 nr 119 poz. 772 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn. akt P 8/07
Dz.U. 2008 nr 105 poz. 670 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń sędziom sądów wojskowych w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych członkom ich rodzin
Dz.U. 2008 nr 90 poz. 558 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa
Dz.U. 2008 nr 30 poz. 185 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz świadczeń przysługujących sędziom delegowanym poza stałe miejsce pełnienia służby
Dz.U. 2007 nr 225 poz. 1668 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego
Dz.U. 2007 nr 220 poz. 1637 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania informacji o kandydacie na stanowisko asystenta sędziego
Dz.U. 2007 nr 172 poz. 1213 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego sędziów na rozprawie
Dz.U. 2007 nr 144 poz. 1014 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków
Dz.U. 2007 nr 136 poz. 959 obowiązujący Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1776 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1643 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków delegowania sędziów do pełnienia obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz trybu, szczegółowych warunków i zakresu świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem sędziów poza stałe miejsce służbowe
Dz.U. 2006 nr 220 poz. 1610 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów
Dz.U. 2006 nr 125 poz. 872 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów
Dz.U. 2006 nr 58 poz. 399 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów
Dz.U. 2005 nr 181 poz. 1500 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów
Dz.U. 2005 nr 178 poz. 1478 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2005 nr 171 poz. 1435 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie konkursu dla kandydatów na aplikantów sądowych
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1413 obowiązujący Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1298 uchylony Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym
Dz.U. 2005 nr 80 poz. 703 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów
Dz.U. 2005 nr 53 poz. 470 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym oraz liczby Prezesów
Dz.U. 2004 nr 269 poz. 2678 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskich
Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1928 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1783 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2004 r. sygn. akt SK 19/02
Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1538 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów
Dz.U. 2004 nr 135 poz. 1440 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie dodatku wyrównawczego dla żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na stanowiskach aplikantów, asesorów i sędziów sądów wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
Dz.U. 2004 nr 26 poz. 229 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym oraz liczby Prezesów
Dz.U. 2004 nr 26 poz. 228 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz liczby wiceprezesów
Dz.U. 2004 nr 12 poz. 104 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2256 obowiązujący Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1646 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1645 obowiązujący Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych
Dz.U. 2003 nr 107 poz. 1007 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 761 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 727 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 528 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów
Dz.U. 2003 nr 41 poz. 344 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wysokości mnożnika ustalającego wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego oraz stawek dodatku funkcyjnego
Dz.U. 2002 nr 240 poz. 2052 uchylony Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 2002 nr 213 poz. 1802 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 192 poz. 1613 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów.
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1283 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej.
Dz.U. 2002 nr 154 poz. 1281 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.
Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1269 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Dz.U. 2002 nr 148 poz. 1234 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego sędziów i ławników sądów wojskowych.
Dz.U. 2002 nr 101 poz. 924 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 529 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych i asesorów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów.
Dz.U. 2002 nr 26 poz. 264 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie na stanowisko sędziego.
Dz.U. 2002 nr 26 poz. 263 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.
Dz.U. 2002 nr 26 poz. 262 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie wzoru wykazów służbowych dla sędziów sądów powszechnych oraz sposobu ich prowadzenia.
Dz.U. 2002 nr 26 poz. 261 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie.
Dz.U. 2001 nr 152 poz. 1725 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1433 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1372 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.
Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1082 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1070 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1007 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1006 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.
Dz.U. 2001 nr 81 poz. 886 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich.
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 797 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia na rok 2001 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych.
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 582 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego.
Dz.U. 2001 nr 37 poz. 425 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 947 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 października 2000 r. sygn. akt P. 8/2000.
Dz.U. 2000 nr 53 poz. 638 obowiązujący Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 558 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 557 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 205 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń sędziów i prokuratorów.
Dz.U. 1999 nr 1 poz. 1 obowiązujący Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy w latach 1944-1989 sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej.
Dz.U. 1998 nr 116 poz. 750 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1998 r. w sprawie określenia szczegółów stroju urzędowego sędziów i ławników sądów wojskowych.
Dz.U. 1998 nr 111 poz. 696 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego.
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 607 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1998 nr 94 poz. 595 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów i prezesów Sądu Najwyższego.
