Wyszukiwanie

spółdzielczość

Liczba znalezionych aktów: 299.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 802 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach socjalnych
Dz.U. 2022 poz. 2827 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej
Dz.U. 2022 poz. 1595 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
Dz.U. 2022 poz. 456 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
Dz.U. 2021 poz. 648 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze
Dz.U. 2021 poz. 102 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
Dz.U. 2020 poz. 2085 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach socjalnych
Dz.U. 2020 poz. 449 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
Dz.U. 2020 poz. 275 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze
Dz.U. 2019 poz. 1100 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze
Dz.U. 2018 poz. 2181 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej
Dz.U. 2018 poz. 2073 obowiązujący Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników
Dz.U. 2018 poz. 2043 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielni europejskiej
Dz.U. 2018 poz. 1285 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze
Dz.U. 2018 poz. 1237 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 3/13
Dz.U. 2018 poz. 613 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
Dz.U. 2017 poz. 1596 obowiązujący Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze
Dz.U. 2016 poz. 1910 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Dz.U. 2016 poz. 1826 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
Dz.U. 2016 poz. 381 obowiązujący Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
Dz.U. 2016 poz. 7 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielni europejskiej
Dz.U. 2015 poz. 2170 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
Dz.U. 2015 poz. 1096 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2014 poz. 1866 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
Dz.U. 2014 poz. 109 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
Dz.U. 2013 poz. 1541 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
Dz.U. 2013 poz. 1443 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze
Dz.U. 2013 poz. 613 obowiązujący Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2013 poz. 255 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Dz.U. 2013 poz. 106 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie czynności kontrolnych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej
Dz.U. 2012 poz. 1166 obowiązujący Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Dz.U. 2012 poz. 1015 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dz.U. 2012 poz. 989 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Dz.U. 2012 poz. 855 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Dz.U. 2012 poz. 82 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
Dz.U. 2009 nr 91 poz. 742 obowiązujący Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1503 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2008 r. sygn. akt 12/08
Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1014 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze
Dz.U. 2007 nr 150 poz. 1069 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15 % akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione
Dz.U. 2007 nr 125 poz. 873 obowiązujący Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 499 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym
Dz.U. 2007 nr 52 poz. 344 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
Dz.U. 2006 nr 149 poz. 1077 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej
Dz.U. 2006 nr 94 poz. 651 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1993 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2005 r. sygn. akt P 11/05
Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1954 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Dz.U. 2005 nr 143 poz. 1207 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2005 r. sygn. akt SK 20/03
Dz.U. 2005 nr 122 poz. 1024 obowiązujący Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2005 nr 86 poz. 743 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 2005 r. sygn. akt SK 40/02
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2648 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym
Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2412 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 870 obowiązujący Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 51 poz. 496 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2004 r.
Dz.U. 2003 nr 188 poz. 1848 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Spółdzielcze
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1649 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu podziału 15% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna stanowiących własność Skarbu Państwa pomiędzy osoby uprawnione
Dz.U. 2003 nr 137 poz. 1303 obowiązujący Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1158 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2003 r.
Dz.U. 2003 nr 104 poz. 983 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2003 r. sygn. akt SK 34/01
Dz.U. 2003 nr 23 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 49 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2003 r.
Dz.U. 2002 nr 160 poz. 1328 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 950 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 16 poz. 151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1565 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2001 r. sygn. akt SK. 19/2001.
Dz.U. 2001 nr 69 poz. 724 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2001 r. sygn. akt K. 23/2000
Dz.U. 2001 nr 57 poz. 603 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1252 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
Dz.U. 2000 nr 117 poz. 1237 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach.
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1024 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2000 r. sygn. akt SK. 7/2000.
Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1999 nr 99 poz. 1151 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 października 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze.
Dz.U. 1999 nr 77 poz. 874 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 228 par. 3 ustawy - Prawo spółdzielcze.
Dz.U. 1999 nr 34 poz. 320 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 1999 r. sygn. akt K. 36/98.
Dz.U. 1999 nr 30 poz. 290 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej.
Dz.U. 1998 nr 144 poz. 931 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1998 nr 108 poz. 683 obowiązujący Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 34 poz. 207 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie proporcji podziału między banki regionalne obligacji restrukturyzacyjnych na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych.
Dz.U. 1997 nr 32 poz. 183 obowiązujący Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze i ustawy o rachunkowości.
Dz.U. 1996 nr 137 poz. 638 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1996 nr 136 poz. 636 uchylony Ustawa z dnia 25 października 1996 r. o waloryzacji emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
Dz.U. 1996 nr 100 poz. 461 obowiązujący Ustawa z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym.
Dz.U. 1996 nr 57 poz. 260 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie proporcji podziału między banki regionalne obligacji restrukturyzacyjnych na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych.
Dz.U. 1996 nr 43 poz. 189 obowiązujący Ustawa z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 24 poz. 110 obowiązujący Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 1 poz. 2 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
Dz.U. 1995 nr 133 poz. 654 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
Dz.U. 1995 nr 87 poz. 438 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia i przekształcenia podmiotów gospodarczych, oraz określenia organów podmiotów zobowiązanych do dokonania tego zgłoszenia.
Dz.U. 1995 nr 80 poz. 405 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.
Dz.U. 1995 nr 64 poz. 330 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1995 r. w sprawie proporcji podziału między banki regionalne obligacji restrukturyzacyjnych na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych.
Dz.U. 1995 nr 57 poz. 299 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Dz.U. 1995 nr 54 poz. 288 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo spółdzielcze.
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 248 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych.
Dz.U. 1995 nr 35 poz. 173 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dz.U. 1995 nr 23 poz. 129 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 1995 r. w sprawie sposobu prowadzenia sądowego rejestru spółdzielni.
Dz.U. 1995 nr 19 poz. 94 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Dz.U. 1995 nr 13 poz. 59 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Dz.U. 1995 nr 5 poz. 26 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1995 r. w sprawie warunków przekazania przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. części majątku bankom regionalnym.
Dz.U. 1995 nr 5 poz. 25 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 18 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 711 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1994 nr 130 poz. 650 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 601 uchylony Ustawa z dnia 21 października 1994 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz ustawy zmieniającej ustawę o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 592 uchylony Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 567 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
Dz.U. 1994 nr 90 poz. 419 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 84 poz. 384 uchylony Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości oraz niektóre inne ustawy.
Dz.U. 1994 nr 80 poz. 369 uchylony Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 73 poz. 329 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie sposobu podziału oraz zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji do spółdzielni mieszkaniowych w 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 68 poz. 294 obowiązujący Ustawa z dnia 22 kwietnia 1994 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.
Dz.U. 1994 nr 1 poz. 3 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 1 poz. 2 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dz.U. 1993 nr 134 poz. 646 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 604 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 92 poz. 427 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1993 r. w sprawie czasowego zwolnienia niektórych grup podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku od towarów i usług przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Dz.U. 1993 nr 47 poz. 215 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 kwietnia 1993 r. w sprawie zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 46 poz. 208 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 182 obowiązujący Ustawa z dnia 2 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.
Dz.U. 1993 nr 28 poz. 127 obowiązujący Ustawa z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 23 poz. 97 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1993 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczania osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu.
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 502 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy.
Dz.U. 1992 nr 96 poz. 476 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
Dz.U. 1992 nr 91 poz. 455 uchylony Ustawa z dnia 7 października 1992 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 406 obowiązujący Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości oraz ustawy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach.
Dz.U. 1992 nr 54 poz. 263 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 31 poz. 132 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 marca 1992 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych.
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 109 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania dokumentacji zlikwidowanych organizacji spółdzielczych.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 85 obowiązujący Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1992 nr 19 poz. 77 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 25 stycznia 1992 r. o prowizorium budżetowym na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 18 poz. 74 obowiązujący Ustawa z dnia 30 stycznia 1992 r. o zmianie ustawy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 115 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustaw - o księgach wieczystych i hipotece, Prawo spółdzielcze, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo lokalowe.
Dz.U. 1991 nr 111 poz. 480 uchylony Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Dz.U. 1991 nr 86 poz. 391 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 26 września 1991 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1991 oraz o zasadach wykonywania budżetu państwa w 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 373 obowiązujący Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 19 poz. 83 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz aktualizacji wyceny środków trwałych.
Dz.U. 1991 nr 10 poz. 35 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
Dz.U. 1990 nr 54 poz. 314 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1990 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w 1990 r. dotacji dla jednostek spółdzielczości mieszkaniowej.
Dz.U. 1990 nr 40 poz. 230 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1990 r. w sprawie zasad i trybu przejęcia przez wojewodów list kandydatów zarejestrowanych w związkach spółdzielni mieszkaniowych, a także obsługi i kierowania kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych.
Dz.U. 1990 nr 34 poz. 198 obowiązujący Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1990 nr 32 poz. 193 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 1990 r. w sprawie zmiany terminu wejścia w życie rozporządzenia uchylającego rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego z tytułu świadczenia usług przez zakłady usługowe prowadzone przez spółdzielnie według zasad zryczałtowanego rozrachunku.
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 175 obowiązujący Ustawa z dnia 27 kwietnia 1990 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.
Dz.U. 1990 nr 14 poz. 87 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe.
Dz.U. 1990 nr 11 poz. 74 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1990 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 63 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1990 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego z tytułu świadczenia usług przez zakłady usługowe prowadzone przez spółdzielnie według zasad zryczałtowanego rozrachunku.
Dz.U. 1990 nr 6 poz. 37 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze.
Dz.U. 1990 nr 6 poz. 36 obowiązujący Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.
Dz.U. 1989 nr 47 poz. 253 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania na niektóre zakłady pracy.
Dz.U. 1989 nr 3 poz. 12 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dz.U. 1989 nr 1 poz. 1 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe.
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.
Dz.U. 1988 nr 35 poz. 276 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 1988 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego z tytułu świadczenia usług przez zakłady usługowe prowadzone przez spółdzielnie według zasad zryczałtowanego rozrachunku.
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 77 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego.
Dz.U. 1988 nr 3 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, przysługujących niektórym grupom ubezpieczonych.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 181 obowiązujący Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania gospodarki narodowej.
Dz.U. 1987 nr 30 poz. 165 uchylony Obwieszczenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 2 października 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1987 nr 23 poz. 132 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie ogólnych zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego.
Dz.U. 1987 nr 6 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1987 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania dokumentacji zlikwidowanych organizacji spółdzielczych.
Dz.U. 1986 nr 42 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 1986 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych przez spółdzielcze jednostki badawczo-rozwojowe.
Dz.U. 1986 nr 39 poz. 192 uchylony Ustawa z dnia 24 października 1986 r. o zakładowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1986 nr 17 poz. 89 uchylony Ustawa z dnia 23 kwietnia 1986 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła.
Dz.U. 1986 nr 13 poz. 75 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.
Dz.U. 1986 nr 12 poz. 72 obowiązujący Ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach mieszanych.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 21 uchylony Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 28 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego transportu drogowego.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1985 nr 52 poz. 269 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1985 r. w sprawie obniżenia niektórym uspołecznionym jednostkom drobnej wytwórczości podatku dochodowego.
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 204 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1985 r. w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1985 nr 39 poz. 185 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1985 r. w sprawie zapewnienia warunków działania i rozwoju spółdzielczości inwalidów i spółdzielczości niewidomych.
Dz.U. 1985 nr 32 poz. 142 obowiązujący Ustawa z dnia 10 lipca 1985 r. o przedsiębiorstwach mieszanych.
Dz.U. 1985 nr 24 poz. 103 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 1985 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego z tytułu świadczenia usług przez zakłady usługowe prowadzone przez spółdzielnie według zasad zryczałtowanego rozrachunku.
Dz.U. 1985 nr 22 poz. 99 uchylony Ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1985 nr 11 poz. 46 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 11 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych.
Dz.U. 1985 nr 3 poz. 12 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. zmieniająca ustawę o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
Dz.U. 1985 nr 3 poz. 11 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o drobnej wytwórczości.
Dz.U. 1984 nr 50 poz. 260 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 29 września 1984 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej w 1984 r. dla niektórych jednostek gospodarczych.
Dz.U. 1983 nr 51 poz. 231 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad prowadzenia ewidencji księgowej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych do celów wyodrębnienia dochodu podzielnego z działalności rolniczej roślinnej i zwierzęcej.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 176 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1983 nr 22 poz. 96 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1983 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych organizacji spółdzielczych.
Dz.U. 1983 nr 20 poz. 87 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 marca 1983 r. w sprawie rejestru spółdzielni.
Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
Dz.U. 1982 nr 27 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 1982 r. w sprawie opłat w sądowym postępowaniu z zakresu rejestru handlowego.
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 158 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.
Dz.U. 1982 nr 18 poz. 144 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 24 czerwca 1982 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych.
Dz.U. 1981 nr 10 poz. 49 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 6 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych.
Dz.U. 1980 nr 19 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie książek skarg i wniosków w placówkach handlowych, gastronomicznych i usługowych.
Dz.U. 1977 nr 23 poz. 99 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 czerwca 1977 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych.
Dz.U. 1977 nr 20 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 1977 r. w sprawie zwolnienia od podatku wynagrodzeń osób zatrudnionych w niektórych spółdzielczych zakładach usługowych.
Dz.U. 1977 nr 10 poz. 42 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 1977 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów rzemieślników ze świadczeń wykonywanych za pośrednictwem spółdzielni rzemieślniczych.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 281 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach i ich związkach.
Dz.U. 1974 nr 16 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 20 kwietnia 1974 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru emerytury, rent, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych.
Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe.
Dz.U. 1973 nr 33 poz. 194 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1973 r. w sprawie zasad i trybu przekazania majątku spółdzielni zdrowia zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" wydziałom zdrowia i opieki społecznej prezydiów rad narodowych.
Dz.U. 1971 nr 18 poz. 179 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1971 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania organizacjom spółdzielczym młynów gospodarczych.
Dz.U. 1962 nr 30 poz. 139 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 maja 1962 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni i ich związków.
Dz.U. 1949 nr 18 poz. 118 obowiązujący Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o zakładaniu rejestrów spółdzielni, których rejestry zaginęły lub uległy zniszczeniu.
Dz.U. 1947 nr 75 poz. 480 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 24 listopada 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Bezpieczeństwa Publicznego w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1938 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 lutego 1938 r. o przedsiębiorstwach wymagających szczególnego zaufania.
Dz.U. 1945 nr 27 poz. 162 akt jednorazowy Dekret z dnia 12 czerwca 1945 r. o przeniesieniu własności resztówek majątków rozparcelowanych na spółdzielnie Samopomocy Chłopskiej.
Dz.U. 1939 nr 65 poz. 440 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 lipca 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 26 września 1934 r. o organizacji Rady Spółdzielczej.
Dz.U. 1938 nr 90 poz. 617 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy o spółdzielniach na odzyskane ziemie Śląska Cieszyńskiego.
Dz.U. 1938 nr 57 poz. 450 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1938 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 lutego 1938 r. o przedsiębiorstwach, wymagających szczególnego zaufania.
Dz.U. 1938 nr 12 poz. 79 uchylony Ustawa z dnia 18 lutego 1938 r. o przedsiębiorstwach, wymagających szczególnego zaufania.
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 23 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o ulgach w spłacie zobowiązań spółdzielni rolniczych i ich central.
Dz.U. 1934 nr 89 poz. 817 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 września 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o organizacji Rady Spółdzielczej.
Dz.U. 1934 nr 85 poz. 768 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 września 1934 r. o opłatach za nadzór nad związkami rewizyjnemi spółdzielni.
Dz.U. 1934 nr 57 poz. 504 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o rejestrze spółdzielni.
Dz.U. 1934 nr 55 poz. 495 uchylony Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1934 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach.
Dz.U. 1934 nr 38 poz. 342 uchylony Ustawa z dnia 13 marca 1934 r. w sprawie zmiany ustawy o spółdzielniach.
Dz.U. 1934 nr 29 poz. 246 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 marca 1934 r. o sposobie wykonywania kontroli wysokości odsetek płaconych przez spółdzielnie od wkładów i innych lokat pieniężnych.
Dz.U. 1925 nr 30 poz. 212 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 marca 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 11 grudnia 1924 r. w przedmiocie opłat stemplowych, które mają płacić spółdzielnie.
Dz.U. 1925 nr 1 poz. 2 Ustawa z dnia 11 grudnia 1924 r. w przedmiocie opłat stemplowych, które mają płacić spółdzielnie.
Dz.U. 1924 nr 50 poz. 504 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1924 r. o rozciągnięciu na górnośląską część województwa śląskiego mocy obowiązującej ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach oraz ustaw późniejszych, dotyczących ruchu spółdzielczego.
Dz.U. 1923 nr 135 poz. 1119 uchylony Ustawa z dnia 4 grudnia 1923 r. w przedmiocie częściowej zmiany ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach.
Dz.U. 1922 nr 74 poz. 668 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustaw: o zatwierdzaniu i zmianie statutów spółek akcyjnych i o spółdzielniach oraz dekretu o rejestrze handlowym na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1922 nr 33 poz. 265 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1922 r. o łączeniu się spółdzielni.
Dz.U. 1922 nr 21 poz. 170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia dekretu o rejestrze handlowym i ustawy o spółdzielniach na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.
Dz.U. 1921 nr 25 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 10 marca 1921 r. w przedmiocie rejestru spółdzielni.
Dz.U. 1920 nr 117 poz. 776 uchylony Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 1920 r. w przedmiocie organizacji Rady Spółdzielczej.
Dz.U. 1920 nr 111 poz. 733 uchylony Ustawa z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach.
M.P. 2020 poz. 1018 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce ustawy o spółdzielniach
M.P. 1997 nr 85 poz. 857 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1997 r.
M.P. 1997 nr 83 poz. 822 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1997 r.
M.P. 1997 nr 79 poz. 767 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 1997 r.
M.P. 1997 nr 63 poz. 617 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 września 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 1997 r.
M.P. 1997 nr 53 poz. 507 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1997 r.
M.P. 1997 nr 44 poz. 435 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 1997 r.
M.P. 1997 nr 36 poz. 354 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 czerwca 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w maju 1997 r.
M.P. 1997 nr 31 poz. 306 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 maja 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1997 r.
M.P. 1997 nr 23 poz. 224 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w marcu 1997 r.
M.P. 1997 nr 21 poz. 207 obowiązujący Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1997 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i zakresu przekazania zrzeszonym bankom regionalnym obligacji restrukturyzacyjnych serii D na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych.
M.P. 1997 nr 17 poz.163 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 marca 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w lutym 1997 r.
M.P. 1997 poz. 11 poz. 81 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lutego 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 1997 r.
M.P. 1997 nr 5 poz. 39 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie zaniechania poboru niektórym bankom spółdzielczym podatku dochodowego.
M.P. 1997 nr 3 poz. 22 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 1996 r.
M.P. 1996 nr 71 poz. 662 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 listopada 1996 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1996 r.
M.P. 1996 nr 48 poz. 460 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przedłużenia niektórym bankom spółdzielczym terminów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
M.P. 1996 nr 42 poz. 406 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 1996 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów osób prawnych.
M.P. 1996 nr 12 poz. 142 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów niektórych banków spółdzielczych.
M.P. 1995 nr 68 poz. 764 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie przedłużenia niektórym bankom spółdzielczym terminów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
M.P. 1995 nr 32 poz. 372 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przedłużenia niektórym bankom spółdzielczym terminów wpłat zaliczek na podatek dochodowy.
M.P. 1995 nr 30 poz. 362 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 1995 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 1995 r.
M.P. 1995 nr 29 poz. 340 obowiązujący Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1995 r. w sprawie trybu i zakresu przekazania zrzeszonym bankom regionalnym obligacji restrukturyzacyjnych serii D na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych.
M.P. 1995 nr 27 poz. 326 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.
M.P. 1995 nr 26 poz. 314 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz spółdzielczych związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej.
M.P. 1995 nr 23 poz. 273 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie zobowiązania Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego do przedstawienia harmonogramu realizacji ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
M.P. 1995 nr 23 poz. 270 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.
M.P. 1995 nr 12 poz. 147 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 1995 r.
M.P. 1995 nr 9 poz. 121 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 1995 r. w sprawie przedłużenia niektórym bankom spółdzielczym terminów wpłat zaliczek na podatek dochodowy.
M.P. 1993 nr 46 poz. 442 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 września 1993 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 1993 r.
M.P. 1993 nr 44 poz. 435 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1993 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego.
M.P. 1992 nr 34 poz. 244 uchylony Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 października 1992 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.
M.P. 1992 nr 34 poz. 242 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 1992 r. w sprawie sytuacji w spółdzielczości mieszkaniowej.
M.P. 1991 nr 16 poz. 108 uchylony Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 kwietnia 1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.
M.P. 1990 nr 30 poz. 230 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 1990 r. o likwidacji związków spółdzielczych.
M.P. 1990 nr 19 poz. 153 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie wykazu obowiązujących normatywnych aktów prawnych, wydanych na podstawie upoważnień ustawowych przez Naczelną Radę Spółdzielczą i centralne związki spółdzielcze.
M.P. 1989 nr 31 poz. 240 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1989 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad podejmowania przez pracowników naukowo-dydaktycznych akademii medycznych dodatkowego zatrudnienia w spółdzielczych zakładach służby zdrowia i wykonywania prywatnej praktyki w zawodach medycznych.
M.P. 1988 nr 15 poz. 128 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów kont jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1988 nr 9 poz. 83 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 lutego 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 193 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym.
M.P. 1988 nr 4 poz. 35 uznany za uchylony Uchwała nr 4 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym.
M.P. 1987 nr 18 poz. 150 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 17 czerwca 1987 r. w sprawie realizacji w 1986 r. rządowego programu rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz realizacji ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników i ustawy - Prawo spółdzielcze.
M.P. 1986 nr 35 poz. 270 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz w sprawie planów kont jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1986 nr 35 poz. 266 uznany za uchylony Uchwała nr 193 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych od wpływów w walutach wymienialnych i w clearingu w II obszarze płatniczym.
M.P. 1986 nr 17 poz. 107 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udokumentowania operacji kasowych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1986 nr 12 poz. 78 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 23 kwietnia 1986 r. w sprawie realizacji w 1985 r. rządowego programu rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz realizacji ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników i ustawy - Prawo spółdzielcze.
M.P. 1986 nr 5 poz. 32 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 15 stycznia 1986 r. w sprawie zasad i trybu rozliczeń z tytułu zwrotu cła importowego.
M.P. 1985 nr 37 poz. 252 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 listopada 1985 r. w sprawie określenia zasad podejmowania przez pracowników naukowo-dydaktycznych akademii medycznych dodatkowego zatrudnienia w spółdzielczych zakładach służby zdrowia i wykonywania prywatnej praktyki w zawodach medycznych.
M.P. 1985 nr 32 poz. 218 uchylony Uchwała nr 152 Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania odpisów dewizowych w walutach wymienialnych.
M.P. 1985 nr 16 poz. 128 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 1985 r. w sprawie udokumentowania operacji kasowych jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1985 nr 15 poz. 120 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych.
M.P. 1985 nr 13 poz. 104 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 15 maja 1985 r. w sprawie form prowadzenia działalności w dziedzinie rehabilitacji ruchowej przez ośrodki sportu i rekreacji, stowarzyszenia kultury fizycznej i ich związki, zakłady pracy i organizacje spółdzielcze.
M.P. 1985 nr 12 poz. 95 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1985 r. w sprawie planów kont jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1984 nr 23 poz. 158 uznany za uchylony Uchwała nr 131 Rady Ministrów z dnia 28 września 1984 r. w sprawie stosowania dotacji przedmiotowych dla spółdzielni mieszkaniowych.
M.P. 1984 nr 16 poz. 113 uznany za uchylony Uchwała nr 87 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1982 nr 9 poz. 60 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1982 nr 3 poz. 11 uznany za uchylony Uchwała nr 15 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia zakładowego funduszu nagród w niektórych jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1981 nr 32 poz. 288 uznany za uchylony Uchwała nr 250 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia zakładowego funduszu nagród w niektórych jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1981 nr 15 poz. 119 uznany za uchylony Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia zakładowego funduszu nagród w niektórych jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1981 nr 5 poz. 40 uznany za uchylony Uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1981 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia zakładowego funduszu nagród w niektórych jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1980 nr 23 poz. 108 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 19 września 1980 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia zakładowego funduszu nagród w niektórych jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1975 nr 26 poz. 164 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 1975 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1975 nr 22 poz. 136 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie tworzenia zakładowego funduszu nagród w niektórych jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1974 nr 24 poz. 145 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1974 r. w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1974 nr 23 poz. 135 uznany za uchylony Uchwała nr 146 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1974 r. w sprawie tworzenia zakładowego funduszu nagród w niektórych jednostkach gospodarki uspołecznionej.
M.P. 1974 nr 10 poz. 76 uznany za uchylony Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1974 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1974 nr 5 poz. 34 Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 grudnia 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu mieszkaniowego w organizacjach spółdzielczych.
M.P. 1974 nr 5 poz. 33 Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 grudnia 1973 r. w sprawie zakładowego funduszu socjalnego i zakładowej działalności socjalnej w organizacjach spółdzielczych.
M.P. 1973 nr 20 poz. 118 uznany za uchylony Uchwała nr 94 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1973 r. w sprawie obchodów uroczystości branżowych (zawodowych), zakładowych i regionalnych.
M.P. 1965 nr 13 poz. 49 obowiązujący Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 27 lutego 1965 r. w sprawie trybu składania przez organizacje spółdzielcze i społeczne wniosków o zezwolenie na prowadzenie kursów zleconych przez przedsiębiorstwa państwowe, zasad udzielania zezwoleń oraz nadzoru nad tymi kursami.
M.P. 1953 nr 63 poz. 765 uchylony wykazem Uchwała nr 367 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1953 r. w sprawie uboju gospodarczego zwierząt rzeźnych oraz usprawnienia skupu skór surowych i odpadków poubojowych pochodzących z uboju gospodarczego.
M.P. 1945 nr 51 poz. 117 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1945 r. o połączeniu spółdzielczych związków rewizyjnych
M.P. 1945 nr 51 poz. 116 uchylony wykazem Uchwała Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1945 r. o połączeniu spółdzielni
M.P. 1939 nr 189 poz. 470 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 sierpnia 1939 r. w sprawie wskazania spółdzielniom, należącym do związku, pozbawionego prawa rewizji, instytucji, które przejmią prawo przeprowadzania rewizji tych spółdzielni.
M.P. 1939 nr 189 poz. 469 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 sierpnia 1939 r. w sprawie odebrania związkowi spółdzielni prawa dokonywania rewizji.
M.P. 1939 nr 189 poz. 468 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 sierpnia 1939 r. w sprawie wskazania spółdzielniom, należącym do związku, pozbawionego prawa rewizji, instytucji, która przejmie prawo przeprowadzania rewizji tych spółdzielni.
M.P. 1939 nr 189 poz. 467 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 17 sierpnia 1939 r. w sprawie odebrania związkow spółdzielni prawa dokonywania rewizji.
M.P. 1939 nr 107 poz. 250 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1939 r. w sprawie przyznania związkowi spóldzielni prawa dokonywania rewizji.
M.P. 1935 nr 90 poz. 123 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 kwietnia 1935 r. w sprawie przyznania związkom prawa dokonywania rewizji.