Wyszukiwanie

służba cywilna

Liczba znalezionych aktów: 270.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2577 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2023 poz. 2548 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2023 poz. 1598 obowiązujący Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1386 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2023 poz. 1195 obowiązujący Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 255 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2022 poz. 2024 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2022 poz. 1691 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej
Dz.U. 2022 poz. 710 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2022 poz. 256 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie badań lekarskich oraz dokumentów potwierdzających spełnianie niektórych warunków wymaganych do nadania stopnia dyplomatycznego
Dz.U. 2021 poz. 2447 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
Dz.U. 2021 poz. 2174 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2021 poz. 1233 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej
Dz.U. 2021 poz. 1229 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji legislacyjnej
Dz.U. 2021 poz. 973 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej
Dz.U. 2021 poz. 797 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2021 poz. 689 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2021 poz. 464 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej
Dz.U. 2021 poz. 141 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
Dz.U. 2021 poz. 118 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji legislacyjnej
Dz.U. 2020 poz. 1937 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2020 poz. 996 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej
Dz.U. 2020 poz. 740 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych
Dz.U. 2020 poz. 265 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej
Dz.U. 2020 poz. 146 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2020 poz. 71 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
Dz.U. 2019 poz. 1552 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
Dz.U. 2018 poz. 2483 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
Dz.U. 2018 poz. 1559 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej
Dz.U. 2018 poz. 1180 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Marszałkowskiej
Dz.U. 2018 poz. 807 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2018 poz. 520 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dz.U. 2018 poz. 106 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 1889 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej
Dz.U. 2017 poz. 1434 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie aplikacji legislacyjnej
Dz.U. 2017 poz. 1396 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celno-Skarbowej
Dz.U. 2017 poz. 1081 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej
Dz.U. 2017 poz. 651 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2017 poz. 455 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2017 poz. 156 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2016 poz. 2260 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 1807 obowiązujący Ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1345 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej
Dz.U. 2016 poz. 660 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej
Dz.U. 2016 poz. 470 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej
Dz.U. 2016 poz. 125 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2016 poz. 34 obowiązujący Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1220 obowiązujący Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 1144 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej
Dz.U. 2015 poz. 1143 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2015 poz. 960 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej
Dz.U. 2015 poz. 587 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej
Dz.U. 2015 poz. 211 obowiązujący Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 30 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2014 poz. 1199 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 1111 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie cywilnej
Dz.U. 2014 poz. 160 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2013 poz. 1414 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. 2013 poz. 882 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2012 poz. 1544 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego
Dz.U. 2012 poz. 1265 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1183 obowiązujący Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1093 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej
Dz.U. 2011 nr 135 poz. 791 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2011 nr 52 poz. 269 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie świadczeń przysługujących członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska albo regionalnej dyrekcji ochrony środowiska przeniesionemu do pracy w innej miejscowości
Dz.U. 2010 nr 205 poz. 1360 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do uzyskania dostępu do danych osobowych przez funkcjonariusza celnego lub członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w jednostce organizacyjnej Służby Celnej
Dz.U. 2010 nr 190 poz. 1274 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania szkoleń w służbie cywilnej
Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1079 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2010 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej
Dz.U. 2010 nr 112 poz. 744 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
Dz.U. 2009 nr 218 poz. 1695 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
Dz.U. 2009 nr 211 poz. 1630 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2009 nr 94 poz. 772 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej
Dz.U. 2009 nr 93 poz. 763 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie świadczeń przysługujących urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości
Dz.U. 2009 nr 74 poz. 633 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2009 nr 64 poz. 539 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
Dz.U. 2009 nr 60 poz. 493 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej
Dz.U. 2009 nr 60 poz. 492 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców
Dz.U. 2009 nr 60 poz. 491 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej
Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 982 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej
Dz.U. 2008 nr 157 poz. 976 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 94 poz. 599 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie świadczeń przysługujących urzędnikowi służby cywilnej przeniesionemu do pracy w innej miejscowości
Dz.U. 2008 nr 93 poz. 587 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
Dz.U. 2008 nr 51 poz. 295 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1858 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2007 nr 249 poz. 1857 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
Dz.U. 2007 nr 176 poz. 1242 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 125 poz. 874 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym
Dz.U. 2007 nr 123 poz. 847 obowiązujący Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 507 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie szkoleń w służbie cywilnej