Dz.U. 1998 nr 81 poz. 528 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych oraz w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1107 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia równorzędnych stanowisk sędziów Izby Wojskowej Sądu Najwyższego i sędziów innych izb Sądu Najwyższego, sędziów Biura Nadzoru Pozainstancyjnego Sądu Najwyższego Izby Wojskowej i członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego, sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości i sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz sędziów, asesorów, aplikantów sądów wojskowych i sędziów, asesorów i aplikantów sądów powszechnych w celu kształtowania uposażeń.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 869 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz członkom ich rodzin.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 782 obowiązujący Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 117 poz. 753 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych.
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 obowiązujący Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 1995 nr 115 poz. 558 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie dodatkowego zwiększenia wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 554 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i wykorzystywania środków finansowych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy.
Dz.U. 1994 nr 113 poz. 548 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1994 nr 91 poz. 421 uchylony Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1994 nr 36 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 1994 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1994 nr 13 poz. 48 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1994 nr 7 poz. 25 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1993 nr 109 poz. 491 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1993 r. w sprawie aplikantów sądowych i prokuratorskich.
Dz.U. 1993 nr 50 poz. 230 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 213 obowiązujący Ustawa z dnia 15 maja 1993 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o powołaniu sądów apelacyjnych.
Dz.U. 1993 nr 44 poz. 202 uchylony Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji.
Dz.U. 1992 nr 68 poz. 343 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 1992 r. w sprawie ustalenia równorzędnych stanowisk służbowych sędziów Sądu Najwyższego Izby Wojskowej i innych izb Sądu Najwyższego oraz sędziów, asesorów i aplikantów sądów wojskowych i sądów powszechnych w celu kształtowania uposażeń.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 292 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1992 nr 44 poz. 196 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kuratorów sądowych.
Dz.U. 1992 nr 38 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1992 nr 2 poz. 8 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie prowadzenia wykazów służbowych dla sędziów.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 490 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 1991 r. w sprawie wykładni przepisów: art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, art. 16 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym, art. 59 par. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych i Prawo o notariacie.
Dz.U. 1991 nr 110 poz. 478 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1991 nr 100 poz. 443 obowiązujący Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o prokuraturze, o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1991 nr 86 poz. 393 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1991 nr 62 poz. 264 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1991 nr 29 poz. 126 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.
Dz.U. 1991 nr 22 poz. 92 obowiązujący Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 54 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kuratorów sądowych.
Dz.U. 1990 nr 92 poz. 547 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów.
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 392 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1990 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1990 nr 49 poz. 292 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych.
Dz.U. 1990 nr 26 poz. 153 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym.
Dz.U. 1990 nr 23 poz. 138 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 1990 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 369 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1989 nr 60 poz. 360 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów.
Dz.U. 1989 nr 53 poz. 316 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 1989 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyznaczania sędziów do orzekania w sądach gospodarczych.
Dz.U. 1989 nr 50 poz. 300 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1989 nr 43 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1989 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych.
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 213 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1988 nr 25 poz. 179 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 1988 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych.
Dz.U. 1987 nr 26 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 sierpnia 1987 r. w sprawie określenia wzoru stroju urzędowego sędziów na rozprawie.
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 143 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 sierpnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach sądowych i notarialnych.
Dz.U. 1987 nr 18 poz. 112 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1987 nr 14 poz. 88 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 1987 r. w sprawie funduszu stypendialnego dla osób podejmujących studia prawnicze i zobowiązujących się do pracy w sądach powszechnych.
Dz.U. 1986 nr 43 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie kuratorów sądowych.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 168 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1986 nr 33 poz. 167 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lipca 1986 r. w sprawie określenia zasad oraz trybu tworzenia i wykorzystania funduszu budowy mieszkań dla sędziów i notariuszy.
Dz.U. 1986 nr 28 poz. 140 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 1986 r. w sprawie szczególnych warunków przyjęcia na stanowisko referendarza i sekretarza sądowego oraz w sprawie organizacji praktyki i egzaminu na stanowisko sekretarza sądowego.
Dz.U. 1986 nr 6 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 lutego 1986 r. w sprawie prowadzenia wykazów służbowych i sporządzania opinii dotyczących stosunku służbowego sędziów.
Dz.U. 1985 nr 31 poz. 137 uchylony Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1984 nr 54 poz. 277 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1984 r. w sprawie należności przysługujących społecznym kuratorom rodzinnym i społecznym kuratorom dla osób dorosłych.
Dz.U. 1984 nr 37 poz. 195 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1984 r. o aplikantach sądowych i notarialnych.
