Wyszukiwanie

samorząd studencki

Liczba znalezionych aktów: 9.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2017 poz. 2203 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
Dz.U. 1997 nr 96 poz. 590 uchylony Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 485 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni.
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 291 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 1988 r. w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania organów samorządu studenckiego.
Dz.U. 1985 nr 46 poz. 230 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1985 r. w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania organów samorządu studenckiego.
Dz.U. 1985 nr 42 poz. 201 uchylony Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 176 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1983 nr 5 poz. 33 obowiązujący Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym.
Dz.U. 1982 nr 14 poz. 113 uchylony Ustawa z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym.