Wyszukiwanie

skup i kontraktacja

Liczba znalezionych aktów: 225.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 2045 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku rybnego
Dz.U. 2022 poz. 1360 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny
Dz.U. 2018 poz. 262 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku rybnego
Dz.U. 2016 poz. 277 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Dz.U. 2015 poz. 1970 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku rybnego
Dz.U. 2015 poz. 704 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Dz.U. 2013 poz. 660 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym
Dz.U. 2011 nr 115 poz. 670 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie skupującego owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich
Dz.U. 2011 nr 115 poz. 669 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich
Dz.U. 2011 nr 34 poz. 168 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego
Dz.U. 2008 nr 127 poz. 816 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Dz.U. 2008 nr 122 poz. 790 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt
Dz.U. 2008 nr 96 poz. 614 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzenia podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych oraz warunków, jakie powinny spełniać te podmioty i jednostki po uzyskaniu zatwierdzenia
Dz.U. 2008 nr 50 poz. 291 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Dz.U. 2008 nr 44 poz. 264 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie skupującego owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich
Dz.U. 2008 nr 44 poz. 263 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinni spełniać skupujący owoce miękkie i przetwórcy owoców miękkich
Dz.U. 2007 nr 115 poz. 794 obowiązujący Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 46 poz. 305 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie dodatkowych informacji, które powinny zawierać wniosek o dokonanie zatwierdzenia podmiotu skupującego oraz pierwszej jednostki przetwórczej
Dz.U. 2007 nr 46 poz. 304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzenia podmiotów skupiających i pierwszych jednostek przetwórczych oraz warunków, jakie powinny spełniać te podmioty i jednostki po uzyskaniu zatwierdzenia
Dz.U. 2007 nr 18 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt
Dz.U. 2005 nr 69 poz. 617 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego i dostawcom hurtowym
Dz.U. 2005 nr 27 poz. 231 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części
Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2236 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2004 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji przez podmioty skupujące dostawcom hurtowym oraz wzoru zestawienia zbiorczego przekazywanego przez podmioty skupujące dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego
Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2235 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2004 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji przez podmioty skupujące dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego i dostawcom hurtowym
Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1011 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt
Dz.U. 2003 nr 199 poz. 1934 uchylony Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych
Dz.U. 2003 nr 66 poz. 618 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, ich skupie i sprzedaży
Dz.U. 2003 nr 66 poz. 616 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu skupu zwierząt łownych, ich składowaniu i transporcie
Dz.U. 2002 nr 208 poz. 1775 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części.
Dz.U. 2002 nr 107 poz. 939 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Dz.U. 2001 nr 41 poz. 466 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Dz.U. 2001 nr 22 poz. 253 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie.
Dz.U. 2001 nr 3 poz. 19 uchylony Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.
Dz.U. 2000 nr 120 poz. 1286 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.
Dz.U. 2000 nr 23 poz. 293 uchylony Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych
Dz.U. 1999 nr 39 poz. 394 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie.
Dz.U. 1999 nr 10 poz. 89 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu skupu i przetwórstwa mięsa zwierząt łownych oraz jego składowaniu.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1152 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 133 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 767 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1997 r.
Dz.U. 1996 nr 91 poz. 412 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zakresu i wzoru ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części.
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 624 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1996 r.
Dz.U. 1995 nr 84 poz. 423 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości ceny minimalnej interwencyjnego skupu trzody chlewnej.
Dz.U. 1995 nr 45 poz. 234 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1995 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości ceny minimalnej skupu mleka, według której będzie realizowany interwencyjny skup masła i mleka odtłuszczonego w proszku.
Dz.U. 1995 nr 44 poz. 226 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości cen minimalnych, według których będzie realizowany interwencyjny skup pszenicy i żyta.
Dz.U. 1994 nr 127 poz. 630 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 listopada 1994 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1995 r.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 327 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości ceny minimalnej skupu mleka.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości cen minimalnych, według których będzie realizowany interwencyjny skup pszenicy i żyta.
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 454 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 października 1993 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1994 r.
Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 428 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 października 1990 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1991 r.
Dz.U. 1990 nr 39 poz. 223 uchylony Ustawa z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego.
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 368 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 listopada 1989 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopii w 1990 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.
Dz.U. 1989 nr 24 poz. 133 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 304 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 listopada 1988 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1989 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.
Dz.U. 1988 nr 2 poz. 10 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 198 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 listopada 1987 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1988 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.
Dz.U. 1987 nr 16 poz. 100 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 maja 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1987 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.
Dz.U. 1987 nr 6 poz. 36 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1987 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1987 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 95 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1986 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.
Dz.U. 1985 nr 51 poz. 267 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 listopada 1985 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1986 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 sierpnia 1985 r. w sprawie wydawania zezwoleń na prowadzenie upraw maku i konopi oraz określenia jednostek gospodarki uspołecznionej uprawnionych do zawierania umów kontraktacji i obrotu słomą makową.
Dz.U. 1985 nr 22 poz. 99 uchylony Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1984 nr 52 poz. 269 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o funduszu gminnym i funduszu miejskim.
Dz.U. 1984 nr 45 poz. 242 uchylony Ustawa z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 236 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1984 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 167 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 maja 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Dz.U. 1983 nr 21 poz. 94 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 268 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 81 obowiązujący Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.
Dz.U. 1979 nr 26 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania złotem i platyną.
Dz.U. 1976 nr 19 poz. 122 uchylony Ustawa z dnia 20 maja 1976 r. o grach losowych i totalizatorach.
Dz.U. 1975 nr 23 poz. 128 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 czerwca 1975 r. w sprawie zmian w organizacji Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 324 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1974 r. w sprawie norm równoważnych czasu pracy w uspołecznionych jednostkach handlowych i usługowych.
Dz.U. 1974 nr 40 poz. 236 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie.
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 119 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 maja 1974 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu.
Dz.U. 1972 nr 32 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 28 lipca 1972 r. w sprawie zasad i trybu powoływania oraz zakresu działania rzeczoznawców i zaprzysiężonych próbobiorców.
Dz.U. 1971 nr 9 poz. 96 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 marca 1971 r. w sprawie stanów chorobowych stanowiących przeciwwskazanie do wykonywania niektórych czynności z zakresu produkcji środków spożywczych oraz obrotu nimi.
Dz.U. 1970 nr 19 poz. 161 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 30 lipca 1970 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy wykonywaniu kontroli i orzekaniu o jakości towarów przez organy Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Dz.U. 1970 nr 19 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 30 lipca 1970 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Dz.U. 1970 nr 16 poz. 137 uchylony Ustawa z dnia 30 czerwca 1970 r. o Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.
Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Dz.U. 1953 nr 34 poz. 144 uchylony Dekret z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.
M.P. 2024 poz. 42 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za okres 11 kwartałów poprzedzających I półrocze 2024 r.
M.P. 2024 poz. 41 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2023 r.
M.P. 2023 poz. 732 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2023 r.
M.P. 2023 poz. 731 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2023 r.
M.P. 2023 poz. 86 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2022 r.
M.P. 2022 poz. 995 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023
M.P. 2022 poz. 703 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2022 r.
M.P. 2022 poz. 702 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2022 r.
M.P. 2022 poz. 54 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2021 r.
M.P. 2022 poz. 52 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2021 r.
M.P. 2021 poz. 951 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022
M.P. 2021 poz. 652 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2021 r.
M.P. 2021 poz. 56 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2020 r.
M.P. 2020 poz. 982 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021
M.P. 2020 poz. 641 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2020 r.
M.P. 2020 poz. 640 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2020 r.
M.P. 2019 poz. 1017 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020
M.P. 2019 poz. 57 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2018 r.
M.P. 2018 poz. 711 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2018 r.
M.P. 2018 poz. 710 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2018 r.
M.P. 2018 poz. 98 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2017 r.
M.P. 2017 poz. 958 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
M.P. 2017 poz. 708 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2017 r
M.P. 2017 poz. 707 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2017 r.
M.P. 2017 poz. 52 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2016 r.