Dz.U. 1984 nr 28 poz. 146 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz zawieszania w pełnieniu obowiązków notariuszy, asesorów sądowych i notarialnych oraz aplikantów sądowych i notarialnych.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 282 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy.
Dz.U. 1983 nr 19 poz. 85 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 197 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1982 r. w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów.
Dz.U. 1982 nr 24 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1982 nr 23 poz. 163 uchylony Dekret z dnia 30 lipca 1982 r. o zmianie ustawy o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 151 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru i nadzoru ochronnego.
Dz.U. 1981 nr 28 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kuratorów nieletnich.
Dz.U. 1981 nr 7 poz. 31 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1981 r. w sprawie taksy za czynności komorników.
Dz.U. 1978 nr 31 poz. 131 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o terminie zakończenia obecnej kadencji ławników ludowych w okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1976 nr 31 poz. 183 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 26 sierpnia 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 1974 r. w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 285 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie ujednolicenia terminów wypłaty wynagrodzenia za pracę.
Dz.U. 1974 nr 41 poz. 243 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1974 r. w sprawie komisji rozjemczych oraz komisji odwoławczych do spraw pracy.
Dz.U. 1974 nr 39 poz. 231 uchylony Ustawa z dnia 24 października 1974 r. o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 142 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.
Dz.U. 1973 nr 26 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników sądów powszechnych, sądów ubezpieczeń społecznych i państwowych biur notarialnych.
Dz.U. 1973 nr 18 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1973 r. w sprawie kuratorów nieletnich.
Dz.U. 1973 nr 8 poz. 61 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1973 r. w sprawie dodatków dla sędziów delegowanych do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności komorników.
Dz.U. 1971 nr 26 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1971 r. zmieniające rozporządzenie o komornikach.
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 95 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 1971 r. w sprawie dozoru i nadzoru ochronnego.
Dz.U. 1968 nr 35 poz. 244 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1968 r. w sprawie tłumaczy przysięgłych.
Dz.U. 1968 nr 15 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1968 r. zmieniające rozporządzenie o aplikantach i asesorach sądowych.
Dz.U. 1968 nr 10 poz. 52 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników.
Dz.U. 1967 nr 30 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej i egzaminów na stanowisko sekretarza sądowego.
Dz.U. 1964 nr 38 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1961 nr 13 poz. 66 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1960 r. o komornikach.
Dz.U. 1960 nr 51 poz. 301 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 1960 r. o aplikantach i asesorach sądowych.
Dz.U. 1959 nr 57 poz. 345 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 1959 r. o biegłych sądowych.
Dz.U. 1959 nr 31 poz. 184 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1958 nr 30 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 maja 1958 r. w sprawie służby przygotowawczej i egzaminów na stanowisko sekretarza sądowego.
Dz.U. 1956 nr 24 poz. 111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1956 r. w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1948 nr 49 poz. 370 Dekret z dnia 6 października 1948 r. o rocie ślubowania ministrów, funkcjonariuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 320 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1948 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.
Dz.U. 1948 nr 2 poz. 5 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.
Dz.U. 1947 nr 10 poz. 44 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.
Dz.U. 1946 nr 28 poz. 180 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 33 uznany za uchylony Dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o wyjątkowym dopuszczaniu do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz do wpisywania na listę adwokatów.
Dz.U. 1938 nr 95 poz. 644 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1938 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Cieszynie, Katowicach, Lwowie, Łucku, Piotrkowie i Samborze.
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 361 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 1938 r. w sprawie powiększenia liczby sędziów śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia w sądach apelacyjnych we Lwowie i w Warszawie.
Dz.U. 1938 nr 43 poz. 356 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów, oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.
Dz.U. 1938 nr 30 poz. 270 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 1938 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie.
Dz.U. 1938 nr 24 poz. 213 uchylony Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zniesieniu instytucji sądów przysięgłych i sędziów pokoju.
Dz.U. 1938 nr 16 poz. 116 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1938 r. w sprawie zniesienia stanowiska sędziego śledczego w Drohiczynie Poleskim.
Dz.U. 1938 nr 15 poz. 106 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 1938 r. w sprawie zniesienia stanowiska sędziego śledczego w Tomaszowie Lubelskim.
Dz.U. 1938 nr 10 poz. 71 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 1938 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Kielcach i Krakowie.
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 608 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1937 r. w sprawie zniesienia stanowiska sędziego śledczego w Sokółce.
