Wyszukiwanie

sołtysi

Liczba znalezionych aktów: 34.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1238 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
Dz.U. 2023 poz. 1073 obowiązujący Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
Dz.U. 2020 poz. 713 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym
Dz.U. 2019 poz. 506 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym
Dz.U. 2014 poz. 301 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
Dz.U. 2013 poz. 594 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym
Dz.U. 2009 nr 52 poz. 420 uchylony Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim
Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1995 nr 124 poz. 601 obowiązujący Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 499 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 52 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie uchylenia niektórych rozporządzeń dotyczących inkasa podatków i opłat.
Dz.U. 1990 nr 32 poz. 191 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
Dz.U. 1990 nr 22 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Dz.U. 1988 nr 26 poz. 183 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 1 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1987 nr 15 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 94 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
Dz.U. 1985 nr 9 poz. 32 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1985 r. w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 173 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1984 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1984 nr 21 poz. 100 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o zmianie ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1983 nr 62 poz. 286 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1983 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1983 nr 41 poz. 185 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1975 nr 34 poz. 188 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 października 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.
Dz.U. 1963 nr 50 poz. 279 uchylony Ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych.
Dz.U. 1936 nr 81 poz. 558 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 października 1936 r. w sprawie regulaminu wyborów sołtysa i podsołtysa.
M.P. 2024 poz. 129 Komunikat Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
M.P. 1987 nr 35 poz. 295 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie praw i obowiązków sołtysa w realizacji zadań z zakresu administracji państwowej.
M.P. 1982 nr 24 poz. 211 uchylony wykazem Zarządzenie nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 października 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.
M.P. 1982 nr 14 poz. 101 uchylony wykazem Zarządzenie nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.
M.P. 1981 nr 26 poz. 229 uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 15 września 1981 r. w sprawie doręczania kart powołania i wezwań oraz innych dokumentów w sprawach powszechnego obowiązku obrony.
M.P. 1976 nr 20 poz. 91 uchylony wykazem Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1976 r. w sprawie zasad wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.
M.P. 1973 nr 2 poz. 9 uchylony Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1973 r. w sprawie wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.