Wyszukiwanie

spółdzielczość inwalidzka

Liczba znalezionych aktów: 16.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2010 nr 178 poz. 1203 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przekształcenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CEBRON w spółdzielnię pracy
Dz.U. 1991 nr 106 poz. 457 uchylony Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu.
Dz.U. 1991 nr 46 poz. 201 uchylony Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Dz.U. 1991 nr 38 poz. 166 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień od tego podatku.
Dz.U. 1991 nr 37 poz. 162 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych.
Dz.U. 1990 nr 56 poz. 323 uchylony Ustawa z dnia 27 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu.
Dz.U. 1989 nr 75 poz. 446 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu.
Dz.U. 1986 nr 13 poz. 78 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym.
Dz.U. 1983 nr 75 poz. 337 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym.
Dz.U. 1967 nr 20 poz. 88 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie planowego zatrudniania inwalidów.
M.P. 1987 nr 24 poz. 198 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 1987 r. w sprawie określenia osób o ograniczonej sprawności do pracy traktowanych na równi z inwalidami oraz trybu postępowania w tych sprawach.
M.P. 1981 nr 28 poz. 264 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 października 1981 r. w sprawie zaliczenia do zakładów społecznych służby zdrowia sanatoriów uzdrowiskowych prowadzonych przez Centralny Związek Spółdzielni Inwalidów.
M.P. 1980 nr 31 poz. 181 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 grudnia 1980 r. w sprawie zaliczenia do zakładów społecznych służby zdrowia przyzakładowych i międzyzakładowych przychodni rehabilitacyjnych oraz przychodni rehabilitacji inwalidów.
M.P. 1979 nr 29 poz. 150 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 listopada 1979 r. w sprawie zasad kierowania do zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.
M.P. 1979 nr 21 poz. 120 uchylony wykazem Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1979 r. w sprawie produkcji i zaopatrzenia w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej.
M.P. 1973 nr 56 poz. 314 uchylony Uchwała nr 281 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1973 r. w sprawie zapewnienia warunków dalszego rozwoju spółdzielczości inwalidów.