M.P. 2017 poz. 51 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2016 r.
M.P. 2016 poz. 692 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2016 r.
M.P. 2016 poz. 691 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2016 r.
M.P. 2015 poz. 637 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2015 r.
M.P. 2015 poz. 71 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2014 r.
M.P. 2014 poz. 935 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015
M.P. 2014 poz. 594 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2014 r.
M.P. 2014 poz. 589 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2014 r.
M.P. 2014 poz. 99 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2013 r.
M.P. 2013 poz. 602 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2013 r.
M.P. 2013 poz. 601 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2013 r.
M.P. 2013 poz. 44 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2012 r.
M.P. 2013 poz. 43 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2012 r.
M.P. 2012 poz. 787 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2012 r.
M.P. 2012 poz. 516 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2012 r.
M.P. 2012 poz. 515 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2012 r.
M.P. 2012 poz. 28 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2011 r.
M.P. 2012 poz. 27 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2011 r.
M.P. 2011 nr 95 poz. 969 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.
M.P. 2011 nr 69 poz. 684 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2011 r.
M.P. 2011 nr 8 poz. 77 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2010 r.
M.P. 2011 nr 8 poz. 76 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2010 r.
M.P. 2010 nr 51 poz. 686 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2010 r.
M.P. 2010 nr 4 poz. 36 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2009 r.
M.P. 2010 nr 4 poz. 35 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2009 r.
M.P. 2009 nr 68 poz. 886 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r.
M.P. 2009 nr 47 poz. 695 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2009 r.
M.P. 2009 nr 47 poz. 694 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2009 r.
M.P. 2009 nr 5 poz. 52 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2008 r.
M.P. 2009 nr 5 poz. 51 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2008 r.
M.P. 2008 nr 81 poz. 717 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.
M.P. 2008 nr 55 poz. 501 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2008 r.
M.P. 2008 nr 55 poz. 500 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2008 r.
M.P. 2008 nr 8 poz. 103 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2007 r.
M.P. 2008 nr 8 poz. 102 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2007 r.
M.P. 2007 nr 77 poz. 831 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r.
M.P. 2007 nr 44 poz. 521 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2007 r.
M.P. 2007 nr 44 poz. 520 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2007 r.
M.P. 2007 nr 4 poz. 38 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2006 r.
M.P. 2007 nr 4 poz. 37 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2006 r.
M.P. 2006 nr 51 poz. 558 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2006 r.
M.P. 2006 nr 51 poz. 557 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2006 r.
M.P. 2006 nr 6 poz. 105 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2005 r.
M.P. 2006 nr 6 poz. 104 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2005 r.
M.P. 2005 nr 62 poz. 867 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r.
M.P. 2004 nr 43 poz. 765 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r.
M.P. 2004 nr 4 poz. 70 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2003 r.
M.P. 2004 nr 4 poz. 69 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2003 r.
M.P. 2003 nr 6 poz. 96 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2002 r.
M.P. 2003 nr 6 poz. 95 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2002 r.
M.P. 2002 nr 33 poz. 527 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2002 r.
M.P. 2002 nr 33 poz. 526 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2002 r.
M.P. 2001 nr 35 poz. 573 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 października 2001 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001 r.
M.P. 2001 nr 22 poz. 389 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2001 r.
M.P. 2001 nr 22 poz. 388 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2001 r.
M.P. 2001 nr 2 poz. 57 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2000 r.
M.P. 2001 nr 2 poz. 56 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2000 r.
M.P. 2000 nr 22 poz. 463 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2000 r.
M.P. 2000 nr 22 poz. 462 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2000 r.
M.P. 1999 nr 31 poz. 490 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 1999 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 1999 r.
M.P. 1999 nr 29 poz. 453 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 1999 r.
M.P. 1999 nr 25 poz. 384 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie średniej ceny skupu pszenicy w I półroczu 1999 r.
M.P. 1998 nr 36 poz. 512 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1998 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 1998 r.
M.P. 1997 nr 79 poz. 774 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 1997 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 1997 r.
M.P. 1997 nr 53 poz. 501 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 1997 r. w sprawie interwencyjnego skupu zbóż ze zbiorów 1997 r.
M.P. 1997 nr 36 poz. 358 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie przekroczenia przez wskaźnik cen skupu zbóż wskaźnika cen detalicznych artykułów żywnościowych w maju 1997 r.
M.P. 1997 nr 36 poz. 356 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen skupu zbóż w maju 1997 r.
M.P. 1997 nr 17 poz. 166 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 marca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen skupu zbóż w lutym 1997 r.
M.P. 1991 nr 28 poz. 200 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 1991 r. w sprawie realizacji uchwał sejmowych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
M.P. 1990 nr 46 poz. 352 uznany za uchylony Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1990 r. w sprawie określenia rodzajów przedsiębiorstw państwowych, których akcje mogą nabywać producenci rolni na warunkach preferencyjnych.
M.P. 1990 nr 38 poz. 299 obowiązujący Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 października 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków skupu zbóż konsumpcyjnych.
M.P. 1989 nr 37 poz. 293 obowiązujący Zarządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 listopada 1989 r. w sprawie szczególnych warunków skupu zbóż konsumpcyjnych.
M.P. 1988 nr 32 poz. 287 uznany za uchylony Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 24 października 1988 r. uchylająca uchwałę w sprawie ogólnych zasad kontraktacji produktów rolnych.
M.P. 1985 nr 2 poz. 11 uchylony wykazem Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1985 r. w sprawie aktywizacji gospodarczej i społecznej oraz rozwoju rolnictwa na terenach górskich i górzystych.
M.P. 1983 nr 44 poz. 262 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 20 grudnia 1983 r. w sprawie gospodarowania ogumieniem trakcyjnym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 9 poz. 61 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji bonów zbożowych.
M.P. 1982 nr 7 poz. 39 uchylony wykazem Uchwała nr 38 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1982 r. w sprawie cen skupu produktów rolniczych oraz cen niektórych środków produkcji i usług dla rolnictwa.
M.P. 1982 nr 3 poz. 15 uznany za uchylony Uchwała nr 19 Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1982 r. w sprawie jednorazowej pożyczki zbożowej.
M.P. 1982 nr 3 poz. 9 uchylony Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogólnych zasad kontraktacji produktów rolnych.
M.P. 1981 nr 33 poz. 302 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 grudnia 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej.
M.P. 1981 nr 28 poz. 256 uchylony wykazem Uchwała nr 229 Rady Ministrów z dnia 29 października 1981 r. w sprawie środków aktywizacji skupu żywca rzeźnego wieprzowego i wołowego.
M.P. 1981 nr 26 poz. 228 uchylony Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 1 października 1981 r. w sprawie podwyższenia cen skupu trzody chlewnej.
M.P. 1981 nr 23 poz. 206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie skupu i zaopatrzenia w ziemniaki w jesieni 1981 r.
M.P. 1981 nr 21 poz. 194 uchylony wykazem Uchwała nr 168 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków do cen skupu żywca wołowego i baraniego oraz mleka w rejonach górskich i podgórskich.
M.P. 1981 nr 10 poz. 79 uchylony Uchwała nr 73 Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1981 r. w sprawie cen skupu produktów rolniczych i cen pasz treściwych z zasobów państwowych.
M.P. 1981 nr 6 poz. 47 uchylony wykazem Uchwała nr 32 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1981 r. w sprawie dodatków do cen skupu żywca wołowego i baraniego oraz mleka w rejonach górskich i podgórskich.
M.P. 1980 nr 29 poz. 161 uchylony wykazem Uchwała nr 121 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1980 r. w sprawie cen skupu produktów rolnych i cen pasz treściwych.
M.P. 1980 nr 21 poz. 99 uchylony Uchwała nr 78 Rady Ministrów z dnia 5 września 1980 r. w sprawie podwyższenia cen skupu trzody chlewnej.
M.P. 1980 nr 13 poz. 57 uchylony Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1980 r. w sprawie poprawy warunków produkcji i skupu buraków cukrowych.
M.P. 1980 nr 9 poz. 39 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 marca 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej.
M.P. 1980 nr 1 poz. 1 uchylony Uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1979 r. w sprawie podwyższenia cen skupu mleka.
M.P. 1979 nr 7 poz. 49 uchylony Uchwała nr 33 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1979 r. w sprawie podwyższenia cen skupu liści i nasion tytoniu.
M.P. 1979 nr 2 poz. 15 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 3 stycznia 1979 r. w sprawie obrotu zwierzętami rzeźnymi.
M.P. 1978 nr 30 poz. 113 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 28 sierpnia 1978 r. w sprawie postępowania ze zwierzętami rzeźnymi.
M.P. 1978 nr 29 poz. 106 uchylony Uchwała nr 128 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1978 r. w sprawie podwyższenia cen skupu mleka.
M.P. 1978 nr 27 poz. 97 uchylony Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1978 r. w sprawie ogólnych zasad kontraktacji produktów rolnych.
M.P. 1978 nr 22 poz. 76 uchylony wykazem Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1978 r. w sprawie podwyższenia cen skupu trzody chlewnej i bydła.
M.P. 1977 nr 22 poz. 116 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 sierpnia 1977 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej.
M.P. 1976 nr 44 poz. 215 uchylony wykazem Uchwała nr 244 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1976 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju hodowli zwierząt gospodarskich.
M.P. 1976 nr 30 poz. 131 uchylony Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1976 r. w sprawie cen skupu produktów rolnych, cen niektórych środków produkcji dla rolnictwa oraz materiałów budowlanych.
M.P. 1975 nr 36 poz. 218 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 listopada 1975 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw uprawnionych do nabywania surowca tytoniowego oraz warunków uprawy tytoniu do celów naukowo-badawczych i szkoleniowych.
M.P. 1975 nr 25 poz. 158 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 145 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1975 r. w sprawie zawierania umów kontraktacji tytoniu oraz cen skupu liści i nasion tytoniu krajowego.
M.P. 1975 nr 5 poz. 23 uchylony wykazem Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju hodowli zwierząt gospodarskich.
M.P. 1974 nr 27 poz. 163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1974 r. w sprawie krajowego obrotu zwierzyną żywą oraz skupu zwierzyny ubitej, jej mięsa i skór.
M.P. 1973 nr 43 poz. 259 uchylony Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 października 1973 r. w sprawie zasad odstępowania zwierzyny ubitej.
M.P. 1973 nr 14 poz. 90 Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 12 marca 1973 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu", zasad i trybu jej przyznawania i wręczania oraz sposobu noszenia.
M.P. 1972 nr 31 poz. 170 uchylony wykazem Uchwała nr 147 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1972 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu".
M.P. 1972 nr 25 poz. 139 uchylony wykazem Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1972 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dalszego rozwoju hodowli zwierząt gospodarskich.
M.P. 1972 nr 25 poz. 138 uchylony wykazem Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1972 r. w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupie.
M.P. 1972 nr 19 poz. 115 uchylony wykazem Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1972 r. w sprawie dalszego rozwoju hodowli zwierząt gospodarskich.
M.P. 1971 nr 24 poz. 155 uchylony Uchwała Nr 77 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1971 r. w sprawie organizacji skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych oraz cen stosowanych w tym skupie.
M.P. 1963 nr 9 poz. 43 uznany za uchylony Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1963 r. w sprawie trybu współdziałania Państwowej Inspekcji Handlowej z organami kontroli państwowej spółdzielczej i społecznej.
M.P. 1956 nr 70 poz. 860 Zarządzenie Ministra Skupu z dnia 7 lipca 1956 r. w sprawie norm ubytku naturalnego w obrocie zwierzętami rzeźnymi.
M.P. 1954 nr 46 poz. 653 Zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 27 kwietnia 1954 r. w sprawie odkażania środków transportu drogowego, używanych do przewozu zwierząt racicowych, skór nie wyprawionych i odpadków zwierzęcych.
M.P. 1953 nr 63 poz. 770 Zarządzenie Ministra Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego z dnia 23 maja 1953 r. w sprawie skupu odpadków poubojowych pochodzących z uboju gospodarczego.