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 607 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 1937 r. w sprawie zniesienia stanowisk sędziów śledczych w Kamieniu Koszyrskim, Lidzie i Szczuczynie.
Dz.U. 1937 nr 78 poz. 571 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1937 r. o zniesieniu stanowisk sędziów śledczych w Janowie Lubelskim i Włodawie w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie.
Dz.U. 1937 nr 77 poz. 558 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 1937 r. o utworzeniu stanowiska sędziego śledczego do spraw wyjątkowego znaczenia w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie.
Dz.U. 1937 nr 56 poz. 439 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów, oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 400 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 1937 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Sosnowcu.
Dz.U. 1937 nr 51 poz. 399 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1937 r. w sprawie przeniesienia siedziby jednego sędziego śledczego z Łucka do Horochowa.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 479 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 1936 r. o zniesieniu stanowiska sędziego śledczego w Kutnie w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi.
Dz.U. 1936 nr 59 poz. 437 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 maja 1930 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla członków sądów rozjemczych dla Zakładu Ubezpieczenia od wypadków we Lwowie.
Dz.U. 1936 nr 54 poz. 393 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 382 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 24 grudnia 1928 r. o trybie powoływania sędziów handlowych.
Dz.U. 1936 nr 42 poz. 313 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 1936 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach.
Dz.U. 1936 nr 10 poz. 101 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1936 r. o ustaleniu liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu.
Dz.U. 1936 nr 4 poz. 35 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 1936 r. o ustaleniu liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Dz.U. 1935 nr 80 poz. 496 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1935 r. w sprawie oznaczenia liczby sędziów śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu.
Dz.U. 1935 nr 34 poz. 247 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1935 r. w sprawie ustalenia liczy i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach.
Dz.U. 1935 nr 10 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.
Dz.U. 1934 nr 40 poz. 353 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 1934 r. w sprawie należnych sędziom kosztów przeniesienia.
Dz.U. 1934 nr 10 poz. 81 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem, prokuratorów, oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej, członków ich rodzin oraz emerytów.
Dz.U. 1934 nr 10 poz. 79 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o ulgach dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych przy przejazdach kolejami państwowemi.
Dz.U. 1934 nr 9 poz. 73 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o wynagrodzeniu Prezesów i członków Trybunału Kompetencyjnego.
Dz.U. 1934 nr 5 poz. 39 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1934 r. w sprawie ustalenia siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 782 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem, prokuratorów, oraz asesorów i aplikantów sądowych, tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.
Dz.U. 1933 nr 94 poz. 730 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1933 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w sądach okręgowych w Bydgoszczy i Poznaniu.
Dz.U. 1933 nr 48 poz. 381 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Skarbu z dnia 28 czerwca 1933 r. o wykonaniu przepisów ustawy o kartelach, dotyczących Sądu Kartelowego.
Dz.U. 1933 nr 8 poz. 51 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 1932 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów, członków ich rodzin, oraz emerytów.
Dz.U. 1932 nr 111 poz. 933 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1932 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 6 lipca 1932 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów, prokuratorów oraz wojskowych w kraju.
Dz.U. 1932 nr 109 poz. 904 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 4 listopada 1932 r. o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych zagranicą.
Dz.U. 1932 nr 104 poz. 872 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1932 r. w sprawie wprowadzenia togi i biretu jako stroju urzędowego dla sędziów i prokuratorów przy rozprawach.
Dz.U. 1932 nr 94 poz. 806 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym.
Dz.U. 1932 nr 73 poz. 663 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie upoważnienia władzy mianującej do przenoszenia sędziów w stan spoczynku i na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 268 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1932 r. w sprawie ustalenia siedzib sędziów śledczych w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.
Dz.U. 1931 nr 110 poz. 858 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1931 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Lublinie, Płocku, Siedlcach i Warszawie.
Dz.U. 1931 nr 98 poz. 749 Ustawa z dnia 14 października 1931 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska oraz ustawy o uposażeniu sędziów i prokuratorów.
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 707 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych w kraju.
Dz.U. 1931 nr 89 poz. 699 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 września 1931 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów apelacyjnych w Lublinie i Wilnie.
Dz.U. 1931 nr 84 poz. 658 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1931 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych w kraju.
Dz.U. 1931 nr 79 poz. 625 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 sierpnia 1931 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych: w Lublinie, Łucku, Równem i Wilnie.
Dz.U. 1931 nr 71 poz. 578 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1931 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Łodzi, Radomiu, Siedlcach, Sosnowcu i Wilnie.
Dz.U. 1931 nr 43 poz. 386 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1931 r. dotyczące zmiany § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. w sprawie prowadzenia wykazów stanu służby dla sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i aplikantów sądowych.
Dz.U. 1931 nr 26 poz. 166 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1931 r. o ustaleniu liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych w Lublinie i Włocławku.
Dz.U. 1930 nr 92 poz. 721 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 grudnia 1930 r. o regulaminie procesowym, obowiązującym w sporach, wytoczonych przed sędzią rozjemcą, ustanowionym na zasadzie konwencji polsko-francuskiej z dnia 6 lutego 1922 r. dotyczącej majątków, praw i udziałów.
Dz.U. 1930 nr 66 poz. 521 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia odbywane poza granicami Państwa.
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 437 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 1930 r. o przeniesieniu siedziby sędziego śledczego ze Starogardu do Gdyni.
Dz.U. 1930 nr 52 poz. 436 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 1930 r. w sprawie ustalenia liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych: w Łomży, Łucku i Sosnowcu.
Dz.U. 1930 nr 38 poz. 331 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1930 r. w sprawie ustalenia terminu przewidzianego w art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem oraz prokuratorów.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 1924 r. o opłatach za mieszkania zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych i wojskowych zawodowych w budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych lub administrowanych.
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 135 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 marca 1930 r. zmieniające tryb postępowania przy przenoszeniu sędziów i prokuratorów na inne miejsce służbowe i w stan spoczynku.
Dz.U. 1930 nr 13 poz. 90 Ustawa z dnia 26 lutego 1930 r. o wypłacie części zaległego dodatku mieszkaniowego za r. 1928 funkcjonarjuszom państwowym, sędziom, prokuratorom, osobom wojskowym oraz emerytom, wdowom i sierotom.
Dz.U. 1930 nr 7 poz. 54 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych.
Dz.U. 1929 nr 55 poz. 440 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1929 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów śledczych w okręgach sądów okręgowych: w Pińsku, Płocku, Poznaniu, Wilnie i Włocławku.
Dz.U. 1929 nr 39 poz. 338 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1929 r. w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 940 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o prawach i obowiązkach oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów handlowych.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 939 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o trybie powoływania sędziów handlowych.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 938 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o trybie postępowania przy przenoszeniu sędziów i prokuratorów na inne miejsca służbowe i w stan spoczynku.
Dz.U. 1928 nr 104 poz. 935 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o trybie postępowania przy obsadzaniu wolnych stanowisk sędziowskich w sądach apelacyjnych, okręgowych i grodzkich.
Dz.U. 1928 nr 79 poz. 700 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1928 r. w sprawie ustanowienia w miastach: Lublinie, Lwowie, Poznaniu i Wilnie sędziów śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 370 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska oraz sędziów i prokuratorów.
Dz.U. 1928 nr 16 poz. 129 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lutego 1928 r. w sprawie zmiany art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 stycznia 1928 r. w sprawie jednorazowego zasiłku dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów, prokuratorów, osób wojskowych oraz emerytów, wdów i sierot.
Dz.U. 1928 nr 13 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. o zmianie i uzupełnieniu przepisów, dotyczących ustroju Najwyższego Trybunału Administracyjnego, oraz o stosunku służbowym sędziów Najwyższego Trybunału Administracyjnego.
Dz.U. 1927 nr 112 poz. 948 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 grudnia 1927 r. zmieniające rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r. w sprawie jednorazowego zasiłku dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz osób wojskowych.
Dz.U. 1927 nr 86 poz. 773 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1927 r. w sprawie ustanowienia w m. st. Warszawie sędziów śledczych do spraw wyjątkowego znaczenia.
Dz.U. 1927 nr 81 poz. 699 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. zmieniające rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r. w sprawie jednorazowego zasiłku dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz osób wojskowych.
Dz.U. 1927 nr 73 poz. 632 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r. w sprawie jednorazowego zasiłku dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz osób wojskowych.
Dz.U. 1925 nr 101 poz. 711 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1925 r. w sprawie należności za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa przez funkcjonarjuszów państwowych, sędziów, prokuratorów oraz wojskowych.
Dz.U. 1925 nr 62 poz. 438 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1925 r. w sprawie ustalenia terminu stopniowej redukcji dodatku regulacyjnego.
