Wyszukiwanie

składowanie

Liczba znalezionych aktów: 52.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 1902 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów
Dz.U. 2021 poz. 673 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów
Dz.U. 2020 poz. 1396 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
Dz.U. 2019 poz. 1616 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
Dz.U. 2019 poz. 1593 obowiązujący Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Dz.U. 2019 poz. 864 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym
Dz.U. 2019 poz. 701 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach
Dz.U. 2017 poz. 308 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego
Dz.U. 2016 poz. 1131 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2015 poz. 2212 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
Dz.U. 2015 poz. 1808 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt SK 9/14
Dz.U. 2015 poz. 1277 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach
Dz.U. 2015 poz. 196 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2015 poz. 110 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny
Dz.U. 2014 poz. 752 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym
Dz.U. 2014 poz. 613 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2014 poz. 353 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe
Dz.U. 2013 poz. 523 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów
Dz.U. 2013 poz. 225 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe
Dz.U. 2013 poz. 38 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu
Dz.U. 2013 poz. 21 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Dz.U. 2012 poz. 1525 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe
Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1771 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów
Dz.U. 2011 nr 226 poz. 1358 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania
Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1545 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe
Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1175 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 232 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 231 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1511 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych
Dz.U. 2005 nr 134 poz. 1129 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów druków informacji dotyczących bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów
Dz.U. 2005 nr 109 poz. 915 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i finansowych wymaganych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa składowego przyjmującego na skład towary rolne
Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1031 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych
Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1984 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących wytwarzania środków żywienia zwierząt
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1733 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1925 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.
Dz.U. 2002 nr 180 poz. 1513 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2002 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez składowanie.
Dz.U. 2002 nr 2 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie trybu i kosztów przeprowadzania licytacji publicznej rzeczy złożonych na skład.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1128 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie opłat za składowanie odpadów.
Dz.U. 1998 nr 121 poz. 794 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 września 1998 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz służących do przekazywania informacji o rodzaju i ilości odpadów umieszczonych na składowisku odpadów i o czasie ich składowania.
Dz.U. 1936 nr 59 poz. 434 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1936 r. o warunkach i sposobie koncesjonowania domów składowych.
Dz.U. 1927 nr 69 poz. 613 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 lipca 1927 r. o wolnych składach soli.
Dz.U. 1924 nr 114 poz. 1020 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r. o prawie o domach składowych.
M.P. 2008 nr 50 poz. 447 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2009
M.P. 1994 nr 49 poz. 407 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 2 września 1994 r. w sprawie określenia Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych.
M.P. 1939 nr 178 poz. 428 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 26 lipca 1939 r. L. D. VI. 8313/3/39 w sprawie wydania Spółce Handlowej Cukrowni Związkowych w Warszawie zezwolenia na prowadzenie wolnego składu cukru w Krakowie.
M.P. 1939 nr 178 poz. 427 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 27 lipca 1939 r. L. D. VI. 8071/3/39 o wydaniu Cukrowni "Chełmica" Sp. Akc. zezwolenia na prowadzenie wolnego składu cukru w Warszawie.
M.P. 1939 nr 44 poz. 73 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 8 lutego 1939 r. L. D. VI. 1276/3/39 w sprawie wydania Spółce Handlowej Cukrowni Związkowych w Warszawie zezwolenia na prowadzenie wolnego składu cukru w Baranowiczach.
M.P. 1939 nr 9 poz. 13 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 31 grudnia 1938 r. L.D.VI.15437/3/38
M.P. 1939 nr 9 poz. 12 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 31 grudnia 1938 r. L.D.VI.15374/3/38 w sprawie cofnięcia firmie: Galicyjskie Towarzystwo Naftowe "Galicja", Sp Akc, we Lwowie, zezwolenia na prowadzenie wolnego składu olejów mineralnych w Poznaniu
M.P. 1939 nr 9 poz. 11 Obwieszczenie Ministerstwa Skarbu z dnia 31 grudnia 1938 r. L.D.VI.15733/3/38