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 506 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2007 nr 69 poz. 453 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania ocen urzędników służby cywilnej
Dz.U. 2007 nr 13 poz. 82 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
Dz.U. 2007 nr 12 poz. 79 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1832 obowiązujący Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1798 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej
Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1797 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnej
Dz.U. 2006 nr 198 poz. 1456 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2006 r. w sprawie wykonywania przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zadań z zakresu służby cywilnej
Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1218 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej
Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
Dz.U. 2006 nr 85 poz. 589 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej
Dz.U. 2006 nr 79 poz. 549 obowiązujący Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej
Dz.U. 2006 nr 45 poz. 319 obowiązujący Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
Dz.U. 2005 nr 266 poz. 2230 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2212 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104 uchylony Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1362 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych
Dz.U. 2005 nr 139 poz. 1164 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu organizowania i szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1110 obowiązujący Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 15 poz. 125 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2005 nr 10 poz. 71 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2371 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 2004 r. sygn. akt K 1/04
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2317 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2137 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1715 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1381 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2004 nr 70 poz. 633 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia uprawnień szczególnych w zakresie płac i innych świadczeń, zasad przyznawania tych świadczeń i ich wysokości oraz określenia dodatków do wynagrodzenia przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2004 nr 33 poz. 287 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2257 uchylony Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej
Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2003 nr 176 poz. 1712 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2003 nr 159 poz. 1548 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej
Dz.U. 2003 nr 141 poz. 1358 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1059 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2003 r. sygn. akt K 52/02
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 875 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
Dz.U. 2003 nr 33 poz. 263 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Dz.U. 2003 nr 14 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalenia wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
Dz.U. 2002 nr 238 poz. 2025 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2002 r. sygn. akt. 9/02.
Dz.U. 2002 nr 150 poz. 1237 uchylony Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej.
Dz.U. 2002 nr 80 poz. 722 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.
Dz.U. 2002 nr 70 poz. 647 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
Dz.U. 2002 nr 69 poz. 633 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania ocen urzędników służby cywilnej.
Dz.U. 2002 nr 24 poz. 246 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej.
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 63 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej.
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 62 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1800 obowiązujący Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 144 poz. 1619 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie właściwości organów i trybu postępowania w sprawach o odszkodowanie i inne świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie śmierci ratownika odbywającego zasadniczą służbę w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1403 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1116 obowiązujący Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działaniach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 978 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
Dz.U. 2001 nr 86 poz. 953 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 541 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej.
Dz.U. 2001 nr 16 poz. 178 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Biura Rzecznika Ubezpieczonych, niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1291 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i pracowników Urzędu Regulacji Telekomunikacji.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1236 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
Dz.U. 2000 nr 66 poz. 791 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 563 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia uprawnień szczególnych w zakresie płac i innych świadczeń, zasad przyznawania tych świadczeń i ich wysokości oraz określenia dodatków do wynagrodzenia przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej.
Dz.U. 2000 nr 48 poz. 562 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
Dz.U. 2000 nr 38 poz. 422 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej.
Dz.U. 2000 nr 28 poz. 350 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej.
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 280 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej.
Dz.U. 2000 nr 6 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej oraz członków komisji dyscyplinarnej urzędu.
Dz.U. 1999 nr 93 poz. 1070 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej
Dz.U. 1999 nr 91 poz. 1028 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie sposobu organizowania i szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej.
Dz.U. 1999 nr 89 poz. 997 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia uprawnień szczególnych w zakresie płac i innych świadczeń, zasad przyznawania tych świadczeń i ich wysokości oraz określenia dodatków do wynagrodzenia przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej.
Dz.U. 1999 nr 89 poz. 996 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 895 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej.
Dz.U. 1999 nr 79 poz. 894 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 778 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 483 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1065 obowiązujący Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1998 nr 160 poz. 1059 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1998 nr 58 poz. 366 uchylony Ustawa z dnia 19 marca 1998 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej.
Dz.U. 1998 nr 30 poz. 163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przysługującego urzędnikowi służby cywilnej w okresach niewykonywania pracy oraz jednorazowej odprawy emerytalnej lub rentowej.
Dz.U. 1997 nr 145 poz. 974 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie składu liczbowego i szczegółowego trybu tworzenia komisji dyscyplinarnych I instancji oraz ustanawiania rzeczników dyscyplinarnych, a także szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, wykonywania i zacierania kar dyscyplinarnych oraz ponoszenia kosztów obrońcy, biegłych i ekspertyz w postępowaniu dyscyplinarnym.
Dz.U. 1997 nr 124 poz. 788 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 1997 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania dyrektora generalnego urzędu.
Dz.U. 1997 nr 112 poz. 730 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 1997 r. w sprawie określenia mnożników prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego na stanowiskach w służbie cywilnej oraz do ustalenia stawek dodatku służby cywilnej.
Dz.U. 1997 nr 111 poz. 728 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 1997 r. w sprawie określenia zasad tworzenia sekcji w ramach Komisji Kwalifikacyjnej do Służby Cywilnej i uzupełniania ich składu.
Dz.U. 1997 nr 109 poz. 707 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 1997 r. w sprawie określenia wykazu stanowisk w służbie cywilnej i stanowisk w służbie cywilnej, które mogą być wyznaczane wyłącznie urzędnikom służby cywilnej, oraz wyjątków od tej zasady.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 679 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Dz.U. 1997 nr 42 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie wynagrodzeń członków komisji służby cywilnej.
Dz.U. 1997 nr 42 poz. 266 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie liczby członków komisji służby cywilnej i kadencji tych komisji.
Dz.U. 1996 nr 122 poz. 574 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. w sprawie liczby członków Rady Służby Cywilnej i ich wynagradzania.
Dz.U. 1996 nr 89 poz. 402 uchylony Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej.
Dz.U. 1982 nr 42 poz. 276 uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 20 grudnia 1982 r. o uchyleniu szczególnych przepisów w zakresie obowiązku służby wojskowej i służby w obronie cywilnej.
Dz.U. 1939 nr 50 poz. 322 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 maja 1939 r. o dozorcach celnych.
Dz.U. 1939 nr 35 poz. 220 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1939 r. o szczególnych warunkach służby państwowej, związanych z przyłączeniem do Polski ziem odzyskanych.
Dz.U. 1939 nr 18 poz. 107 Ustawa z dnia 4 marca 1939 r. o zmianie ustawy o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1939 nr 14 poz. 78 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1938 nr 22 poz. 195 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1938 r. o zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1938 nr 13 poz. 91 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1938 r. o zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1937 nr 83 poz. 603 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1937 r. o częściowej zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1937 nr 57 poz. 449 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o zakładach naukowych i egzaminach szkolnych, wystarczających do osiągnięcia stanowiska urzędniczego w państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 431 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1937 nr 55 poz. 429 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1937 r. o sposobie kwalifikowania urzędników państwowych.
Dz.U. 1937 nr 9 poz. 67 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1936 nr 75 poz. 531 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 477 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1936 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów zakładów wychowawczych i poprawczych dla przestępców nieletnich do kategorii niższych funkcjonariuszów państwowych oraz o ustaleniu ich tytułów.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 476 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 13 sierpnia 1936 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Spraw Wojskowych do kategorii funkcjonariuszów niższych oraz o ustaleniu ich tytułów.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 475 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 sierpnia 1936 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Komunikacji do kategorii funkcjonariuszów niższych oraz o ustaleniu ich tytułów.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 474 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 12 sierpnia 1936 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Opieki Społecznej do kategorii funkcjonariuszów niższych oraz o ustaleniu ich tytułów.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 473 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 11 sierpnia 1936 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do kategorii funkcjonariuszów niższych oraz o ustaleniu ich tytułów.
Dz.U. 1936 nr 65 poz. 472 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1936 r. w sprawie uchylenia rozporządzeń Rady Ministrów o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonariuszów państwowych o specjalnych kwalifikacjach do kategorii funkcjonariuszów niższych.
Dz.U. 1936 nr 60 poz. 444 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 27 lipca 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1936 nr 54 poz. 393 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 370 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1935 nr 94 poz. 592 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany uprawnień do zwalniania od egzaminów praktycznych kandydatów na stanowiska urzędników I, II i III kategorji w państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1935 nr 76 poz. 477 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 września 1935 r. o dozorcach skarbowych.