Dz.U. 1925 nr 20 poz. 146 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 18 lutego 1925 r. w sprawie zwrotu kosztów i odszkodowania za stratę czasu dla sędziów pokoju niezawodowych w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie i Lublinie.
Dz.U. 1924 nr 109 poz. 979 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1924 r. o przelaniu prawa ostatecznego rozstrzygania niektórych praw zastrzeżonych władzom centralnym na władze II instancji, przy wykonywaniu ustawy o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska oraz ustawy o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem i prokuratorów.
Dz.U. 1924 nr 73 poz. 725 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1924 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów, ich rodzin oraz emerytów.
Dz.U. 1924 nr 72 poz. 703 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1924 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych.
Dz.U. 1922 nr 96 poz. 889 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1922 r. w przedmiocie zwrotu kosztów podróży i dniowego ławników i sędziów niezawodowych w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 46 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1922 r. zmieniające niektóre przepisy o postępowaniu dyscyplinarnem przeciw sędziom w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1922 nr 46 poz. 394 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1922 r. o sędziach komisoryjnych i podprokuratorach komisoryjnych przy sądach okręgowych oraz o sędziach pokoju w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.
Dz.U. 1918 nr 18 poz. 49 Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie roty przysięgi dla urzędników i sędziów.
Dz.U. 1918 nr 4 poz. 6 Dekret Rady Regencyjnej w przedmiocie przysięgi dla ministrów, urzędników, sędziów i adwokatów
Dz.U. 1918 nr 3 poz. 4 Dekret o powiększeniu liczby Sędziów Śledczych
M.P. 2024 poz. 256 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2024 r. nr 1130.10.2024 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2024 poz. 255 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2024 r. nr 1130.9.2024 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2024 poz. 254 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2024 r. nr 1130.8.2024 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2024 poz. 253 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2024 r. nr 1130.7.2024 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2024 poz. 252 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2024 r. nr 1130.6.2024 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2024 poz. 251 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2023 r. nr 1130.78.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2024 poz. 250 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2023 r. nr 1130.77.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2024 poz. 249 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2024 r. nr 1130.4.2024 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2024 poz. 248 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2024 r. nr 1130.3.2024 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2024 poz. 247 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2024 r. nr 1130.2.2024 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1424 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. nr 1130.83.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1423 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. nr 1130.79.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1422 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. nr 1130.76.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1421 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. nr 1130.70.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1420 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr 1130.64.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1416 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2023 r. nr 1130.75.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1415 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2023 r. nr 1130.59.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1414 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2023 r. nr 1130.69.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1413 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2023 r. nr 1130.71.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1412 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2023 r. nr 1130.74.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1411 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2023 r. nr 1130.60.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1410 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2023 r. nr 1130.67.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1407 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2023 r. nr 1130.45.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1404 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2023 r. nr 1130.57.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 1378 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1377 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1376 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1375 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1295 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1269 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1254 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1215 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1210 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1206 akt indywidualny Postanowienie nr 28 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu
M.P. 2023 poz. 1176 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1166 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1141 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 1138 akt indywidualny Postanowienie nr 23 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2023 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu
M.P. 2023 poz. 1112 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 r. nr 127.4.2023 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym
M.P. 2023 poz. 1073 Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2023 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie
M.P. 2023 poz. 1038 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 953 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. nr 1130.58.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 952 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2023 r. nr 1130.53.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 951 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2023 r. nr 1130.52.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 950 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2023 r. nr 1130.49.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 949 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 947 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2023 r. nr 1130.48.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 946 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr 1130.47.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 945 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2023 r. nr 1130.46.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 944 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr 1130.42.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 943 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2023 r. nr 1130.39.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 930 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 916 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 896 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 888 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 865 obowiązujący Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2023 r. nr 127.3.2023 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym
M.P. 2023 poz. 864 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 854 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 845 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 842 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 834 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 818 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2023 r. nr 1130.41.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 817 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2023 r. nr 1130.40.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 816 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2023 r. nr 1130.36.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 815 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2023 r. nr 1130.34.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 814 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2023 r. nr 1130.33.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 813 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2023 r. nr 1130.31.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 811 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2023 r. nr 1130.30.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 810 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2023 r. nr 1130.29.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 809 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2023 r. nr 1130.23.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 808 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2023 r. nr 1130.6.2023 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
M.P. 2023 poz. 789 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 738 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 718 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 709 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 664 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 639 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 636 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 633 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich
M.P. 2023 poz. 607 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2023 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich