Wyszukiwanie

spółdzielczość wydawnicza

Liczba znalezionych aktów: 14.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2003 nr 6 poz. 64 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Dz.U. 2002 nr 188 poz. 1573 obowiązujący Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o uchyleniu ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".
Dz.U. 1997 nr 101 poz. 630 uchylony Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".
Dz.U. 1990 nr 21 poz. 125 uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".
Dz.U. 1982 nr 16 poz. 126 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1982 r. w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń dla osób wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorstw upowszechniania prasy i książki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" na podstawie umowy agencyjnej.
Dz.U. 1972 nr 55 poz. 367 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1972 r. w sprawie zmian organizacji wydawniczej i kolportażu prasy.
Dz.U. 1958 nr 49 poz. 242 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej.
Dz.U. 1949 nr 53 poz. 407 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1949 r. w sprawie koncesjonowania przedsiębiorstw wydawniczych książek i druków nieperiodycznych.
M.P. 1991 nr 3 poz. 13 obowiązujący Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 29 października 1990 r. w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania majątku Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" w likwidacji oraz w sprawie dysponowania składnikami majątku tej spółdzielni.
M.P. 1990 nr 44 poz. 344 obowiązujący Zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1990 r. w sprawie zmiany w składzie komisji likwidacyjnej dla przeprowadzenia likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".
M.P. 1990 nr 26 poz. 206 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1990 r. o sprostowaniu błędu w zarządzeniu nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej dla przeprowadzenia likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".
M.P. 1990 nr 13 poz. 101 obowiązujący Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej dla przeprowadzenia likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".
M.P. 1949 nr 90 poz. 1089 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1949 r. w sprawie połączenia Spółdzielni Wydawniczych "Wydawnictwo Ludowe" i "Chłopski Świat".
M.P. 1948 nr 79 poz. 696 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. w sprawie połączenia Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa", Spółdzielni Wydawniczej "Książka" i Spółdzielni Wydawniczej "Wiedza".