Dz.U. 1935 nr 56 poz. 360 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1935 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonarjuszów państwowych do kategorji funkcjonarjuszów niższych i ustaleniu ich tytułów.
Dz.U. 1933 nr 102 poz. 780 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.
Dz.U. 1933 nr 86 poz. 661 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1932 nr 92 poz. 791 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o zakładach naukowych i egzaminach szkolnych, wystarczających do osiągnięcia stanowiska urzędniczego w państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1932 nr 87 poz. 737 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1932 nr 20 poz. 145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1932 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1931 nr 91 poz. 708 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1931 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska II kategorji w administracyjnej służbie pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.
Dz.U. 1931 nr 64 poz. 528 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 9 maja 1931 r. o ustaleniu specjalnych wymagań od kandydatów na niższych funkcjonarjuszów państwowych w dziale drogowym i na niektóre stanowiska w dziale wodnym służby na lądzie.
Dz.U. 1931 nr 59 poz. 480 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1930 nr 87 poz. 680 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1930 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1930 nr 86 poz. 658 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1930 nr 68 poz. 539 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w państwowej służbie pocztowo-administracyjnej i państwowej służbie techniczno-administracyjnej w dziale poczt, telegrafów i telefonów.
Dz.U. 1930 nr 56 poz. 466 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. o umundurowaniu państwowych urzędników służby drogowej, wykonujących kontrolę ruchu na drogach publicznych.
Dz.U. 1930 nr 50 poz. 417 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1930 nr 25 poz. 223 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1930 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1930 nr 11 poz. 72 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1930 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1929 nr 88 poz. 663 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o zakładach naukowych i egzaminach szkolnych, wystarczających do osiągnięcia stanowiska urzędniczego w państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1929 nr 82 poz. 611 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o umundurowaniu funkcjonarjuszów państwowych pełniących nadzór nad rybołówstwem morskiem.
Dz.U. 1929 nr 81 poz. 605 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1929 r. o służbie przygotowawczej kandydatów na stanowiska służbowe I kategorji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i o egzaminie dyplomatyczno-konsularnym.
Dz.U. 1929 nr 66 poz. 511 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1929 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych grup funkcjonarjuszów o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do kategorji funkcjonarjuszów niższych, ustalenia ich tytułów, oraz zaszeregowania do grup uposażenia.
Dz.U. 1929 nr 57 poz. 449 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1929 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1929 nr 55 poz. 437 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1929 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1929 nr 2 poz. 19 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1928 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1927 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych grup funkcjonarjuszów o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Robót Publicznych do kategorji funkcjonarjuszów niższych, ustalenia ich tytułów, oraz zaszeregowania ich do grup uposażenia.
Dz.U. 1928 nr 93 poz. 825 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1928 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1928 nr 65 poz. 594 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1928 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1925 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonarjuszów państwowych do kategorji funkcjonarjuszów niższych i zaliczeniu ich do grup uposażenia.
Dz.U. 1928 nr 53 poz. 506 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1928 nr 43 poz. 421 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1928 r. uzupełniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o zakładach naukowych i egzaminach szkolnych wystarczających do osiągnięcia stanowiska w państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1928 nr 40 poz. 392 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1928 nr 40 poz. 389 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. o komisjach kwalifikacyjnych.
Dz.U. 1928 nr 38 poz. 367 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1928 nr 20 poz. 170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1928 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1926 r. w sprawie umundurowania urzędników służby dyplomatycznej i konsularnej.
Dz.U. 1928 nr 17 poz. 145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1928 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji służby techniczno-leśnej w administracji lasów państwowych oraz w państwowej służbie ochrony lasów.
Dz.U. 1928 nr 13 poz. 98 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1928 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych grup funkcjonarjuszów o specjalnych kwalifikacjach w dziale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do kategorji funkcjonarjuszów niższych, ustalenia ich tytułów oraz zaszeregowania ich do grup uposażenia.
Dz.U. 1927 nr 114 poz. 969 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1927 nr 101 poz. 878 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1927 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska I kategorji w niektórych gałęziach fachowych działu Ministerstwa Rolnictwa.
Dz.U. 1927 nr 93 poz. 836 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1927 r. zmieniające postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o zakładach naukowych i egzaminach szkolnych, wystarczających do osiągnięcia stanowiska w państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1927 nr 82 poz. 715 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska techniczne I kategorji w dziale Ministerstwa Reform Rolnych.
Dz.U. 1927 nr 79 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 sierpnia 1927 r. o wymaganiach od kandydatów na stanowiska egzekutorów sądowych w sądach na obszarze okręgów sądów apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie i okręgu sądu okręgowego w Cieszynie.
Dz.U. 1926 nr 127 poz. 739 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 grudnia 1926 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1926 nr 91 poz. 528 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1926 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1925 nr 60 poz. 426 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 60 poz. 424 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1925 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska III kategorji w państwowej służbie administracyjnej.
Dz.U. 1925 nr 43 poz. 294 Ustawa z dnia 31 marca 1925 r. o zmianie niektórych postanowień ustawy o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1925 nr 36 poz. 240 uchylony Ustawa z dnia 18 marca 1925 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 13 lutego 1924 r. w przedmiocie stosowania na obszarze województwa śląskiego ustaw, dotyczących państwowej służby cywilnej.
Dz.U. 1925 nr 32 poz. 229 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 1925 r.
Dz.U. 1925 nr 32 poz. 228 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1925 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Dz.U. 1925 nr 32 poz. 224 Ustawa z dnia 31 marca 1925 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.
Dz.U. 1925 nr 30 poz. 215 Obwieszczenie Rady Ministrów w sprawie sprostowania błędu w załączniku 1 do § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. o komisjach kwalifikacyjnych.
Dz.U. 1922 nr 67 poz. 606 Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 17 lutego 1922 . o państwowej służbie cywilnej.
M.P. 2023 poz. 1189 obowiązujący Zarządzenie nr 525 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie sposobu organizacji czasu pracy urzędów
M.P. 2023 poz. 1137 akt jednorazowy Zarządzenie nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy
M.P. 2017 poz. 267 akt jednorazowy Uchwała nr 14 Rady Ministrów z dnia 3 marca 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie dokończenia reformy administracji publicznej oraz zasad prowadzenia prac w tym zakresie
M.P. 2015 poz. 724 obowiązujący Zarządzenie nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
M.P. 2011 nr 93 poz. 953 obowiązujący Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
M.P. 2011 nr 5 poz. 61 obowiązujący Zarządzenie Nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
M.P. 2009 nr 66 poz. 867 uznany za uchylony Uchwała Nr 178 Rady Ministrów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej
M.P. 2008 nr 87 poz. 767 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Nr 237 Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej
M.P. 2008 nr 76 poz. 682 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Nr 202 rady Ministrów z dnia 7 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej
M.P. 2008 nr 49 poz. 435 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Nr 133 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej
M.P. 2008 nr 15 poz. 163 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
M.P. 2008 nr 8 poz. 99 uchylony Uchwała Nr 13 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie dokończenia reformy administracji publicznej oraz zasad prowadzenia prac w tym zakresie
M.P. 2007 nr 48 poz. 566 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
M.P. 2004 nr 52 poz. 888 Obwieszczenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2005 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej
M.P. 2002 nr 46 poz. 683 uznany za uchylony Zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej.
M.P. 2002 nr 46 poz. 682 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej.
M.P. 1999 nr 16 poz. 227 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 1999 r. sygn. akt K.3/99.
M.P. 1997 nr 45 poz. 446 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Komisji Kwalifikacyjnej do Służby Cywilnej z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia zakresów postępowania kwalifikacyjnego do kategorii urzędniczych.
M.P. 1934 nr 290 poz. 399 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1934 r. o uprawnieniach Dyrektorów Ceł oraz ustanowieniu oddziałów i podziale czynności w Dyrekcjach Ceł: we Lwowie, Mysłowicach, Poznaniu i Warszawie.
M.P. 1934 nr 251 poz. 323 Zarządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 22 października 1934 r. wydane w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów w sprawie regulaminu komisji kwalifikacyjnej właściwej do kwalifikowania kandydatów z pośród wysłużonych podoficerów zawodowych na stanowiska w cywilnej służbie państwowej, samorządowej lub przedsiębiorstwach państwowych.
M.P. 1930 nr 161 poz. 245 Okólnik Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 czerwca 1930 r. Nr III. A. 5131/30